Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Båtbottenfärger’

om inte skapade av onödigt användande av farliga kemikalier samt tungmetaller i sammanhang där de inte borde fått förekomma på denna sidan 1970-talet då problemet med bottenfärger på båtar först fördes upp på dagordningen. Och här i Sverige till råga på allt…..

Brunnarna på båtuppställningsplatserna i Göteborg är extremt förorenade. Halterna av miljöfarliga ämnen är upp till 200 000 gånger över gällande gränsvärden.

– Det är naturligtvis fullständigt oacceptabelt, säger Henrik Bengtsson, länsmiljöingenjör på länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Det är inte förvånande att bottnarna utanför båtuppställningsplatserna är fullständigt döda.
”Bottnarna är fullständigt döda, GP 12 maj 2012
Tur i oturen, fast tur och otur inte har något med det att göra, att det är nedströms Alelyckans vattenintag i Göta Älv. Dock är det ingalunda så att Göta Älv uppströms mått bra av alla dessa bottenfärger.

Read Full Post »