Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Avsaknad av sunt förnuft’

är knappast något som ens den med de snävaste skygglapparna borde ha kallat utan utredning…..
men det var vad ledning, elevkår och föräldrar påstod om Lundsberg för inte så många dagar sedan.

Yngre elever kränktes på Lundsberg, SvD 5 september 2013
Yngre elever kränktes på Lundsberg, GP 5 september 2013
Yngre elever kränktes på Lundsberg, Aftonbladet 5 september 2013

Se Utan utredning, Norah4you 30 augusti 2013 Nej efter utredning!
Vissa vill inte förstå att det varit mer än en utredning om Lundsberg de senaste åren…..
En av anmälarna är Jan Rippe, känd från underhållningsgruppen Galenskaparna, som kallar Skolinspektionens metoder som ”den största kränkningen som en myndighet har gjort fram tills i dag”.

– Det är totalitära staters metoder att gå in utan utredning, utan att tala om för rektor, skolledning, föräldrar och elever, säger Jan Rippe.Jan Rippe har son på Lundsberg: En tragedi, Expressen 30 augusti 2013

Om det är så tokigt att det finns en enda förälder till elev på Lundsberg som varit och fortfarande är okunnig om att utredning skett inte bara en gång utan flera gånger, då undrar jag hur nära den föräldern står sina barn. Det har inte varit något hemligt med att det skett stora utredningar efter händelser på Lundsberg.

Read Full Post »

Nej efter utredning!
Vissa vill inte förstå att det varit mer än en utredning om Lundsberg de senaste åren….. En av anmälarna är Jan Rippe, känd från underhållningsgruppen Galenskaparna, som kallar Skolinspektionens metoder som ”den största kränkningen som en myndighet har gjort fram tills i dag”.

– Det är totalitära staters metoder att gå in utan utredning, utan att tala om för rektor, skolledning, föräldrar och elever, säger Jan Rippe.Jan Rippe har son på Lundsberg: En tragedi, Expressen 30 augusti 2013

Om det är så tokigt att det finns en enda förälder till elev på Lundsberg som varit och fortfarande är okunnig om att utredning skett inte bara en gång utan flera gånger, då undrar jag hur nära den föräldern står sina barn. Det har inte varit något hemligt med att det skett stora utredningar efter händelser på Lundsberg. Förälder är man hela livet men förutsättningen för att ens barn skall prata med en om svåra saker som barnet själv råkat ut för eller sett, är att man från barnets tidiga år funnits där när barnet behövt – inte bara haft kvalitétstid att erbjuda. Närhet mellan föräldrar och barn är viktigt för barnets socialisering in i samhället. Socialisering innebär för mig som moderat inte något politiskt. Inte något elitistiskt. Men att förälder inte är som de V70-föräldrar med eller utan pengar och höga positioner som vi ser här i Göteborg. (Slå upp V70-förälder i bloggens sökruta).

Mobbad på Lundsberg – för påse från Kappahl, Expressen 27 augusti 2013 Han var knappast den förste som bytte skola från Lundsberg efter att blivit mobbad. Skedde redan på 60-talet.
Lundsberg: Stoppa stängningsbeslutet, GP 30 augusti 2013 Att ens komma med sådan begäran efter alla händelser som varit inklusive att Skolinspektionen redan tidigare haft allvarliga invändningar mot förhållandet på skolan. Något som skolan sade sig tagit itu med och som Skolinspektionen efter den kontrollen släppte. Det visar endast att de som är föräldrar och skolledning på Lundsberg aldrig någonsin tagit till sig svensk Grundlag, Regeringsformens 1 kap 2§, Skollagen, Diskrimineringslagen eller Barnkonventionen.

Någon gång måste även de som inte haft pengar utan måst avstå från allt för att placera sitt/sina barn på en ‘prestigefull’ skola väl ändå kunna ta till sig. Det handlar inte om klasser i samhället – det handlar inte om Lundsberg kan få extrema donationer för att kunna fortsätta – det handlar om att ALLA SKOLOR I LANDET är skyldiga att följa svenska lagar! Finns inget undantag för Lundsberg eller någon annan skola i våra Grundlagar!

En uppskjutning av beslutet skulle enligt styrelsen ”möjliggöra för skolan att fortsätta sin verksamhet och säkra skolgången för de drabbade eleverna – samtidigt som dialogen med Skolinspektionen om nödvändiga åtgärder fortsätter.”
…..
Skolinspektionens svar
Peter Ekborg menar att styrelsen varit för inaktiv i sin motverkan av strukturerad mobbning och att de borde varit bättre förberedda på beslutet.

– Styrelsen borde för länge sedan ha tagit tag i den här typen av frågor. Det är inte okänt för dem att vi i två års tid har kritiserat den här typen av fenomen.
Lundsberg: Stoppa stängningsbeslutet, Expressen 30 augusti 2013
Lundsbergs styrelse: Stoppa stängningsbeslutet, SvD 30 augusti 2013

Låter som mina barn och andras ungar…… Vi har inte någon som helst lagligt godkänd nomenklatura som står över svenska lagar! Uppriktigt sagt: De föräldrar som varit ovetande om att deras egna barn varit med som minst att få lämna uppgifter till Skolinspektionen när dessa frågat, de föräldrarna har helt diskvalificerat sig som föräldrar i mina ögon. Ännu mer diskvalificerar sig de föräldrar som känt till att det varit problem och inte brytt sig om att se till att något hänt som totalt förhindrat att det fortsatt. Lundsberg har inget undantag från grundlagar, skollag (vänligen läs Skollag samt Kursmål för Grundskola/Gymnasieskola) eller från något annat som gäller ALLA i Sverige. Hög som låg, fattig så väl som rik, Kommunala skolor, Privata skolor, Riksinternat m.m.

De mest skrämmande orden efter stängningen av Lundsberg kommer från den nu sparkade rektorn Staffan Hörnberg. Han sa:

– Det är en kollektiv bestraffning. Nu har ju eleverna ingenstans att gå i skolan. Regler är inte till för att skydda de starka och de många, Peter Kadhammars kolumn Aftonbladet 30 augusti 2013 Så är det.

Den sparkade rektorn Staffan Hörnberg på Lundsberg var inte tydlig nog när frågan om nollning kom på tal. Det menar styrelsen för skolan. ”Han satte inte ned foten”, säger Ulf Rehnmark, talesman för styrelsen. Styrelsen: Rektorn satte inte ner foten, DN 30 augusti 2013 Maken till försök att smita från sitt eget ansvar har utöver Wikileaks folk sällan hörts! Mig veterligt är föräldrarna ansvariga för sina barns uppfostran tills barnet blir 18 år eller lämnar gymnasieskolan! Vad är föräldraskap som inte bryr sig om hur egna barn har det eller uppträder?
I Sverige gäller svenska lagar!

Se även: Den största kränkningen, Norah4you 29 augusti 2013

Read Full Post »

– En incident ska inte förstöra för oss alla. Vi känner oss kränkta av media, säger eleven Beata Ekman, 17.

– Om en bit är äcklig ska man inte slänga hela kakan. Lundsbergseleverna: ”Vi känner oss kränkta”, Aftonbladet 29 augusti 2013 Det har varit i säck innan det kom i påse. Inte är det väl ändå möjligt att svensk 17-åring utan påverkan från omgivningens vuxna och äldre elever ens kan ha fått för sig att mobbning, pennalism och våld är incidenter? Alla som gått mer än ett år på skolan och samtliga vuxna, lärare och föräldrar, som inte gjort klart för skoleleverna att i Sverige gäller svensk Grundlag och att det är brottsligt att diskriminera (Regeringsformens 1 kap 2§, Diskrimineringslagen, Brottsbalken, Skollagen) de är alla dessa som stått för kränkningar som saknar rim och reson. Se Den största kränkningen, Norah4you 29 augusti 2013

Pauline: ”Mitt liv är här – så tar de bort det”, Expressen 29 augusti 2013 Något måste vara allvarligt fel när en elev tycker att en skola där andra mobbas eller misshandlas är platsen där hans/hennes ‘liv är’. Säger tyvärr alltför mycket om skolans attityd och människosyn.
Föreståndare: ”Alla bara gråter”, SvD 29 augusti 2013 Det är så dags nu. Gråta över att det på skolan funnits mobbning och pennalism borde samtliga gjort för länge sedan!

Read Full Post »

är att det finns elever som gått på Lundsberg och inte sett till att få stopp på mobbning, pennalism och våld samt att Lundsbergs avgående rektor kallar det kränkande förtal när skolan stängts för att han godkänt nollning som inkluderar det som i varje normal människas ögon är mobbning och pennalism. Bland de största kränkarna får även de föräldrar som JO-anmäler Skolinspektionen för att den gör sitt uppdrag i enlighet med gällande svenska Grundlagar, Brottsbalken, de Mänskliga Rättigheterna och Skollagen. Någon måtta får det allt vara oavsett vilken skola det drabbar. Alla människor är lika värda – de som inte vill acceptera nolltolerans mot mobbning och pennalism utan försöker få det till enstaka händelse, de bör se till att växa upp!

Oavsett när, hur ofta eller var en eller flera kränkningar förekommit,
oavsett om det som det nu sägs skett med rektors (och andra lärares?) goda minne, så står alla de som tigit när de sett eller hört talas om mobbning, pennalism eller annat våld på Lundsberg (eller annan skola) för den största kränkningen.
För det är en kränkning över alla andra att det finns de som är tysta och inte försvarar den eller de som råkar illa ut. Det är alla som tiger och tigit genom åren som gjort det möjligt för pennalister, mobbare och sadister(något annat uttryck går inte att använda) att få fortsätta med detta. Det är lika Grundlagsbrottsligt som det är Brott enligt Brottsbalken, Skollagen och Diskrimineringslagen.

Det har inte att göra med att det är ett internat. Vi har många folkhögskolor som har internat och haft det längre än Lundsberg funnits utan dessa avarter. Det har inte att göra med att det är privatskola. Flera av våra Folkhögskolor är stiftelse eller privatskolor utan detta. Vi har tyvärr ett antal kommunala skolor och gymnasier som även de borde stängas utifrån vad som händer på skolorna. Sådan ickedemokratiska attityd som förekommit på Lundsberg och även andra skolor kan aldrig försvaras eller urskuldas. Att inte se eller inte vilja se är så långt från vad en skola, vilken som helst, har skyldighet att förmedla när det gäller människovärde. Helt rätt att stänga.

Elevrådet: ”Fruktansvärt orättvist” ”Största kränkningen i Lundsbergs historia”, Aftonbladet 28 augusti 2013 De som kan kalla det kränkning att stänga skola där mobbning och pennalism förekommer, de är de som kränker. Att inte se och inte vilja se är ren skandal. Hur kan de som kränker på detta eller liknande sätt ens tro att de kan bli bra ledare oavsett om det är på hög tjänst privat eller i det offentliga?
Sorg och ilska hos eleverna på Lundsberg, GP 28 augusti 2013 Rikta ilskan där den hör hemma: Hos alla de som mobbat eller använt våld mot elever på skolan samt hos alla de elever och lärare som tigit och låtit detta fortgå.

Stängningen av Lundsberg kan leda till något gott, Lena Mellins kolumn på Aftonbladet 28 augusti 2013 Det återstår att se….

Lundsbergs styrelse sparkar rektorn
– och ställer sin platser till förfogande, SvD 28 augusti 2013

Jan Guillou: Stäng skolan för gott, GP 28 augusti 2013 ALLA skolor som inte tillämpar nolltolerans bör stängas så enkelt är det. I 2000-talets Sverige hör inte sådant som hänt på Lundsberg hemma.
Lundsbergs ex-rektor välkomnar beskedet, GT 28 augusti 2013
Lärarfacken positiva till stängningen av Lundsberg, DN 28 augusti 2013

Dock får man hoppas att Skolinspektionen inte låtit sig påverkas extra mycket av att det handlar om ett riksinternat. De flesta av de skäl SI uppgav låg bakom beslutet är inte unika för Lundsberg. Det finns andra skolor som under lång tid underlåtit att agera mot mobbning eller kränkningar vilket i slutänden resulterat i att barn begått självmord eller blivit våldtagna. Förhoppningsvis förmår SI i framtiden markera lika hårt mot kommunala skolor som man nu gjort mot den upprepade pennalismen på Lundsberg. Lundsberg inte unikt, GP Ledarsidan 29 augusti 2013
Tyvärr är detta sant. Vi har ett stort antal svenska kommunala skolor, Grundskolor och Gymnasier, där elever som blir kränkta får höra av skolorna och/eller av kommunens sk. experter att det är de kränkta elevernas eget fel att de blir kränkta. Sådana skolor som anmäls gång efter annan bör stängas redan vid andra utredningstillfället. Svenska myndigheter har varit otillåtet veka i kampen att göra det möjligt för alla elever att kunna gå i skolan utan att behöva vara rädda, ledsna för att de råkar ut för kränkningar.
Startpunkt för en ny standard, SvD ledarsidan 29 augusti 2013
Stryp pengarna till Lundsberg, Daniel Swedin Aftonbladets ledarkrönika 28 augusti 2013
Lundsbergs rektor slår tillbaka, GP 29 augusti 2013 Hur i hela fridens namn har någon ansett den mannen lämplig att leda ungdomar?
Det är en sanslöst bra skola för barnen, Expressen 29 augusti 2013 Man baxnar och börjar fundera om det inte borde vara obligatoriskt med utbildning i Barn- och Ungdomars utveckling för alla som blir föräldrar?
Föräldrar i krismöte med Lundsberg, Expressen 29 augusti 2013
”Landa i fakta för fan”, avsatte rektorn i Aftonbladet 29 augusti 2013 Språkbruket visar inga tecken på god uppfostran/utbildning 😛

I Sverige gäller svenska lagar och svensk Grundlag. Allt annat är rent nonsens och kränker andra människors människovärde samt integritet!

Read Full Post »

Nu vill de rödgröna, understödda av tjänstemän som aldrig valts i öppna val och Transportstyrelsens ansvariga för trängselskattprojektet ta betalt extra av de som pendlar med bil till pendelparkering. Allt för att ta in pengar från bilister och ingen sans och förnuft. Lika tokigt blir det för de som kommer från andra håll. Det borde vara en självklarhet att de som skall betala trängselskatt är de som i onödan tar bilen in till staden och de som väljer att åka igenom Göteborg för att det går snabbare. De förra tar man redan hutlöst betalt för på stadens parkeringsplatser. De senare som borde vara de som fick betala högre avgift, de kommer undan med en försumbar kostnad på långresans intjänande av 20 minuter. Logisk slutledningsförmåga saknas.

Busspendlare får betala trängselavgift, GP 16 juli 2012

Read Full Post »