Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Barnens rätt till trygghet’

Det är dags för svenska samhällets politiker och offentliga tjänstemän att tillsammans med oss vanliga normala människor få stopp på galenskaperna. Det får aldrig någonsin vara möjligt i en Rättstat som kallar sig Demokratisk att barn och unga vuxna eller andra skall utsättas för sexuella övergrepp oavsett om det är trakasserier, sexuellt ofredande eller våldtäkt.

Hur kan någon i det Offentliga Sverige, Sverige som redan i sin Regeringsform (1 kap 2§) gör klart att:

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Barnkonventionen

Kort version
19 Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Lärarens övergrepp pågick under 30 år, Expressen 30 november 2013
Pedofil dömd för brott föreslås få adoptera, Kvällsposten 29 november 2013
”Pojken offras som försökskanin”, Aftonbladet 29 november 2013 Verkar som om barnens rätt till trygghet inte gäller längre i Sverige. För skulle adoptionen få gå igenom, så är det exakt så som rubriken lyder det blir – pojken blir försökskanin. Det är inte värdigt något demokratiskt land att ens komma på sådana tankar!
Dömd pedofil föreslås få adoptera, DN 29 november 2013
I fallet med pedofilen som föreslås få adoptera (på vilken planet är de som föreslår sådant födda?) så är juristen på Socialstyrelsen 100% felaktigt ute och cyklar Socialstyrelsen: ”Vad som kan utgöra risk finns inte exemplifierat, SvD 29 november 2013

Man tar sig för pannan. Hur i hela fridens namn står det till i Sverige och då speciellt bland de som har att bestämma över barn- och ungas säkerhet. Att vi har ett antal jurister som inte kan läsa innantill eller saknar ordförståelse, det har senaste åren visat fuller väl. Sverige har redan fällts i Europadomstolen i ett uppmärksammat fall.
Se bloggartiklar Europadomstolen fällde Sverige, Norah4you 13 november 2013
Regeringsformen Göta Hovrätt, Norah4you 21 oktober 2013
Brott mot Mänskliga Rättigheterna, Norah4you 30 september 2013
Våldtäkt eller inte, rebloggad från Våldtäkte eller inte?, Monikagbg blogg 29 september 2013
Lever vi på 1800-talet eller, Norah4you 27 september 2013
Vissa borde inte släppas ut, Norah4you 7 mars 2013

NU FÅR DET VARA NOG! Ett samhälle där rättsväsendet och offentliga myndigheter inte respekterar Grundlagen, det är inget demokratiskt samhälle att hänga i julgranen!

Read Full Post »

Någonstans under utbildningens gång från 7:e klass i Grundskola fram till färdig juristutbildning måste det finnas ett systemfel då det släpps igenom de som inte förstår att Svensk Grundlag gäller i Sverige samt att Barnkonventionens punkt 19 är något som ALLA som har att besluta om barn eller uttala sig som Offentlig myndighet om barn MÅSTE KUNNA FÖRSTÅ ORD FÖR ORD och att de dessutom är beredda att stå upp för de lagar och förordningar som gäller…..

Jag börjar undra hur långt vänster om svenska Vänsterpartiet nissarna nästlat sig in i det Offentliga Sverige. För ingen annan än de kan genom inflytande på en Offentlig arbetsplats ens gå på juridiska vänsternissars oförmåga att förstå vad som krävs utifrån Sveriges Regeringsform 1 kapitel 2 §. För inte kan väl fler än vänsternissar få för sig att hävda:

– Exakt vad som kan utgöra en risk det finns inte exemplifierat, utan där får man titta på kunskap och forskning. Det vi vet är att våld mot barn, övergrepp mot barn, det är givetvis inte bra för ett barn och det ska barnet inte utsättas för.

Finns det en risk för det ska man tänka sig väldigt noga för om man ska fortsätta utredningen eller inte, menar Åsa Malmros.

– Då får man titta på vad det är för typ av brott och vilken nivå det är.”Vad som kan utgöra risk finns inte exemplifierat, Åsa Malmros Jurist på Socialstyrelsen i SvD 29 november 2013

Redan det att någon är dömd pedofil borde för varje normal människa vara en röd flagg, även för den händelse Sveriges Grundlagar inte är välkända.
Hur det är möjligt att någon blivit jurist i Sverige utan att förstå Regeringsformen, Barnkonventionen samt Föräldrabalken, det är frågan? De första två skall varje person som fått godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9 ha lärt in och visat för förhoppningsvis ämnes- och stadiebehörig lärare att de förstått. Nog för att ordkunskap och ordförståelse sjunkit katastrofalt i Sverige de senaste 20 åren, men någon måtta måste det väl ändå vara på kraven för att kunna komma in på seriösa(? man börjar undra..) Universitet och Högskoleutbildningar i Sverige!

Pedofil dömd för brott föreslås få adoptera, Kvällsposten 29 november 2013
”Pojken offras som försökskanin”, Aftonbladet 29 november 2013 Verkar som om barnens rätt till trygghet inte gäller längre i Sverige. För skulle adoptionen få gå igenom, så är det exakt så som rubriken lyder det blir – pojken blir försökskanin. Det är inte värdigt något demokratiskt land att ens komma på sådana tankar!
Dömd pedofil föreslås få adoptera, DN 29 november 2013

Regeringsformen

1 kap. Statsskickets grunder
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Barnkonventionen

Kort version
19 Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Hela texten
3.
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.
…..
19.
• 19•Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.

….

Det är för mig obegripligt att någon människa utifrån normal demokratisk värdegrund kan komma på tanken att en dömd pedofil som utifrån gällande svenska lagar inte skulle få komma i närheten av att kunna anställas på en skola eller förskola, registerutdrag, skulle kunna anses lämplig att få adoptera ett barn. Det föreligger aldrig någonsin en mänsklig rättighet att få bli förälder. Ett barn är inget testdjur där jurister utifrån sin okunskap om vad ord står för skulle äga rätten att lämna ut för att se om fara föreligger eller ej!
BAKLÄXA och SKAMVRÅN!

Se även: Hur står det till i Helsingborgs socialnämnd, Norah4you 29 november 2013

Read Full Post »

att träffa båda föräldrarna. Alla de män, för det är främst män, som dyker upp i spalterna och försöker hävda att det minsann inte är män som mest slår kvinnor och att män skall ha rätt till att träffa sina barn, så fort det i Sverige ställs krav eller önskemål att svenska barn inte skall få tvingas träffa förälder som slagit, hotat eller liknande den andra/andre föräldern, alla dessa män borde besinna sig och sluta sätta sitt eget genus/kön eller vad de vill kalla det i förgrunden.

Frågan i debattartikeln gäller BARNENS RÄTT, inte förälders. Förälder är du hela livet och det innebär skyldigheter, inte rättigheter. Läs Föräldrabalken. Försök sedan hävda att du sköter ditt föräldraskap enligt svensk lag om du slår, sparkar eller hotar (observera att nödvärnsrätten i Sverige även gäller den andra/andre föräldern som alltså får använda det våld som nöden kräver för att freda sig utan att du kan komma med att den personen minsann slår också!) att ett sådant beteende från din sida oavsett allt (det går inte att hävda att den andra/andre föräldern retat upp dig eller vet vilka knappar hon/han skall trycka på. DU och ingen annan väljer om DU slåss – Det är Ditt och ingen annans ansvar!)

Sluta upp med att hävda att det minsann inte skulle vara så att det är flest kvinnor som blir slagna. Verkligheten finns i statistik hos SCB och BRÅ. Den motbevisar alla sådana påståenden! Kvinnor blir främst misshandlade hemma av känd person. Män ute av okänd.

Sedan förundrar det mig att en av alla de som är ettriga i debatten inte lärt sig något. Varken jag eller de som fanns omkring när han trängt sig in i sin förra frus lägenhet och slängde henne i väggen så att polis fick tillkallas, polis som fick ringa efter ambulans och vänta inte bara på den utan på sociala myndigheter, glömmer bort VARFÖR han inte får komma i närheten av sin förra fru och deras barn, han som alltid försöker påskina att han är så felbehandlad och han minsann bara tänker på sina barn. Hans barn är numera sedan några år lugna och trygga och vågar vistas ute. De skyndar inte direkt från skolan och hem för att låsa in sig. Vissa karlar lär sig aldrig veta hut!

Tvinga inte barn att träffa en våldsam pappa, SvD 16 juli 2012

Se även Verklighet om kvinnovåld, Norah4you 16 mars 2012

Read Full Post »

många gånger när domstolar ger delad vårdnad oavsett om misshandel förekommit eller ej, psykisk eller fysisk, i ett förhållande med barn där föräldrarna går skilda vägar.

Det handlar inte om föräldrars rätt att träffa sina barn. Det handlar inte om barnens rätt till båda sina föräldrar. Det handlar om de enskilda barnens rätt att helt i enlighet med gällande svenska Grundlagar.

Regeringsformens 1 kapitel 2§
2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformens 1 kap Statsskickets grunder

FN:s BARNKONVENTION
”Artikel 3
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn Barnkonventionen

Det är alldeles för många barn som fått se sina föräldrar främst mammor slagna, misshandlade eller mördade. Hur i hela fridens namn kan någon vuxen person tro att det är för barnens bästa som de skall slängas fram och tillbaka, kunna utnyttjas för att kontrollera tidigare sambo eller maka/make, för det är långt ifrån alla barn vars föräldrar inte skiljs pga någon form av misshandel eller missbruk. Det borde vara en självklarhet att i de fall där det förekommit misshandel som är dokumenterad som minst i läkarjournaler, så bör det finnas någon form av skydd för att barnet/barnen skall behöva riskera att behöva åse förnyad misshandel eller att få se en av sina föräldrar mörda den andre. Det skyddet bör enligt mitt förmenande vara knutet till vårdnadsrätten av barn och i allvarligare fall även direkt i domstolsbeslut vid skilsmässa i klartext kräva att tredje part närvar vid alla tillfällen då en misshandlande förälder skall få rätten att träffa sitt barn.

Hon skulle hämta sina två barn – mördades, Aftonbladet 7 maj 2010
Värnamokvinna kan ha dödats inför barnen, KvP 7 maj 2010

Read Full Post »

mot barnaga och dessutom ett giltigt argument som har lett fram till en hållbar slutsats. Starkt jobbat av de som ligger bakom den studien.

En av världens ledande experter på våld mot barn, Murray Straus vid universitet i New Hampshire i USA, lämnar nu nya skrämmande fakta i den heta debatten om inställningen till barnaga.

Forskarna har undersökt 1 500 amerikanska barn mellan två och nio år i olika stater. När de jämförde förekomsten av aga mot de deltagande barnen och deras intelligenskvot framkom den uppseendeväckande skillnaden. Ju oftare föräldrarna gav sina barn stryk, desto långsammare utvecklades deras mentala förmågor.

I en annan undersökning intervjuades över 17 000 studenter i 32 olika länder, däribland Sverige, om sina erfarenheter av aga under barndomen och ungdomen. Deras uppgifter jämfördes med nationell statistik över intelligenskvoten i respektive land.

Analysen visade på en stark koppling mellan studenternas rapporterade förekomst av barnmisshandel och de allmänna IQ-nivåerna i landet.

Ökad förekomst av aga minskade IQ. Sambandet var starkast för de barn som blivit slagna också när de var i tonåren
Aga kan försämra barnets intelligens, SvD 25 september 2009
Stryk skadar barnets intelligens, DN 25 september 2009

Det är å andra sidan lite märkligt att ‘ingen’ ansvarig tänkt på det innan, för helt okänt har det inte varit ute i bygderna.

Read Full Post »

Något är rejält fel när det samma dag presenteras två helt väsensskilda men för enskilt barn lika förödande kränkande behandling som dessa:
Den 16-åriga flickan är familjehemsplacerad hos den 66-årige mannen.
Nu är han misstänkt för våldtäkt mot barn.
Fosterpappan har erkänt att han och flickan söp tillsammans
. ”
Aftonbladet
och
Var utsvultna
De tvingades sova utan madrasser direkt på sängarnas fjädrar och hölls inlåsta dygnet runt – utlämnade till mammans skräckvälde.
När kvinnan slutligen greps för en vecka sedan möttes polisen och de sociala myndigheterna av en fruktansvärd syn.
De tre barnen var utsvultna, med kroppar fulla av blåmärken och skärsår, enligt polisrapporten.
Enligt de första förhören med barnen har mamman hållit dem borta från omvärlden. De fick inte umgås med kamrater eller gå på förskola.
De sociala myndigheterna har tidigare haft kvinnan i blickfånget. Hon miste vårdnaden, men fick av oklar anledning barnen tillbaka i maj i fjol
. ” mer Aftonbladet

Kom först ihåg att det är lika illa för ett barn där och då om det blir omhändertaget på falska grunder som om det är befogat. Det minsta som man borde kunna begära av Socialtjänsten är dock att de ser till att följa upp de ärenden de har fattat beslut om. Oavsett om ett barns biologiska förälder får tillbaka vårdnaden efter att ett beslut om omhändertagande skett eller om det är ett barn som placerats i ett fosterhem! Varje barn som utreds och riskerar att omplaceras bör, och skall också om vi läser lagtexterna noga, ha rätten till en egen advokat som står fri från påverkan av myndigheter och biologiska föräldrar.

Detta sagt så undrar jag hur någon 7-åring kan hållas från skolan en längre tid. Vi har ju skolplikt. Borde det inte ligga på skolans rektor och skolsköterska att som minst kräva att barnet om det är sjukt har ett läkarintyg på att det inte kan gå i skolan. När inte ens detta krav finns, eller var finns det om det finns, så är ju skolans möjligheter ringa att gå vidare.

Det är tyvärr ofta som man hört, sett o.s.v. att barn hamnat ur askan i elden när de omhändertagits. Det är på många håll så att det verkar som om någon årlig förannonserad besöksrutin är det bästa som finns för dessa barn. Borde inte alla barn som omhändertagits, även om omhändertagandet upphävts, ha någon kontaktperson utanför sjukvården och socialtjänsten?
Hur som helst är barnens rättigheter inte tillgodosedda i ovan relaterade fall, precis som i många andra…..

Expressen
Metro
DN
SvD

Read Full Post »

sitt barn eller barn som för sin trygghet har att lita till honom/henne som vårdnadshavare, en grovt fridskränkande handling Falu tingsrätt? http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=880756&rss=2216

En av de saker den svenska skolan lär ut, nåväl skall lära ut, är att föräldraskap innebär ansvar för barnets rätt och trygghet i samhället. INGEN domstol skall FÅ värdera ner barnets rätt!

Bakläxa!

Read Full Post »