Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Avsmältning’

I slutet av den senaste istiden låg inlandsisen över norra Europa och sträckte sig ända bort till östra Sibirien samt hade sin motsvarighet över hela den norra hemisfären, dvs även över Nordamerika långt ner till de stora sjöarna. På sina ställen nästan avsmält på andra mer än kilometertjock is som tyngde ner landet under. På vissa ställen ända upp till 3000 meter tjock.
……
Vi börjar från början: All is som ligger på land tynger ner landet under. All is som ligger fritt i vatten trycker bort ”motsvarande mängd” vatten. För verkligt naturligt förlopp och mer vetenskaplig förklaring slå upp Archimedes princip.

Isen över norra Europa smälte söderifrån och landet började först resa sig i söder. Människor följde efter, liksom laxar, björnar och många rovdjur. När vi kommer fram till inledningen av äldre Stenåldern är en stor del av landet vi kallar Sverige, liksom Norge, Finland och österut fortfarande liggande under ett tjockt istäcke.Utdrag landhöjning och kulturell influens

Read Full Post »

OCH kardinalfelet i hela klimathotdebatten visas i exemplet när Himalayas isar utifrån icke uppmätta och därmed icke giltiga argument som lett till en icke hållbar slutsats använts som vore det fakta för att bevisa temperaturhöjningen på jorden i sig samt en ännu mindre bevisad slutsats om CO2-s inverkan på det hela. En helt ‘slutsats’ som i sig byggt på icke giltiga argument där premisserna glömts bort att undersöka till förmån för att hålla klimathotflaggan högt!

Problemet är tyvärr värre än det som framkommer i FN rapport om glaciärer felaktig, DN 19 januari 2010. För verkligheten är den att inte ens den slutsats som påstås vara bevisad ”Att glaciärerna i Himalayamassivet minskar i storlek är ett vetenskapligt faktum. ” samt härleda det till en förmodad temperaturhöjning på jorden skulle vara ett bevisat vetenskapligt faktum sett över längre tidsperiod.

Vad vi har att göra med är att allt vatten, rinnande såväl som bundet strävar efter att nå ner till havsytan och att fruset vatten på hög höjd eroderar p.g.a. vind- och temperaturinverkande krafter. Dvs. kyla som påverkar is på höga höjder spränger isen som när den nått neråt självfallet smälter. Grundkunskaper som i den ‘gamla’ skolan var enda elev fick läsa om och de som sedan gick till folkhögskola fick läsa igen, har glömts till förmån för en på lösa grunder antagen hypotes ‘Jordens medeltemperatur stiger p.g.a. mänsklig användning av CO2’…..

Kontinentalblocken kunna, anser man, röra sig i horisontell led, varigenom sammanskjutningar och veckningar av de utanför kontinenterna hopade avlagringarna äga rum och höga bergskedjor upptornas. Bergskedjorna äro av isostatiska skäl djupare nedsäkta i simat än andra sialpartier. Allt eftersom deras högsta partier förstöras genom förvittring och erosion höja de sig som självständiga block…..” källa Holmström Leonard, Naturlära delen Geologi, De nutida bildningarnas uppkomst sid 254, Lund 1933

Read Full Post »

Angående Antarktis och ev. konsekvenser OM uppvärmningen (vilken inte är bevisad över längre tid) fortgår ett antal hundra år…..

Den förste som nådde den geografiska sydpolen var Roald Amundsen…. det har ännu inte gått 100 år sedan dess. 14 dec 1911 nådde Roald Amundsen Sydpolen.

Men det var inte förrän oktober 1956, och då med ett avbrott utan mänskligt besök ända sedan 1929 då Byrd och Balchen flög(!) över sydpolen, som det första vetenskapliga lägret, Amundsen-Scott lägret började byggas upp. Alltså har vi inte några som helst regelbundna temperaturmätningar av det inre av Antarktis mer än lite drygt 52 år!

 

Nu försöker ytterligare en av klimathotsfantasterna, geofysikern Jerry Mitrovica, skrämma upp folk runt hela jordklotet med en tsunamiförutsägelse – en iskollaps som enligt geofysikern skulle vara på väg p.g.a. klimathotet som smälter stor del av Antarktis is….

Det studerade istäcket är inte i fara just nu, tidsskalan för detta katastrofala scenario är hundratals år. Men forskarna beskriver västra Antarktis hela jättelika ismassa som ”till sin natur instabil”.

”Den kan vara benägen att kollapsa när världen blir varmare”.

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=305&a=474840

även http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article4339726.ab

 

 

Tja. KAN VARA, NÄR, o.s.v. tidskala hundratals år in i framtiden….. Men de glömmer bort att det för Antarktis del inte bara handlar OM deras datorberäkningar haft rätt eller fel input…. det krävs också en temperaturhöjning i hela Antarktis omfattande mer än 5 grader varmare i genomsnitt…..

 

Enkelt skulle man kunna presentera Sydpolens data som Wikipedia gör:

Genomsnittlig högsta temperatur: – 45 grader Celcius      Alltså: MINUS Fyrtiofem grader C

Genomsnittlig lägsta  temperatur: – 51 grader Celsius       Alltså: MINUS Femtioen grader C

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sydpolen

 

Det går också att gå direkt till wikipedias källa: http://www.weatherbase.com/weather/city.php3?c=AQ&s=&refer=

 (kolla så att temperaturen visas i Celsiusgrader)

eller ännu bättre: http://www.antarcticconnection.com/antarctic/weather/index.shtml

Just nu 10:38 svensk tid är temperaturen på två av de väderstationer som de sk. klimatforskarna borde använt sig av Palmer respektive Rotherar Point ligger någon grad över nollstrecket, med hänsyn tagen till vinden som gör att den reella temperaturen blir lägre under noll.

 

Observera först att forskarna använt sig av två iscore prover. En från Byrd Station, som flyttats ett antal gånger och på sin nuvarande lokalitet endast kan ha bosatta forskare under Antarktis sommarhalvår, d.v.s. vårt vinterhalvår på norra halvklotet. Byrd ligger 500 km, dvs 50 mil in från kusten på 1515 meters höjd. Den andra nära kusten ‘öppet vatten’ vid Siple Coast region.

Karta: http://cdiac.ornl.gov/epubs/ndp/ndp032/ndp032.html

 

Observera följande viktiga uppgifter: Till skillnad från Arktis så har Antarktis berggrund under sig. Det finns visserligen glaciärer som ligger ända upp till 4897 meters höjd (Mount Winson), MEN, och det är väsentligt: som allt annat inom vattnets kretslopp rör sig isen alltid utåt kusten. När snillen talar om stora isbergsavlossningar, så väljer de att bortse från de största kända…. från 1894 då ett isberg nådde längst norrut så vitt känt. Ända till 26°30’S och 25°40’V. Alltså nästan lika långt norrut som Stenbockens vändkrets (södra vändkretsen) lite närmare Sydamerika än Afrika. (Slå upp i kartbok)

 

Det är också känt att CO2 halten har stigit 30% sedan senaste istiden…. observera senaste istiden i Antarktis. http://www.antarcticconnection.com/antarctic/science/climatechange.shtml

 

Medan vår senaste istid på norra halvklotet slutade för cirka 10000 år sedan, så slutade senaste istiden i Antarktis för minst 3 miljoner år sedan. 3.000.000 år sedan !!!

 

Skall vi komplicera tillvaron ytterligare för de sk. forskare som nu presenterar sin ståtliga förutsägelse om vad som kan hända flera hundra år från nu OM, inte NÄR för det vet vi inte om det sker och ens hur långt framåt i tiden en uppvärmning som har betydelse för Antarktis is tillräckligt för att de sk. forskarnas spådomar skall KUNNA besannas, så har andra nissar forskande i Arktis iscorer fått det till att CO2  halten nu är 26 (tjugosex) gånger högre än under den förindustriella tiden……http://www.nysol.se/schillerinstitutet/klimat/solen.htm

 

Det är bara det att de sk. forskarnas datamodeller faller OM de använt sig av verkligt uppmätta värden för den period de själva använder sig av. Varför? Eftersom människans utsläpp av CO2 är DUBBELT så stort per år som uppmätta värden. En intressant blogg som behandlar ett antal välmeriterade forskares ifrågasättande av räknenissarnas tidigare beräkningar, då faran var nära förestående och inte flera hundra år bort, är:

http://magnusorerar.blogspot.com/2008/02/kar-mnniskan-co2-halten.html där Magnus Orerar skriver att Jan-Olov Liljenzin, professor emeritus i kärnkemi från Chalmers i en artikel ”hävdar att människan endast kan ge maximalt 6 procent högre CO2-halt i atmosfären. ”……

Hela artikeln som Magnus Orerar hänvisar till för Professor emeritus Liljenzins inlägg går att läsa på http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&ssoid=71110

 Där Liljenzin bl.a. skriver:

Som gammal van och härdad referee känner jag en viss besvikelse över den dåliga vetenskapliga kvaliteten hos de publikationer från våra klimatforskare som jag råkat studera närmare. I de flesta fallen skulle jag nog avrått tidskriften från publicering utan genomgripande förbättringar och omarbetningar.”

Nåväl, nu har i alla fall de sk. klimatforskarna skrämt upp ett stort antal människor, journalister och politiker inkluderade med något som högst teoretiskt SKULLE kunna hända om ett antal hundra år…. OM deras datorberäkningar hade haft vetenskaplig hållbarhet i slutsatserna vill säga. Men medge att det är lite annorlunda än när vi inför kärnkraftsomröstningen 1980 hörde påståenden från i viss grad samma sk. forskare att Göteborg och större delen av Västkusten skulle vara obeboliga runt år 2000…… 😉

 

 

Se tidigare blogginlägg:

https://norah4you.wordpress.com/2008/11/19/grundkurs-i-geologi-for-svenska-klimatfantaster/

https://norah4you.wordpress.com/2008/11/20/grundkurs-i-historia-for-klimatfantaster/

https://norah4you.wordpress.com/2008/11/21/det-al-gore-och-klimatfantaster-glomde-hm/

 

 

 

Read Full Post »