Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Baffin island’

från Stackars Al Gore – verkligheten hinner ifatt, Norah4you.wordpress 23 november 2008

Artikeln nedan skriven 23 nov 2008 redigerade länkar 28 januari 2013
Mellan 100 och 200 valar har blivit instängda under isen utanför den lilla staden Pond Inlet vid Baffin Islands norra ända. Valarna kommer antingen att kvävas eller svälta ihjäl, därför har de lokala jägarna fått tillåtelse att skjuta dem.
Det närmaste öppna vattnet är 50 kilometer bort, och valarna kan i nuläget bara andas genom små issprickor.

Upp till 200 narvalar måste dödas, Tidningen Ångermanland Örnsköldsviks Allehanda, utlagt på Allehanda.se 21 november 2008

Var Pond Inlet ligger?
se Baffin islands norra del: Karta Kanada, Baffin Island, polarseaadventures.com

Jämför med den plats på Ellesmere Island dit man med säkerhet vet att nordbor under Vikingatiden tog sig. Titta noga på denna kartan: Karta Kanada, Ellesmere Island ligger uppmot Nordpolen väster Grönland, Polarseaadventures.com så är Baffin island den långsträckta ön väst-sydväst Grönland. Titta en gång till så ser Ni hur långt söder om det normala året om istäcket i Arktis det ligger. Titta så närmare Nordpolen. På väg från Baffin Island till Nordpolen ser Ni Ellesmere Island. Ända dit seglade de norska grönlänningarna. I sk Thulehus…. kan diskuteras men inte här. Har ett stort antal nordiska artifakter hittats. Ellesmere Island, The Canadian Encyclopedia
Notes on Norse Finds from the East Coast of Ellesmere Island, N.W.T., Peter Schledermann i ARCTIC VOL. 33, NO. 3 (September 1980), P. 454-463

Ellesmere Island dit är det än idag svårt att ta sig stor del av året. Långt norr om den plats där inuiterna på order av den Kanadensiska regeringen tvingas nödslakta narvalarna innan de svälter ihjäl eller dör av att ishålen i vilka några åt gången idag går upp för att andas 50 km från närmaste öppna vatten….

Så var det med den myten att isen i Arktis höll på att smälta bort…..

Hur nu någon kunnat tro att bara några graders högre temperatur skulle få Arktis att smälta. Arktis där medeltemperaturen i stora delar alltid ligger under -8 grader, under den varma årstiden…..

I sanningens namn borde Al Gore förstått långt tidigare att han blivit lurad. Har han inte förstått det nu så är det synd för då är det jasägare runt honom och runt andra politiker som skor sig på forskningspengar för forskning i datorer där de gör modeller till hypoteser så långt från verklighetens fakta som möjligt.

Read Full Post »

att jag måste skratta. För nu sitter ni verkligen i rävsaxen. Precis som alla av de sk. forskare som senaste åren pläderat för att det skulle föreligga ett CO2-hot. Precis som alla de av dessa forskare som jag själv debatterade med när de försökte få det till klimathot förra gången, på 1970-talet.

But the researchers were surprised when they entered temperatures and other data from the decade 2000-2010 into the model; climate sensitivity was greatly reduced to a “mere” 1.9°C. Global warming less extreme than feared?, Pressmeddelande The Research Council of Norway 25 januari 2013
Överraskade? Har Ni verkligen inte gjort er hemläxa och läst mer än översiktliga kurser i geologi, oceanografi, fysik, kemi, samt inte minst arkeologi för att få reda på verkligheten så som den går att se i arkeologiskt material???? Själv har jag ‘bara’ känt till detta sedan 1974!

IPCC Ni sitter verkligen i Rävsaxen. Tänk om dagens och gårdagens unga inte bara fått lika bra utbildning i naturkunskap som vi, förrgårs unga, fick. För inte kan man väl begära att alla skulle ha fått lika bra utbildning i Naturlära/Naturkunskap som de som gick i skolan på 1920-30 talet fick? Det är väl ändå att begära för mycket av ett samhälle där de som skall forska fram kunskap för att utbilda de lärare som skall utbilda andra älskar att uppfinna hjulet igen. Om inte hela, så i varje fall delar av det……

”Hotet mot jordens klimat kanske inte är lika stort som man trott.

En norsk undersökning visar att temperaturökningen till år 2050 troligen är 1,9 grader – jämfört med befarade 3,0.
– Resultaten är verkligen sensationella, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.”
Sensationell norsk miljörapport, Aftonbladet 27 januari 2013 Sensationell? Nej tvärt om. Det enda sensationella är att det funnits forskare som blivit sk. forskare när de inte gjort sin hemläxa!

************
Verkligheten:inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

Ladugården och andra uthus var så stora att de flesta icke kungliga gårdarna i Norden under vikingatid – tidig medeltid borde varit avundsjuka på ytorna och antalet bås i stallet. Äntligen efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012
****** Slut på utdrag ur bloggartikeln ***********

– Den norska studien ger en mer nyanserad bild av klimathotet men det är fortfarande mycket viktigt att minska utsläppen, säger den svenska klimatforskaren Caroline Leck.
Hon tror att även FN:s klimatpanel IPCC snart kommer att justera ned sin prognos för global uppvärmning.

Caroline Leck svensk klimatforskare, SvD 27 januari 2013
Nya rön dämpar klimathot, DN 27 januari 2013 Nya? Nej samtliga uppgifter om verkligt läge var kända 1974 när vi började debattera frågan förra gången!
Norsk klimatrapport väcker hopp, Dagen 27 januari 2013
Misstolkad klimatrapport hotar forskares trovärdighet, DN Debatt 21 januari 2013
Alarmist scientist admits: whoops we exaggerated, Herald Sun Australien 27 januari 2013
Global warming downgraded, uspoliticsonline.com

För mer information läs:
Sanning och konsekvens -‘klimathotet’, Norah4you 1 januari 2009 samt
Stackars-al-gore-verkligheten-hinner-ifatt från Norah4you 23 november 2008 Ompublicerad idag Stackars Al Gore -verkligheten hinner ifatt, Norah4you 23 november 2008, länkar reviderade 28 januari 2013 (För att de som vill skall få kommentera det jag skrev då, samt för att vissa länkar av hmm oförklarligt skäl spruckit senaste veckan….)

I nu aktuell norsk studie är det inte 1,9 graders höjning jämfört med befarade 3,0 på många hundra eller tusen år som sägs. Läs studien noga….. 1,9 graders ökning jämfört med 1990, men där förra årets temperaturhöjning i förhållande till 1990 ändå låg som minst 0,6 grader lägre än vad som gällde hela perioden 980-1400. 😛

Verkligheten är den att det var under perioder av den tiden, eller rättare sagt fram till 1341. Det var 1341 och vidare fram till 1400 som de många och stora vulkanutbrotten på Island och mellan Island och Grönland (stor ö försvann i vattnet öster Grönland och är idag en av världens bästa fiskebankar) gjorde att vi fick Lilla Istiden. Men historia/arkeologi och geologi samt vattnets kretslopp, vad är det IPCC?

Read Full Post »

Artikeln nedan skriven 23 nov 2008 redigerade länkar 28 januari 2013
Mellan 100 och 200 valar har blivit instängda under isen utanför den lilla staden Pond Inlet vid Baffin Islands norra ända. Valarna kommer antingen att kvävas eller svälta ihjäl, därför har de lokala jägarna fått tillåtelse att skjuta dem.
Det närmaste öppna vattnet är 50 kilometer bort, och valarna kan i nuläget bara andas genom små issprickor.

Upp till 200 narvalar måste dödas, Tidningen Ångermanland Örnsköldsviks Allehanda, utlagt på Allehanda.se 21 november 2008

Var Pond Inlet ligger?
se Baffin islands norra del: Karta Kanada, Baffin Island, polarseaadventures.com

Jämför med den plats på Ellesmere Island dit man med säkerhet vet att nordbor under Vikingatiden tog sig. Titta noga på denna kartan: Karta Kanada, Ellesmere Island ligger uppmot Nordpolen väster Grönland, Polarseaadventures.com så är Baffin island den långsträckta ön väst-sydväst Grönland. Titta en gång till så ser Ni hur långt söder om det normala året om istäcket i Arktis det ligger. Titta så närmare Nordpolen. På väg från Baffin Island till Nordpolen ser Ni Ellesmere Island. Ända dit seglade de norska grönlänningarna. I sk Thulehus…. kan diskuteras men inte här. Har ett stort antal nordiska artifakter hittats. Ellesmere Island, The Canadian Encyclopedia
Notes on Norse Finds from the East Coast of Ellesmere Island, N.W.T., Peter Schledermann i ARCTIC VOL. 33, NO. 3 (September 1980), P. 454-463

Ellesmere Island dit är det än idag svårt att ta sig stor del av året. Långt norr om den plats där inuiterna på order av den Kanadensiska regeringen tvingas nödslakta narvalarna innan de svälter ihjäl eller dör av att ishålen i vilka några åt gången idag går upp för att andas 50 km från närmaste öppna vatten….

Så var det med den myten att isen i Arktis höll på att smälta bort…..

Hur nu någon kunnat tro att bara några graders högre temperatur skulle få Arktis att smälta. Arktis där medeltemperaturen i stora delar alltid ligger under -8 grader, under den varma årstiden…..

I sanningens namn borde Al Gore förstått långt tidigare att han blivit lurad. Har han inte förstått det nu så är det synd för då är det jasägare runt honom och runt andra politiker som skor sig på forskningspengar för forskning i datorer där de gör modeller till hypoteser så långt från verklighetens fakta som möjligt.

Read Full Post »