Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Bagdadregeringen’

Det som pågår i hela västvärlden pågår också i Ryssland och Kina. Det verkar för mig som om det är ett yrvaket uppvaknande i de kommentarer om ett ”tredje världskrig” som är på väg enligt Wilhelm Agrell:

Det tredje världskriget är redan här. Det utspelas mellan västvärlden och andra stater på ena sidan och terrorgrupper och IS på andra sidan – och det kommer bara att eskalera.

Det menar freds- och konfliktforskaren Wilhelm Agrell och professor i underättelseanalys
”Vi kan inte föreställa oss vad som ska hända”, Aftonbladet 7 juni 2015

ett ”tredje världskrig” och ändå är det få i Sverige som reagerar. Tyvärr har de som ändå reagerar helt tappat kontakten med bakomliggande orsaker – gamla skuggor som i senare tid går tillbaka till Osmanska rikets fall samt i det längre perspektivet som i sig förklarar mycket i östra Europa och östra Medelhavet går tillbaka till Djingis Khan. Kommer att återkomma till Djingis Khan och Mongolernas välde som sträckte sig långt in i Europa vid senare tillfälle.

Här och nu hänvisar jag till tidigare blogginlägg: Det är i skuggan av den historien med de många självständighets upproren som redan på 1800-talet gjorde att t.ex. områden som tillhört Osmanska Riket inte kände samhörighet utan tvärt om som de grupper som idag strider i Syrien, dvs nuvarande ledarens Baathparti som blev det största partiet under 1950-talet och där en militärkupp på 60-talet knöt Syrien till socialismen, Sovjetunionen och Kina, men där det även är en religiös skillnad mellan muslimska grupper som i sig utgjort grunden för en inre oro, mycket väl skulle kunna leda till ett storkrig i Europas närhet.I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012

Förstår att många, journalister, politiker, analytiker och andra, har svårt att sätta sig in i att det vi kallar IS har sina rötter ens i början av förra århundradet. I all synnerhet som Osmanerna anses ha tillåtit alla religioner. Men det ansågs och anses bland många ortodoxa muslimer såväl bland shiamuslimer som sunnimuslimer som lika stor skymf de beslut som fattades av segrarmakterna vad gäller upplösandet av Osmanska Riket som tyskar likt Hitler ansåg att Versaillesfreden var en skymf för Tyskland. Om vi inte har detta med oss, samt historien efter att Osmanska Riket föll i minnet, så blir de analyser som görs bara till för att fylla pärmar. Papper till ingen nytta!

Inflik 10 juni 2015.
Finns en journalist som sticker ut och vågar säga det många av oss tänker:
En svensk 18-åring hade fått stiga på planet

I måndags gjorde omvärlden sig påmind på Landvetter flygplats i form av en 18-åring. Säkerhetspolisen grep honom inne på flygplatsen, när han var på väg att borda ett flygplan. Han misstänks ha varit på väg att ansluta sig till ISIS i Syrien och Irak.

Det anmärkningsvärda var dock inte enbart den unge mannens planer. Säkerhetspolisens insats var nämligen ett resultat av en norsk arresteringsorder på uppdrag av norska säkerhetstjänsten PST. Mannen var norsk medborgare.

Hade den unge mannen, en jihadist i vardande, istället varit svensk medborgare hade Säpo som mest kunnat be om att få tala med honom avsides. Därefter hade de fått vinka av honom och be honom att, om han överlevde, höra av sig för ett förhör när han kom tillbaka. Därmed var Göteborg en säkrare plats att resa ifrån för den norske 18-åringen, trodde han. I Sverige är det nämligen, till skillnad från i Norge, inte brottsligt att resa med uppsåt att ansluta sig till ISIS eller annan terrorgrupp.Csaba Bene Perlenberg: Svenska pass en fribiljett till terror, GP ledarkrönika 10 juni 2015

Tummen upp för att fler och fler oavsett vilket politiskt riksdagsparti ”man” röstar på VÅGAR tala klarspråk och kalla en stol en stol samt en jihadist i vardande för säkerhetsrisk/terrorist.
– – – – – – Slut på infliket – – – –

Det är också viktigt att ha i minnet att allt inte är så enkelt. Själv har jag länge haft svårt att förstå att först Sovjetunionen sedan Ryssland stött Syriens diktator i samband med den ännu pågående Syrienkrisen. Jag börjar faktiskt förstå att det kan vara möjligt att ryssar har haft bättre underrättelser om de grupper som under täckmantel av att de velat störta Syriens president samarbetat med grupper som förhoppningsvis varit för demokrati. Här i EU har under alla förhållanden dessa grupper haft stöd av såväl vänsternissar, högerfötter och pseudoliberaler.

En annan nutida kris som ökat terrorismen från IS har sina rötter i Saddam Husseins fall men sina nuvarande tentakler i förra årets Irakkris. Se: Irakkrisen 2014 skapar osäkerhet, Norah4you 20 juni 2014

Hur har då unga här i Sverige och Norge påverkats så att de frivilligt stuckit ner att slåss för IS. Det handlar inte om segregation i något av alla de fall jag känner till, tidigare elever när jag under åren runt 2000 ofta vikarierade i de för Göteborg aktuella krishärdarna. Vilken ämnes- och stadiebehörig lärare som helst, kan tidigt se vilka som kommer att spåra ur och när vi har de lagar vi har i Sverige att de som spårar ur i princip kan gå ut från polisstationen efter att de gripits samt soc och föräldrar fått komma dit, så har de som spårar ur oavsett var i världen de och deras föräldrar är födda tjocka luntor hos samtliga berörda myndigheter innan de tvingas ta ansvar för egna handlingar. Det är en bit.

En annan är att det ofta handlar om unga vars föräldrar kom hit antingen under 1990-talet och i flertalet fall jag känner till lyckats få tag på jobb. I de fallen har de samma problem som andra i finare områden – många föräldrar har enligt de unga inte tid/tar sig inte tid att sätta sig ner när de unga behöver prata. Andra har kommit med sina föräldrar de senaste 10 åren och har såväl själva som föräldrarna inte fått krisbearbetning av såren striderna de flytt ifrån gett. Föräldrarna saknar i de fallen förmåga att orka lyssna. Vad gör de unga då? Oavsett om vi talar om de som ”bara” blir kriminella eller de som söker sig till någon som lyssnar ofta inom den religiösa sfären, de unga får inte det stöd de behöver hemma utan söker sig ut för att få någon form av gensvar som ”bygger upp” deras självkänsla.

Norge har förstått att det viktigaste är att hindra att dessa unga åker ner för att strida. När skall Sverige förstå att vi måste göra likadant samt att det ingalunda är annat än att hälla olja på elden om man låter bli att åtala de som varit och stridit för de krigsbrott de begått?

Terrormisstänkt norrman greps på Landvetter, GP 9 juni 2015
En 18-årig man har gripits för terrorplaner, GT 9 juni 2015
Terrormisstänkt greps på Landvetter, Aftonbladet 9 juni 2015

Se även: Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet, Norah4you 6 oktober 2012

Omvärldsanalys utifrån ovanstående
Vi må kalla dem IS som vi gör här i Europa och östra Medelhavsområdet, men de är samma andas barn hela vägen via Ryssland speciellt i gränsområden mot Kina, i delar av Kina samt i Indonesien m.fl. länder. Om inte USA, EU, Ryssland och Kina tillsammans kan hjälpas åt att få stopp på terrorn och extremismen, litar inte på FN av olika skäl i denna frågan; och om inte Påven, Patriarkerna samt ledare inom kristna församlingar tillsammans med ledande imaner och rabiner ställer upp och hjälper till, så är det nog tyvärr sant att vi har ett tredje världskrig fortare än vi tror. Det liknar inte tidigare krig och femtekolonnare samt Quislingar är bara toppen på ett isberg.

Read Full Post »

Stor del av världen drog en djup lättnadens suck när Saddam Husseins diktatur föll samman. Det hindrade inte att åsikterna om det var rätt av USA att gå in utan tydligt mandat var allt annat än samstämmiga. Stammen till dagens komplicerade läge i Irak ligger till stor del i att Irak som det skapades av Nationernas Förbund, protektorat under Storbrittanien, varit tre skilda osmanska provinser under det Osmanska rikets tid.

När Osmanska riket föll samman som en följd av att Osmanerna ställt sig på den Centralmakternas (den tyska) sida i Första Världskriget, så var Irak trots sin mångtusenåriga historia inte ett rike. Det som kom att bilda grunden för nutida Irak var 1918 tre osmanska provinserna Bagdad, Basra och Mosul. I det ligger en del av problematiken som idag blossat upp återigen i efterdyningar av Kuwaitkriget 1990-91 och Gulfkriget som inleddes 2003.

Kemvapenfabrik togs av Irakrebeller, GP 20 juni 2014
Dansk fotograf hölls av ISIS, GP 20 juni 2014
Kemvapenfabrik togs av irakrebeller, DN 20 juni 2014
Kemvapenfabrik togs av irakrebeller, SvD 20 juni 2014
Extremistgruppen ISIS intog kemvapenfabrik Expressen 20 juni 2014
Isis har ockuperat kemvapenfabrik. Rebellerna närmar sig Bagdad, Aftonbladet 20 juni 2014
Irak hotas splittras i tre delar, SvD 20 juni 2014

Iraks moderna historia

Som flera andra delar av det forna Osmanska Riket och i enlighet med beslut som efter Första Världskriget fattades vid fredskonferensen i Paris 1919 skapades Irak som ett land under brittiskt mandat i enlighet med artikel 22 i stadgarna för Nationernas Förbund.

Hashimitiske prinsen Faisal proklamerade sig som kung i Irak i augusti 1921. Han var sunnimuslim precis som de som styrt Irak innan britterna ockuperade Irak, för när ett land kommer under ett annat lands mandat, så är det de facto en ockupation om än beslutad av Nationernas Förbund som var part i ärendet.

Landet under Kung Faisal ingick ett alliansfördrag 1922 med Storbritannien. Irak blev dock inte ett självständigt land förrän 1932. I samband med Andra Världskriget, 1941, grep en tyskvänlig politiker al-Kaylani makten varpå brittiska trupper gick in och störtade honom.

Fram till 1958 då kung Faysal II störtades var Irak medlem av Bagdadpakten som var västvänlig. Efter att kung Faysal II störtats blev Irak republik under Abd al-Karim Qasim. Oppositionen utgjordes då bland annat av kurder som ville ha självständighet, kommunister och Bathpartiet som förespråkade arabnationalistisk socialism. Abd Al-Karim Quasim som blev allt mer diktatorisk dödades 1963. Bathpartiet som var ledande i den händelsen grep 1968 ensamt makten i Irak. President blev Ahmad Hasan Al-Bakr med Saddam Hussein som vicepresident.

1979 tvingade Saddam Hussein landet att acceptera honom som envåldshärkare och president. Redan året efteråt 1980 påbörjade Saddam sitt krig mot Iran. Även egna Irakiska medborgare utsattes för folkmord om de inte tillhörde Saddams Baathparti som stod nära Sunnimuslimerna. Motståndaren Irans statsreligion är Shiamuslimsk. Angreppet på Kuwait som följdes av Kuwaitkriget och förföljelser av oliktänkande m.m. utgjorde bakgrunden till Gulfkriget. Saddam fängslades och avrättades. Delar av hans armé gick under jorden och en kader från dessa officerare utgör idag kärnan i ISIS-armen som går till angrepp mot Bagdadregeringen.

Det är överkurs att gå in på skillnaderna samt likheterna mellan shia- och sunnimuslimer. De som vill veta mer kan slå upp dessa i sökmotor på nätet.

Viktig bakgrundskunskap

Det är viktigt att göra klart två saker:
* Nationernas Förbund som av en del icke historiekunniga ses som direkt föregångare till Förenta Nationerna var allt annat än detta. Nationernas Förbund. Det var segermakterna i Första Världskriget som i princip utgjorde samtliga medlemsländer när viktiga beslut om protektorat i det förlorande Osmanska Rikets delområden skulle delas ut. Trots att det var en amerikansk president Woodrow Wilson som kom med förslaget, så var inte USA med bland medlemsländerna i Nationernas Förbund.

De stater om undertecknade Fredstraktaten i Versailles efter Första Världskriget, minus förlorande Tyskland och dess allierade vars länder styckades upp var de ursprungliga medlemmarna. Undertecknare av Fredstraktaten var: Australien, Belgien, Bolivia, Brasilien, Frankrike, Grekland, Guatemala, Haiti, Honduras, Italien, Japan, Jugoslavien, Kanada, Kina, Kuba, Liberia, Nicaragua, Nya Zeeland, Panama, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Siam (Thailand) , Storbritannien, Sydafrika och Tjeckoslovakien.
Observera att det nya stora Sovjetunionen inte var medlem. Inte heller Österrike eller Ungern eller Kroatien, Serbien eller Moldavien var medlem trots att länderna fick varierande form av självständigthet när Kejsardömet Österrike-Ungern föll samman som en av Första Världskrigets förlorande part. Däremot var Polen, Rumänien och det nybildade Tjeckoslovakien med bland de ursprungliga medlemmarna.

I stället för att alla länder på jorden skulle få rätt att ansöka om medlemskap, så krävdes det inbjudan från de ursprungliga medlemmarna. 13 stater som varit neutrala i Första Världskriget bjöds in att ansöka om medlemskap. Bland dem Sverige som ansökte 9 mars dagen innan ansökningstiden gick ut 1920. Ett antal andra stater blev även de inbjudna att ansöka om medlemskap. Bland de som bjöds in och ansökte om medlemskap fanns t.ex. Chile, Danmark, Nederländerna, Norge, Persien (Iran), Schweiz och Spanien.

* De dominerande medlemsländerna var vid tidpunkten i fråga fortfarande kolonialmakter.

Detta betydde att den syn som fanns i Europa vid tiden i fråga präglades av elitistiskt tänkande som tog sig rasistiska former utan att vara rent rasistiska utifrån nuvarande Förenta Nationernas Rasdiskrimineringsartikel. Inte heller vi i Sverige kom undan den människosynen utan Sverige var en av de drivande i ”rasideologi” frågan.
( Sverige startade det Rasbiologiska institutet i Uppsala på förslag av en Bondeförbundare men genomfört av en Socialdemokratisk regering.När skall Sverige göra upp bland undertecknarna av motionen om skapandet av Rasbiologiska institutet fanns Hjalmar Branting (S) samt Arvid Lindman (H) )

Kolonialtidens människosyn och
rasideologi under mellankrigstiden är rötterna till såväl Andra Världskriget som nutidens problem från södra Östeuropa ner till Israel och dagens Palestina.

Landsgränser – kartornas berättelse

Europa 1882

Europa 1882

Jämför med förändringar vad gäller gränser från 1882 till 1914
europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Jämför sedan med dagens kartor. Sök gärna image på google.com sökord EU, östeuropa respektive Främre Asien eller östra Medelhavet.
Mycket har hänt när det gäller länder och gränser under de senaste 140 åren. Människor bor i en del fall kvar på sina urgamla boplatser, andra har tvångsförflyttats eller drivits iväg. Stater har skapats andra har skapats och splittrats. Exempel på det senare är t.ex. Sovjetuniens fall, Jugoslavienkrigens splittring i flera länder, skapandet av staten Israel m.fl. som fått stora konsekvenser även när det gäller nuvarande krishärdar: Ukraina, Syrien och Irak.

Inget är så lätt som man skulle önska. Det krävs historiekunskap för att förstå bakgrunden men det räcker ingalunda med historiekunskap för att hitta hållbara lösningar.

För mer detaljer se även:
Syrien-Turkiet, kris med rötter runt 1000-talet
Staten Israel och Palestinamandatet

Read Full Post »