Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnkonventionens §7 och 8’

Det är för märkligt, men en röd tråd löper från goternas tidevarv ända fram till idag. Svenskar, som vi numera kallar oss, då folk från ön uppe i Norra Oceanen som tagit sig ner i Europa satte redan under slutet av 200-talet näsan i vädret och ansåg sig veta bäst. Namn som Kol, Steinar, Svein dyker upp i små notiser från liksom efterledet ‘arik’ och ‘erik’ tidigt. De var lika styva i korken som en hel del av de vikingar var som härjade i Främre Asien och ner i norra Afrika främst Egypten under gamla tider. Visste alltid bäst. Lyssnade inte på andras argument om det stred med vad de själva ansåg…..

Flera gånger här i bloggen liksom när jag undervisade i historia och/eller pratat med invandrare (obs en del flyktingar som blivit svenska medborgare eller fått svenskt uppehållstillstånd) har jag tagit historien till hjälp för att berätta något som för mig är mycket konstigt och alltid sedan jag första gången hittade beskrivningen på dessa snillen varit svårt att förstå. För en sak är säker redan när man läser t.ex. Moses Khorenatsí (History of the Armenians(ed. transl. RW Thomson, London 1978, sid 302) så får man läsa om mannen som efter att försökt bli kung av Armenien, så fördes han och hans män till romerske kejsaren i Byzans år 364. De sju männen som varit tillsammans med honom fick sona med döden. Själv fördes han i bojor till Thuli/Tuli långt upp i norr. Männen och dess ledare beskrivs i andra samtida källor som goter från ön uppe i den norra Oceanen. Vilket i och för sig inte hör hit. Men deras uppträdande när de försökte tillskansa sig makten i Armenien går som sagt som en röd tråd genom historien.

Som en postmästare i Asia Minor skrev om några A-rus år 844 översatt till nutida svenska: Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest. Men de är väldigt bra på att hitta på skäl att ha fest…… de far till öst till Kina och långt ner i Indien. De far till väst. Rom, Bysans och Albion (England) och varför? Bara för att kunna säga att de varit där”. Inte har det förändrats det ‘svenska’ sinnelaget med besserwisserattidyden under de senaste 1700 åren. Sverige har haft många invandrare. Från nuvarande Finland, från Baltiska Staterna, från Flandern och Skottland och senare efter Vikingatiden de vi nu kallar ‘Resandefolket’ samt människor som flytt religionsförföljelse, krig eller liknande. Men av något för mig oförståligt skäl blir alla lika efter några generationer.

I gårdagens och dagens tidningar, så kommer den form av smygrasism där enskilda och/eller grupper i vårt land försöker sätta sig på höga stolar för att Sverige och det svenska samhället minsann defitivt är bättre än alla andra. Vi vet ju bäst oavsett vad det gäller runt jorden. Vi är ju s å demokratiska, rättvisa ut i fingerspetsarna. Andra kan ju inte vara lika bra som vi….. Hur jag kommer till den slutsatsen? Läs själva de värdeladdade negativa orden som förs fram gentemot Haddiles mamma och anhöriga. Till och med fostermodern som borde veta om att man ALDRIG NÅGONSIN får säga negativt om ett barns mamma oavsett vad kan inte låta bli att se ner på mamman och den som i debatt i SvT talade om att han har kontakt med mamman.

” Haddiles advokat Carl-Olof Lindberg tror inte att den man som säger att han tidigare levde med Hadilles mamma talar sanning.
……….
Om han har kontaktuppgifter till mamman får han lämna ut dem och sen får mamman höra av sig till mig, säger han”
Advokaten skeptisk till Adams uppgifter, SVT 27 september 2012
Men hallå: Det är INTE till advokaten utan till Migrationsverket som sekretessbelagda uppgifter skall lämnas. Vänligen läs på Sekretess och Offenlighetslagstiftningen herr advokat) Det är svenska myndigheter ovan Socialnämnder (som inom parantes finns såväl bra som bedrövliga i detta land när det gäller att förstå vad som är sekretessbelagt och vad som aldrig någonsin ens politiker får känna detaljerna kring) Läs även på Regeringsformen. (Ytterligare en som sällar sig till skaran som näst intill skryter med att de inte lärde in :P)

Läs även
”En man, som uppger att han haft en relation med den tvååriga Haddiles biologiska mor, säger i SVT:s Debatt att han varit i kontakt med både Migrationsverket och socialtjänsten i Lund för att försöka återförena Haddile med hennes mamma.
-Hon befinner sig i Algeriet, där hon jobbar som lärarinna. Jag har pratat med henne i dag, säger mannen via tolk i programmet.
Han säger att mamman först bott i en lägenhet i andra hand, hon ska ha varit spänd och inte vetat vad hon skulle ta sig till. ……
-Hon diskuterade vad hon skulle göra. Hennes slutliga beslut var att ta sig till Frankrike och skaffa bostad. Hon skulle ta sin dotter senare, säger han i programmet.
…….
På frågan varför Haddiles mamma inte har gjort mer för att återförenas med dottern svarar han att hon har försökt att träffa den svenske ambassadören i Alger, men att denne vägrat.
-Hon har inte kommit längre än till receptionen på ambassaden, säger mannen via sin tolk."
Haddiles mamma är i Algeriet, GP 28 september 2012

Här kanske det är bäst att för alla svenska okunniga påminna om att Algeriet långt in i nutid var franskt och att de som fötts innan Algeriet blev självständigt samt deras barn automatiskt blev franska medborgare. Så att Haddiles mor är fransk medborgare samt numera bor i Algeriet är inget konstigt vilket en del media tycks antyda. Tvärt om. Modern är dessutom lärare. Men det vill väl smygrasisterna som tycker så synd om alla icke kristna icke ‘vita’ att de, smygrasisterna, tävlar i att från sina höga stolar och bättre vetande försöka få det till att Sverige och svensk uppfostran hos hederliga svenska föräldrar, tillråga på allt om fosterfadern är politisk pamp, än att man skall följa Barnkonventionen. Skrämmande inställning.

” Men SVT stötte snabbt på massiv kritik för att de låtit en debatt handla om en liten flickas familjeförhållande.
”Det känns onekligen ytterst osmakligt att så mycket kring denna känsliga historia lämnas ut offentligt”, skrev Folkbladets chefredaktör Daniel Nordström på Twitter.”
Kritikstorm efter SVT debatt om Haddile, 2 i Expressen 27 september 2012

Hallå eller? Sedan när är det osmakligt att ta upp till ytan det som ligger i botten i hela Haddileärendet: Svenska vänsternissar och andras försök att hävda ‘ömmande fall’ pga flickan blivit ‘övergiven’ av sin mor som inte enligt dessa vänsternissar ‘sökt kontakt tillräckligt’. Det osmakliga sitter i att de som blivit avslöjade med byxorna nere eller i avsaknad av desamma inte klarar av att få visat svart på vitt att de är ute och cyklar. Samt att de i sin iver att visa sig som ickerasister nästan lyckas visa att de själva är de verkliga rasisterna.

Haddiles mamma är i Algeriet, SvD 27 september 2012
Haddiles mor har inte ringt, DN 27 september 2012 Nehä… men i utländska media anges att hon försökt få träffa ambassadören men stoppats i receptionen.
De rasar mot SVT:s Debatt, Aftonbladet 27 september 2012 Herre min skapare hur dumma kan folk vara. Media har hela tiden försökt föra svenska folket och svenska myndigheter till medias vänsterinriktade smygrasism där inget går upp mot svenska samhället och svenska fosterföräldrar/svenskt uppehållstillstånd o.s.v.

Se även Media m.fl. har förfalskat fakta, Norah4you 27 september 2012
Som sagts förut…. arroganta, nonchalanta, lättstötta…… 😉

Tillägg 23.35 Mamman vill ha tillbaka Haddile, GP 28 september 2012
Twitterstrom mot SVT debatt, SvD 28 september 2012
Haddiles mor till Aftonbladet: Jag vill ha min dtotter tillbaka, DN 28 september 2012
I ”Min önskan är att få tillbaka Haddile, Aftonbladet 28 september 2012 säger Haddiles mamma ”– Jag har inte övergett min dotter. Jag visste att jag hade lämnat henne i säkra händer hos Josef. När jag hörde att han hade häktats blev jag rädd för att kontakta svenska myndigheter. Jag var rädd för att hamna i fängelse. Det är anledningen till att jag inte kommit tillbaka till Sverige för att hämta min dotter.
……
Kommer du att åka till Sverige för att hämta hem Haddile?
– Eventuellt åker jag till Sverige, men i så fall med min advokat. Jag är rädd för vad de svenska myndigheterna ska hitta på.

Du tror att du kommer att fängslas?
– Jag vill inte spekulera i det. Men med tanke på att Josef häktades, så vet jag inte vad de kan hitta på mot mig.

Handen på hjärtat: Hur många av Er som läser detta har inte kännedom om mycket märkliga myndighetsbeslut som ingalunda visar att Sverige är den demokratiska lycksalighetens ö i en vild ocean.

Tillägg 07.10 29 september 2012
Skrämmande låg kunskap om vad som står i de Mänskliga Rättigheterna samt vad som står, dvs inte vad de tror stå, i Barnkonventionen visar Hjördis Gustavsson, speciallärare, och Lars Ullerstam, psykiatiker, upp. De visar att de aldrig lärde in det som var enda svensk ämnes- och stadiebehörig lärare skall ha underlag för för att enligt kursmålen i Samhällskunskap få ge godkänt i ämnet årskurs 9! Hur i hela fridens namn dessa fått godkänt och dessutom gått vidare till högre studier, det är frågan. Har de gått på skolor som redan tidigt ‘sparade’ genom att fördela ämnet på icke ämnesbehöriga eller helt obehöriga lärare.

Speciellt allvarligt ser jag också på Socialnämnden som träter med Migrationsverket. Där visar såväl politiker som tjänstemän att de aldrig tagit till sig att det är VARJE MYNDIGHETS uppgift att från dag 1 verka för återförening mellan föräldrar. Mänskliga Rättigheter samt även i klartext att barnet har rätt till sin identitet, sin kultur och sina föräldrar i Barnkonventionen för alla de okunniga som skryter med sin okunnighet i tro att Sverige är bäst på allt. Det är vi inte. Inte när det gäller barn. Men inte på det sätt som Hjördis Gustavsson och Lars Ullerstam tror i Koppla in barnpsykolog för Haddiles skull, GP 29 september 2012 Att göra det för att svenska myndigheter på lokal och regionalplan flagrant brutit mot de Mänskliga Rättigheterna, det vore att premiera att offentliga myndigheter tilläts bryta mot Regeringsformens 1 kap 2§. Vilket tyvärr säger allt om hur dålig utbildningen är i Sverige idag!

Till de som visar sin okunnighet öppet ansluter sig Kritikerna: SVT:s ursäkt räcker inte, Expressen 28 september 2012 Nej vet Ni vad Ni självutnämnda specialister: Rent ut sagt – GÅ HEM OCH LÄS PÅ GRUNDSKOLANS LÄROBÖCKER ÅRSKURS 7-9! För övrigt visar Ni upp värsta formen av rasism – smygrasism i form av att tro att det man själv tillhör är bättre än allt annat

Read Full Post »

Som jag skrev i Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 :

”* Ingen av oss vanliga människor eller media har en aning om varför Migrationsverket vill utvisa flickan till Frankrike. Det
kan låta hårt och oförsonligt, men vet någon som uttalar sig om att de svenska fosterföräldrarna som ju är de enda föräldrar
som flickan känner (håller med om den biten också) OM det är så att flickans moder numera befinner sig i Frankrike? OM det
finns okända uppgifter att modern vill återförenas med sin dotter i Frankrike. Det kan ju finnas substans i ”där hon
enligt Migrationsverket kan återförenas med sin biologiska mamma.

Barnutvisningen: S vill ändra lag, GP 21 september 2012

Det är inte precis så att media har haft eller har alla uppgifter i fallet. Många uppgifter har cirkulerat och använts av Vänstern och Socialdemokraterna som om det Haddile varit ett asylfall. Men så har aldrig varit fallet. Det är heller inte så att Sverige är speciellt känt för att ha för barnen bättre föräldrar även om det antytts det med jämna mellanrum. Egentligen är franska föräldrar mer kända för att kunna få barn att respektera ett nej och må bra. Why French Parents Are Superior, Patriceayme 5 februari 2012 är en mycket intressant artikel om franska föräldrar.
Men för all del. Fosterföräldrarna till Haddile är ju inte bara svenskar utan mannen har av media omnämnts som Socialdemokratisk pamp i sin kommun. Nog har väl sådana föräldrar bättre förutsättningar?

Inte enkelt det heller för det handlar inte om föräldrars eller fosterföräldrars rätt att tolka ‘Barnets bästa’ utan om Barnets rätt att få återförenas med sin familj. Något helt annat. Som jag skrev i Barnkonventionen ger Haddile rätt att förenas, Norah4you 26 september 2012:

”att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.”

Fredrik Bengtsson bekräftar för SVT att han hade ett samtal om Hadilles mamma. Han är dock noga med att påpeka att han inte vet om uppgifterna stämmer, men han fick uppfattningen att Haddiles mamma var tillgänglig.
-Utifrån de uppgifterna jag fick i går var det intrycket jag fick, ja.
-Enligt de uppgifterna framfördes det att Haddiles mamma uttryckte en önskan om att få Haddile, säger Bengtsson till SVT.

Ambassadkontakter
Vid telefonsamtalet ska Haddiles mamma ha varit tillsammans med släktingar i Algeriet. Enligt uppgiftslämnaren ska Haddiles mamma ha kontaktat såväl Algeriska ambassaden i Stockholm samt svenska ambassaden i Algerie, men ingen ska ha trott på henne. SVT har inte lyckats nå ambassaderna för att bekräfta uppgifterna.
Migrationsverket har lämnat uppgifterna till Migrationsdomstolen som nu hanterar ärendet eftersom beslutet om utvisning är överklagat.

Haddiles mamma kan ha hörts av, SvT 26 september 2012

KAN HA HÖRTS AV. Har troligen hörts av. Och som så många andra människor råkat ut för att svenska myndigheter inte trott på henne! Alltså försökt få hem sin dotter inte en gång utan två gånger. Mycket intressant. Inte märkligt alls när man har kännedom om hur en del tjänstemän här har en förmåga att inte förstå det folk säger utan mer vad de vill tro att folk säger.
Haddile, GP 26 september 2012
Nya uppgifter: Mamman vill återförenas med Haddile, SvD 26 september 2012
Familjen vill ha tillbaka Haddile, DN 26 september 2012
Haddiles fostermamma om de nya uppgifterna: ”Helt ärligt är jag chockad”, Aftonbladet 26 september 2012

Helt ärligt är jag mer chockad över fostermammans inställning att ” – Det måste tyda på någon slags brist hos en mamma om man väntar så här länge, säger Malén Liewehr. Uttalandet diskvalificerar fostermamman helt i mina ögon. En fostermamma som inte ens fattat att mamman försökt få tillbaka dottern tidigare, vilket faktiskt stått i princip i alla media, och som försöker sätta sig på höga hästar som om hon vore bättre för flickan än flickans mamma, den fostermamman anser jag helt diskvalificerat sig som varande fostermamma.

ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de MÅSTE jobba för att barn skall ha tät kontakt och ökad kontakt med biologiska föräldrar om domstol inte sagt annat när barnet tagits om hand. ALLA fosterföräldrar i Sverige vet om att de inte är barnets föräldrar och att barnet inte är lovat till dem för tid och evighet. Undrar hur det står till? För till står det! 😛

Vad följden blir av att pappan också nu nämns i de senaste uppgifterna, det är en annan fråga. Men Haddile är i varje fall inte övergiven. Frågan som uppstår är om myndigheterna reagerade för snabbt när hon var nyfödd. De borde kanske förstått att mamman t.ex. kan ha drabbats av förlossningspsykos och att oavsett om det var orsaken till att hon ‘försvann’/inte fick kontakt med myndigheterna när hon mådde bättre, så borde väl förbaske mig svenska myndigheter om de följt Barnkonventionen redan där och då sökt kontakt med andra släktingar och/eller fadern.

Read Full Post »

med sina föräldrar samt att behålla sin franska identitet. Ingen svensk lag kan ändra detta eftersom Haddile är fransk medborgare och Barnkonventionen utan reservationer slår fast:

§7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem.

§8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.

så följer av detta att det endast är fransk domstol, inte svensk, som har att fatta beslut om hennes mor, eller far, pga av uppgiften om att modern övergett barnet, vilket vi vet väldigt lite om omständigheterna för, är tillräckliga för att de andra paragraferna som behandlar Haddiles rättigheter skall kunna användas för att skilja henne för gott från sin mor.

Barnkonventionen räddar inte Haddile, Johannes Forssberg Expressens ledarsida 25 september 2012 är en av de få artiklarna i media som gjort sin hemläxa.
En tveksam anslutning till möjlig förförståelse visar Johan Croneman: Hur tänkte de när de inte tänkte i fallet Haddile på Migrationsverket, DN 25 september 2012

Exempel på motsatsen är Upphäv beslutet, GP 24 september 2012 samt att bristen på kunskap om vad som står i Barnkonventionen även gäller våra folkvalda….
Politiker frågar ut Migrationsverket, GP 24 september 2012 till de som inte gjort sin hemläxa, och som alla andra som gått svensk grundskola egentligen skulle kunnat detta för att vara behöriga att få godkänt i 9:an i ämnet samhällskunskap har även BO Fredrik Malmberg sällat sig…. men han är ju föredetta politiker 🙂
BO kräver besked av myndigheter, GP 23 september 2012 som om det skulle vara en förmildrande omständighet 😛
Migrationsverket bygger utvisning på fel grund, Aftonbladet 25 september 2012

för att inte tala om fosterföräldrarna, mannen lär enligt en del artiklar i media vara Socialdemokratisk pamp, som klagar på att domstol inte vill träffa dem. Domstolen vill inte träffa Haddile, Aftonbladet 25 september 2012 Domstolen följer Barnkonventionen till punkt och pricka. Fattas bara annat!
Fosterföräldrana har inte förstått konsekvenserna av § 7 i Barnkonventionen. Konsekvenserna är att det inte är någon annan än Haddile när hon blir myndig som äger rätten att i biologiska föräldrars frånvaro söka svenskt medborgarskap och att Sverige inte har rätt att ta ifrån Haddile hennes franska medborgskap eller att hindra franska myndigheters ensamrätt att besluta om Haddiles framtid.

fast dessa okunniga är bara några av alla som inte verkar ha haft ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap.
Fallet Haddile engagerar läsarna, SvD Brännpunkt 25 september 2012

Till de som inte lärt in det som borde vara absolut krav att ha lärt in för att kunna göra sitt jobb ansluter sig även Rädda Barnen….. ”Rädda Barnen vill i stället se att lagstiftningen omformuleras till ”särskilt ömmande omständigheter”. En formulering som i sammanhanget kan få betydande konsekvenser. Med en ändring skulle det finnas större möjligheter att tillgodose det enskilda barnets rättigheter när Migrationsverket beslutar om asyl och uppehållstillstånd.

Barnets bästa väger alltför lätt, Agneta Åhlund chef Rädda Barnens Sverigeprogram samt Elisabeth Dahlin generalsekreterare Rädda Barnen på SvD Brännpunkt 25 september 2012 Skrämmande okunskap om vad som gäller. Det krävs ändring i Barnkonventionen, vilket knappast är möjligt att få FN:s medlemsländer att gå med på, för att ändra svensk lag i aktuell frågeställning. att de dessutom hänvisar till §9 samt ” synnerligen ömmande omständigheter som ligger under § 7 och 8 säger även att de inte kan läsa lag och fördragstexter. Varken svenska eller internationella….. Det är extra allvarligt när det är Rädda Barnen vi talar om….

Vidare är det skrämmande att kunskapen inte finns ute i sociala nämnder. OK nämnderna består av politiker…. men det är inte en förmildrande omständighet. Borde vara tvärt om. Myndigheter i tvist om tvååring, DN 24 september 2012

Frågan visar med styrka på behovet av ämnet Samhällskunskap samt behovet att ha ämnes- och stadiebehöriga lärare dvs inte tillåta kommuner att spara pengar på att t.ex. fördela SO-ämnen till lärare som har andra ämnen eller att anställa obehöriga som ju självfallet är billigare för rektorer och kommuner.

Se även Inte så enkelt, Norah4you 22 september 2012 där jag bl.a. tar upp helheten i Barnkonventionen när det gäller ”em>Barnets bästa För skall ändringar göras, så måste även fall inom landet där svenska barn av en eller annan orsak hamnat hos fosterföräldrar för att barnets biologiska förälder hamnat i fängelse eller blivit långvarigt sjuk samt vilket som är barnets bästa om barnets ena förälder flytt från den andre förälderns rättigheter till annat land och barnet varit där under flera år, tas med i diskussionen innan förändring av svenska lagar som i sig för att följa Barnkonventionen skulle kräva förändring i Barnkonventionens texter och paragrafer.

Read Full Post »