Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘avslag på Asyl’

Nu räcker det. Det är ingen mänsklig rättighet att få stanna i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att gömma sig undan utvisning för att man själv eller ens familj lyckats hålla sig kvar X antal år efter att avslag getts på ansökan om uppehållstillstånd. OCH FRAMFÖR ALLT: Det är ingen mänsklig rättighet att sätta sig själv på en pedistal som vore man värd mer än alla de hundratals människor i flyktingläger runt världen som verkligen skulle behöva vår hjälp antingen på plats eller att komma hit. För det är exakt de människornas liv och framtidsmöjligheter som varenda en som gömmer sig undan riskerar.

Utöver detta, det var fruktansvärda händelser som hände i Kosovo innan Kosovo blev självständigt och många som hände långt efteråt. Jag känner såväl Kosovoserber, Kosovoalbaner som svenskar (av olika ursprung) som var den nere och jobbade för FN. Att en ung människa försöker inbilla svenska folket att han inte har en framtid i Kosovo, må vara en sak. Bedrövligt uppträdande, för det är många från den delen av Europa som fick sin framtid helt raserad men ändå vågar gå vidare. Bland de jag känner personligen finns också serber från Kosovo som varit nere och reparerat sina gamla hus och lyckats komma överens med sina forna grannar tillräckligt för att våga bo där än så länge sommartid, men som i en del fall planerar att flytta tillbaka när de blir pensionärer. Att påstå att en ung människa inte skulle kunna finna sin framtid antingen i Kosovo eller om han nu av något okänt skäl som inte kommer fram i snyftreportagen som minst skulle kunna skapa sig sin egen framtid i annan del av det forna Jugoslavien, det är snyftreportage som är lågt när man tänker på hur flyktingar i flyktinglägers framtid ser ut.

Nu får det vara nog med snyftreportage!

Nermin, 18: Jag har ingen framtid i Kosovo, GT 13 november 2012
Nu tvingas Nermin, 18, leva på flykt, Aftonbladet 13 november 2012

Tvingas? Nej det är helt och hållet självvalt. Understött av folk som inte förstår att det inte är någon mänsklig rättighet att komma till Sverige och få rätt att stanna för att ens föräldrar inte accepterat ett NEJ. Ett nej är ett nej.

Läs även Vi måste våga tala, Norah4you 4 november 2012 samt Det är INTE en Mänsklig Rättighet, Norah4you 7 juli 2019

Read Full Post »

att få asyl i speciellt land eller något annat land än sitt eget om man inte uppfyller kraven för att få asyl. Varken i Norge, Sverige, England, Tyskland, Frankrike etc. Någon gång måste detta göras klart! De som inte uppfyller FN-s krav på kvotflyktingar och inte uppfyller ett lands krav för att få asyl MÅSTE liksom alla vänsternissar acceptera att de inte står över lagarna.

Våg av oroligheter på norska asylboenden, DN 7 juli 2010
Norsk polis: Skrämmande, DN 7 juli 2010
Brand i norsk asylförläggning, SvD 7 juli 2010
Hårdare tag efter norska asylbränder, GP 7 juli 2010

Tillägg 8 juli 23.20 Migrationsminister Tobias Billström ställer en väsentlig fråga: När kommer vänsterbeskeden om migrationspolitiken, SvD opinion 8 juli 2010 . Själv funderar jag på hur någon kan ha missat matematiken i att ta in människor för att vi skall få fler som vårdar våra gamla samtidigt som man tillåter anhöriginvandring av föräldrar till varje invandrare dvs. upp till 4 äldre som också behöver äldrevård…..

Read Full Post »