Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Baltikum’

En bra ledare oavsett om vi talar om ett idrottslag, en chef på en firma eller en president i ett land, tar ansvar utåt för sina teamledares och deras adepters beteende samt handlingar. Starkt handlat President Putin att visa (som de gamle sa) ”En bra karl reder sig själv” – det vill säga tar sitt ansvar även för det han själv inte godkänt men som hänt.

Putin erkänner flygningar nära Nato, GP 17 november 2014 Bra att de längre ner i leden tvingats tala om vad de gjort. Men vore det inte bra att kontrollera deras kartor?
Som jag skrev härom dagen: 1984-beteende
Det är irrelevant om det inom Ryssland finns eller funnits 1984-kartografer som ”korrigerat” gällande kartors gränser på samma vis som jag själv igår konstaterade att hade skett med kartor som finns tillgängliga inom EU för skolors och lärares användning till elever. I det konstaterade fallet är det så tokigt att original i flera fall finns bevarade sedan medeltid och inköpta eller donerade till USA:s Kongressbibliotek och där tillgängliga via nätet i sitt original utförande. I de varianter, vad skall man annat kalla dem?, som finns tillgängliga via nätet för utbildning av skolelever är området runt Ukraina helt tokigt från 1300-talet fram till 1880….. Så det är irrelevant om Ryssland råkat ut för liknande snillen. Ni är i så fall inte först och knappast sist.
Konstaterad miniubåt ÄR en ubåt, Ryssland

Men, varför måste du och President Obama fortsätta skälla vid fel träd. Påminner mig om mannen som letade efter nyckeln under gatlyktans sken. En som promenerade förbi erbjöds sig hjälpa till att leta. När det gått en stund frågade denne mannen som förtvivlat letade: Är du säker på att du tappade nyckeln här? Svaret kom: Jag tappade den vid bilen därborta, men där finns inget ljus att leta…

Världen har tre stora länder. Länder som är stora inte bara för att de är mäktiga, stora till ytan och har historisk känsla för sina länder. Länderna är stora för att de och deras handlingar direkt kan påverka alla andra länders nutid och framtid.

Politiskt står jag som moderat och konservativ långt från ryska ideologier, i nutid och dåtid. Född troende kristen med arv från fadersvattnet av Liberal Frisinnad Människosyn är jag uppvuxen med att Alla människor är lika värda, men olika men också med att De rättigheter jag eller någon annan kräver för sig själv, de rättigheterna har också min värsta fiende/ovän/poltiske motståndare.
Det må gälla Hamas i Gaza och andra Palestinier som i grunden försvarar rätten till sitt land på samma sätt men med modernare metoder än Agent 19 och Falken gjorde i Norge under Andra Världskriget.

Det som försvårar för såväl USA, observera att USA och Nato inte är samma sak samt att Ni i Ryssland har lika svårt att förstå detta som amerikaner (inklusive amerikanska politiker med rådgivare) har att förstå skillnaden mellan Rysslands Konstitution och Kalla Krigets Sovjetunionen. Det som skiljer dåtid och nutid är en osäker spelare – EU. EU igår var ett förbund där handel och mänskliga kontakter skulle främja freden. EU idag har många vänsternissar och högerfötter som drömmer sig tillbaka till stora koloniala tiders begynnelse när mer och mer skulle markeras med flagga som del i ett kungarikes storhets drömmar. Bra inlägg mot den sortens nykolonialism Dags ompröva inställningen till turkiskt EU-medlemskap, Lars Adaktusson (KD) på DN Debatt 16 november 2014
Kolonialism i alla former, historiska och i nutid, oavsett vem, var eller hur, är inget som leder världen framåt.

Putin erkänner flygningar nära Nato, Expressen 17 november 2014

Putin erkänner flygningar nära Nato, SvD 17 november 2014

Putin erkänner flygningar nära Nato, Aftonbladet 17 november 2014

”Rädsla för nynazistisk etnisk rensning i östra Ukraina”, DN 17 november 2014
Tänk det kan jag förstå. Mer än väl. Har de senaste sex-sju åren märkt att stövlar har börjat stampa i centrala delar av EU där stövlar förr fördärvade livet och framtidstron.
MEN, och det är viktigt att säga: De senaste åren har mängden av vanliga ryska turister fått slagsida i form av att en mindre men oroande grupp gått från uppgång till uppgång och precis som under Kalla Krigets dagar ENDAST ringt på hos de som på något sätt tillhört eller haft anknytning till svenska försvaret. Sett det med egna ögon i tre delar av Göteborg med omnejd. Att de inte lär sig förresten. Massproducerade tjocka skor går man inte med varma soliga dagar inne i storstäder lika lite som man åker ut till yttre öarna i skärgården, de där förr inga andra än svenska medborgare fick åka till, i finskor blankpolerade lämpade mer för dansgolv än för promenader på en av de få sandstränder som finns i vår Göteborgska skärgård.

Read Full Post »

Läser i dagens GP på nätet, måste komma ihåg att köpa pappersupplagan, om en av alla dessa återkrav på något som en gång varit ägt av ett annat land någon gång för länge sedan. Det må som i detta fallet gälla Peru som kräver(!????) tillbaka Paracastextilier Peru kräver tillbaka Paracastextilierna, GP 23 december 2009
, i ett annat krävs att Nefertitihuvudet från Berlin skall återlämnas till Egypten Germany refuses to return Nefertiti bust to Egypt, BBC News 22 december 2009 , i ett tredje gäller det delar av Partheon som redan i slutet av 1800-talet förts till England, i ett fjärde fall gäller det den sk. Grågåsen från 1250 om Skånelagen som f.n. finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Till dessa och otaliga andra frågor som rör kulturföremål som enligt de regler och normer som gällde när sakerna införlivades i olika museisamlingar runt jorden, kan även frågan om ändrade gränser, skapade länder eller av segrare vunna landsdelar samt i förlängningen även den underskrift av Birger Jarl som kom att tolkas som att Sverige gav upp den rätt som finns omnämnd sedan 870-talet på skatt från ett stort antal handelstäder i öst, i nuvarande Baltikum såväl som i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Vi talar heller inte om handskrifter som fördes ut ur t.ex. Sverige av en avsatt kung, Erik av Pommern, som idag sedan flera hundra år finns i tyskt biblioteks ägo, handskrifter som liksom
mycket annat är även tämligen okänt för dagens historiker, arkeologer, etnografer o.s.v. men som ger uppgifter bl.a om Norden så som man kände till det när handskrifterna skrevs på 1200-1300 talet OCH även ger okända uppgifter om de sk. försvunna Grönlänningarna(!).

Rent principiellt anser jag att det som varit i någons ägo i mer än 60 år ligger mer än en mansålder tillbaka. Andra regler och normer, inklusive andra sätt att tolka lagen och rättigheter till ett föremål, ett land eller en landsdel, var det som gällde när dessa kom att komma i den ägo de är nu. Vi talar inte om nazisternas konststölder som inte bara drabbade judar utan ett stort antal folkgrupper i Europa där det redan vid krigsslutet beslutades att återbörda nazisternas stöldgods så långt som görligt var till sina ursprungliga ägare. Det är helt orättmätigt att i övriga fall komma och återkräva något som i slutändan antingen köpts eller skänkts för mer än en mansålder sedan lika väl som det är orättmätigt att utan känd smugglare, vilken i många fall under 1900-talets första hälft ofta hade hjälp mer eller mindre av resp. lands dåvarande auktoriteter alternativt av att fredsavtal som tecknats i fornstora dar enligt dåvarande regler, normer och ev. dåvarande lagar tillåtits/förutsatts ha tillstånd etc. för att föras vidare och senare på okända vägar hamnat på något museum eller i en privatsamling.

Personligen drar jag gränsen vid de gränser som FN fastställde för staten Israels grundande och/eller godkänts av FN senare.(not 1) Det må, och det är det, helt otillbörligt att ett land skapats eller fått ändrade landsgränser med eller utan FN-s godkännande, MEN där precis som i fallet med kulturskatter som på ett eller annat sätt kan sägas vara på ‘drift’ finns som jag ser det att vi måste tänka längre än vem som en gång ägt ett föremål, en byggnad som ‘köpts’ under en occupation eller ett land som skapats eller fått sina gränser förändrade. Vi måste någon gång dra ett streck för annars så går det för långt.

Om inte en mansålder skulle vara den gränsen, så visst, jag har kännedom om samtida dokument från 870-talet fram till Birger Jarls dagar som både gav svenskar, ruserna (som i parantes definitivt INTE kom från Uppland enligt samtida källor nu existerande) rätten till stora landområden i nuvarande Baltikum, Ryssland, Vitryssland, vilket många historiker verkar okunniga om. Vi måste dra ett streck över det som hände för mer än en mansålder sedan. Förlåta oförätter om möjligt. Som minst måste vi acceptera att tiderna ändrats och att det som en gång var en liten grupps eller ett lands kulturskatt numera är en kulturskatt för många etniskt och kulturellt helt skilda grupper och länder. När det gäller till museer runt världen på olika vägar skänkta, köpta eller eljest förvärvade kulturskatter, så hade ändå frågan om kulturföremålet funnits kvar i välbevarat skick om det inte hamnat på museet kommit upp i diskussionerna.

Lagt kort ligger. Speciellt efter en mansålder, så får vi alla vara beredda att acceptera detta och agera utifrån det.

Not 1. Vad gäller Israel och Gazaproblemet, ett mycket stort problem där ingendera av sidorna förmodligen fullt ut förstår mitt resonemang i Israel och Gazafrågan, Norah4you 28 december 2008

Egypten kräver tillbaka statyn av Nefertiti, SvD 22 december 2009
Danmark vill ha lagbok åter, SvD 6 december 2009
Elgin marbles i London överförda 1801 från Aten till London, Nationalencyklopedin

Read Full Post »