Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnmisshandel’

fått bli föräldrar. Så enkelt är det. Den som inte förstår att barnet inte är till för att uppfylla föräldrarnas drömmar eller ens att alltid göra som föräldrarna vill, den personen har diskvalificerat sig som lämplig vårdnadshavare. Vi borde i vår svenska lagstiftning närmare bestämt i Föräldrabalk (1949:381) ha ett tillägg till 6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge
Inledande bestämmelser:

1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

Förslag: ”Om förälder gravt underlåter att ge sitt barn omvårdnad genom att utsätta barnet för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling, kan förälder dömas till fängelse i ett år alternativt skyddstillsyn till dess att barnet når vuxen ålder. Förälder kan även åläggas att gå kurs i Barn och Ungdomars utveckling.”

Det FÅR inte råda något som helst tvivel om att den kränkning och för hälsan farliga behandlingen som grabben som lämnades utan ytterkläder efter en i faderns ögon inte godkänd innebandyturnering ALDRIG NÅGONSIN ÄR ACCEPTABELT. Hade jag haft någon så olämplig person i min omgivning oavsett om det bara varit inne på gården jag bor, så hade jag klart markerat mitt avståndstagande med fadern genom att alltid se förbi honom utan att hälsa. Jag som annars hälsar på i princip alla som jag ser flera gånger.

Missmöjd pappa lämnade son i kölden, GP 8 januari 2012
Sonen spelade för dåligt – lämnades i minusgrader, GT 8 januari 2012
Missnöjd pappa lämnade son i kölden, SvD 8 januari 2012
Pojke lämnades att gå hem flera mil, DN 8 januari 2012
”Spelade dåligt” – dumpad av pappa, Aftonbladet 8 januari 2012

Att pappan därutöver självfallet SKALL anmälas för barnmisshandel till polis och sociala myndigheter samt även borde hämtas i polisbil till förhör samt dömas å det snaraste och pojken borde tillsammans med övriga familjen få stöd av stödfamilj direkt det är andra bitar som borde falla på plats. Sedan undrar jag om en person som är så arg och agerar på ett sådant sätt är en lämplig bilförare. Sådant oberäkneligt uppträdande hör inte hemma bakom ratten. Men det är tyvärr en annan fråga.

Tillägg 17.27 RFS-chef: En del föräldrar beter sig märkligt, DN 8 januari 2012

Read Full Post »

När man läser om den pappa som ”sparkade ett fyraårigt förskolebarn i ansiktet ” ….för att ”Mannens son och ett annat barn på förskolan hade blivit osams och när pappan dagen efter lämnade sin son ska han ha gett sig på fyraåringen med en spark som träffade på munnenAftonbladet 27 augusti 2009 så kan jag inte låta bli att undra om den pappan ens är lämplig som vårdnadshavare för sin egen son?

Read Full Post »

Ett sju dagar gammalt barn lämnades vid åttatiden på fredagskvällen ensamt i en bil vid Media Markt i Bäckebol på Hisingen medan föräldrarna gick in för att handla.” GP

Förstår inte hur någon som är nybliven förälder, speciellt inte att en nybliven mamma, kan tro att ett sju dagar gammalt barn kan lämnas ensam utan tillsyn överhuvudtaget. Inte ens en ett-fyra årings får lämnas utan tillsyn i 20 minuter. Förälder är man hela livet. Från barnet föds och inte klarar sig själv tills dess man själv sitter på ålderdomshem. Om en förälder saknar empati för sitt eget barn när det är sju dagar gammalt, är jag orolig för att risken som minst blir att barnet aldrig får lära sig genom föräldrars agerande hur viktigt empati är.

Read Full Post »

varken på det sätt som Ronja Edlund berättar eller så som bröderna i Skräckhuset råkade ut för. Expressen
Barn är det viktigaste vi har. De är vår framtid. Hur i hela fridens namn någon ansvarig åklagare kan lägga ner ärendet som Ronja Edlund anmälde fosterhemsföräldrarna för, övergår mitt förstånd. Säkerligen Ditt som läser också.

Sverige har på många sätt och vis blivit en banandemokrati där kvinnor och barn inte alls behandlas på det sätt som Regeringsformens 1 kapitel 2:a § kräver:

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.
Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.
Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903).
Regeringsformen

Det är inte utan att jag undrar HUR STÅR DET TILL MED DE SOM GÅTT I FLUMSKOLAN? Fick dessa ansvariga tjänstemän från socialtjänst till åklagare godkänt i SO-ämnet Samhällskunskap? För en sak är klar – det som ALLA som får godkänt i Samhällskunskap skall ha uppnått i kunskaps och förståelsenivå, saknas helt och hållet!!!

Read Full Post »

”En tonårspojke ska ha utsatts för allvarlig misshandel från pappan under flera år. Vid ett tillfälle knäades pojken i ansiktet så att han fick hjärnskakning”   http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article4866126.ab

”Metro berättade på onsdagen om den tioåriga flickan som skrev till drottning Silvia att hon utsatts för sexuella övergrepp av sin far, en polis.
Sida efter sida vädjade hon till  drottningen om hjälp.
”Snälla, snälla hjälp mig. XX (pappans namn) har gjort saker till mig som man inte får göra”, skrev hon.” http://www.metro.se/2009/04/08/25675/silvia-i-tarar-over-brev-om-overgrepp/

Det är inte ens mänskligt att bete sig på det sättet. Men framför allt: En del SKULLE INTE få vara föräldrar.

Se även mitt tidigare blogginlägg: https://norah4you.wordpress.com/2008/09/23/som-man-sar-far-man-skorda/

Read Full Post »

sitt barn eller barn som för sin trygghet har att lita till honom/henne som vårdnadshavare, en grovt fridskränkande handling Falu tingsrätt? http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=880756&rss=2216

En av de saker den svenska skolan lär ut, nåväl skall lära ut, är att föräldraskap innebär ansvar för barnets rätt och trygghet i samhället. INGEN domstol skall FÅ värdera ner barnets rätt!

Bakläxa!

Read Full Post »

Måste åter poängtera: Det är INGEN rättighet att bli förälder men innebär ett stort antal skyldigheter till barnet. Förälder är man hela livet!

Frågan är varför de som slår sina barn valde att bli föräldrar. Valde? Ja vid naturlig konception så är det alltid två om att bli föräldrar. Provrörsbefruktning resulterande i barn förutsätter jag att föräldrarna gjort ett medvetet genomtänkt val och förstår vad det innebär att bli och vara förälder. Så valde är det rätta ordet. Varför då ge sig på de minsta, de som de själva är satta att vaka över så de inte råkar ut för någonting farligt.

Visst, vi har senaste 20-30 åren sett en hel del curlande föräldrar. Men hur ser det ut i hemmen? Många har glömt bort vad det innebär att vara föräldrar. Att sätta gränser och det är inte bra det heller. För allt går inte att bara prata om femtioelva gånger. Det kan krävas tvförbud, utegångsförbud eller indragna förmåner. Det finns ingen allmängiltig lösning som gör en bra förälder, men det finns lösningar som gör en mycket dålig förälder. Slag och hot om stryk är sådana.

Read Full Post »