Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnets rätt till trygghet’

Läste på en Facebook sida (endast släkt och nära vänner vet vem jag är på Facebook ber Er som anar respektera detta) en mycket förskräcklig berättelse om översitteri utöver (förutsatt att uppgifter som föräldrarna till tvillingarna lämnat är sanna) klara Grundlagsbrott samt brott mot Barnkonventionen

Majzan Johansson‎Elsa och Alexia

Här är mina döttrar som var 3 dagar gamla!

Allting började med att jag var placerad i ett familjehem pga att mina föräldrar inte kunde ta hand om mig av olika själ. Innan jag fyllde 19 år ville jag flytta där ifrån för jag kände att jag var vuxen nog för att bo där, jag älskar den familjen dom hat hjälp mig att bli den mogna tjejen jag är idag och hantera min diagnos Asperger!

Men när jag flyttade där ifrån kom min handläggare Ellinor in i bilden och ska göra en uppföljning så jag mår bra efter jag flyttat, under den tiden hann jag bli gravid och redan DÅ hade dom bestämt sig för att ta mina barn i från mig pga min diagnos och att jag bott i ett familjehem.

Ellinor ringde mig minst 3 gånger i veckan och kränkte mig, hota med att jag inte skulle kunna ta hand om mina barn, att dom måste gå in med LVU och placera dom i ett familjehem.

Tiden gick och allt fortsatte så ända fram tills vi hade ett möte jag och Viktor med Ellinor och vi gjorde en nätverkskarta om vilka som kan finnas och stötta oss i allt med barnen. Det var väldigt många men tydligen räckte inte det till. Efter några veckor, bara 2-3 månader innan jag skulle få mina barn sprack allt ännu en gång!

VI blev kallade till ett möte, Viktor kunde inte den dagen men min mamma och hennes då varande sambo var med på mötet (allt är inspelat) och där får vi bara uppkastat att eftersom 3 personer gjorde en oros anmälan så skulle vi åka till ett utredning/behandlingshem för föräldrar med barn, om vi inte åkte dit skulle dom ta barnen med LVU på BB.
……..
Socialen har kränkt mig från starten av min graviditet tills nu idag, jag är inte lämplig som mamma osv, dom måste ha en VUXEN (jag är 20år) som tar hand om barnen… jag tycker jag är vuxen och jag är ingen som dricker, röker,eller nåt sån och har aldrig gjort , så inte lämplig mamma kan jag inte hålla med om OCH dessutom har alla föräldrar nåt som är svårare men man kan jobba på alla är inte perfekta föräldrar!

MEN det socialen lovade oss, att bo där MAX 8 veckor, sen komma hem och bli normal familj och få det stödet vi behöver i vårat hem, det ljög dom om , det sa dom på mötet att dom aldrig sagt, dom förlängde även 8 veckor till 12 veckor och det var för att vi skulle få mer tid och sen få komma hem men så blev det inte heller dom blev LVU:ade via telefon ! Och detta var på fredagen den 20:e på Måndagen den 23:e kom familjen och hämtade barnen och vad jag än sa så spelade det ingen roll för dom hade LVU!
…….
Så dom har aldrig från start gett oss en chans att vara föräldrar, vi är unga, jag har diagnos och bott i familjehem..

NU vill jag att ni delar detta inlägg, ni får mer än gärna kommentera detta inlägg , göra oro anmälningar , det får vem som helst göra, nu vill vi få så som vi vill ha det, det barnen behöver mest.. oss!

Länk på hennes sida på Facebook: Majzan Johansson om hur hon och hennes familj behandlas av Sociala Myndigheter

Läs även min tidiga morgonblogg utifrån Göteborgs Postens ledarartikel. Vad är barnets bästa?

Read Full Post »

Läste nyss i Göteborgs Postens ledarkrönika:

I Sverige får den som allvarligt försummar sina djur dessa permanent omhändertagna. I vissa fall kan länsstyrelsen dessutom ålägga personen i fråga med djurförbud. Hästar, hundar och katter skyddas av långtgående regelverk från människor som behandlat dem illa.

Det skyddet har inte barn, trots att de till skillnad från djur enligt lagen är individer med egna rättigheter. Så länge den som plågat eller försummat är en biologisk förälder, är den unge närapå rättslös. Även om socialtjänsten och politikerna gör sitt jobb och placerar barnet i ett tryggt familjehem, kan missbrukande, psykiskt sjuka eller på annat sätt oförmögna föräldrar fortsätta att styra och ställa med barnets liv under hela dess uppväxt.Malin Lernfeldt: Barns rätt före bioföräldrars, GP ledarkrönika 15 april 2015

Men frågan är större än de Barn som omfattas av att ha blivit omhändertagna av samhället. Samma fråga: Vem betraktar barnet som sin/sina föräldrar? borde ställas vid fler tillfällen. Funderat mer än en gång om det alltid är till Barnets bästa man ser när det gäller delad vårdnad vid skilsmässa. Det ena fallet är inte likt det andra. Det är Ingen Mänsklig Rättighet att få bli förälder. Inte heller att få bestämma vilken skola eller var ett barn som den andra föräldern fått skriven hos sig skall gå, var de skall bo o.s.v. Däremot är det redan utifrån de Mänskliga Rättigheterna en Rättighet för ett barn att få tillgång till ”sina föräldrar”. Om dessa föräldrar båda eller någon av dem är bioförälder borde spela mindre roll än var barnet betraktar att är hemma.

Funderat förr i liknande frågor… Vad är Barnets bästa? Hur ser den kärnfamilj som barnet upplever sig höra till ut? För det borde vara utgångspunkten till vilket svar som bör ges om det är Barnets perspektiv och inte de vuxnas som skall tas.

Som jag ser det är det en fråga som bör ställas oavsett hur Barnets Kärnfamilj på pappret ser ut. Oavsett om det handlar om Barn som samhället av ena eller andra skälet har tagit hand om eller om det handlar om Barn vars bioföräldrar flyttat isär eller aldrig bott ihop.

Barnets värld – Barnets Kärnfamilj
Inget barn väljer själv till vilka föräldrar det skall födas eller var barnet skall växa upp. Där finns det en fråga som stör och har stört mig i många år. Varför har inte ett barn utöver sina biologiska föräldrar, om båda eller någon av dem är bland de som uppfostrar barnet, ha mer än två juridiska föräldrar.

Verkligheten har aldrig varit ett karbonpapper och det finns inget som i mina ögon hindrar att ett barn kan få tre eller fyra juridiska föräldrar även om jag personligen tycker kärnfamilj är viktig. Frågan är i mina ögon inte hur en kärnfamilj ser ut. Frågan är hur ser barnets kärnfamilj ut. Vi bör enligt min personliga mening se alla frågor ur barnets synpunkt/med barnens ögon. Växer barnet upp med två föräldrar, så är det oavsett kön på dessa två föräldrar de två som är barnets kärnfamilj. Växer barnet upp med två heltidsnärvarande föräldrar med utvidgad kärnfamilj där biologisk mor/far utöver dessa två är närvarande i barnets liv, så utgör dessa 3 eller 4 personer barnets kärnfamilj.

4 personer? Tänk efter. I alla tider har det funnits barn som inte vuxit upp med båda sina biologiska föräldrar. För barnet är det oavsett om vi talar om biologiska föräldrar, fosterföräldrar eller adoptivföräldrar som kanske t.o.m. skilt sig de båda juridiska föräldrarna och deras ev. nya partner som utgör barnets Kärnfamilj. Så Barnets perspektiv bör gälla före vuxnas oavsett hur Barnets Kärnfamilj ser ut. Alltså borde det vara lagligt för ett barn att få mer än två juridiska föräldrar enligt min uppfattning. Allt handlar om att se frågorna ur barnets perspektiv.

Read Full Post »