Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bisfenol A ökar prostatacancerrisk’

Bisfenol A

Nu får det vara nog med såväl Livsmedelsverkets rena lögner om Bisfenol A, som med forskarnas påståenden om oklara risker
Oansvarigt av staten att blåsa av Bisfenol A larmet, Åke Bergman professor i miljökemi, Stockholms universitet; Anna Beronius, doktor i medicinsk vetenskap Stockholms universitet; Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap Karlstads universitet; Bo A Jönsson, professor i miljömedicinsk kemi Lunds universitet samt Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi Stockholms universitet på DN debatt 4 februari 2014

I mina ögon är det också oansvarigt att inte tala klartext! Om det är något som är 100% klarlagt, så är att de uppgifter som finns här nedan om Resina5020 är exakt samma som ar känt av producenterna av Bisfenol A redan 1976 när jag själv arbetade på kemikalie o medicinproducents orderavdelning. Stod på den tiden i produktpladet för Bisfenol A!
SLUTA LJUGA FÖR SVENSKA FOLKET!

1. Identification of the substance / preparation and the Company
1.1 Identification of the substance or preparation
Code: RESINA5020
Product name RESINA 5020
Chemical name and synonym EPOXY RESIN FROM BISPHENOL A
………
Acute effects: stinging eyes. Symptoms may include: rubescence, edema, pain and lachrymation. Contact with skin may cause:
irritation, erythema, edema, dryness and chapped skin. Vapour inhalation may slightly irritate the upper respiratory trait.

Ingestion may cause health disorders, including stomach pain and sting, nausea and sickness.

Upon contact with skin, this product causes sensitization (dermatitis). Dermatitis derives from skin irritation on the areas which repeatedly come into contact with the sensitizing agent.

Cutaneous lesions may include: erythemas, edemas, papules, vescicles, pustules, scurves, ulcerations and exudative phenomena, whose intensity varies according to illness seriousness and affected areas. Erythemas, edemas and exudative phenomena prevail during the acute phase. Scurfy skin, dryness, ulcerations and skin thickening prevail during the chronic phase.

This product must be handled carefully because of its possible mutagenic effects. Anyway, currently available data are insufficient to definitively prove hereditary gene alterations.

Översättning gjord med Google Translate:
Akuta effekter: stickande ögon. Symtomen kan vara: rubescence, ödem, smärta och tårflöde. Kontakt med huden kan orsaka:
irritation, erytem, ödem, torrhet och narig hud. Ånga inandning kan svagt irritera de övre luftdrag.

Förtäring kan ge hälsoproblem, inklusive magont och sting, illamående och sjukdom.

Vid kontakt med huden, som orsakar denna produkt Sensibilisering (dermatit). Dermatit härrör från hudirritation på de områden som upprepade gånger kommer i kontakt med det allergiframkallande ämne.

Kutana lesioner kan vara: erytem, ödem, papler, vescicles, pustler, scurves, sår och exsudativ fenomen, vars intensitet varierar beroende på sjukdom allvar och drabbade områdena. Erytem, ödem och exsudativ fenomen råda under den akuta fasen. SKORVIG hud, torrhet, sår och hud förtjockning råda under den kroniska fasen.

Denna produkt måste hanteras varsamt på grund av dess möjliga mutagena effekter. Hur som helst, för närvarande tillgängliga data är otillräckliga för att slutgiltigt bevisa ärftliga genförändringar
——– källa: Safety sheet Resina 5020

Som jag skrev i förra bloggartikeln om Bisfenol A: Bisfenol A farligt, Norah4you 30 oktober 2013

Prostacancer kära Livsmedelsverk, är bara ett av många sjukdomstillstånd som senaste 35 åren varit känt att kunna som minst förvärras av Bisfenol A i mat, dryck och matkärl m.m.

Att det ‘bara’ är låga halter av bisfenol A i rören, är inget att leka med kära Livsmedelsverk! Försök inte ljuga längre! Det är numera helt bevisat att
Bisfenol A lagras i kroppen OCH stimulerar bl.a. Prostata cancer….. Bisphenol A stimulates human prostate cancer cell migration via remodelling of calcium signalling,Derouiche, Warnier, Mariot, Gosset, Mauroy, Bonnai, Slomianny, Delcourt, Prevarskaya och Roudbaraki, Springer Plus 2013 2:54
info: Springer Plus är en vetenskapsjournal som utöver vanlig vetenskaplig kontroll innan publikation också kräver tillgång till fullständig originalundersökningsmaterial, fullständig redovisning av undersökningsmetoder och deskription av tillvägagångssätt. Dvs allt som vetenskapsteori kräver för att något skall vara vetenskapligt – det skall inte bara gå att göra vetenskaplig analys av undersökning som gjorts utan slutsats som forskare kommer till skall vara upprepningsbara och kunna nå samma slutsats även av andra forskare.

Bisfenol A påverkar kalciumupptaget på ett för prostatacancer negativt sätt. Men det och så många andra vetenskapliga rön som om Ni brydde Er om folkhälsan skulle göra att Bisfenol A totalförbjöds i VA-nät och i plaster för förvaring av mat, det är kanske känsligt att berätta om?
— utdraget ovan från Bisfenol A farligt, Norah4you 30 oktober 2013

Oklara risker med bisfenol A, SvD4 februari 2014 LÖGN och F-ad dikt! Det var en av de saker som jag utöver att skicka med produktblad för Bisfenol A hade att tala om för de som ville använda plast med Bisfenol A i: får inte värmas! får inte ha annat än helt neutrala flytande produkter i sig! Kan även vid användning på det sättet ge allvarliga förändringar på kalciumupptaget samt att Bisfenol A lagras i kroppen!

Oklara risker med bisfenol A, GP 4 februari 2014
Oklara risker med bisfenol A, Aftonbladet 4 februari 2014
Forskare: oklara risker med bisfenol A, Expressen 4 februari 2014

Jag kan förstå att det många gånger är svårt för forskare i Sverige att tala klartext. Speciellt om det är en svensk myndighet som påstår något som är uppåt väggarna fel. Vi har ett problem med forskningen i Sverige – forskarna, speciellt professorer får ägna stor tid åt att få in pengar för att bedriva forskning. Rent generellt är det en viktig fråga att ställa sig: Skall svenska staten, politiker eller myndigheter överhuvudtaget ha något att avgöra när det gäller vilken forskning som skall bedrivas inom naturvetenskapliga ämnen? Men det är en helt annan frågeställning. Sätta gränser för vad som är etiskt riktig forskning utifrån Sveriges Grundlagar, ja. Men sen?

Tillägg: ”Kemikalier är inget folkhälsoproblem.”

Ethel Forsberg, då generaldirektör för Kemikalieinspektionen, har kallats till möte på miljödepartementet vid Tegelbacken i centrala Stockholm. Andreas Carlgren har under sina första år som miljöminister deklarerat att han inte prioriterar kemikaliefrågan. Men det är först när hon hör orden, som Carlgrens statssekreterare fäller, som hon till fullo förstår departementets hållning.Intressant artikel om ny bok. ”Det liknar förmynderi, SvD 5 februari 2014 Nu är Ethel Forsberg fd generaldirektör för Kemikalieinspektionen förvisso inte kemist utan har en Master i Agricultural Science. Det är för helheten viktigare att ha tillräcklig bredd för att känna till alla infallsvinklingar än att ha djupkunskap utifrån teoretiska tillstånd som inte råder i verkligheten!

Read Full Post »

och hade Ni haft den helhetskunskap som krävs, så hade Ni aldrig skrivit Er debattartikel:
Fosfat ett underskattat hot, SvD Brännpunkt 9 december 2013

Som minst borde såväl Ni professorer som dietister känt till att ett antal sjukdomstillstånd i sig leder till fosforbrist i kroppen och att fosfat är en nödvändig tillsats, ofta naturlig, för att cellernas embran skall kunna fungera så att ”slagg” och andra avfallsprodukter producerade av kroppen när kroppen skall ta upp näring. Om fosfor och fosfat skärs ned, så visar stora studier, en del har stått i Science, att det även föreligger risk för cancer eftersom de är nödvändiga i tillräckligt stor omfattning för att reglera kalciumupptaget i kroppen!

Verkligheten:
The main function of phosphorus is in the formation of bones and teeth.

It plays an important role in how the body uses carbohydrates and fats. It is also needed for the body to make protein for the growth, maintenance, and repair of cells and tissues. Phosphorus also helps the body make ATP, a molecule the body uses to store energy.

Phosphorus works with the B vitamins. It also helps with the following:

•Kidney function
•Muscle contractions
•Normal heartbeat
•Nerve signalingPhosphorus in diet, Medlineplus Encyclopedia U.S. National Library of Medicine
Vilket helt och hållet stämmer överens med i princip alla Sciencestudier under åren som tittat på sjukdomar i de stora områden som räknas upp ovan! Det största intaget av fosfor som svenskar får är från mjölk, ost och protein! Så långt är det riktigt, men normalsvensken får idag alldeles för lite fosfor i sig! Inte tvärt om!
Sluta ljuga – utan fosfor dör vi, Norah4you 29 november 2013

För de okunniga: Inorganic phosphates are mined to obtain phosphorus for use in agriculture and industry.In organic chemistry, a phosphate, or organophosphate, is an ester of phosphoric acid Vilket vem som helst som kan lite grann om kemi alternativt jobbat med kemikalieimport/export lär kunna…..

Read Full Post »

Fosfor är en av flera mycket viktiga spårämnen som svensken i gemen får för lite av! Fosfor krävs, bl.a. tillsammans med kalcium, för att kroppens celler skall kunna ta emot ‘näring’ och lämna ifrån sig ‘rester’. Framför allt är det en av de viktigaste bitarna, att äta kött, dricka mjölk/äta ost, som finns för att vi skall undvika benskörheten. Benskörhet beror bl.a. på brist på B12-vitamin, E-vitamin, för få soltimmar (de är viktiga även om vi inte skall vara oskyddade) leder till behov av mer D-vitamin samt Folacin. Alla dessa behöver för att kunna tas upp av kroppen fosfor i varierande mängd beroende på ålder, kön, hälsa (vissa sjukdomar gör att forsforbrist uppstår – bland dem diabetes och glutenintolerans) Det är också så att om vi skulle följa de sk. experternas råd att minska fosfor i mat – så leder detta i sig direkt till att våra njurar får svårt att hjälpa till att få ut kroppens avfall ur kroppen! Sluta ljuga!

En något så när korrekt information lämnas på Fosfor, vitamineraler.se
läs även:
Fosfor är nödvändig för bildning av ben och tänder samt ingår i många av de enzymer som styr näringsomsättningen och har därmed en viss betydelse för omsättningen av fett och kolhydrater. Det är dessutom en beståndsdel av den viktiga ATP-molekylen, som är kroppens viktigaste energireserv.

Fosfor medverkar även vid bildandet av nukleinsyra, som bär på arvsanlagen, och ingår i fosfolipiderna som reglerar fettomsättningen och blodets fettbalans. Det har betydelse för utnyttjandet av hormonerna, genom att fosforhaltiga föreningar transporterar hormonerna från cellmembranens yttersidor in i cellerna.Fosfor, vitaminsidan.se
samt
Verkligheten:
The main function of phosphorus is in the formation of bones and teeth.

It plays an important role in how the body uses carbohydrates and fats. It is also needed for the body to make protein for the growth, maintenance, and repair of cells and tissues. Phosphorus also helps the body make ATP, a molecule the body uses to store energy.

Phosphorus works with the B vitamins. It also helps with the following:

•Kidney function
•Muscle contractions
•Normal heartbeat
•Nerve signaling
Phosphorus in diet, Medlineplus Encyclopedia U.S. National Library of Medicine Vilket helt och hållet stämmer överens med i princip alla Sciencestudier under åren som tittat på sjukdomar i de stora områden som räknas upp ovan! Det största intaget av fosfor som svenskar får är från mjölk, ost och protein! Så långt är det riktigt, men normalsvensken får idag alldeles för lite fosfor i sig! Inte tvärt om!

Här är maten med mest av skadliga fosfortillsatser, SvD 29 november 2013
Ny studie: Svenskar äter för mycket kött, Expressen 29 november 2013
Fosfor i tillsatser en hälsorisk, Aftonbladet 29 november 2013
Fosfor i tillsatser en hälsorisk, GP 29 november 2013
Här är maten med mest av skadliga fosfortillsatser, SvD 29 november 2013 Frågan uppkommer – VEM är det som vill att svenskar inte skall kunna leva fullvärdigt liv och få egna barn? För det är kontentan om man skulle följa de idiotiska råd som nu ges!

Read Full Post »

Det är inte utan att jag som under flera år hade att göra med kemikalier o mediciner på orderavdelning, samt därför är van att läsa producenters produktblad undrar hur det står till på Livsmedelsverket. VERKLIGHETEN ÄR DEN ATT UTAN FOSFOR I MATEN DÖR MÄNNISKANS CELLER!

Först och främst försöker Livsmedelsverket få till det med fosfor i tillsatser – vet de inte ens om att ett av de viktigaste ämnen som livsmedelsverkets råd genom åren gjort att stort antal svenskar får för lite av!!! Fosfor är också något som behövs för att kroppen skall kunna ta upp B12 samt folacin! Något som vi är många här som lider brist på!

Här är maten med mest av skadliga fosfortillsatser, SvD 29 november 2013
Ny studie: Svenskar äter för mycket kött, Expressen 29 november 2013
Fosfor i tillsatser en hälsorisk, Aftonbladet 29 november 2013
Fosfor i tillsatser en hälsorisk, GP 29 november 2013
NEJ tvärt om. Nu gör Livsmedelsverket sin absolut värsta och farligaste tavla! Man tillåter ett stort antal tillsatser som sedan 40 år är kända för att orsaka cancer m.m. fast Livsmedelsverket i de fallen förnekar detta trots stora studier och kända biverkningar hos producenterna av tillsatser, samtidigt så försöker Livsmedelsverket dilla i svenskarna att det som är nödvändigt som tillsats om man inte äter tillräckligt med kött, ost och dricker tillräckligt med mjölk när man lever här i norr med de naturliga förutsättningarna som skiljer sig från Medelhavsländerna i form av sol m.m., att det som krävs för att må bra skulle vara farligt! Dra på trissor och lär Er läsa produktblad samt verkliga vetenskapliga studier i Science!

Verkligheten:
The main function of phosphorus is in the formation of bones and teeth.

It plays an important role in how the body uses carbohydrates and fats. It is also needed for the body to make protein for the growth, maintenance, and repair of cells and tissues. Phosphorus also helps the body make ATP, a molecule the body uses to store energy.

Phosphorus works with the B vitamins. It also helps with the following:

•Kidney function
•Muscle contractions
•Normal heartbeat
•Nerve signaling
Phosphorus in diet, Medlineplus Encyclopedia U.S. National Library of Medicine Vilket helt och hållet stämmer överens med i princip alla Sciencestudier under åren som tittat på sjukdomar i de stora områden som räknas upp ovan! Det största intaget av fosfor som svenskar får är från mjölk, ost och protein! Så långt är det riktigt, men normalsvensken får idag alldeles för lite fosfor i sig! Inte tvärt om!
Lägg ner Livsmedelsverket! Nu har Ni gjort nog skada! Det Ni påstår skadar är nivåer som kroppen metaboliskt kräver för att människan skall må bra! Er egocentricitet när Ni av alla önskar Europeisk översyn visar mer än något annat hur låg vetenskapsteoretisk nivå Livsmedelsverkets forskare står på!

För övrigt så behöver kroppen varierade mängder beroende på kön, ålder och hälsotillstånd. Fosfor behövs för att kroppen själv skall kunna stärka sitt försvar mot cancer detta beror på att cellmembranet för att fungera behöver viss mängd fosfor som den mat som Livsmedelsverket rekommenderar lider brist på. Speciellt viktigt är fosfor som tillsats för att öka upptaget av vitamin B12 (se ovan) samt vitamin E. Brist på det senare ökar risken för benbrott! Verkligheten inte fiction gäller Livsmedelsverket! Ni är lika mycket ute på tunn is i denna frågan som när det gäller opastöriserad mjölk till ostkaka (vet ni inte att franska ostarna gjorts på opastöriserad mjölk) och era felaktiga påståenden om Bisfenol A (ökar risken för prostatacancer). Lägg av!

Read Full Post »

Livsmedelsverket diskvalificerar sig själva när de försöker driva igenom ett förbud mot opastöriserad mjölk till ostkaka! Undrar om de ens vet att större delen av franska ostarna som inte bara är godkända i hela EU utan älskas av världen görs på opastöriserad mjölk…… 😛

Vänligen läs Livsmedelslagen INNANTILL!
Inse sedan, även om det säkerligen är svårt för sk. experter som gått vilse i pannkakan – att en myndighet som säger att Bisfenol A i dricksvatten är ofarligt men försöker förbjuda opastöriserad mjölk till ostkaka, den Myndigheten har till 100% diskvalificerat sina egna sk. experter!

Livsmedelslag

4 § Lagen tillämpas inte på primärproduktion för användning inom privathushåll eller enskildas handhavande av livsmedel för konsumtion inom privathushåll.

Livsmedelsverket har gång på gång diskvalificerat sina sk. experter samt kommit med påståenden som är helt hälsofarliga!

Prostacancer kära Livsmedelsverk, är bara ett av många sjukdomstillstånd som senaste 35 åren varit känt att kunna som minst förvärras av Bisfenol A i mat, dryck och matkärl m.m.
Att det ‘bara’ är låga halter av bisfenol A i rören, är inget att leka med kära Livsmedelsverk! Försök inte ljuga längre! Det är numera helt bevisat att
Bisfenol A lagras i kroppen OCH stimulerar bl.a. Prostata cancer….. Bisphenol A stimulates human prostate cancer cell migration via remodelling of calcium signalling,Derouiche, Warnier, Mariot, Gosset, Mauroy, Bonnai, Slomianny, Delcourt, Prevarskaya och Roudbaraki, Springer Plus 2013 2:54
info: Springer Plus är en vetenskapsjournal som utöver vanlig vetenskaplig kontroll innan publikation också kräver tillgång till fullständig originalundersökningsmaterial, fullständig redovisning av undersökningsmetoder och deskription av tillvägagångssätt. Dvs allt som vetenskapsteori kräver för att något skall vara vetenskapligt – det skall inte bara gå att göra vetenskaplig analys av undersökning som gjorts utan slutsats som forskare kommer till skall vara upprepningsbara och kunna nå samma slutsats även av andra forskare.

Bisfenol A påverkar kalciumupptaget på ett för prostatacancer negativt sätt. Men det och så många andra vetenskapliga rön som om Ni brydde Er om folkhälsan skulle göra att Bisfenol A totalförbjöds i VA-nät och i plaster för förvaring av mat, det är kanske känsligt att berätta om?Bisfenol A farligt, Norah4you 30 oktober 2013

Fortsatt strid för ostkakan, GP 14 november 2013
Fortsatt strid för ostkaka, Aftonbladet 14 november 2013
Fortsatt strid för ostkakan, Norran 14 november 2013
Fortsatt strid för ostkakan, SvD 14 november 2013
Fortsatt strid för ostkakan, Metro 14 november 2013

Livsmedelsverket är lika smarta som den som släpper in räven i hönsgården men försöker hålla knotten ute! Sedan är frågan om de påbörjat julfirandet för tidigt. De ger sig på LCHF diet trots att senaste vetenskapliga rapporterna INGALUNDA stöder Livsmedelsverkets sk. forskares påståenden om Smör och så vidare…..
Livsmedelsverkets andra tavla samma dag! Har de haft julbord för tidigt?

Svenska struntar i myndighetens fettråd, DN 14 november 2013 Helt rätt att strunta i ovetenskapliga råd från ovetenskapliga sk. forskare.

Vetenskapliga studie de missat:
Kratz, Baars och Guyenet: The relationship between high-fat dairy consumption and obesity, cardiovascular, and metabolic disease;
European Journal of Nutrition
February 2013, Volume 52, Issue 1, pp 1-24

I 11 av 16 studier har antingen inget samband bevisats mellan högfett mat eller också har motsatsen till Livsmedelsverkets antagande bevisats!

Read Full Post »

Har funderat en hel del fram och tillbaka om jag skall eller inte skall skriva nedanstående. Men eftersom jag själv opererade mig 4 juni i år med tårtbit, inget i första körteln och inget misstänkt på ultraljud respektive datatopomografi i övrigt, så har jag ju egen erfarenhet. En erfarenhet som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Till den tid då varken jag eller mina bekanta hörde talas om att nästan ingen vi kände som inte arbetat inom stenindustrin och fått stenlunga eller som var ren alkoholist som dragit på sig levercancer.

Att notera i sammanhanget är att det inte biter på mig när någon säger men folk kan ha dött av det ändå. Förvisso är det så. Dock är det så att i min släkt så har stora flertalet blivit över 80 år och får någon cancer efter 80 år, så får Ni som liksom jag fått cancerbesked men till skillnad från mig går och är oroliga ursäkta. Blir man tillräckligt gammal, så måste man ju dö i något förr eller senare och det är enligt mitt sätt att se det bättre med kvalité än kvantitet och bättre att ha tid att göra det man vill göra oavsett om detta ‘bara’ är som i mitt eget fall – leva som jag utifrån min egen kropps reaktioner och min egen inställning tycker är bäst. Dvs för mig vore det etter värre om jag mitt i livet när jag var frånskild medelålders mamma hade drabbats eller om jag gick vårdslöst från Nordstan över till hållplats Centralstation här i Göteborg och hamnade liggande för ‘evigt’ dvs resten av livet i en säng utan möjlighet att välja min dag själv eller värre än så utan att kunna kommunicera men vara helt klar i huvudet.

De få fall av cancer jag själv stötte på och/eller hörde talas om fram till senaste 10 åren, var i samtliga fall utom två sådana att personen som drabbades lever ännu eller har som minst levt till dess de blivit 85 år. Har en människa fått ett gott liv, vilket enligt mitt sätt att se handlar om kvalité inte kvantitet i form av antal år eller sparade pengar/hög standard, så får man trots allt säga att det är nog. Att man kan ha hög kvalité på livet med dygnet runt värk och dålig ekonomi, det är jag själv ett exempel på. Sedan är stora frågan som har individuellt svar: Vad är ett gott liv och vad är livskvalité för just mig.

Det är viktigt att man ser till att satsa pengar på Cancerforskning. Stoppa den kraftiga ökningen av bröstcancer, läkare och representanter för patienter på DN Debatt 1 november 2013
Mota vid grinden och stämma i bäcken är bättre än att bli nersprungen av en hop kor eller vattenmängd när en damm har brustit.
Hoppet ska andra inte krossa, DN 1 november 2013
Verkligen inte. Allt är kanske inte så enkelt som det ser ut. Fick för några minuter sedan reda på när jag ringde Hudkliniken för att jag behövde ändra tid som fåtts pga remiss innan det var klart att jag hade cancertumör, att i dagarna hade ny remiss skickats där de ställde frågan jag själv ställt hela tiden om det var den fästing som jag inte fick bort helt och hållet och som orsakade inflammation exakt där tumören började växa någon månad efter att den inflammationen läkt som kan ha varit orsak till tumören. Det är flera månader sedan jag opererades. Svaret på första körteln erhölls först samma dag som operationen sedan slutgiltigt – inga spår. Nu har tydligen om jag fattade det rätt någon återigen tittat närmare på tumören…. Inget är säkert när det gäller morgondagens ev händelser men en sak är säker: Det handlar om att våga leva den tid man har oavsett vad. Själv ser jag som minst fyra år framåt. Trillar himlen ner innan dess, så har jag i varje fall levt som jag vill och mått bra!

Det är däremot dags att ställa frågan: Hur stämmer kurvan för växande användning av olika kemikalietillsatser och/eller onödiga kemikalier i allt från plaster (Bisfenol A) till transfetter etc. med kurvorna för de ökande cancerfallen i olika cancergrupper? När det gäller Bisfenol A, så har jag ända sedan jag arbetade på orderavdelning till kemiföretag som producerade, importerade och till svenska plastfabrikanter sålde råvara varit helt medveten om att Bisfenol A ÄR Farligt. Bisfenol A är ett ämne som påverkar kalciumupptaget negativt för hormonförändrigar för de som drabbas av prostatacancer, en form av cancer som åtminstone jag uppfattar som helt eller delvis hormonrelaterad, det finns numera kända forskningsresultat om Bisfenols farlighet. Något jag tagit upp senaste dagarna i bloggen.

Sedan är andra frågan som jag själv ställt mig ända sedan då på 70-talet när jag själv fick plocka fram och skicka med produktblad där risker etc med att använda Bisfenol A med flera kemikalier i något som på ena eller andra sättet hamnar i människokroppen: Varför i hela fridens namn tillåts läkemedelsindustrin att använda det allra farligaste färgämnet som liksom många andra kemikalier kan anrikas i kroppen och som varit känt i över 35 år att det kan leda till mag-/tarmcancer? står det i klartext i produktblad, så borde väl det ändå gå fram att det är olämpligt att använda i t.ex. cancermedicin (jag talar inte om kemoterapi). Bestämde mig tidigt att inte göra mer än det jag själv anser nödvändigt. Hade tänkt att gå med på att äta tablett i 5 år. Läste på medicinen att det var viktigt att läsa igenom så man inte var allergisk mot något av de ingående ämnena……. färgämnet var ett av 3 för medicinen helt onödiga tillsatser som jag själv aldrig skulle klara utan astmachock…. Ringde producentens kemist. Det är tillsatt för att inte patienter skall ta fel på tabletter. sägs vara viktigt att ha olika färger Hallå – vad är det frågan om? Ett av de andra ämnena som jag absolut inte kan ta var använt för att polera/slipa tabletten så att den blev helt slät och blank. Ämnet är helt olämplig för många allergiker och astmatiker.

Så dags att rensa ut allt icke nödvändigt från som minst våra matvaror, våra mediciner och från de för mänskligheten i de flesta fall allt annat än nödvändiga slöseriet med plastpåsar och mjukplastprodukter. Ärligt talat tror jag mycket av ökningarna beror på ökad kemikalieanvändning.

Sedan en sak: Måla inte upp Cancerspöket på väggen. Gör klart vad som gäller för varje enskild människa är inte statistik utan en levande varelse. Ingen kan säga vem som lever om 5 år eller 10. Det handlar bara om att våga leva den tid man har och våga se möjligheterna på den vägen inte att gå och vara rädd för hindren! Hinder stöter alla på det gäller att acceptera att de finns men själv välja hur man tar sig förbi dem.

Read Full Post »

Prostacancer kära Livsmedelsverk, är bara ett av många sjukdomstillstånd som senaste 35 åren varit känt att kunna som minst förvärras av Bisfenol A i mat, dryck och matkärl m.m.
Att det ‘bara’ är låga halter av bisfenol A i rören, är inget att leka med kära Livsmedelsverk! Försök inte ljuga längre! Det är numera helt bevisat att
Bisfenol A lagras i kroppen OCH stimulerar bl.a. Prostata cancer….. Bisphenol A stimulates human prostate cancer cell migration via remodelling of calcium signalling,Derouiche, Warnier, Mariot, Gosset, Mauroy, Bonnai, Slomianny, Delcourt, Prevarskaya och Roudbaraki, Springer Plus 2013 2:54
info: Springer Plus är en vetenskapsjournal som utöver vanlig vetenskaplig kontroll innan publikation också kräver tillgång till fullständig originalundersökningsmaterial, fullständig redovisning av undersökningsmetoder och deskription av tillvägagångssätt. Dvs allt som vetenskapsteori kräver för att något skall vara vetenskapligt – det skall inte bara gå att göra vetenskaplig analys av undersökning som gjorts utan slutsats som forskare kommer till skall vara upprepningsbara och kunna nå samma slutsats även av andra forskare.

Bisfenol A påverkar kalciumupptaget på ett för prostatacancer negativt sätt. Men det och så många andra vetenskapliga rön som om Ni brydde Er om folkhälsan skulle göra att Bisfenol A totalförbjöds i VA-nät och i plaster för förvaring av mat, det är kanske känsligt att berätta om?

Ofarligt att dricka vattnet, Sydsvenskan 31 oktober 2013 Ofarligt? Så långt ifrån sanningen som möjligt är!
Låga halter av bisfenol A i rören, GP 30 oktober 2013
Låga halter av bisfenol A i rören, Aftonbladet 30 oktober 2013
Låga halter av bisfenol A i rören, SvD 30 oktober 2013
Ofarliga mängder bisfenol A i dricksvattnet, Sveriges Radio 30 oktober 2013

Redan på 70-talet när jag själv under 3 år arbetade på stort kemi- och läkemedelsföretags orderavdelning, så fanns det i klartext i produktbladen att halter som är lägre än de som Livsmedelsverket nu avfärdar var farliga att få i sig, det var också så att det stod i klartext på producent av plastprodukts produktblad att plast som innehåller bisfenol ALDRIG får värmas upp eller användas för vätskor/mat som har annat än rent neutralt Ph-värde! Sluta upp med dumheterna! Livsmedelsverket är en fara för hälsan snarare än en hjälp. Alldeles för många E-nr och annat som Ni under åren talat för som ofarliga, är allt annat än ofarliga. Många av de sjukdomar som ökat under den senaste 30 års perioden fanns med i varningstexterna som jag varje dag hade att bifoga ut till de som producerade plastprodukter för såväl hushåll- som VA-området!

Tillägg 1 november 2013 Stoppa den kraftiga ökningen av bröstcancer, läkare och representanter för patienter på DN Debatt 1 november 2013 Det är anmärkningsvärt enligt mitt sätt att se på Bisfenol A från 70-talet och framåt (då har jag själv troligen pga genetiskt arv i somras opererat en tårtbit) att kurvorna för cancer som antas eller bevisats påverkas av hormoner stämmer lite för väl med användande av Bisfenol A i plastprodukter från nappar (spädbarn) hela vägen till mjukplast som vår mat ofta förpackas i över plastpåsar (obs alla innehåller inte bisfenol A många gör det)….. dags att stämma i bäcken.

Read Full Post »