Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bärförsäljare’

Det är bra att det utreds hur i hela fridens namn alla dessa Bulgarer har haft råd att åka till Sverige när de nu är så fattiga och om deras resa hit ev. sagts var förskott på lön. Men lön från vem? Utan att de fått papper från Skatteverket kan de inte arbeta tillfälligt i Sverige för skatt skall alla som jobbar här betala. (se kommentarerna till min bloggartikel Fundering, Norah4you 25 juli 2012
Så om de inte fått något anställningsbevis och inte har någon skattsedel att lämna till arbetsgivare,
HUR i hela fridens namn skulle då problemet kunna vara annat än Bulgariskt?

Det är inte Sveriges fel att det finns fattiga grupper i andra EU-länder. Det må vara öppna gränser och rätt att vistas 3 månader utan att ha jobb i Sverige, men det kan aldrig vara Sveriges skyldighet att stå för uppehälle för de som kommer hit utan att ha ordnat arbete med de papper som behövs. Var finns facket?

Självfallet skall de som är människosmugglare sättas dit fortare än ögat oavsett om de är svenskar, bulgarer eller andra länders medborgare. Den juridiska biten är en självklarhet. Men ytterst får varje land ta ansvar för sina medborgare. Jag blir beklämd när jag läser ”– Men även företagarna måste bli medvetna om att detta inte är ett etiskt sätt att bedriva affärer på, säger han. Bulgarien utreder människohandel efter bärskandal, SvD 26 juli 2012
för inte är väl det ändå bäruppköparna som ställt jobben i utsikt när de inte ens vetat om, om det funnits tillräckligt bär att plocka för X antal personer så att dessa X antal personer kan anställas och få lön?

Åker någon till ett land för att jobba utan att vara garanterad arbete, lön, bostad o.s.v., så kan det aldrig vara det landet denne någon åker till som skall stå för notan. Någon måtta får det väl ändå vara. Vi har fattiga här i Sverige också.
Varje land får själva ta ansvar för omsorg om sina medborgare. Det är en självklarhet. Vad dessa medborgare kan behöva betala tillbaka till sitt lands regering för hjälp att komma hem, är det landets sak. Inte vår. Nu får det räcka.

Tillägg 10.15 27 juli. Undrar vad ministern menar? Goda villkor grund för svensk arbetsmarknad, Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström SvD Brännpunkt 27 juli 2012 Nog måste väl ändå svensk arbetsmarknad först och främst vara för svenska medborgare och andra som bor här lagligt?

Read Full Post »

Behöver inte gästarbetare skatta i Sverige? Orsaken till att jag frågar är att jag minns en fransman som hade fått halvårs jobb i Sverige härom året och som inte kunde få ut sin lön förrän han fått hit en kopia på sitt dopbevis så att han kunde registreras hos skattemyndigheterna för att få ett tillfälligt id-nr så att han kunde öppna bankkonto där hans lön kunde komma in.

Om det inte är så att gästarbetare både måste uppfylla gällande lagkrav och även skatta i Sverige, så är det enligt mitt förmenande snett. Hur kan de då få tillstånd att arbeta här? Observera att jag kan verka naiv i denna frågan, men jag trodde att alla som jobbade i Sverige antingen skattade eller hade ett beslut om att slippa skatta.

Undrar också om de bulgarer som kommit hit har papper på att de fått anställning? Om så är fallet, så borde väl ändå de som anställer ha skyldighet att ge någon form av bankgaranti för att de säsonganställda skall klara sig fram till första lön? Kan inte se att det är Sveriges, som stats, problem om någon fuskar med lagar och regler så att de ‘luras’ hit. Jfr det som visas på Kanal 9 om kraven för Nya Zealändare och andra som beviljats någon form av jobb i Australien.

Bulgariska bärplockare bussas hem, GP 25 juli 2012
Ambassadören idag: Kom inte hit, Expressen 25 juli 2012
Blåbärsplockare får hjälp med hemresa, SvD 25 juli 2012
Strandsatta plockare ska bussas från Sverige, DN 25 juli 2012
Tvingas slå läger mitt i Stockholm, Aftonbladet 25 juli 2012

Read Full Post »