Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Banker och Kreditinstitut’

det tvärt emot förståsigpåarnas och verkliga experters bedömningar, det skulle vara så att det behövs en snabb rejäl inbromsning i USA:s ekonomi i form av höjda skatter för alla, självfallet hoppas jag att det då mest drabbar de som har mest pengar men bävar som alla andra för effekterna främst för äldre pensionärer och sjuka som inte kan arbeta. Orsaken till att jag envist håller fast vid min principiella inställning – att man inte i längden kan äta av morgondagens sådd och via teknikaliteter som imaginära pengar, dvs sedelpress i stora drag, överleva på nästa års sådd med väsentligt mindre skördar då sådden nästan eller helt ätits upp. Någon gång kommer överkonsumtion från staters sida ifatt dem lika väl som de kommer ifatt enskilda.

Det som gör att jag trots det sk. Finansstupet om det inträffar kan få en positiv effekt på såväl USA:s industrier som USA:s ekonomi som helhet, är tre saker:

* Banker har inte insett att det för dem mest ekonomiska i längden är att låta låntagare bo kvar i hus under ett år då låntagarna som ofta haft ohemula villkor som gött bankernas bonussystem mer än det gött ekonomin som helhet såväl för enskilda banker och kreditinstituts egen hållbara verksamhet som för USA som land. Det torde vara mer ekonomiskt ansvarsfullt att låta hus vara bebodda än inte. Det kräver visserligen mycket speciella lagar som måste fram för att kräva att varje enskilt ärende ses utifrån hållbarhetsprincipen inte den kortsiktiga vinsten. För en kortsiktig vinst i att vräka någon som kanske skulle klara att betala räntan eller om den fick räntan till hälften uppskjuten ett år, är en papyrusseger eftersom det kostar mer att renovera och restaurera hus i områden som får stå obebodda och förfalla. Ingen hållbar ekonomisk vinst. Som jag ser det i varje fall. En av stora problemen som nu blivit mer än en snöboll när det rullat vidare är att man inte tagit eller dragit konsekvenserna av USA:s bolånekris 2008. Någon gång måste den börja betalas eller skrivas ner av bankerna.

* Amerikanska försvarsindustrin har många gånger i sin iver att få kontrakten glömt bort att det inte nödvändigtvis är en vinst att lägga stora pengar på lobbyism och reklam. Ibland har den egna industriella strukturen och framtidsperspektivet försämrats när nödvändiga omorganisationer inte gjorts för att satsa på morgondagens världsbild utan leva kvar i det som mer hörde hemma på 1900-talet än 2000-talet.

* Amerikaner är tack och lov inte svenskar. De har en positivism och en framtidstro i stora delar av befolkningen som gjort att de hittat andra lösningar på gamla problem än vad t.ex. vi gjort under det senaste 100 åren. Alla lösningar kanske inte faller varken amerikanerna eller skulle fallit oss på läppen. Men om man inte vågar satsa i motgång, vilket svenskar sällan vågar, så har man förnekar man sig möjligheten att den satsningen är just den satsning som behövs för den enskilde som satsar och för ett helt lands ekonomi. Innovationslusten och upptäckarlusten gick på många sätt ur den amerikanska ekonomin när NASA inte längre fick satsa framåt i rymnden på det sätt man drömde om under 1960-80 talet. Vad många enskilda i USA och världen glömt är alla dessa produkter som kommit fram tack vare den stora rymdsatsningen Produkter som visat sig ekonomiskt hållbara att sälja och använda i vanliga vardagen.

Så tänk om de har fel som ser det sk. finansstupet som en ättestupa. Tänk om det är så att det ur ett nattsvart mörker i morgon redan om ett halvår ett år skulle visa sig att det är den väg som även Grekland m.fl. länder inom Eurozonen skulle behöva gå. För det går inte att bygga hus på lösan sand lika lite som det är ekonomiskt hållbart att laga tak eller lägga nytt på ett hus vars bärande balkar tagits bort en efter en. Någon gång måste även ett lands skulder börja betalas. Kanske är detta i längden för USA det bästa precis som för enskilda som hamnar i TV3:s svenska Lyxfällan?

USA allt närmare finansstupet, GP 31 december 2012
Varningen: USA slår i skuldtaket till nyår, Expressen 27 december 2012
USA farligt nära budgetstupet, SvD 31 december 2012
USA allt närmare finansstupet, DN 31 december 2012
Förhandlar om budgetstupet in i det sista, Aftonbladet 31 december 2012
Resultatlösa budgetförhandlingar i USA, Sveriges Radio 31 december 2012

Tillägg 10.53 31 december 2012. Tycker det börjar likna den där historien om när någon, minns inte vem, varnade för att vargen kom och det inte kom någon varg då eller gången efter personen varnade. Däremot kom vargen vid helt annat och oväntat tillfälle. Tycker alltför många gräver ner sig i pessimistisk syn utgående för att om Finansstupet kommer, så går det åt pipan eller nästan dit. När det gäller ekonomi så är det snarare som med när en sjuk person ser optimistiskt på möjligheterna utan att ignorera riskerna – förutsäger man kris så är det svårt att se möjligheterna som uppkommer på grund av krisen.
Tvärnit i USA hotar Världsekonomin, Expressens ledarsida 31 december 2012

Read Full Post »