Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Biståndspengar på avvägar’

Man kan tycka vad man vill om att Sverige skall minska sin biståndsbudget. 1% målet har MP-mupparna förr hållt heligt…. när Alliansen använt bistånd inom landet (ett exempel bland många).

– Man kan fråga sig hur relevant det är att Sverige ska vara så enormt stor givare i olika sammanhang, säger hon till tidningen.Ministern öppnar för minskat FN-bistånd, GP 17 november 2014
Lövin öppnar för minskat FN-bistånd, Aftonbladet 17 november 2014
Lövin öppnar för minskat FN-bistånd, SvD 17 november 2014

men
här i Sverige protesterade Socialdemokrater och Miljöpartister som nu sitter i Sveriges Regering mot Alliansens användning av andra biståndspengar till att täcka kostnaden för den ökade integrationen som krävs som följd av ökande antalet flyktingar/asylsökande (alla är inte verkliga flyktingar enligt FN-s definition),
och under åren har ett stort antal miljoner hamnat i felaktiga fickor bl.a. genom SIDA-projekt och just FN-biståndspengars hantering. Det lät så bra med 1% målet.

Det lät så bra med fri högre utbildning i Sverige för studenter från länder dit biståndspengar gick. Lät bra men vad var verkliga tanken bakom. Även länder som inte hade inbördeskrig eller andra oroligheter skickade studerande hit. Ofta sina länders skarpaste hjärnor. Hur ofta var det inte de blev kvar här. Observera att jag har inget emot att de valt att stanna här, det är upp till dem så länge de har jobb eller läser.

Frågan jag ställer mig är däremot om detta att de bästa får komma hit, de som får spetsutbildning och ”platsar” får erbjudanden på svenska/europeiska arbetsmarknaden. Är inte detta en form av nykolonialism där de som skulle kunna varit med och byggt upp demokratiska utvecklingsmöjligheter i sina hemländer får gräddfil att välja bort det som utåt var avsikten med att ge dem högre utbildning.

De som behöver vårt stöd och tillfälligt skydd (tak över huvudet, mat och trygghet undan krig och hot) de skall självfallet få detta. Vi bör dock vara klara med våra egna svenska avsikter med den fasad av välvilja Sverige så gärna vill visa upp. Allt kanske inte är så enkelt och snällt som det verkar.


Syriska läkare ska snabbutbildas i medicinsk svenska.
På så sätt vill Västra Götalandsregionen råda bot på läkarbristen.

I Sverige är behovet av läkare större än antalet som finns att tillgå. I Västra Götaland saknas omkring 200 läkare och man har därför startat ett projekt för att att snabbutbilda läkare från Syrien som söker asyl i Sverige – de ska få lära sig medicinsk svenska, rapporterar Ekot.Syriska läkare skall bota läkarbristen, Aftonbladet 29 oktober 2014

Read Full Post »

Det är så illa att det finns många som varit ute som insett att SIDA är roten till mycket av de problem som finns med svenska Biståndspengar! Att SIDA ens har mage att efter alla sina avslöjade felaktigheter påstå SIDA:”Vi är beredda att ta över, SvD 18 oktober 2013 är väl magstarkt.

Må vara så att UD inte är rätt plats för biståndsminister att sitta på. För på regeringsnivå är det enda stället där dessa frågorna hör hemma! INGEN ANNANSTANS! Kanske vore rätt plats Socialdepartementet? Dock bör det kanske till en kontrollgrupp underställda Utrikesnämnden där representanter för samtliga Riksdagspartier enligt min mening bör ingå tillsammans med representant för Riksdagsrevisionen.
Men att ge SIDA ansvaret vore lika tokigt som att sätta räven att räkna hönsen!

De sk. biståndsorganisationer som skriver under på kritiken mot UD har jag NOLL förtroende för. En gång i tiden trodde jag faktiskt på Diakonia. Men det var innan jag lärde känna människor som varit ute för deras räkning. Övriga klagoorganisationer tappade jag tidigt förtroende för. När munnen säger en sak utåt och deras medarbetares egna bilder vid föredrag samt deras egna medarbetares människovärderingar kommer fram i ordval, då vill åtminstone jag inte kalla det bistånd på de behövandes villkor.

Ärligt talat, så är den enda organisation på biståndssidan som jag har förtroende för Läkare utan gränser. Politiskt står de långt från mig, men det handlar inte om att ha politiskt rätt utan om att handla rätt!

Diakonia: UD ska inte hantera bistånd, SvD 18 oktober 2013
Borg: Rapporten inget skäl att minska bistånd, DN 18 oktober 2013
Vill ta ifrån UD biståndsansvar, GP 19 oktober 2013
Vill ta ifrån UD biståndsansvar, Expressen 19 oktober 2013

Förstår så väl att dessa sk. biståndsorganisationer inte vill ha full insyn och/eller ökad kontroll vad de använder sina pengar till! Alldeles för många av dem lever inte som de lär och/eller göder korrupta fickor i ett stort antal biståndsprojekt!

Några av många SIDA-fadäser Ännu ett misslykat SIDAuppdrag, Norah4you 21 juli 2010 Hur dumma får SIDA vara, Norah4you 12 maj 2010

Read Full Post »