Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bokföringslagstiftning’

Att Pisaundersökningen har rätt om okunskap i matematik, det visste jag och har visat här i bloggen. Misstänkt länge att journalister som har att arbeta med ordet ofta saknar ordförståelse…. om de nu ens har läst igenom det finstilta i varje avtal de träffat med IT-supplier och de som sålt programvara till dem….. 😛

Men okunskapen är värre än så. Bokföringslagen ställer till det för de som inte vet om att varje företag är skyldigt att ha kvar alla uppgifter som finns om deras kunders ”köp” i sju år. Först och främst för revision begärd av myndigheter, men också för att du som kund om du råkar få se att du blivit feldebiterad – t.ex. pga rooming – när du varit ute och rest. Du kan ju själv vara utanför Sveriges gränser i mer än några månader, använda svensk mobil som betalas automatiskt eller av ditt företag. Sedan kommer du hem och går igenom redan attesterade/betalda fakturor och ser att det blivit uppåt väggarna fel. Självfallet skall du ha rätt att begära ut de uppgifter som journalisterna bråkar om. Var du ringt ifrån, vem du ringt, hur lång tid o.s.v.

Trots löften fortsätter datalagring, GP 9 juni 2014 Självklart gör den det! Bokföringslagen kräver datalagring OCH DU själv har godkänt att supplier av tjänst får göra detta.

KOM IHÅG: Ingen domstol eller offentlig myndighet i världen kan hindra ett företag att dokumentera det du själv godkänt eller det som Bokföringslagarna kräver!

Varenda en i Sverige och övriga världen som äger en telefon, en mobil, en dator som går att koppla mot nätet, som kopplar upp sig på nätet o.s.v. HAR i samband med inköpet varit tvungen att godkänna att alla providers/suppliers och så vidare FÅR lämna ut trafik och även får lyssna av trafik på uppdrag av myndigheter i det land som tillhandahållet patent för teknik och/eller programvara! Sluta upp att få det till något nytt. I Sverige fanns detta i klartext i de gamla telefonkatalogerna på sidorna för villkoren att få inneha telefon redan under 50-talet!Snälla rara – LÄS DET FINSTILTA, Norah4you 19 nov 2013

Trots löften fortsätter datalagringen, DN 9 juni 2014
Trots löften fortsätter datalagringen, SvD 9 juni 2014
Trots löften fortsätter datalagringen, Aftonbladet 9 juni 2014
Trots löften fortsätter datalagring, Metro 9 juni 2014
Trots löften fortsätter datalagring, helagotland.se 9 juni 2014
Trots löften fortsätter datalagring, Skanskan.se 9 juni 2014

Om suppliers och/eller andra inte sparade, så kan de åka i fängelse för misstänkt brott mot bokföringslagar…. 😉

Vänligen läs:

Bokföringslag SFS 1999-1076

7 kap. Arkivering av räkenskapsinformation m.m.

Former för bevarande

1 § Räkenskapsinformation skall bevaras i
1. vanlig läsbar form (dokument),
2. mikroskrift som kan läsas med förstoringshjälpmedel, eller
3. annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (maskinläsbart medium) och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i sådan form som avses i 1 eller 2.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget har tagit emot från någon annan skall bevaras i det skick materialet hade när det kom till företaget. Dokument, mikroskrift och maskinläsbart medium med räkenskapsinformation som företaget självt har upprättat skall bevaras i det skick materialet fick när räkenskapsinformationen sammanställdes.

Tid och plats för förvaring

2 § Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt.

Maskinutrustning och system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 1 § första stycket 1 eller 2 ska hållas tillgängliga i Sverige under hela den tid som anges i första stycket. .

Read Full Post »