Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘”Beredskapen är god” ????’

Regeringen tillsätter nu en utredning som ska granska brandinsatsen. Bland annat ska utredningen se över hur information till allmänheten fungerat samt varför flyginsatser dröjt. Samtidigt vill Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) reda ut den exakta ansvarsfördelningen mellan kommunerna och staten vid stora katastrofer. Anders Knape (M), ordförande i SKL:s styrelse, menar att ansvaret är otydligt framför allt på den statliga sidan.

– Det finns 20–30 statliga myndigheter som är inblandade i en sådan här händelse och där är det inte självklart vem som gör vad, säger Anders Knape.

Ilmar Reepalu (S) i SKL:s styrelse går längre i sin kritik och anser att storbranden i de västmanländska skogarna visar på en oklar zon mellan den kommunala nivån och länsstyrelsen:

– Frågan som måste redas ut är när ansvaret ska gå över till staten, nu känns den gränsen väldigt otydlig och då finns risk för missförstånd.SKL vill utreda ansvarsfrågan, SvD 7 augusti 2014
Anders Knape och Ilmar Reepalu har helt rätt. Dock finns ett problem: Frågan om ansvar vid brandkatastrofer är inte ny. Den går tillbaka till världens längsta tid mellan utredning om brandförsvar samt var ansvaret ligger vid brandkatastrofer OCH beslut i svensk riksdag…..

1734 utfärdade Karl XI en kunglig förordning om inrättandet av byggnadsstadga där hänsyn togs till bredd på gator, avstånd mellan hus, hur hus skulle få se ut för att minska risken för de på den tiden så vanliga storbränderna i städer.

De olika stånden (präster, adel, borgare och bönder) var allt annat än positiva till kungliga förordningar. Så utredningen om byggnadsstadga sattes förvisso igång, men drog i vanlig svensk ordning ut på tiden…..

Ståndsriksdagen avskaffades först 1865. När avskaffades ståndsriksdagen, riksdagen.se
Först 1875 blev det lag efter 140 års utredning med högst varierande aktivitet i utredningsarbetet under åren.

Så visst behöver vi idag klara ut var ansvaret skall ligga när en brand sträcker sig utanför en kommun eller hotar en hel kommun. Det är inte försvarbart att Sverige har stort antal myndigheter som ”äger” delar av ansvaret.

Västmanlänningarnas gnäll är befogat, Sarah Britz på GP.se 7 augusti 2014
Slag i ansiktet på drabbade, Lotta Grönings krönika Expressen 7 augusti 2014
MSB-chefen svarar på kritiken: Vi kommer att dra många lärdomar, DN 7 augusti 2014 Hoppas jag verkligen. Börjar dock undra om inte för många hamnat högre än deras kapacitet ger anledning till?

Frågan är även om vi inte har FÖR MÅNGA MYNDIGHETER? Förvisso blir det svårare för avdankade politiker att få ett ”bra jobb”, men bör inte politiker som alla andra enkom få någon form av ersättning 1 år och sedan få ställa sig i kö på Arbetsförmedling? Livstidslön för politikerarbete kan inte ens jag som konservativ moderat försvara.

Read Full Post »