Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Biståndsarbete’

I bakvattnet av att Turkiet, som bör ha bättre kulturella förutsättningar, tar över ansvaret från Sverige för den civila hjälpen och återuppbyggnaden i två av de fyra provinser som Sverige haft ansvar för under längre tid, kommer uppgiften: ”– Nu har svenskarna varit här i tre år. Ingen återuppbyggnad sker, det är för lite utveckling. Den svenska regeringen borde ha ett utvecklingsprogram för provinserna, krävde guvernör Ustad Atta Muhammed Noor i oktober 2008.

Vid den tiden gick huvuddelen av svenskt bistånd via Sida till vad centralregeringen i Kabul önskade. Sedan dess har svenska regeringen slagit fast att en fjärdedel av 500 miljoner kronor per år ska gå till de norra provinserna. Men Sida har haft svårt att styra om och få fram personal. Det bidrog till att Sida-chefen Anders Nordström fick sparken av regeringen i maj. Sverige lämnar över biståndsansvar, SvD 20 juli 2010

SIDA misslyckades än en gång…… Varför inte upplösa SIDA?

Read Full Post »