Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bibelöversättningar’

tror att de bestämmer över hur den Lutheranska kyrkan i Sverige sköter Kristendomen, så tror de fel!

Under de senaste dagarna har ett brev till Anders Wejryd blivit känt ifrån ledningen i Church of England. Brevet finns att läsa på Church of Englands hemsida.

De två biskoparna som författat brevet är djupt kritiska till svenska kyrkomötets förväntade beslut, att ändra lära kring äktenskapet. Även vi menar att ett sådant beslut strider mot Bibeln och Kyrkans samlade tradition.

Biskoparna, ifrån ledningen i Church of England, är mycket tydliga med att beslutet inte är förenligt med Bibelns lära och Guds skapelseordning.

OM Jan-Anders Ekelund och Berit Simonsson Frimodig kyrka, tror att de har tolkningsföreträde här i Sverige för frågan om Svensk Kyrkans kyrkomöte har rätt att fatta beslut för den Lutheranska Svenska kyrkan, även om Ekelund och Simonsson tolkar att de beslut som fattas strider mot Borgågemenskapen, så tror de fel! Att Frimodig kyrka är någon form av ”nomineringsgrupp inom Svenska kyrkan och ställer upp i kyrkovalet.” SvD
ger dem INTE någon som helst rätt att sätta sig på höga hästar! Det är mycket märkligt inlägg de gör.

Hur någon kan säga att de vill att svenska kyrkan skall vara mer hängiven Jesus och Bibeln, samtidigt som de själva i ord och aktion bryter mot det viktigaste Jesus sa: ”Låten barnen komma till mig och förmenen dem intet, för dem hör Himlariket till.” Fast det är klart, om man gör de påhopp på svenska kyrkan som Ekelund och Simonsson gjort i sitt inlägg, då har man missförstått ALLT som Jesus stod för. Tyvärr finns det sådana människor som kallar sig troende och som förmodligen, hoppas jag, handlar i god tro! Det som skiljer Kristendomen från de andra ‘böckernas folks’ tro, är att vi fick Jesus. Jesus är och förblir den som predikat Kärlekens Budskap här på jorden!

Tycker då jag som skrivet dessa rader att det är förenligt med kristendomen att Kärleken har många språk och för många av oss oförståeliga sätt? Ja, det är förenligt med den Kristna tron att inse att de Bibelöversättningar som vi har, inte bara skiljer sig från den Anglosaxiska kyrkans Bibelöversättning i mindre men viktiga detaljer, utan också att inse att VARJE ÖVERSÄTTNING av Bibeln utgår från sin tids förståelse och värdering av hur man, översättarna/tolkarna, tror (OBS TROR) att meningar och ords värdering och betydelse hade i den Grekiska text utifrån vilken de allra flesta översättningar gjorts.

OM GUD hade velat att vi skulle tolka Bibeln, eller åtminstone bara nya Testamentet, exakt lika vid varje översättning, så hade alla de olika tolkningar, översättningar som idag existerar, även på det svenska språket, varit exakt samma över tid. Förvisso finns det viktiga partier i Bibeln. Dock är det inte ordet som ord som är det viktiga utan VAD ordet berättar OM Guds Kärlek till oss människor samt VAD han vill att vi skall göra.

De som själva kräver tolkningsföreträde, har missat den viktiga sentensen i berättelsen om Kamelen och nålsögat! Alla är vi lika mycket värda, men ingen som sätter sig själv före eller över någon annan har förstått kärleken till sin nästa och till Gud! Agape står för att älska spontant utan motivation och utan krav. Men Agape är också Guds gåva till oss människor precis som att Jesus led på korset för vår skuld. Utan att älska spontant, utan att kräva motivation och utan att ställa krav, så är munnens uttalade ord bara ord och kärleken till vår nästa bara som vatten rinnande genom ett såll. Det stannar inte kvar och ger inte kärlek som föder kärlek!

Klipp banden med den anglosaxiska kyrkan, SvD
Engelska kyrkan till attack, SvD
Aftonbladet

Read Full Post »