Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Biotoper’

när man som Ni inte talar om alla indragna mätstationer eller flyttade….. kommer ni ihåg eller har ni kontakt med era tidigare kollegor som fick påpekande om de biotopiska skillnader som gäller mellan er nuvarande mätstation i Norrköping och den gamla? Ännu värre har Ni lyckats göra det genom att Ni tror Er kunna göra en utsaga som leder till en hållbar slutsats om 1 grad varmare…… Ni glömde bort att året innan de ni kallar som normala värden, som i sig var högst varierande och ofta betydligt högre medeltemperatur på flertalet dåvarande nu indragna mätstationer än vad verkligt mätvärde är idag. 1959 glömde Ni eller avstod medvetet från att ta med i Era beräkningar. Senaste 20 åren har även flera år med betydligt kallare värden än perioden från 1960. Det där med statistik är svårt speciellt när vi finns som sitter med verkliga, uppmätta värden och som inte laborerar med att göra konstgjorda medeldygnstemperaturer.

SMHI: Sverige har blivit varmare, GP 5 maj 2012
SMHI: Sverige har blivit varmare, SvD 5 maj 2012
SMHI: Sverige har blivit varmare, DN 5 maj 2012

Även CO2-nissar kan göra tavlor och råka ge verkliga uppgifter…..
”Högsta uppmätta temperatur under resp. månad
Highest temperature during each month
Månad Month C° Plats Place Landskap County Datum Date
Januari 12,4 Allgunnen Småland 1973-01-05
Februari 16,5 Västervik Småland 1961-02-18
16,5 Ölvingstorp Småland 1961-02-18
Mars 22,2 Oskarshamn Småland 1968-03-30
22,2 Sandbäckshult Småland 1968-03-30
April 29,0 Genevad Halland 1993-04-27
Maj 32,5 Kristianstad Skåne 1892-05-27
32,5 Kalmar Småland 1892-05-28
Juni 38,0 Målilla Småland 1947-06-29
Juli 38,0 Ultuna Uppland 1933-07-09
Augusti 36,8 Holma Östergötland 1975-08-09
September 29,1 Stehag Skåne 1975-09-01
Oktober 24,5 Oskarshamn Småland 1995-10-09
November 18,4 Ugerup Skåne 1968-11-02
December 13,7 Simrishamn Skåne 1977-12-24”

Källa: Väder Weather, SCB Statistisk årsbok 2012

Nu säger inte högsta temperaturer lika lite som lägsta mycket men ger en riktlinje på vilka orter och vilka månader och år som man bör gå tillbaka för att titta på. Gör man det, så visar det sig att det enda sättet att få det mycket skeva resultatet som SMHI presenterar är att kapa högsta temperatur och lägsta temperatur,vilket snille har skrivit det dataprogrammet?, per dag och först räkna fram medeltemperatur per dygn varje dygn för att därefter kapa högsta och lägsta värde under månaden för att därpå räkna medeltemperatur per månad samt göra lika dant hela vägen till medeltemperatur per år. VARJE år.
Det där med att skriva dataprogram som håller i alla väder och det där med vad matematisk statiskt medelvärde är, inte bara medianvärde eller geometriskt medelvärde där toppar och bottnar som faller utanför plockas bort, det där är något ni borde ha lärt er. Skriva programmen är mycket enkelt. Mycket mycket enkelt om man bara vet vad det är för typ av data man tar in och inte gör egna personliga justeringar utan går på verkligt läge!

Read Full Post »

Det är med beklämmande jag läser alla de som talar sig varma för snabbjärnväg för att tjäna in en extra timma att tillbringa någon annanstans i vår eviga jakt på att fylla vår tillvaro med något meningsfullt.

Många av de som talar för snabbjärnväg ser bara tiden som kostnad men glömmer bort, trots att flera av dessa förespråkare säger sig vara för miljön, den miljöförstörelse som varje nytt spårbyggande eller utbyggande av järnväg leder till och tyvärr måste leda till för ett stort antal biotopiska miljöer där växter, djur och människor kommer i kläm. Det är illa nog för mig. Värre är att ingen av alla dessa satt sig ner och räknat på den energikostnad som totalt ligger i att prospektera mark, bygga nytt, skaffa fram allt material från gruvor eller industrier, tillverka bilar och lastbilar, dra vägar o.s.v.

Jag räknade en gång i tiden på det. Energiåtgången totalt sett överstiger självfallet den vinst som kan uppnås. Så är det i sig i all form av teknisk utveckling. Problemet är att när man jämför på tidsvinster under fem-tio timmar, så krävs det att den teknik som appliceras på ett byggande skulle stå behöva stå utan underhåll i mer än två generationer för att tidsvinsten skulle kunna vara försvarbar jämfört med vad energin skulle kunna användas till för att underlätta i det vanliga livet.

Snabba på med snabbjärnväg, GT 1 november 2011

Read Full Post »