Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Azerbadzjan’

är vänsternissarna på SVT:s Uppdrag granskning. Telia Sonera i hemligt samarbete med diktaturer, SvT 18 april 2012
Telia hjälper diktaturer kartlägga motståndare, Sveriges Radio 18 april 2012
Diktaturer ökar Telias vinster, GP 18 april 2012
Diktaturer ökar Telias vinster, SvD 18 april 2012
Aktivister spårades via mobiler, DN 18 april 2012
KGB avlyssnar – med TeliaSonera, Aftonbladet 18 april 2012

Hallå var fanns journalisterna på historielektionerna. Hörde de inte talas om att alla sändningar som går i etern, vilket inte bara innebär radiovågor, kan avlyssnas och ofta avlyssnats även i vårt eget land. Helt lagligt fram till FRA-lagen kom för från första signalspaningslagen fram till FRA-lagen var det sittande regeringar här i Sverige som ensamma utan att behöva redovisa för Riksdagen hade rätten att ställa de kriterier för vilket före FRA-lagens införande mer än 10 svenska myndigheter efter domstolsbeslut (hemligt) hade rätt att avlyssna medborgare i Sverige och andra som vistas här. Signalspaning är per definiton inte knutet till markbundet nät. Så kasta inte sten i glashus. Det var först under Alliansens tid vi svenskar fick laglig rätt till insyn och kontroll (JO, Datainspektionen och JK) samt att rätten att fatta beslut vilka kriterier som FRA får söka på för de svenska myndigheter som fått tillstånd att begära avlyssning (färre idag än innan) tagits ifrån sittande regeringar och lämnats över till en av Riksdagen utsedd grupp.

Och var befann sig dessa journalister i drömmarnas värld eller var? under samhällskunskapslektionerna? Sverige äger inte ensamrätt på att definiera vad som är demokrati och vad som inte är demokrati. Speciellt som dessa journalister och många andra tycks tro att vi har mer friheter än skyldigheter och speciellt som våra friheter har mycket stora, helt befogade, begränsningar i Offentlighets- och Sekretesslagen samt även i våra Grundlagar. Detta sagt så håller jag med att Azerbadzjan, Vitryssland och Uzbekistan är mycket hårda diktaturer. Därom råder det inget tvivel. Dock är det så att vill vi ha svensk industri samt arbetstillfällen, så kan vi verkligen inte vara så fina i kanten att vi kräver demokrati enligt svensk modell för att kunna exportera. Det är Exportindustrin som bär upp det svenska samhället. För att den skall kunna fungera krävs att våra företag kan producera varor och tjänster till priser som gör att det finns kunder i tillräckligt stor omfattning för att företagen skall ge vinst.

Ska ha blundat för avlyssning i öst, SvD 18 april 2012
Men hallå all form av överföring av data, tal må vara analogt eller digitalt, har sedan den första telegrafsändningen gjordes varit möjlig att avlyssna och när det gäller data som förs över samt samtal som sker, har det sedan första modemet användes långt innan hubbar och servrars tidevarv haft i det finstilta att en person som vill ha abonnemang på telefon, fax, datamodem, mobiltelefon etc godtar att myndigheter i respektive land (Sverige inte undantaget) utifrån gällande lands lagar får kräva in samtalslistor etc av respektive supplier. Fanns även i systemen innan Telia Sonera och det är i sig inbyggt i alla de dataprogram som existerar för överföring att allt inte bara får utan skall registreras av suppliern. Den enskilde har rätten att gå tillbaka och be om kontrollutskrift av samtal etc om t.ex. en räkning tycks felaktig. Var har journalisterna varit de senaste 50 åren??????

Tillägg 09.38 Teliasonera samarbetar med diktaturer, Expressen 18 april 2012

Read Full Post »