Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Begränsningar i friheter’

Utrymmet medger tyvärr inte att här bemöta påståendena i artikeln om att det aldrig förekommer signalspaning med avseende på förhållanden i andra västerländska demokratier eller att den aktiva signalspaningen också benämnd dataintrång är godtagbar så länge Försvarsunderrättelsedomstolen givit tillstånd härtill. Lagstiftningen och rättstillämpningen är oklar i många stycken.Domstolen sprider dimridåer om signalspaningen, Anne Ramberg generalsekreterare Sveriges Advokatsamfund på SvD Brännpunkt 13 december 2013

Falskt påstående: Lagstiftning och rättstillämpning är oklar i många stycken Finns få länder oavsett om de är demokratiska eller odemokratiska som har så solklar lagstiftning som den som Sverige har fått i och med FRA-lagen. INGET land, inte ens USA som har betydligt större fri- och rättigheter för sina medborgare (så länge de inte sitter i fängelse eller begått allvarliga brott de suttit av) har så solklar text OCH TILLÄMPNING Hur vore det om fru generalsekreteraren t.ex. satte sig ner med en gammal hederlig ordlista eller ‘Lilla Focus’ och slog upp ord för ord vad som står i de kanslisvenska formulerade lagtexterna. Normal ordkunskap för de som gick gamla Folkskolan hade också räckt till för att förstå varför texterna är solklara; varför kommateringen och meningsbyggnaden gör att det som står är solklart vad som menas och vad Riksdagen beslutat. Endast de som i nutid saknar ordkunskap tillräckligt, vilket tyvärr finns många såväl advokater och andra jurister som saknar precis som de flesta som började skolan efter Grundskolans genomförande!

För övrigt är det lite väl omaga att någon som är advokat inte lärt sig skilja på det som är Offentliga uppgifter som inte faller under Sekretesslagstiftning och de som faller under detsamma. Att fru Generalsekreterare saknar kunskap som fanns i ”gamla” Samhällskunskapsboken för 9:an när Enhetsskolan genomförts, det må däremot vara henne förlåtet. Mycket av det försvann i Grundskolans Samhällskunskapsböcker….

Se även: Signalspaning och allas vår säkerhet, Norah4you 4 augusti 2013 samt Nej Mark Klamberg – DU har fel nu, Norah4you 13 december 2013
jag förstår att USA som har ger sina medborgare större friheter och fler rättigheter utan inskränkningar än vad Sverige gett de senaste 100 åren är en nagel i ögat på vänstersinnade och flummiga socialliberaler som i sann Rosseauanda går och drömmer sig till ett Utopia som aldrig funnits förutsättningar för.

Read Full Post »

Förvisso är det många naiva runt jorden som går och tror att bara alla gränser var helt öppna samt myndigheterna lät bli att lägga sig i det som rubbar deras egen personliga integritet, så skulle allt vara frid och fröjd. Så är inte fallet. Som jag skrev i Signalspaning, nödvändig och viktig, Norah4you 3 augusti 2013 så går det inte att se på pannan på människor vilka som har goda respektive onda avsikter. Att flera politiker och journalister, inte bara psedoliberaler och Stureplanscentern här i Sverige, i sann politisk korrekt anda gått på och t.o.m. vidarebefordrat desinformation om än det ena och än det andra är i sig allvarligt. Alltför många har en för mig mycket märklig föreställning om att det som sprids via media är sant om det sagts av någon expert eller journalist som uttalar sig. Påminner i mångt och mycket om en numera sedan många år död släkting som kollade alla uppgifter om kungafamiljer och kändisar i Svensk Damtidning. Stod det i den, så var det enligt vederbörande sant…. 😛

För allas vår säkerhet, både när vi reser som turister till Mellanöstern och Afrika samt när vi går på t.ex. stor idrottstävling eller befinner oss på en internationell flygplats, är det viktigt att det finns de som hjälper oss att kunna känna oss säkrare. Signalspaning är till för allas vår säkerhet.

Uppsnappade chatt mellan al-Qaidaledare röjde långt gångna planer på att angripa USA-ambassader och andra västerländska mål på Arabiska halvön, uppger regeringskällor i Washington för CNN.
USA utlöste ett världsomspännande larm efter rapporter om attentatsplanerna. Det startade en febril aktivitet i väst och resulterade i besluten att inte öppna en rad ambassader och konsulat i muslimska länder under söndagen. USA håller ett stort antal beskickningar stängda och Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Kanada har stängt enstaka ambassader.

Uppgifterna offentliggörs samtidigt som den amerikanska regeringen är utsatt för stark kritik för sin omfattande övervakning av kommunikation, både inom och utom USA. Kritiken har aktualiserats i och med att den spionanklagade Edward Snowden fått asyl i Ryssland.
Chatt på nätet utlöste terrorlarm, GP 4 augusti 2013
Därför utfärdade USA terrorlarm i världen, Expressen 4 augusti 2013

Tror det är viktigt att USA går före och ger dessa detaljerade uppgifter om hur signalspaning bedrivs. Detta för att få stopp på desinformation om signalspaning som lämnats av psedoliberaler, vänster om Vänstergrupper samt andra grupper. I det aktuella fallet har även en 15 minuter lång radiosändning som den al-Quidaledare många utgår från varande Usama bin Ladins arvtagare förstärkt och bekräftat hotet.

Allvaret i det hela framgår även utifrån Interpols varning: Interpol uppmanade under lördagen också sina medlemsländer att vara extra vaksamma efter den senaste tidens fritagningar ur fängelser i Irak, Libyen och Pakistan.
Nu utreder man om fritagningarna kan ha koppling till al-Qaida
”Terrorcellen står redo att slå till”, Aftonbladet 4 augusti 2013
Interpol terrorvarnar efter flykt, SvD 4 augusti 2013
Interpol terrorvarnar efter flykt, GP 4 augusti 2013

Begreppsförklaring
”Interpol är världens största internationella polisorganisation. Interpols uppgift är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländerna i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet.” Källa: Polisens hemsida 29 november 2012
Interpol har 190 medlemsländer och är världens största internationella organisation efter FN samt FIFA. Interpol erkändes av FN som en mellanstatlig organisation 1971. Enligt sv.Wikipedia.org har Interpol ett eget globalt kommunikationsnät och kommunikationssystem. En av Interpols stora uppgifter är att bekämpa terrorism och verka för Allmän säkerhet. Sverige blev medlem i Interpol 1926.

Tillägg 5 augusti 11.24
Terrorexperten: Ambassadhotet är mycket allvarligt, Sveriges Radio 5 augusti 2013 : Magnus Ranstorp, expert på terrorism på Försvarshögskolan, FOI, menar att det finns all anledning till försiktighet.
– Det är ett allvarligt hot, det kan man se på hur USA har reagerat. Tyskland och Storbritannien har ju också stängt ambassader, säger han i P1 Morgon.

Han menar att det finns ett konstant hot från al-Qaida.
– Många åker just nu ner till länder för att strida med al-Qaida. Det är en osäker värld vi lever i.

För ovanlighetens skull, enligt min uppfattning, har Sveriges Radio valt att presentera ett uttalande av expert från FOI utan att vricka till det.

Read Full Post »

i varje samhälle. Det är inget som helst odemokratiskt i att ingen står ovanför lagen och att ingen kan undantas från att bli kontrollerad. I de vackraste omgivningarna, i de finaste villorna och bland de mest omtyckta i din egen bekantskapskrets och/eller släkt, händer mycket du aldrig har en aning om. Inte bara när det gäller hur människorna inom familjen egentligen mår. Utan även vilka de innerst inne är och vad de gör såväl bakom stängda dörrar som i helt andra sammanhang.

Samma gäller för de som tillhör samhällsomstörtarnas skaror, oavsett om de är med i autonoma grupper som släpper ut minkar alternativt begår andra för samhället allvarliga brott eller om de tillhör de som utifrån sin egen uppfattning, religiös alternativt kulturell, tillhör de grupperingar som vill förändra samhället här eller i andra delar av världen med våld. Det står inte skrivet i pannan på dem vilka de är. Men skadeverkningarna när oskyldiga drabbas är katastrofala.

Det finns inte och har aldrig funnits någon form av total frihet i något demokratiskt land. Absolut aldrig i en diktatur. Demokrati är något som måste värnas. Det får aldrig vara så att någon med våld eller hot, ensam eller i grupp, skulle kunna hävda rätten att tvinga på andra sin uppfattning. I en demokrati har man fria val. Det krävs att det parti man vill rösta på är registrerat och att det lämnat in en lista på de som finns att rösta på. Så är det oavsett om vi talar om direkt eller indirekt demokrati.

Det står aldrig skrivet i pannan vem som är anarkist, terrorist eller liknande. Den konstitution/grundlag som ett lands representativa valda församling antaget, det är den som gäller tills den ändras om den ändras av samma valda församling. I Sverige krävs två beslut med mellanliggande allmänt val till Riksdagen. I andra länder finns det andra formuleringar.

Detta sagt, så är det dags för mig att göra en omvärldsanalys utifrån de officiella uttalanden som skett under senaste dygnet.

Allra först började det med att USA samtidigt som man stängde ner ambassader gick ut och varnade amerikanska medborgare som befinner sig i eller omkring Mellersta Östern. Mer varningar kom idag USA stänger ytterligare ambassad, Sveriges Radio 3 augusti 2013 USA har beslutat att stänga ytterligare en ambassad efter information om att al-Qaida planerar terrorattacker mot amerikanska mål, enligt USA:s försvarschef är hoten mer specifika än tidigare. Igår skickade utrikesdepartementet ut en ovanlig varning till amerikanska medborgare för risken för attacker runt om i världen, särskilt i mellanöstern och Nordafrika.
Under tiden som gått sedan USA gick ut med den ovanliga varningen igår, har följande hänt:
* Även Tyskland stänger ambassader, Sveriges Radio 3 augusti 2013 Vilket även engelsmännen gjort.

* al Quidas ledare har i en ljudupptagning bl.a. sagt Konspirationen mot Mursi var enligt al-Zawahiri i samförstånd med den egyptiska krigsmakten och såväl koptiska kristna som ickereligiösa grupper deltog. Han hävdade att kopterna är ute efter att bryta ut en koptisk stat ur Egypten.
– Korsfarare, sekulära och den amerikaniserade armén har gått ihop för att med pengar från Persiska viken och amerikansk konspiration störta Muhammad Mursis regering, sade al-Zawahiri, som själv är egyptier, i en ljudupptagning som flera islamistiska fora har spritt.
Terrorledare skyller kupp på USA, DN 3 augusti 2013
Observera att det ända sedan Camp Davidavtalet som Sadat, senare mördad av islamister, träffade och fram till Mubaraks fall torde ha förekommit diplomatiska kontakter med Egyptens ledning som trots att Mubarak gick en medelväg mellan Nassers och Sadats regimer under hela tiden från det att kung Farok störtades av militärer i en oblodig kupp 1952 haft militärer i ledningen.
Observera också att ingen gång under åren efter 1952 fram till den sk. Arabiska våren, så har det varit helt lugnt i Egypten. I Luxor mördades 70-tal personer 1997 av islamister. Många av de dödade var turister. Efter Irakkriget 2003 intensifierades motsättningarna mellan de muslimer som ville ha total sharialag och brutet avtal med Israel samt totalt avbrutna förbindelser med Väst, speciellt med USA, och Mubarak.

Observera också att kristna och judiska amerikaner månat om ‘skydd’ för sina egna trosfränder.

Inget av detta är nytt. Det nya som tillkommit och som al-Quidas ledare Ayman al-Zawahiri beskyller USA för att stå bakom, kan vara något som al-Quida helt misstolkat, men behöver inte vara det. För det vi alla vet, är att Snowden spridit ett många tusen hemligstämplade handlingar. Plockade ur sitt sammanhang och i händer på t.ex. journalister som inte är utbildade för att analysera den sortens texter som diplomatiska korrespondenser m.m. är, går det att ‘hitta’ något för varje person som har ett syfte att hitta. Även för de som inte har det syftet, så kan texter tagna ur sitt sammanhang vara helt omöjliga att tolka. Har själv sett detta i samband med att jag skrev min D-uppsats om Lars Gahrns avhandling Svearike. Ser det dagligen i svenska media i helt vardagliga frågor.

* Interpol varnar efter fängelseflykt, DN 3 augusti 2013 Det som hänt är att en serie fritagningar från fängelser i Irak, Libyen och Pakistan.
Organisationen undersöker om det finns en koppling mellan fritagningarna och misstänker att al-Qaida ligger bakom dem.

Varken serier av fritagningar eller planerande av terroraktioner är något som är gratis. Det borde vara möjligt, eller rättare sagt det är troligt att det är möjligt att utifrån andra saker följa pengarna. Under alla förhållanden ser det ut som om planerna knappast är så gamla som när Manning lämnade över material till Wikileaks. Då är det troligare att det bland Snowdens spridda hemligstämplade material finns/funnits något som rätt eller fel har kunnat leda till slutsatser som i sin tur ligger bakom det dagsaktuella läget i världen.

Utifrån att USA, Tyskland, England och Frankrike stängt sina ambassader under några dagar, samtidigt som Svenska UD vidtar inga säkerhetsåtgärder till följd av USA:s varning om att al-Qaida planerar att slå till mot västerländska intressen i Mellanöstern.
– Våra ambassader är öppna som vanligt, säger Linn Duvhammar på UD:s pressstjänst till TT.
USA varning om hot mot Västintressen, SvD 3 augusti 2013
och
Turistanläggningar och ambassader i Mellanöstern och Nordafrika är under hot. Nu varnar USA och Storbritannien sina medborgare för att resa i området.
– Det här är en exceptionell åtgärd. Den grundar sig både på en väldigt specifik underrättelseinformation och på en ny bred hotbild, säger Magnus Ranstorp, terroristexpert på Försvarshögskolan, FHS.
Det som de amerikanska, och i viss mån brittiska, myndigheterna nu fruktar är en koordinerad attack mot ländernas intressen i Mellanöstern eller Nordafrika.
Exceptionell åtgärd enligt terrorexpert, SvD 3 augusti 2013

går det att dra två slutsatser:
1. Signalspaning har fungerat som den skall.
2. Sverige har utifrån av Sverige kända fakta dragit slutsatsen att svenskar i varje fall inte finns med som primärmål.

Nu är det ju ändå så att risker finns om det blir mot turistmål som terrorister slår till.

Hur i hela fridens namn kan en enda person i det dagsaktuella läget fortsätta att hävda sin egen privata integritet som viktigare än andra oskyldiga människors liv? En personlig integritet som ändå inte är i fara, förutsatt att personen själv inte begått eller planerar begå allvarligt brott eller tillhör någon grupp som planerar sådana aktiviteter. Ha klart för er en sak. På ett sätt liknar signalspaning en poliskontroll på vägen. Om polisen blivit tillsagd att söka efter en blå eller grön Opel årgång det eller det, så rasslar bilar förbi en efter en efter en och är det inget speciellt som drar ögon eller öron till sig utifrån hur alla dessa bilar framförs, så är det knappast troligt att poliserna stoppar t.ex. en gammal Volvo 544 eller en Fiat av senaste modell för att titta in i bilen vilka som sitter där o.s.v. Någon måtta på misstänksamhet mot myndigheters självklara rätt att skydda sina länders och medborgares liv och intressen får det väl ändå vara?
USA varning om hot mot västintressen, GP 3 augusti 2013
Interpol terrorvarnar efter flykt, GP 4 augusti 2013
USA-varning om hot mot västintressen, Aftonbladet 3 augusti 2013
USA-varning om hot mot västintressen, DN 3 augusti 2013

Att detta utlöses nu finns det hög sannolikhet för att vi kan tacka Snowden för. Det finns ingen som helst rättighet för någon enda person att sprida hemligstämplat material. Signalspaning är viktig. Mycket viktig för allas vår säkerhet, för tryggheten att kunna resa fritt i världen utan att riskera att bli ett oskyldigt offer, samt även för att det aldrig någonstans skall vara möjligt att tvinga sin egen tro på andra. Religionsfrihet är en Mänsklig Rättighet.

Read Full Post »

Snowdens agerande att publicera hemligstämplade handlingar att göra! De som går och tror det, har kanske sovit på historie- och samhällskunskapslektionerna, eller så har det stora antal icke ämnes-, icke stadie- ofta icke ens lärarutbildade ‘lärare’ som blockerat tjänster för de som haft utbildning lett fram till denna stora oreda i ordförståelse, ordkunskap samt samhällskunskap som numera dagligen syns, går att läsa och höra i media.

Något så absurt som när en debattör på GP:s sidor försöker jämföra Snowdens agerande, ett agerande som i samtliga länder runt jorden så långt tillbaka som skriftliga källor finns varit 100% brottsligt, med Torgny Segerstedt som på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning tassade på gränsen av vad Tryckfriheten (som har stora begränsningar fast många inte inser det) för att göra klart sin avsky och avståndstagande till nazisterna, något så absurt har sällan skådats eller lästs. Det är tillåtet att vara dum och okunnig i Sverige. Men, det är dumt att visa att man antingen är det ena eller det andra. Historielöshet vad är det, Leif Elinder? Ge Edward Snowden asyl i Sverige, GP 3 augusti 2013 Finns inget giltigt argument i hela debattartikeln. Subjektiva tolkningar och värderingar hör inte hemma när det gäller av Svensk Riksdag stiftade Grundlagar och lagar. Det är totalt brottsligt i Sverige att lämna ut eller stödja insamlande och utlämnande av handlingar på det sätt som Snowden gjort. Vänligen läs Sekretess- och Offentlighetslagstiftningen!

Det är allvarligt att det finns en enda person i Sverige som uppnått vuxen ålder och inte fått visa att den lärt in samt förstått vad Yttrandefrihet är och vilka begränsningar som gäller. För ingen frihet har någonsin varit utan begränsningar. Det är det som demokrati handlar om att vara motsats till anarki och diktatur. Att demokrati inte ger någon enskild eller grupp tolkningsföreträde av lagar och grundlagar. Lagar i samtliga länder följer av respektive lands Grundlag/Konstitution och det är respektive lands valda ombud i lagstiftande församling som stiftar lagar. Det är det som är demokrati. Inget annat.

Yttrandefrihet

Det finns få begrepp som är så missförstådda av många som begreppet Yttrandefrihet. Det finns ingen rättighet som inte har sina, ibland givna ibland enbart underförstådda begränsningar. I nutid är detta något som alltför många glömmer bort.

Samtidigt som var och en äger rätten att tänka fritt, Mänsklig Rättighet, så är det trots formuleringen i de Mänskliga Rättigheterna inte så att detta får inkräkta på någon annan persons rättighet. Det är heller inte så att en Mänsklig Rättighet är ovillkorad och/eller ger någon rätt till laglöst land!

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

och många tar den lilla delen av en stor helhet som utgångspunkt för att just deras egen tolkning av frihet ger dem rätt att säga vad som helst, när som helst och hur som helst. Men det är där många av pseudoliberalerna går vilse. Redan i Artikel 18 av de Mänskliga Rättigheterna görs inskränkningar i yttrandefriheten klara. Observera att det står tankefrihet. Det står inte att någon enskild eller grupp utifrån sin egen religions värderingar äger någon som helst rätt att diskriminera annan religion. Det artikel 18 ger är ramar som gör klart att det finns begränsning i och med att var och en inkluderar alla. Inte enbart de som har samma religion eller icke religion som dig själv. Du får helt enkelt inte diskriminera någon annan ens när du själv, rätt eller fel, hävdar dig diskriminerad. Varken positiv eller negativ diskriminering av någon enda person utifrån dess tro och religion är tillåten.

Ser vi sedan på
Artikel 19
Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser
så framkommer två andra viktiga bitar som pseudoliberaler och vänster om Vänsterpartiet grupperingar helt missar:
* 1. Det står inte att all information får inhämtas än mindre spridas. Det står ingenstans i de Mänskliga Rättigheterna att alla uppgifter är offentliga. Tvärt om så står det i tidigare artikel något som är mycket viktigt att känna till och ta till sig:
Artikel 11
Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.
Ingen får fällas till ansvar för en gärning eller underlåtenhet som inte utgjorde ett brott enligt nationell eller internationell lag vid den tidpunkt då den begicks. Det får inte heller utmätas strängare straff än vad som var tillämpligt vid den tidpunkt brottet begicks.

Observera att ingen av artiklarna i de Mänskliga Rättigheterna förhindrar nationell eller internationell lagstiftning! Det är aldrig någonsin någon enskild eller grupp som äger rätten att stifta lagar och aldrig någonsin någon enskild eller grupp som äger tolkningsföreträde vad gäller ett lands grundlag/konstitution eller av landets riksdag/storting/kongress/parlament stiftade lagar!

* 2. Din värsta meningsmotståndare, oavsett om det är privat, yrkesmässigt eller politiskt, har exakt samma rättigheter och begränsningar som du själv har! Den som försöker hävda politisk korrekt nutida tolkning av någonting är helt ute och cyklar. Den åsikts- och yttranderätt som du hävdar tillkommer dig, tillkommer även din motståndare och de begränsningar som finns i enskilt lands lag och/eller i internationell lag vad gäller att diskriminering inte är tillåten gäller även honom/henne!

Read Full Post »

Observera först en sak:
Yttrande- och åsiktsfrihet gäller ALLA, oavsett om det är Du själv eller Din värsta åsiktsfiende som använder sig av de friheter vi har under förutsättning att man accepterar de begränsningar i friheter som finns i Sveriges Grundlagar

Det är oroväckande att en politiker, tidigare mycket aktiv partiledare och tidigare minister, inte kan få vara ifred för de som inte tillåter annan uppfattning än sin egen. Det är oroväckande att stövlar börjar trampa på många håll speciellt i Europa och inom EU. Det är lika oroväckande som det varit de senaste åren att personer och grupper som står till vänster om vänstern, Läs till rejält till vänster om Vänsterpartiet, i sann politisk korrekt anda slagit ner på oliktänkande politiker, debattörer och andra.

Mona Sahlin förföljd av nynazister i Visby, Expressen 6 juli 2013
Stöveltrampen som ekar i hela Europa, Aftonbladet 6 juli 2013
Sahlin förföljd av nazister, Aftonbladet 6 juli 2013

Frihet under ansvar och personligt ansvar för egna handlingar är grunden för all demokrati

Det är också oroväckande att så många hävdar sin egen personliga integritet när det gäller sin egen privata användning av nätet, men samtidigt försöker få det till att de själva på något sätt skulle ha ‘fått’ rätten till total insyn i myndigheters och länders sekretessbelagda handlingar. Det är inte så enkelt att leende guldbruna ögon eller blåögda etc borgar för att det inte kan finnas såväl extremister, terrorister, samhällsomstörtare och/eller annan grov brottslighet bakom den bild du ger av dig själv eller får av andra. Det är sanningen som alla borde ta till sig. Det är därför vart enda land har signalspaning och kontraspionage och har haft det under alla år som det finns skriftliga belägg. Det går nämligen tillbaka till Antiken behovet av att skydda en stat från dess förgörare oavsett om dessa förgörare själva tycker sig vara annat!

På samma sätt som Inget parti står över lagen står heller ingen politiker, vanlig människa o.s.v. över lagen! Dags för många att se till att de lär in det som står i Grundlagar!

Har sagt det förut: Det är inte många jag har 100% förtroende för. Säk och Und tillhör de fåtaliga.

Read Full Post »