Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bokens Folk’

Till exempel att vi som är kristna, tillsammans med de som är judar, kallas Bokens Folk av muslimerna. Varför undrar någon okunnig säkert? Alla tre religionerna har det vi kristna kallar Gamla Testamentet som Helig skrift. Vi kallar det vid olika namn, men Skapelseberättelsen, Exodus, Abraham o.s.v. delar vi gemensamt på.

En annan sak som gått Skolverket förbi är att muslimer håller Jesus som en Helig Profet. Finns inget i de tre religionerna som förbjuder eller förmenar någon skolelev att fira lucia eller avslutning i en kristen kyrka.
Alldeles för många på Skolverket har lärt sig alldeles för lite på religionslektionerna. Eller också har de, vilket tyvärr varit vanligt på många håll de senaste 25 åren, inte haft ämnes- och stadiebehöriga lärare…..

Skolan ska kunna lussefira i kyrkan, Göran Hägglund (KD) på Expressens debattsida 27 november 2011

Read Full Post »

väljer själv sina föräldrar, vilken religion föräldrarna har eller om de är ateister. Vi är alla barn av Abraham, vare sig vi vill eller inte, vi som är kristna, de som är muslimer och de som har judendom som sin tro. Två stora saker har vi gemensamt. Vi tror på samma Gud trots att vi ger Gud olika namn, Allah, Jahve o.s.v.
Vi som tillhör de tre religionerna har också en annan stor sak gemensam. Det vi kristna kallar Gamla Testamentet, utgör grunden för allas våra religioner. Berättelsen om Moses och budorden har vi gemensamt utifrån samma bok. Det är ett av skälen till att muslimer kallar oss kristna (och judarna) Bokens folk.

I det som vi kallar de tio budorden, finns en och samma sak poängterad, med olika ord men med samma innehåll. Vår kristna version säger: Du skall inga andra gudar hava jämte mig. I de tre religionerna finns det tyvärr människor som glömmer bort detta. Som glömmer bort att Profeternas tid inte är här och nu utan att det viktigaste rättesnöret är att ingen född idag får sätta sig i Guds ställe. Gud är Gud. Det är också viktigt att föra över budorden till reell situation i vilken vi lever. Ingen född idag har rätt att sätta sig på någon annan och försöka tvinga på någon annan en åsikt än mindre en tro.

Yttrandefriheten utgör grunden för vårt moderna demokratiska samhälle. Med alla brister och fördelar som finns i demokratin, så är det här och nu och de lagar, rättigheter och skyldigheter som gäller i respektive land som utgör grunden för framtiden oavsett om Du är troende enligt ena eller andra religionen. Min farfar, död januari 1960, kommunalpolitiker m.m. i norra Bohuslän lärde mig i mitten av 1950 talet en viktig sak: Guds vägar är många gånger svåra för oss människor att förstå. Han visar oss vägen till honom utifrån vars och ens behov och möjligheter. Därför finns det mer än en religion som visar vägen till honom.

För de som är ateister kan detta vara svårt att förstå. Ändå behöver de likaväl som vi inse att det bästa sättet att uppträda mot våra medmänniskor gavs redan på Mose tid. De tre religionerna av idag har olika sätt att uttrycka det. För oss kristna är ”Du skall icke dräpa” vilket sägs med andra ord men med samma innehåll även hos de andra Bokens folk. Ett barn som föds väljer inte sina föräldrar. Att utsätta ett oskyldigt barn som inte själv valt var han/hon föds för terror och våld är så långt från det vår gemensamme Gud önskat som tänkas kan.

Man sprängde sig mitt i Stockholm, GP 12 december 2010
Man sprängde sig själv i Stockholm, SvD 12 december 2010
Omvärlden om sprängdåden, DN 12 december 2010
Kan släppa ut onda krafter, DN 12 december 2010
Bildt: Ett försök till terrordåd, DN 12 december 2010
Iman fördömer bombattacken i Stockholm, Expressen 12 december 2010
Iman:”Det här är totalt emot islam”, Aftonbladet 12 december 2010

Imanen har rätt. Det är totalt mot Islam. Precis som det är totalt mot Kristendom och Judendom att bryta mot Moses lagar att inte ha någon annan Gud jämte Gud, så är allt våld där människor i nutid sätter sig i Guds ställe emot vår gemensamme Guds påbud till oss.

I Sverige gäller svenska lagar. Vår yttrandefrihetsgrundlag med alla dess fel och brister, med alla de begränsningar som finns inskrivna i Yttrandefrihetsgrundlagen, är det som gäller här. Det är viktigt att vi ser till att alla som kommer hit och/eller som bor här sedan generationer får lära sig vad våra lagar står för. Det är förutsättningen för att vår framtid skall göra Sverige till ett bättre land för kommande generationer.

Tillägg 10.36 de som är ute efter att ge sig på en av de tre religionernas troende som grupp har inget här att hämta. Citera gärna och kom med argument, men rasistiska påhopp från ena, andra eller tredje religionen på någon av de andra, vilket tyvärr förekommit av olika slag och även de som gett sig på mig för att deras egen uppfattning inte passar in på vad jag som person tycker, dvs de som skrivit Ad Hominem, de får söka sig andra forum att diskutera sina uppfattningar i. Det är jag som står för min blogg och min uppfattning. Ni får redovisa er uppfattning i egna bloggar.

Tillägg 12.55 Reinfeldt har rätt. Det är helt oacceptabelt att terror skall få förekomma i Sverige. Det är för tidigt att dra slutsatser men många frågor behöver ställas och svar sökas.
Just nu: Reinfeldt om bombdådet, GP 12 december 2010
Reinfeldt: Dåden väcker frågor, DN 12 december 2010
Terroristbrottet jämförs med mordet på Olof Palme, Expressen 12 december 2010
Reinfeldt om bombdådet, SvD 12 december 2010
att socialdemokraterna inte förstår och nödvändigtvis måste göra bort sig igen visar Juholts angrepp på Carl Bildts mycket bra formulering på twitter. Bildt skrev: ”Ytterst oroande försök till en terrorattack i ett område med många människor i centrala Stockholm. Det misslyckades – men kunde ha slutat med en verklig katastrof.” Juholt förkastar Bildts twitter om bombdåden, Expressen 12 december 2010 Juholt tycker: ”- Jag tycker det här är ovärdigt. Många människor är oroliga. Vi är inte vana vid att det sprängs bomber i Stockholm, regeringen måste ta folks oro på allvar och Bildt kan inte hålla på med sin lekstuga, han är inte vuxen uppgiften. ” Själv är jag tacksam att vi slapp Juholt om det nu var någon inom S som hade tanke på honom till den platsen. Bildt var mycket skarp, och rakt på sak. Att agera snabbt är viktigare än att sprida oro och icke bekräftade uppgifter från statsministern. Reinfeldt gjorde rätt till att vänta tills han hade lite mer underlag än det som först fanns till hands. Socialdemokraterna visar än en gång att de inte förstår problematikens dubbla bottnar.

Tillägg 15.16 Kan inte sitta hemma och vara rädd, GP 12 december 2010 säger mer än vad många kanske förstår. När det verkligen gäller, ställer vi upp för varandra här i Sverige och för vår demokrati precis som vi ställer upp för våra fotbollslag, ishockeylag etc vid VM och OS.

Tillägg 16.58 Bekämpa fanatismen, GP ledarsidan

Tillägg 19 december 2010 07.57 Peter Hjörne: Huvet kallt!, Göteborgspostens ledarsida 19 december 2010

Read Full Post »

Inget barn väljer själv att födas till förälder av den eller den religionen. Så enkelt är det och det är där i barnperspektivet vi måste börja om vi skall kunna få någon som helst rätsida på konflikten mellan olika religiösa och kulturella grupper som spridit sig även till vårt land.

Det finns tre religioner som alla delar det vi kallar Gamla Testamentet. Berättelsen om Abraham, hebréernas stamfader, som alla tre religionerna delar tron på kan användas som ett exempel av många utifrån skrifterna, både de kristna officiella skrifterna i Nya Testamentet och de icke godkända Apokryftiska texterna, både av muslimsk troende som har Koranen som rättesnöre, samt även av de mosaiska troenden, reformert judendom, och de ortodoxa judarna. Alla som bor i Sverige och tillhör någon av de uppräknade troenden har i varje fall tre saker gemensamt:

* Skapelseberättelsen, som enligt mitt sätt att se på verkligheten utifrån de upplevelser jag själv hade som 17 åring när jag låg i feber högre än man skall överleva och var över på andra sidan och fick komma tillbaka inte alls står i konflikt med tron på Big Bang (kan gärna återkomma till det under annan frågeställning).

* Tron på en allsmäktig Gud oaktat om han av oss kristna kallas Gud eller andra namn av övriga som tror på Abraham och Abrahams söner.

* Vi lever i 2000-talet och med de stater som finns, rättmätigt eller ej för gränser och länder är skapade utifrån politiska krav oavsett om det gäller Karelen i vår närhet där många finländare, finlandssvenskar och svenskar sedan generationer tvångsförflyttades med alla de konsekvenser detta innebar eller om det gäller frågan om staten Israel och palestinier som tvångsförflyttades eller flydde när staten Israel grundades utifrån ett FN-beslut. Samma gäller för de polacker som tvingades flytta från sitt gamla hemland för att dåvarande Sovjetunionens gräns flyttades västerut och många många andra runt jorden.

Vi måste börja med barnperspektivet. Inget barn väljer sina föräldrar. I ett fritt och demokratiskt land som Sverige gör anspråk på att vara utifrån våra Grundlagar, utifrån de friheter och rättigheter som vi får i dessa och som i verkligheten är mycket mer begränsade när det gäller någon grupps juridiska rätt att hävda övertag över någon annan, utifrån de diskrimineringskriterier som ges i Regeringsformen och som alla, även Malmös socialdemokratiska kommunalråd som minst borde vara lika förtrogen med som han borde varit om den judeförföljelse som funnits i århundraden i Sverige och den muslimska förföljelse som finns idag. Vi kan om vi vill gräva ner oss i sanden till Kina, men inte utan att passera jordens kärna vars temperatur bränner hål på allt.

Det vi inte kan oavsett vad vi tycker om den ena eller andra religionen, om invandring, om integration är att bortse från det som står i vår Regeringsforms 1 kapitel 2§: Alla människor är lika värda. Den som inte accepterar det, den har gravt missbrukat de rättigheter som tillkommer varje svensk oavsett var personens föräldrar, mor- eller farföräldrar är födda. Inget barn har valt sina föräldrar, sina mor- eller farföräldrar. Det är viktigt att vi alla oavsett tro eller icke tro har detta klart för oss.

Reepalu: Jag har vetat för lite, GP 25 februari 2010
Reepalu: Jag har vetat för lite, SvD 25 februari 2010

Hur nu någon som blivit svenskt kommunalråd och som tillhör ett av de största partierna kan ha missat en av de viktiga undervisningsbitarna när demokrati, historia och samhällskunskap har lärts ut i svenska skolan, DET är en fråga som vore viktig att få svar på. Men inte här i denna bloggartikel för OM det är så att han inte vetat om situationen i sin ‘egen’ hemstad, SÅ har han med det själv bevisat att han inte har kunskaper och medhjälpare tillräckligt för att utföra sitt arbete.

Read Full Post »

« Newer Posts