Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Beatrice Ask’

Alla barn som bor i ‘dåliga’ områden blir inte kriminella eller våldsamma. Det handlar till mycket stor del om att vi i Sverige har dålig kunskap hos politiker och allmänhet om att det som sås också kommer upp. Vill man ha bort ogräs i en åker, så får man också börja med att sköta marken rätt innan sådd. I fall där man som i Malmö skyller på makthavare oavsett vilken regering och efterlyser hårdare lagar, som säkerligen också behövs, så har man glömt bort att det finns två förutsättningar som måste vara uppfyllda oavsett hur bostadsområdens ekonomiska, etniska eller andra förutsättningar ser ut:

* Det krävs att man tar tillvara de goda föräldrar som trots allt finns. I Malmös fall sägs det i media att problemen är värst i invandrartäta områden. Jag vet inte ett dugg om Malmö. Men jag vet att droger och kriminialitet förekommer tyvärr även i rikemansområden bland barn som inte har närvarande föräldrar oavsett hur duktiga och finansiellt starka de föräldrarna är. I de områdena har föräldrar ofta möjlighet att betala för sina barns ‘bravader’ eller skicka barnen på privat internatskola, utlandsstudier eller liknande. De problembarnen syns inte på samma sätt som de i ekonomiskt utsatta områden.
Det finns goda föräldrar både bland ‘svenskar’ (läs svenska medborgare) och invandrare (läs de som ännu inte blivit svenska medborgare). En resurs som alla svenska kommuner missar är kvinnorna i invandrarfamiljer från flera av länderna runt Medelhavet. Oavsett vilken religion dessa kvinnor har, så är det flera av länderna som har t.o.m. bättre utbildning även för kvinnor när det gäller matematik, fysik och kemi. Varför inte utnyttja detta och från kommunernas sida anställa kvinnor som fått bra utbildning i NO-ämnen oavsett var de är födda som läxhjälp efter skoltid i skolorna?

Poängen med detta skulle dels vara att bryta kulturgränserna. För självfallet borde kommunerna kosta på dessa kvinnor en extra duvning i svenska språket så att de kan vara läxhjälp för alla elever på en skola.
En annan poäng med det förslaget är att man skulle få ut fler invandrarkvinnor i arbete. Kvalificerat arbete som ger referenser och meriter vid sökande av andra jobb eller utbildningar.
En tredje och nog så viktig poäng som tyvärr många här i Sverige missar är att oavsett om vi talar om muslimer, ortodoxt kristna, katoliker eller andra från dessa områden (observera att i t.ex. Eritrea finns procentuellt väldigt många kristna) så har de från barnsben fått lära sig att de MÅSTE respektera kvinnor som är mammor samt äldre. Det skulle ha en mycket lugnande effekt på ett stort antal stökiga barn redan tidigt om de inte längre vågade sätta sig upp mot alla vuxna på skolan.

* Skolan och sociala myndigheter får sluta upp med att dalta. Punkt slut. Det är i tidiga åldrar och under uppväxtåren såväl inhämtande av kunskap som respekt för andra och samhället har största möjligheten att stoppa de som senare återfinns bland kriminella, halvkriminella och andra utanför det egentliga samhället. Följ skollagen och anmäl allt som är misshandel, mobbning etc utan att tro att skolan vet bäst.

De två punkterna är något som varje svensk kommun kan ta itu med.

Skärpta vapenlagar räcker inte, GP 2 februari 2012
Reepalu och Ask i TV-bråk om våldet, KvP 2 februari 2012
Nu får det räcka, DN 2 februari 2012
Malmö är inte någon isolerad ö, DN 2 februari 2012
Nu måste polisen ta kontrollen i Malmö, SvD ledarsidan 2 februari 2012

Read Full Post »

Kanske är de inte medvetna om att de, om det är de som köpt eller har kännedom om att deras barn äger grön laser och använder det utanför hemmet, begått brott? Det är inte bara det att den gröna lasern de låter barnet ‘leka’ med är farlig för förares syn. Det är värre än så. Grön laser är ett vapen och vapen är inte tillåtet att köpa och ge bort till minderåriga, ingen försäkring gäller om barnet skadar någon det är föräldern och barnet som ensamma får stå för alla de kostnaderna.
Det drabbar även indirekt de djur eller barn som drabbade förare har.
Det är brottsligt att förse någon med vapen. Det är brottsligt att skydda brottsling.
Grön laser är ingen ofarlig leksak.
I förlängningen blir det även så att det också kan minska Era och Era barns möjlighet att åka kollektivt, inte bara tillfälligt avbrott i kvälls eller nattrafik i så fall alltså, för fortsätter de mycket allvarliga problemen, så föreligger stor risk att arbetsskyddsombud kräver stopp efter viss tid under mer än någon kväll.

Senast var det min dotter som natten till förra söndagen, under söndagen och måndagen fick tillbringa tid först på Gamlestadens jourmottagning som inte gjorde ordentlig undersökning och senare samma natt blev utskällda av Mölndals Lasarett dit min dotter redan fått tid men skickades av Gamlestaden. Hon har fortfarande, en vecka senare, ont.

Laserattack stoppade spårvagnstrafiken, GP 18 oktober 2011

Hör precis av bekant att polisen inte får ta in barn under 15 år ens om de är misstänkta för allvarligt brott, grön laser är ett sådant brott. De skall enligt min bekant inte ens få visitera dem för att se om de har laser. ÄR DET MÖJLIGT? Hallå Beatrice Ask. Så får det bara inte vara! Ta misstänkta brottslingar och om de befinns vara under 15 år, så skall väl socialen och föräldrarna direkt ringas dit, men inte katten har vi väl papperslagar som låter dem gå fria utan att ens tas in för förhör?

Read Full Post »

faller lätt själv däri. Morgan Johansson S satt innan han blev folkhälsominister 2002 som ledamot av Justitieutskottet när lag 2000:130 § 13 togs……. sov han då?
Som Mark Klamberg så väl utreder i sin blogg Ingen anledning till oro – det är reglerat genom en blank check till regeringen och dess myndigheter, Mark Klamberg.blogspot.com står där:

3 § Den eller de myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverksamhet får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätthålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella organisationer.

Den lagen hänvisar sedan såväl Lag 2007:259 om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet; Lag 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och Lag 2007:258 om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst, till. Läs
Ingen anledning till oro – det är reglerat genom en blank check till regeringen och dess myndigheter, Mark Klamberg.blogspot.com och fortsätt gärna med att läsa Det starka svenska yttrandefrihetskskyddet är en myt, Mårten Schultz wordpress blogg 3 december 2010

Beatrice Ask kan tvingas avgå, Expressen 6 december 2010 skriver ”Ordförande i riksdagens justitieutskott, Morgan Johansson (S), tycker att uppgifterna är mycket uppseendeväckande.
– Justitieministern måste nu klargöra för det första vad som har pågått. Och för det andra måste hon klara ut om det ligger någon sanning i detta att regeringen försökt undanhålla riksdagen väsentlig information, säger han till TT.
Stämmer uppgifterna i de läckta dokumenten så kan det vara mycket allvarligt och brott mot grundlagen, enligt Morgan Johansson
.” Tja ha. Kan en Ordförande i riksdagens justitieutskott som satt som medlem av samma utskott när lag 2000:130 utan att uppmärksamma vad där stod alternativt har glömt att lagen togs och vad där stod, kan en sådan person vara ordförande i något Riksdagsutskott?

I V kräver sanningskommission, DN 6 december 2010 säger samme Morgan Johansson ”Ordförande i riksdagens justitieutskott, Morgan Johansson (S), tycker att uppgifterna är mycket uppseendeväckande.

– Justitieministern måste nu klargöra för det första vad som har pågått. Och för det andra måste hon klara ut om det ligger någon sanning i detta att regeringen försökt undanhålla riksdagen väsentlig information, säger han till TT.” Frågan är vad Morgan Johansson och hans Socialdemokrater när de satt vid makten försökte undanhålla Riksdagen och svenska folket för väsentlig information? Han har själv grävt gropen…..

I samma grop/fälla ramlar Aftonbladet Morgan Johansson: Kan vara brott mot grundlagen, Aftonbladet 6 december 2010 Vad sysslar Morgan Johansson med? Vi svenska medborgare har rätt att kräva en förklaring av honom själv!

Tillägg 14.53 Regeringen KU anmäls, Expressen 6 december 2010 vad då för? För att de följde den lag som socialdemokraterna under Göran Persson drev igenom?

Se även Morgan Johansson yviga uttalande glömmande sin egen roll…. Kan vara ett brott mot grundlagen, SvD 6 december 2010 tja ha – då begicks det under Göran Perssons tid vid makten när lagen som gav sittande regeringar fria händer i dessa frågorna togs!

Kan vara ett brott mot grundlagen, GP 6 december 2010

Tillägg 17.17 Bildt: Jag är ingen pudel, GP 6 december 2010 förklarar Carl Bildt ”Enligt Bildt är lagarna kända men själva arbetet i sina detaljer hemliga.

-De kanske inte är kända av varje enskild riksdagsledamot men de är det av riksdagens kontrollorgan, som finns för just detta, säger han.”
Frågan är om han räknar Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson som satt i utskottet då lag 2000:130 togs till ‘varje enskild riksdagsledamot’ eller om han raljerar då han vet att Morgan Johansson antingen lider av dåligt minne eller inte vill minnas 🙂

Read Full Post »

då hade informella samtal om säkerhetsrisker, som efter 2001 kom att inriktas på terrorister precis som en gång tidigare (occupationen av Västtyska ambassaden), förekommit mer eller mindre formellt men informellt (om ni förstår) sedan 1952…..

Det var alltså ingen ny situation som uppstod 2008 och absolut ingen situation som gick utanför de förordnanden som utöver lagar och grundlagarna finns när det gäller Rikets säkerhet och förhållande till främmande makt. Återigen gör man från Wikileaks selekterade val av spridande av hemliga dokument en höna av en fjäder. Förhandlingar mellan Sverige och främmande makt, oavsett vilket land som påkallat förhandlingar och på vilken nivå eller om de (förhandlingarna) skall betecknas som informella (klargörande av aktuellt läge) eller ej, SKALL ALLTID vara hemliga. Det anmärkningsvärda är att Wilhelm Agrell kunnat bli professor i underrättelseanalys utan att känna till det som varit allmängods länge och att SVT av alla inte lyssnar runt på sina egna redaktioner. De har folk där som kan avsevärt mer än vad Wikileak presenterat…. dvs om de inte fått gå i pension det senaste året.

Sverige samarbetade med USA om terroristbekämpning, Expressen 5 december 2010
Samarbete med USA skulle inte visas upp, SvD 5 december 2010
Regeringen kände till USA-s övervakning, DN 5 december 2010

Det anmärkningsvärda är egentligen att socialdemokrater som kände till detta samarbetet sedan länge nu försöker blåsa blå dunster i folks ögon. Ett exempel på detta är Sverige lämnar ut information till USA, Aftonbladet 5 december 2010 Gratulerar Aftonbladet det har t.o.m. stått om det faktumet i er egen tidnings kommentarinlägg. Hur står det till?

Tillägg 00.25 6 december 2010: En annan som med vänsterglasögon försöker skriva om svensk utrikesdiplomatisk historia är Jan Guillou…. Jan Guillou om USA samarbetet, Expressen 6 december 2010 Han tar varje chans han kan få att slå mot USA. Hur vore det att titta efter bjälken i ‘egna’ ögat i stället för att reta sig på sandkornet i andras?

Nu radar vänsternissarna upp sig på rad. Har de redan glömt samarbetet med USA under Palmes tid, under Göran Perssons tid för att inte gå tillbaka i historien under Erlanders tid?????
Knappast förvånande, Wolfgang Hansson Aftonbladet 5 november 2010 Hallå hur står det till när journalister glömmer vad de vill eller vad skall det annars tolkas som?

Read Full Post »