Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnförvaring’

tvingas till att göra en vuxens arbetsdag! Alla barn borde få vara 35 timmar på förskola, Karin Magnussons kolumn Aftonbladet 25 oktober 2012
Enbart de som inte har ett uns utbildning i Barn- och Ungdomars utveckling kan komma på så socialistiskt näst in till kommunistiskt inriktade ‘alla skall med’. Inget barn under 7 år mår bäst att vara hemifrån sin egen trygga värld mer än max 5 timmar per dag! Det är tyvärr inte möjligt för många, främst ensamstående föräldrar. Där de är två som jobbar, så undrar jag varför de skaffar barn om de vill att barnen som minst skall vara i stora stökiga grupper 7 timmar om dagen. Det är nog med att förskolepersonal nästan skuldbelägger föräldrar som inte hämtar sina barn senast vid 17-tiden. Förskolepersonalen vill ju också hem.

Det är inte där problemet ligger. Problemet ligger i att det finns folk som tror att det inte är viktigt för hela barnets uppväxt att det får vara större delen av sin vakna tid i närhet med sin förälder/föräldrar och att det skall vara samhället, inte föräldrarna som uppfostrar barnet. Skaffar man barn är man förälder hela livet. Vill man inte ta det ansvaret, så skall man inte skaffa barn. Någon rättighet till egen vuxentid utom när barnen sover har ingen förälder. Det är nys. Det är tillräckligt många föräldrar som för att få det att gå ihop tvingas vara borta från sina barn upp till 10 timmar med kollektivtrafikens bedrövligheter i hela landet för att de skall hinna lämna och hämta samt jobba full dag som deras kassa för att de skall klara det lilla kräver.

Jag talar inte om föräldrar som springer på möten när de hämtat sina barn och kört dem till någon aktivitet. Jag talar inte om föräldrar som jobbar som galningar för att har råd med märkeskläder, fina hus och utlandsresor. De föräldrarna har inte förstått det alla som tvingats jobba heltid för att de och barnen skall ha tak över huvudet, kläder på kroppen och mat på bordet lider av. För det det lilla barnet behöver är att knyta an från början till sin förälder/sina föräldrar, ha en vuxen det kan lita på i alla väder och som finns där när barnet behöver. Inte ens med fördubblad bemanning på en förskola är det möjligt för ett barn att få den tryggheten!

Detta sagt, så är det bra att förskola finns. Men förskola skall inte vara ett substitut för en förälder eller ta en förälders ansvar! Det är det som är viktigt att komma ihåg: Det är hos de nära råmodellerna och den trygghet barnet upplever där som barnet bär med sig genom livet. Stökiga miljöer ger gapiga och stökiga barn. Inte alla för en del blir de tysta barnen. Men alltför många barn som senare får än den ena än den andra bokstavsbeteckningen eller hamnar snett har aldrig fått vara trygga med sina föräldrar för tid har inte funnits att vara det.

Read Full Post »