Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Birgitta Ohlsson (FP)’

Du, Birgitta Ohlsson har aldrig varit än mindre förstått de kriterier för att vara en liberal på det sätt som Valdemar Svensson, min egen farfar m.fl utgick ifrån och som lade grunden för en lång framgångsrik Folkpartiresa fram till sådana som du, ”tyck som jag”-syndromets folkpartister började skrämma bort unga kvinnor från Folkpartiet! Bara söder om Mälaren vet jag mer än 10 st mycket kompetenta kunniga debattskickliga trevliga unga kvinnor mellan 25 och 50 som Du skrämt bort. Detta enligt vad de själva berättat under åren. Tre är kvar inom politiken men i andra partier och håller därför låg profil samtidigt som de står för de grundläggande kriterierna för Liberalism.

VIKTIGAST AV ALLT: * Samma rättigheter som Du kräver för Dig själv, är Du beredd att ge Dina politiska/kulturella motståndare.

* Demokrati och jämlikhet börjar hemma.
Det är i handling inte i stora ord eller utspel som Du visar att Du är för Demokrati och Jämlikhet, oaktat att det senare numera ofta kläds i ”Genus”-perspektivets ord.

* Fram till dess att en fråga/ett ärende är beslutat, så är det fritt fram att föra fram sin egen subjektiva uppfattning. När en beslut tagits, så rättar man in sig i leden och för endast diskussionen vidare internt!

* Liberalism är FRIHET UNDER EGET ANSVAR FÖR EGNA HANDLINGAR OCH ORD

* Det viktigaste är inte att HA RÄTT utan att HANDLA RÄTT

* Man hånar eller kritiserar inte offentligt ”sina” politiska vänner

Inget av dessa kriterier som de som byggde Folkpartiet stod för har Du lyckats förstå. Ditt problem.

Nu gör partiledarfavoriten comeback i politiken, Aftonbladet 3 juli 2015 Partiledarfavorit? Samtliga tre tidigare försök ”Tyck som jag” Birgitta Ohlsson gjort har skrämt bort väljare från Folkpartiet. Vänsternissar hör inte hemma i liberala skor!

Birgitta Ohlsson: M blockerade frågorna, SvD 3 juli 2015 TA EGET ANSVAR FÖR DINA EGNA HANDLINGAR OCH ORD – DET VAR OCH ÄR DU (och de ”dina”) SOM SÄNKTE MÅNGA FRÅGOR OCH FÅTT FOLKPARTIET ATT GÅ KRÄFTGÅNG!!!! Att Du utöver att ha missat vad det innebär att vara liberal också har ett alldeles för stort ego samt saknar förståelse för vad som krävs för att vara en Ledare, det är och förblir ditt problem.
Snacka skit i media om andra är ett av de allvarligaste fallacies som finns även om det bevisligen är så att Du gör det när Du saknar giltiga argument.

Read Full Post »

Allra först för de som inte vet det redan, jag är barnbarn till Fritiof Jönsson som tillsammans med Valdemar Svensson var med och drog igång det här på Västkusten, Fritiof höll sig till det lokala, kommunala samt sitt arbete som förman för stenhuggeri och var bl.a. med och levererade gatstenen samt finhackade den lagda gatustenen i Bryssel ner till fiskekrogarna. Själv var jag aktiv i FPU, såväl som Göteborgare även ett år ordf för Folkpartiets Studentförening vid FFS, senare som Mölndalsbo aktiv inom FP och FPU Bohuslän och på den tiden Garthonist m.m.

DU är inte Liberal, Birgitta Ohlsson så Folkpartistisk ledande kvinna Du än är. Du bryter mot det viktigaste som Liberalism stått för genom alla tider:

Frihet UNDER PERSONLIGT ANSVAR

Det är illa nog. Vad värre är, är att Du helt saknar konsekvensanalytisk förmåga. OM det hade varit etiskt och moraliskt rätt att ge alla de som söker sig hit till Sverige stadigvarande uppehållstillstånd, så hade det krävts att Du också varit villig att svara ja på följande premisser:

* Är Sverige ”bättre”/”säkrare” land än alla andra.
Följdfråga: På vad sätt anser Du att Sverige och svenskarna är moraliskt högre stående än andra och vet Du om att för att kunna anse så är det att gå balansgång mot rasism att sätta en grupp människor över en annan!

* Är det rätt att premiera de som har råd att betala för att bli smugglade till Europa och tagit sig upp till Sverige?
Följdfråga: Vad anser Du vara giltiga argument för ett sådant ställningstagande?

* Är det enligt Din mening riktigt att bortse från Gällande Svenska Grundlagar, bl.a. Regeringsformens 1 kap 2§ och att utgå från att det är bäst för de som får uppehållstillstånd att rota sig i Sverige?
Följdfråga: Är inte det en form av nykolonialism att aktiva tänkande människor förutsätts rota sig i Sverige i stället för att om tillfälle gives vara med och bygga upp sitt födelseland?

Men som sagt – Liberal är Du inte. Bara Folkpartist!

Birgitta Ohlsson, och flera med henne, vänder sig bland annat mot förslaget om att överge principen att den som får asyl i Sverige ska få permanent uppehållstillstånd. Förslaget från partiets integrationspolitiska arbetsgrupp är att permanenta uppehållstillstånd ska ges först efter tre år, eller när personen kan försörja sig själv.<A HREF="http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2714263-strid-inom-fp-om-integrationspolitik

FP-topp tar strid om integrationen, Sveriges Radio 14 maj 2015
Strid i FP – om integrationen, Aftonbladet 14 maj 2015
Strid i FP-toppen om flyktingmottagning, DN 14 maj 2015
Strid inom FP om integrationespolitik, SvD 14 maj 2015

Börja hemma! Börja med att göra livsvillkoren så bra som möjligt för fattiga, hemlösa Svenska medborgare och de som redan har Svenskt uppehållstillstånd!
Lär dig sedan det du borde lärt dig redan i 7:e klass:
Det är Ingen mänsklig rättighet betala för att välja hemland Det är inte ens en Mänsklig Rättighet att välja hemland – Hur i hela fridens namn skulle det se ut? Vi lever inte i ett Rousseauliknande Utopia!

Read Full Post »