Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Biståndspolitik’

Man kan tycka vad man vill om att Sverige skall minska sin biståndsbudget. 1% målet har MP-mupparna förr hållt heligt…. när Alliansen använt bistånd inom landet (ett exempel bland många).

– Man kan fråga sig hur relevant det är att Sverige ska vara så enormt stor givare i olika sammanhang, säger hon till tidningen.Ministern öppnar för minskat FN-bistånd, GP 17 november 2014
Lövin öppnar för minskat FN-bistånd, Aftonbladet 17 november 2014
Lövin öppnar för minskat FN-bistånd, SvD 17 november 2014

men
här i Sverige protesterade Socialdemokrater och Miljöpartister som nu sitter i Sveriges Regering mot Alliansens användning av andra biståndspengar till att täcka kostnaden för den ökade integrationen som krävs som följd av ökande antalet flyktingar/asylsökande (alla är inte verkliga flyktingar enligt FN-s definition),
och under åren har ett stort antal miljoner hamnat i felaktiga fickor bl.a. genom SIDA-projekt och just FN-biståndspengars hantering. Det lät så bra med 1% målet.

Det lät så bra med fri högre utbildning i Sverige för studenter från länder dit biståndspengar gick. Lät bra men vad var verkliga tanken bakom. Även länder som inte hade inbördeskrig eller andra oroligheter skickade studerande hit. Ofta sina länders skarpaste hjärnor. Hur ofta var det inte de blev kvar här. Observera att jag har inget emot att de valt att stanna här, det är upp till dem så länge de har jobb eller läser.

Frågan jag ställer mig är däremot om detta att de bästa får komma hit, de som får spetsutbildning och ”platsar” får erbjudanden på svenska/europeiska arbetsmarknaden. Är inte detta en form av nykolonialism där de som skulle kunna varit med och byggt upp demokratiska utvecklingsmöjligheter i sina hemländer får gräddfil att välja bort det som utåt var avsikten med att ge dem högre utbildning.

De som behöver vårt stöd och tillfälligt skydd (tak över huvudet, mat och trygghet undan krig och hot) de skall självfallet få detta. Vi bör dock vara klara med våra egna svenska avsikter med den fasad av välvilja Sverige så gärna vill visa upp. Allt kanske inte är så enkelt och snällt som det verkar.


Syriska läkare ska snabbutbildas i medicinsk svenska.
På så sätt vill Västra Götalandsregionen råda bot på läkarbristen.

I Sverige är behovet av läkare större än antalet som finns att tillgå. I Västra Götaland saknas omkring 200 läkare och man har därför startat ett projekt för att att snabbutbilda läkare från Syrien som söker asyl i Sverige – de ska få lära sig medicinsk svenska, rapporterar Ekot.Syriska läkare skall bota läkarbristen, Aftonbladet 29 oktober 2014

Read Full Post »

Det är så illa att det finns många som varit ute som insett att SIDA är roten till mycket av de problem som finns med svenska Biståndspengar! Att SIDA ens har mage att efter alla sina avslöjade felaktigheter påstå SIDA:”Vi är beredda att ta över, SvD 18 oktober 2013 är väl magstarkt.

Må vara så att UD inte är rätt plats för biståndsminister att sitta på. För på regeringsnivå är det enda stället där dessa frågorna hör hemma! INGEN ANNANSTANS! Kanske vore rätt plats Socialdepartementet? Dock bör det kanske till en kontrollgrupp underställda Utrikesnämnden där representanter för samtliga Riksdagspartier enligt min mening bör ingå tillsammans med representant för Riksdagsrevisionen.
Men att ge SIDA ansvaret vore lika tokigt som att sätta räven att räkna hönsen!

De sk. biståndsorganisationer som skriver under på kritiken mot UD har jag NOLL förtroende för. En gång i tiden trodde jag faktiskt på Diakonia. Men det var innan jag lärde känna människor som varit ute för deras räkning. Övriga klagoorganisationer tappade jag tidigt förtroende för. När munnen säger en sak utåt och deras medarbetares egna bilder vid föredrag samt deras egna medarbetares människovärderingar kommer fram i ordval, då vill åtminstone jag inte kalla det bistånd på de behövandes villkor.

Ärligt talat, så är den enda organisation på biståndssidan som jag har förtroende för Läkare utan gränser. Politiskt står de långt från mig, men det handlar inte om att ha politiskt rätt utan om att handla rätt!

Diakonia: UD ska inte hantera bistånd, SvD 18 oktober 2013
Borg: Rapporten inget skäl att minska bistånd, DN 18 oktober 2013
Vill ta ifrån UD biståndsansvar, GP 19 oktober 2013
Vill ta ifrån UD biståndsansvar, Expressen 19 oktober 2013

Förstår så väl att dessa sk. biståndsorganisationer inte vill ha full insyn och/eller ökad kontroll vad de använder sina pengar till! Alldeles för många av dem lever inte som de lär och/eller göder korrupta fickor i ett stort antal biståndsprojekt!

Några av många SIDA-fadäser Ännu ett misslykat SIDAuppdrag, Norah4you 21 juli 2010 Hur dumma får SIDA vara, Norah4you 12 maj 2010

Read Full Post »

Sida kräver tillbaka 3,3 miljoner kronor i bidrag från provinsregeringen i Niassa i Mocambique.
……Men myndighetens två revisioner visar på allvarliga brister – bland annat korruption, slarv och inkompetens – och Sida kan inte utesluta att pengarna använts fel, enligt ett pressmeddelande…..

Sida kräver tillbaka bidragsmiljoner, GP 19 juni 2012

Tja små bäckar o.s.v. men nog är det miljarder det totalt handlar om i bidrag som hamnat i fel fickor eller på fel konton. Det är bra att SIDA börjar bry sig. Bättre vore om man kontrollerade mer regelbundet. Inte skall det behöva vara ett spann på 2007-2010 för att SIDA skall reagera…..

Personligen säger jag rent ut, jag är moderat som väl de som brukar läsa min blogg vet, att jag är extremt tveksam till om något annat än hjälp till självhjälp är lämpligt undantaget två viktiga bitar: stödjandet av banker för microlån till kvinnors startande av små företag samt Läkare utan gränser (enda hjälporganisationen jag personligen skulle kunna tänka mig att stödja givet att jag hade pengar, vilket jag inte har). Jag har haft nog av SIDA-bekanta och andra i bekantskapskretsen som levt på plats i olika länder och haft en standard de inte skulle kunnat ha här hemma med fria resor till t.ex. Madagaskar eller liknande med jämna mellanrum och i flera fall inte bara en som skött en hel del ‘hemma’ utan flera. Inte har de haft dålig lön efter skatt heller. Jag missunnar ingen att leva på samma nivå som vanligt folk i Sverige. Men därutöver är alla tillägg och förmåner som ofta gör att personerna när de kommer hem har mycket svårt att landa i vanliga arbeten, inget som hör hemma i hjälpverksamhet eller bidragssfären från offentliga medel!

Sida kräver tillbaka bidragsmiljoner, SvD 19 juni 2012
Sida kräver tillbaka bidrag, Aftonbladet 19 juni 2012

Se även: Hur dumma får SIDA vara, Norah4you 12 maj 2010

Read Full Post »

Det börjar med att varje barn får lära sig att visa solidaritet med sina syskon, sina föräldrar, sina mor- och farföräldrar. Dvs det börjar med att barn får lära sig att man måste rätta mun efter matsäcken och inte hela tiden tjata ‘men alla andra får’, ‘alla andra gör’ o.s.v.

Solidaritet växer genom att barn och ungdomar lär sig respektera människovärdet även för de som är sjuka och de som inte har råd till det som man själv har råd med. Det är ingen solidaritet annat än fernissa på påse utan innehåll om inte solidaritet visas till de äldre som varit med och byggt upp samhället man lever i. Det handlar alltså om respekt och empati här och nu inte där och då.

Förvisso vore det en vacker dröm som gick i uppfyllelse för många om Sverige och svenskarna rent generellt verkligen hade råd utan att leva på checkkrediter och lån att både få ett drägligt liv under de yrkesverksamma åren och på ålderns höst samt utöver det ha råd att ge pengar till det ena och andra behjärtansvärda ändamålet. Så är inte fallet. Lika lite som ett företag kan leva på kredit och lån samt sägas vara solvent om det utan intäkter som svarar mot utgifterna i stort skänker styrelse och VD stora bonusar, lika lite kan ett land satsa stora summor på utgifter som inte svarar mot det som respektive lands grundlagar kräver att staten skall bekosta. Ytterst få länder om ens något har i sina grundlagar att solidaritet innebär att det egna folket skall avstå från grundläggande trygghet, för det är det det är frågan om Cecilia Malmström, folkpartist och EU-kommissionär, när du går ut och frågar vad som hände med Europas solidaritet och kallar allt som ifrågasätter vänster- och liberala drömmar om att prioritera solidaritet med fattiga i andra länder i form av att de skall få samma rättigheter här som vi – fast verkligheten varit den att de som kommit hit, även de sk. papperslösa som nekats uppehållstillstånd och fått besked att de inte har legala asylkrav men ändå får stöd av politiker för att de skulle ha rättigheter till fri sjukvård, tandvård och så vidare som inte ens våra svenska fattigpensionärer har. Solidaritet börjar hemma.

Vad hände med Europas solidaritet, EU-kommissionär Cecilia Malmström på GP debatt 24 juni 2011

Read Full Post »

I bakvattnet av att Turkiet, som bör ha bättre kulturella förutsättningar, tar över ansvaret från Sverige för den civila hjälpen och återuppbyggnaden i två av de fyra provinser som Sverige haft ansvar för under längre tid, kommer uppgiften: ”– Nu har svenskarna varit här i tre år. Ingen återuppbyggnad sker, det är för lite utveckling. Den svenska regeringen borde ha ett utvecklingsprogram för provinserna, krävde guvernör Ustad Atta Muhammed Noor i oktober 2008.

Vid den tiden gick huvuddelen av svenskt bistånd via Sida till vad centralregeringen i Kabul önskade. Sedan dess har svenska regeringen slagit fast att en fjärdedel av 500 miljoner kronor per år ska gå till de norra provinserna. Men Sida har haft svårt att styra om och få fram personal. Det bidrog till att Sida-chefen Anders Nordström fick sparken av regeringen i maj. Sverige lämnar över biståndsansvar, SvD 20 juli 2010

SIDA misslyckades än en gång…… Varför inte upplösa SIDA?

Read Full Post »

Afrikanska unionen (AU) har informerat Sverige om förskingring av biståndsmedel på ett sambandskontor i Kongo-Kinshasa…….
Det är ändå positivt att det är AU själv som upptäckt och följer upp detta. För första gången har vi fått en tydlig indikation på att de här kontroll- och revisionssystemen fungerar, säger Anders Rönquist
.” Sverige lurat på biståndspengar, GP 12 maj 2010

Alltså visst är det bra att Afrikanska unionen hittar förskingrar av biståndsmedel som det svenska organ (samt andra nordiska diton) BORDE kunnat förstå att det händer både det ena och andra med våra biståndspengar. Det är urbota dumt enligt min uppfattning att slänga ur sig att ‘kontroll- och revisionssystemen fungerar’…….

Sverige lurat på biståndspengar, SvD 12 maj 2010
Sverige lurat på biståndspengar, DN 12 maj 2010

Återigen ställer jag mig frågan Behövs SIDA?

Read Full Post »

började Röda Korset urarta på detta sätt? Det är illa nog att ledande personer inom Röda Korset har löner som vore de VD på svenska normalstora exportföretag, men driva bar? VEM i h-e har kommit på något så dumt och NÄR?

Röda korset driver… bar, Aftonbladet 12 februari 2010

Se även Röda Korsets rektor får mer än en miljon i lön, DN 11 februari 2010 där Rektorn för Röda korsets högskola i Stockholm Ann Gardulf har mage att säga ”Jag skäms inte för min lön. Det är den lön som styrelsen har satt
Jag har sagt det förut och säger det igen: Det är dumt att vara dum, men det är ännu värre att bevisa det själv! Ann Gardulf har med ett sådant uttalande i mina ögon visat sig icke vara kvalificerad för det jobb hon har. Något giltigt argument visande på speciell kompetens som skulle vara nödvändig för jobbet borde hon väl ändå haft om hon hade varit detta?

Read Full Post »