Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Avlyssning’

det som alla som verkligen gjort källkritisk analys av Andra Världskrigets slut, speciellt de som gjort djupdykning i Jaltakonferensens bakgrundsdiskussioner om åtgärder som man var enig om måste vidtas för att hindra att Tyskland efter en kapitulation åter skulle kunna utgöra fara främst för Ryssland och Frankrike…… läs bl.a. svenska diplomaters biografier samt deras angivna källor. (Läste själv igen några av dessa i gångna veckan. Finns en del annat intressant i de biografierna.)

USA får avlyssna tyskarna, 23.39 SvD 7 juli 2013 Det är alltså inget nytt. Inte heller är Tyskland det enda landet som i Grundlag eller Internationellt avtal efter Andra Världskriget samt återigen efter att nätet började byggas upp har avlyssningen inskriven i avtal. Att man inte talar högt om detta torde bero på att vissa bitar som kan upplevas integritetskränkande rent ut sagt är nödvändiga för att det inte går att se på någon om den är/tillhör terroristgrupp, är spion oavsett om det handlar om land eller industri, o.s.v. Ingen frihet är total. Däremot finns det alltid om man läser det finstilta noga som minst i de avtal du själv skriver under eller i de avtal som respektive stater träffat med varandra. Speciellt borde vissa högljudda EU-politiker studera sina egna hemländers Konstitutioner och avtal.

Alltså när det gäller Tyskland en mer än 60 årig ‘nyhet’. När det gäller andra en mer än 40-årig nyhet. Nog för att man brukar tala om nyhetstorka……

Read Full Post »

I den historielösa flumskolans kölvatten har kunskaperna i nutidshistoria och samhällskunskap smält som isbitar i ljummet vatten. Se Mats Engström, ledarkrönika Aftonbladet 20 juli 2009

Allra först Aftonbladet, så borde Era journalister ha haft så mycket kunskap med sig från Grundskolans samhällskunskapslektioner att de förstått skillnaden på Säkerhetspolis, Militärunderrättelsetjänst och vanlig polis/tull etc. Det som är det viktiga oavsett i vilket land eller om landet är demokratiskt eller odemokratiskt, är att hemlig underrättelsetjänst av naturen är och måste vara HEMLIG! Att den finns är helt lagligt och har stöd både i Regeringsformen, Europakonventionen samt i de Mänskliga Rättigheterna!

Så långt Aftonbladet borde Ni kunnat finna kunskap bland Era journalister. Ni borde också haft vett att sopa framför egen dörr. Det är nämligen som så, att gränsfall och tvetydigheter i vilka som fick och i verkligheten avlyssnades ökade under Olof Palmes tid vid makten. Inte var det mindre under Göran Perssons regeringstid heller. Det var först när Alliansen trädde till som den vidsträckta rätten a la vilda västern började regleras!

Grundkunskap som borde funnits hos Aftonbladet:
Läs gärna om grupper, kriterier etc, som Socialdemokratiska regeringen ansåg behöva signalspanas på 1970. De finns presenterade i
Slå upp bilaga 1 och läs hur många svenska myndigheter som fått avlyssna och kontrollera oss svenskar INNAN vi får FRA-lagen.
Gå sedan till sidan 80 och se vilka organisationer som Socialdemokratiska regeringen gav tillstånd till att avlyssna, och som fram till Alliansregeringen gjorde ändringen år 2007:664 fortsatt fick avlyssnas.

Från SOU 2002:89 sid 80

A. REVOLUTIONÄRA ORGANISATIONER: 1. KFML och KFML(r). Häri inbegripes De Förenade FNL-grupperna (DFFG) dock endast i den mån dessa fungerar som rekryteringsbas för KFML, 2. Marxist-leninistiska Kampförbundet (Stödorganisation för KFML), 3. Svenska Clartéförbundet, 4. Studerande för ett demokratiskt samhälle (SDS), 5. PAXVCO i Lund.

B. ANARKISTISKA ORGANISATIONER: 1. Svenska Anarkistförbundet, 2. Kommittén för lika lön, 3. Anarkistfederationen i Sverige, 4. Anarkisterna i Stockholm

C. TROTSKISTISKA ORGANISATIONER: 1. 4:e Internationalen, 2. Bolsjevikgruppen, 3. Fria Fackföreningfolket (FFF), 4. Förbundet Kommunist, 5. Kommunistiska Arbetsgruppen, 6. Marxistiska Arbetsgruppen i Hägersten, 7. Revolutionära Marxister

D. NAZISTISKA ORGANISATIONER: 1. Nordiska Rikspartiet, 2. Frisinnade Unionspartiet/ Nordisk Ungdom, 3. Nysvenska Rörelsen

E. VÄRNPLIKTSVÄGRARORGANISATIONER: 1. Motståndsgruppen

För närmare diskussion om rimligheten att ta upp vänsterorganisationerna se bl.a. Hjort, Magnus. Den farliga fredsrörelsen (SOU 2002:90) och Hotet från vänster (SOU 2002:91). Angående högerorganisationerna se Lampers, Lars Olof: Säkerhetspolisens övervakning av högerextremism 1980-2001. Sekretariatsrapport till Säkerhetstjänstkommissionen 2002…

SOU 2002:89 var en statlig offentlig utredning vars innehåll många vänsternissar verkar föredra att glömma! skrev jag i
Signalspaningen socialdemokraterna talar tyst om, Norah4you 23 december 2008

Se även: FRA-motståndarna flumskolans senaste offer, Norah4you 4 februari 2009

Read Full Post »