Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Begränsa politikers pension och lönegaranti’

frågan är dock hur i hela fridens namn dessa extrema höjningar som politiker fått gått igenom? Har fackföreningsrörelsen i Sverige verkligen valt, att skaffa ”oss” en nomenklatura a la öststaterna förr? En nomenklatura som snart har minst lika många eller mer priviligier än Adeln och Prästerna hade med äldre svenska Grundlagar för länge sedan….

Både gymnasielärare och grundskollärare tillhör de yrkeskategorier som haft sämst löneutveckling sedan millennieskiftet. Deras löner har ökat med cirka 38 procent sedan år 2000, att jämföra med till exempel ingenjörer och tekniker vars löner stigit med 52 procent under samma period.

För andra yrkeskategorier har lönerna ökat ännu mer. I toppen av SCB:s statistik över genomsnittliga månadslöner finns skogsmästare och lantmästare, som kunnat se sina löner stiga med 60,8 procent sedan år 2000.

Tätt därefter följer högre ämbetsmän och politiker med en löneökning på 60,5 procent under samma period. I absoluta tal innebär det att politikernas och ämbetsmännens löner ökat från i genomsnitt 41 000 till 65 800 kronor. En grundskollärare har samtidigt sett sitt lönekuvert växa från 19 200 till 26 500 kronorLärarnas inkomster släpar efter, DN 20 december 2013 Ämnes- och stadiebehöriga legitimerade lärare har stora studieskulder. Hur stora studieskulder har politikerna i snitt?

Lärar- och polislöner släpar efter, SvD 20 december 2013

Lärar- och polislöner har sämst utveckling, Expressen 20 december 2013
Lärar- och polislöner släpar efter, Skanskan.se 20 december 2013
Lärar- och polislöner släpar efter, Västerbottens Kuriren 20 december 2013

Om fackföreningsrörelsen i Sverige godkänt detta,
så är följdfrågan på vilket mandat för vi vanliga svenskar har inte fått rösta om att ge fackföreningsrörelse oavsett vilken eller arbetsgivare Staten något sådant mandat.

Read Full Post »

Det finns ett mycket enkelt samband mellan dumhet och idioti. Den som visar att han/hon inte klarar av att få ett jobb på öppna marknaden efter att varit politiker utan att behöva gå omvägen att bli lobbyist, den visar själv upp sin inkapacitet att utföra något annat än påtryckningar och nätverkande. Det är rent ut sagt idiotiskt beteende av den nya nomenklaturan som vuxit fram, inte bara i Sverige. Det är illa nog för tilltron till den/de personerna. Den som dessutom under den tiden skapar företag för att komma ner så lågt att den har rätten att få och behålla politikerpension. Det är ren och skär dumhet att indirekt erkänna sin egen inkapacitet att arbeta som vanliga människor! Där är sambandet.

Om det varit så, att alla lobbyister för att de inte skulle betraktas som jäviga och bedrivande otillåten påtryckning hade varit skyldiga att registrera sig samt från sin tidigare arbetsgivare Sveriges Riksdag, Sveriges Landsting/Regionstyrelse och respektive svensk kommun få tillstånd att bedriva lobbyism EFTER 2 års karenstid, då hade det varit bättre skött. Först och främst bör ingen politiker få mer än 1 år med ersättning motsvarande som mest 75% av tidigare inkomst och sedan skall de som alla andra anmäla sig som arbetssökande samt vara beredda att ta föreslaget arbete. Om de gör detta borde de så länge de inte skapar företag eller använder redan ägt företag för att trixa med skatten, så borde de kunna få motsvarande A-kassa andra året. En politiker skall inte ha mer som förmån. På två år hinner normalt de som har arbetskapacitet få jobb om de gjort något så när ifrån sig som politiker. Blir de därefter lobbyist, så har de själva bevisat att de inte klarar av att jobba som andra. Stackars satar men rätt skall vara rätt och registrering bör ske.

Kräv karenstid för toppolitiker, GP 30 april 2013
Pengarnas makt måste granskas, Expressen 30 april 2013
Lobbyfirman: Vi drev igenom den nya momsen, Aftonbladet 1 maj 2013
Inför begränsad karantän, DN 1 maj 2013

Read Full Post »