Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Australien’

Det är då för märkligt att CO2-vänsternissar inom NOAA inte har en aning om vad samma myndighetsinstitutions VERKLIGA forskare får fram för mätbara resultat.

Verklig situation i Antarktis, i Australien och i de områden som drabbades av Ozonhålet, är att Ozonhålet håller på att läka…. Inte nog med det – mängden av växthusgaser som kan påverka detta MINSKAR.
The concentration of reactive halogen in the mid-latitude stratosphere (EESC-ML) is currently smaller than in the Antarctic stratosphere because halocarbons have had less time to become degraded by high-energy solar radiation in the younger mid-latitude stratosphere (the mean age of mid-latitude stratospheric air is ~3 years) . But EESC-ML values have decreased relatively further back to 1980 levels primarily because they more closely track tropospheric trends given the shorter transport times for moving air from the troposphere to mid-latitude stratosphere. Another factor contributing to the larger relative decrease in EESC-ML arises because reactive halogen levels in mid-latitudes are more sensitive to short-lived chemicals that have decreased quite rapidly in the lower atmosphere in the past decade (e.g., CH3CCl3).The NOAA Ozone Depleting Gas Index: Guiding Recovery of the Ozone Layer 2013 Notera att dessa avläsningar registreras EN GÅNG PER ÅR. Årets värde finns ännu inte och är ännu inte möjligt att framräkna.
Se även: Ozonskiktet håller på att läka, Allt om Vetenskapartikel

Nu får det vara slut på Firma Bluff och Bågs fantasier och skrämselpolitiska propaganda! Stopp och belägg per omgående.
Fakta inte Fiction är det som gäller!

Växthusgaser ger australisk torka, GP 13 juli 2014
Växthusgaser ger australisk torka, DN 13 juli 2014
Växthusgaser ger australisk torka, SvD 13 juli 2014

—– nyhetstorka möjligen men inte osedvanligt stor australisk torka. Torkan som registrerades de första 100 åren som Australien bebyggdes först av engelska krigsfångar var betydligt värre än årets! Källkritisk kontroll av uppgifter saknas från mer än en journalist som redovisar andras ”sanningar” som inte tål vetenskapsteoretisk analys!

Read Full Post »

att lära sig läsa innantill. Läs de Mänskliga Rättigheterna. Det är inte och har aldrig varit en Mänsklig Rättighet att själv få bestämma i vilket land man vill bo!

För övrigt anser jag att det är höjden av rasistiskt tänkande när någon oavsett politiker eller annan får för sig att det skulle vara bättre för människor från problemområden, ekonomiska och/eller politiska, att ges förmånen att komma till t.ex. Sverige, EU, Australien etc. Helt ok att länder, organisationer och frivilliga ser till att människor får mat för dagen och utbildning även i flyktingläger, oroshärdar etc. Gärna med FN-trupp som kontroll för säkerheten. Alternativt jobba i oroshärdar med att skapa ‘säkra’ områden. Det viktiga är att finnas där som stöd och hjälp till barn som behöver någon vuxen på plats.

Men någon som helst Mänsklig Rättighet att välja var man vill bo i världen finns inte och är en ren psedoliberal tankegång fjärran från verklig liberalism. Sluta också upp att tänka att ‘vi’ är bättre på att lösa andra människors verkliga problem än vad de själva är om vi hjälper dem på plats.

Mesta psedoliberalen idag är Cecilia Wikström EU parlamentariker (FP): Dags skapa lagliga vägar in i EU, Cecilia Wikström FP på GP debatt 19 juli 2013

Andra artiklar och då med anknytning till Austalien:
Rudd stoppar båtflyktingar, Aftonbladet 19 juli 2013
Rudd stoppar båtflyktingar, Expressen 19 juli 2013
Rudd stoppar båtflyktingar, SvD 19 juli 2013

Tillägg 22 juli 01.00 Måste ha varit extremt stor andel icke ämnesbehöriga samhällskunskapslärare som undervisat i svenska skolor. Att de var många det visste jag, men att så många journalister och politiker visar upp sin okunskap om varför det är viktigt att de grundlagar och lagar som finns i Sverige och andra EU-länder följs och att det inte är media som skriver lagarna, de är nästan skrämmande.
Väg till EU som LO vill stänga, SvD Ledarsidan 21 juli 2013
Jag upprepar: DET ÄR INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT SJÄLV FÅ VÄLJA VILKET LAND MAN VILL BO I! Det är heller inte media som skapar lagar i ett demokratiskt samhälle!

Read Full Post »

Som påpekades redan när det upptäcktes att Ozonlagret över Australien började tunnas ut, så är det freon samt kväveoxider från höghöjdsfly som bryter ner ozonet. Det som alla som på den tiden satte sig in i frågan och som alla som läst någon form av högre kemi, hydrologi alternativt om atmosfären i synnerhet om solens påverkan på de olika lagren(*) lärt in, så är speciellt Ozonskiktet uppe i Stratosfären ett av de mest känsliga skyddslagren vi människor har för att vi med hjälp av fotosyntes som ger oss syre från växter som tar upp CO2 skall kunna överleva. (CO2 är viktigt för att vi på jorden skall kunna ha en temperatur som inte närmar sig den absoluta nollpunkten med stormsteg).

Under 1970-talet upptäckte man att ozonskiktet tunnades ut och man började undersöka vad det kunde bero på. Ganska snart kom man fram till att den största boven hette klorflurokarbon, mer känt som freon som egentligen är ett varumärke på gasen ifråga. Freon användes bland annat som kylmedel i kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar och som drivgas i sprayflaskor
Källa
Ozon: Giftgasen som håller oss vid liv, Allt om Vetenskap nr 5 2005

För mer uppgifter om Ozonet som när det är uppe i Stratosfären skyddar oss men som är farligt som markozon vänligen läs: Higher Atmosphere Basics: Chlorofluorocarbons CFC and ozone hole, Max Planck Institute hemsida juli 2005

* Troposfären når från jordytan upp till runt 10 km, Stratosfären tar vid och når upp till Mesosfären som nås 50 km upp.

Freonet totalförbjöds i Sverige 1995 men det man missade var att upplysa kommuner m.fl. om faran att inte ta tillvara freonet från gamla kylskåp. Inte bara här i Sverige läcker gamla kylskåp som hamnar på tippar eller ‘återanvändningsstationer’ undan för undan ersätts av nya freonfria mer och mer ju mer renoveringar sker. Freonfakta, freonåtervinning.se
En del av det ‘avfallet’ exporteras från EU-länder ner till Afrika….

Vad gäller då för korallblekningen som sker t.ex. i Stora Barriärrevets vidsträckta områden? ”Coral reef bleaching is a common stress response of corals to many of the various disturbances mentioned above. Beginning in the 1980s, the frequency and widespread distribution of reported coral reef bleaching events increased. Widespread bleaching, involving major coral reef regions and resulting in mass coral mortality has raised concerns about linkage of the events to global phenomenons including global warming or climate change and increased UV radiation from ozone depletion.
Källa: Jason Buchheim Director of Odyssey Expeditions, Coral Reef Bleaching, Odyssey Expeditions- Marine Biology Learning Center Publications 1998 läsbar på Coralbleaching, Marinebiology.org
Snabb förklaring av det väsentliga: Korallrevs blekning är en stressreaktion som korallrev drabbas av bl.a. pga ökad UV-strålning genom Ozonskiktet.
koraller till många av de olika störningar som nämns ovan. Från och med 1980-talet, frekvens och omfattande spridning av rapporterade korallrev blekning händelser ökade. Utbredd blekning, där storområden korallrev och resulterar i massa korall dödligheten har väckt farhågor om koppling av händelserna till globala fenomen, inklusive den globala uppvärmningen och klimatförändringen och ökad UV-strålning från ozonskiktet. [IEJ: underförstått en orsak av de föroreningar som lett fram till ozonhålet]

När koraller bleknar sker en kemisk förändring som bl.a. resulterar i minskad förmåga till fotosyntes samt därav följande skörhet som gör korallerna lättare nedbrytbara/känsliga för stormar och större tillfälliga temperaturförändringar alternativt saltförändringar i de vatten korallerna lever i.

Halva koralltäcket borta på 27 år, DN 1 oktober 2012 Inte på 27 år – de uppgifter om ytor som nu presenteras i vetenskapliga rapporter är hälften av de siffror på ytorna som jag själv lade fram i miljödebatten 1975-78……. alltså över 35 år sedan.

Halva koralltäcket borta på 27 år, SvT 2 oktober 2012

Read Full Post »

Australiens politiker måste längta efter att få in nya skatter för på annat sätt kan inte förslaget om CO2-skatt ses. Inte om verkligheten får tala i stället för datateorier som inte ens tar hänsyn till alla faktorer avseende CO2 och där falska påståenden sprids gång efter annan fortfarande.

Alla faktorer? Vi börjar med den faktor som har störst effekt på CO2 halten av alla – de naturliga utsläppen som sker under och miljontals år efter en vulkans utbrott:
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..”
….
Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.

Utdrag från CO2-folket glömde sin hemläxa, Norah4you 3 januari 2011

Tektoniska plattornas rörelser och hur de påverkar såväl jordbävningar (som också släpper ut CO2 tillsammans med mycket annat som påverkar vår planet) och vulkanutbrott kan vem som helst av de som vill läsa om i ett av de första kapitlen på 7:e klassares Geografibok. Avsnittet om jorden/världen. De som vill lära lite mera kan välja att söka bland de populärvetenskapliga böckerna om geologi eller mer vetenskapligt inriktade:
Geologica : krafterna som formar vår jord : klimat : kontinenter : vulkaner : floder : öknar / [red: Loretta Barnard …], svenska översättningen har 576 sidor och gavs ut 2008 med ISBN 978-3-8331-4380-9
Montgomery Carla W, Environmental geology gavs ut 1997 546 sidor ISBN 0-697-34278-6 (pbk)
Finns många fler.

Sedan brukar Världsnaturfonden med flera värna om ‘våra isbjörnar’ Frågan är vart de pengar de samlar in går. Inte till isbjörnarna i varje fall som igår 9 juli 2011 hade drygt 367 KVADRATKILOMETER yta var i Arktis….. The latest value : 8,090,156 km2 (July 9, 2011), IARC-JAXA Information System 10 juli 2011 Förvisso ett lågt värde för de senaste 10 åren, men avsevärt större yta än när isen i Arktis var som minst under senaste 100 åren 1956….. de som tror att vi nu har den varmaste perioden på senaste 1000 åren bör betänka att verkligheten gjort att de stora områden som var bebodda på Grönland före 1341 och som då började komma under permafrost som varade in till 1900-talets mitt, de hade innan vulkanutbrotten på Island 1341 till 1370-talet mer än 2 grader varmare temperatur i genomsnitt under året än någon nutida uppmätning. För övrigt undrar jag om någon skulle vilja tala om vem som mätte temperaturerna i det inre av t.ex. Arktis och Antarktis innan ens någon människa satt sin fot där i början av 1900-talet eller innan de första vetenskapliga expeditionerna efter Andra Världskriget? Vem mäter temperaturen på varje given punkt på jordens 70% vattenyta? Observera att mätningar från rymden bara kan mäta det som reflekteras och att det blir stora felkällor eftersom vatten i världshaven alltid är i rörelse så att varje enskild GPS-punkt inte bara kan ha en höjdvariation av vattennivå under året på ett antal 10-tal meter utan också att temperatur 1 meter ovan vattenytan vid mättillfället inte säger något om temperaturen 1 meter under…..

Islands nya vulkanutbrott går bra att läsa om på Islandsbloggen.com en mycket intressant blogg som tar en stund att läsa igenom.

Australien och CO2-skatteförslaget: Australien föreslår klimatskatt, GP 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, SvD 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, Helsingborgs Dagblad, 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, Aftonbladet 10 juli 2011

Read Full Post »

det som ‘glömts’ bort av forskare och sk. experter att havets färg har stor betydelse för hur vädret blir, inte bara här och nu utan det går även att säga mycket om hur vädret blir framöver om man ser på havets färg i soluppgång, solnedgång, om vattennivån är högre eller lägre än vanligt, dvs om vatten går in eller ut ur fjordar går lika bra att se, samt färgen på himlen när solen går ned. Men som sagt. forskare och sk. experter har glömt de gamla kunskaperna som till och med jag fick lära mig av di gamle på ljugarbänken när jag i mitten av 1950-talet följde med farfar ner för att prata med fiskarna och stenhuggarna…..

Små plankton styr stormar
Paradoxalt nog är det de största och farligaste orkanerna på oceanerna intimt sammankopplade med med den marina världens allra minsta varelser. Plankton har nämligen förmågan att påverka om kluster av åskstormar skall bindas samman till riktiga monsterorkaner….” Källa Allt om Vetenskap nr 1 år 2011 under Faktiskt sid 14.

Plankton märker vi i Sveriges farvatten mest av när havet ‘blommar’. Nu är det inte så att all plankton är växtplanton. Finland ligger långt framme i att officiellt klara ut plankton klassificeringen.
För alger är typiskt att de största delen av algerna är primärproducenter. De fotosyntetiserar med hjälp av solljus och producerar därmed syre. Till växtplankton räknas också några heterotrofa (av andra beroende) organismer och de mixotrofa arterna, som i vissa förhållanden är heterotrofa. Av växtplanktons fotosyntetiserande pigment finns klorofyll a i alla alggrupper, bl.a. klorofyll b endast i ögonalger och grönalger och klorofyll c i guldalger iberäknat kiselalger, pansarflagellater, rekylalger och brunalger. Blågrönalgernas typiska fotosyntetiska pigment är fykocyanin och fykoerytrin.Nya forskningsresultat har lett till att den grupp av alger som kallats växt- eller fytoplankton har klassificerats på nytt. Den tidigare allmänna termen växtplankton eller fytoplankton är inte heltäckande. Den största delen av de planktiska algerna hör till prokaryoterna eller protisterna och endast grönalgerna räknas som växter. ”
Klassificering av plankton, Finlands miljöcentral 31 maj 2010

När vi nu hör talas om monsterstormar och monsterorkaner oavsett om det som i USA:s fall rör sig om snö och is eller som i Australiens fall rör sig om stora nederbördsmängder regn, i båda fallen tillsammans med extrema vindstyrkor, så bör vi noga betänka att en stor del av det svavel, fosfor och andra ämnen från gödningsmedel till medicinrester och kemikalier som antingen direkt eller till slut hamnar ute i världshaven påverkar såväl planktontillväxten som korallreven. Det är inte frågan om någon klimatkris utan snarare om överflödssamhällets avfallsprodukter som mer eller mindre dumpats i världshaven där de naturliga krafterna uppräknade tillväxtfaktorer av plankton såväl som centrifugalkraften solens instrålning m.m. tillsammans gör att stormarna blir större än de skulle behöva vara.

Queensland bävar för ny katastrof, GP 1 februari 2011
Yasi hotar cyklonsäkra hus, GP 2 februari 2011
10 000 inställda USA-flyg, GP 2 februari 2011
Ny cyklon hotar Australien, DN 1 februari 2011
Yasi hotar cyklonsäkra hus, DN 2 februari 2011
Yasi hotar cyklonsäkra hus, SvD 2 februari 2011
Monstercyklon drar in över Australien, Expressen 2 februari 2011

Tillägg 09.02. Läser i Aftonbladet på nätet att många sökt sig till köpcentra som blivit evakureringsplats. Personligen är det något jag aldrig skulle göra om jag befann mig i aktuellt läge. Jag skulle sökt mig till närmaste bunker, gruvingång eller naturlig grotta vid berg. Under alla förhållanden till något ställe där det inte finns risk att mängder av små föremål kan flyga omkring. Ett köpcentra är inte säkrare än något annat i ett sådant här läge som Australien nu har. Monstercyklon slår till i dag, Aftonbladet 2 februari 2011

Tillägg 17.09 Som jag misstänkte redan när jag skrev bloggartikeln i morse, finns det sk. forskare och experter som ännu inte fattat att det sk. Klimathotet inte existerar samt att dessa stormar, orkaner och superditon har samma orsak som de under tidigare århundraden…. när alger av en eller annan orsak, förr t.ex. vanligt efter stora undervattensvulkaners utbrott, växer till och när plankton av en eller annan orsak ökar, så blir det temperaturförändringar pga att olika färger har olika förmåga att reflektera respektive ta upp solljus och att solljuset når olika långt ner om det är låga värden av plankton och alger…… Men de sk. forskarna gör bort sig igen: 2010 – ett skräckår, Aftonbladet 2 februari 2011 Sk. klimatforskare måste fått svårt att få forskningsanslag, annars skulle de inte fortsätta med sina dumheter.

Read Full Post »

HUR hade det varit om dessa klimatfantaster hade läst lite historia? Det var gott om bränder i Australien vid ett antal tillfällen som finns noterade i dagböcker och reseskildringar från tiden före 1910…… speciellt under de första 100 åren av bosättning…..

Australien nåddes första gången(?) från Gamla Världen 1606 när Willem Janzzon kom dit. Beboddes längs främst längs kusterna från slutet av 1700-talet. Stor del av Australien var inte ordentligt bebyggt före 1900. Men som sagt, det finns dagböcker och reseskildringar från upptäcktsresande och andra att tillgå. Det vill säga om man vill ta reda på fakta och inte svamla utifrån obevisad CO2-hot och ännu mer obevisade sk. klimathot med temperaturhöjning…….

Klimathot bakom Australiska bränder, SvD 5 januari 2010
Klimathot bakom australiska bränder, Aftonbladet 5 januari 2010

För övrigt är en stor del av senare tiders bränder anlagda….. vilket inte precis talar för klimatfantasternas fantasier.

Read Full Post »

Fanns det något mer fraperande än historieförfalskningen som beskrevs i 1984 varje gång en ny härskarelit kom fram? Fotografier från det förflutna ändrades och historien skrevs om för att passa.

Liknande hände under Stalintiden och efter Stalins död i Sovjetunionen. Vad som händer där nu när Stalin återupprättas av Putin vet jag inte. Jag kan inte läsa ryska.

Historieförfalskning av grövsta slag har de sk klimathotforskarna presterat om och om igen när det gäller jordens temperatur i forna dar. De har då haft för vana att påstå sig veta hur jordens temperatur sett ut de senaste 124 åren. Ja i vissa fall mer än så trots att det inre av Afrika aldrig sett någon vetenskaplig expedition som ens i mindre skala registrerat temperatur förrän under 1900-talet. Ännu värre när det gäller Arktis. Nordpolens temperatur kunde inte mätas innan någon varit där, vilket var Peary och Hanson 1909.. men den första vetenskapliga expeditionen, Sir Wally Herberts, inleddes inte förrän 1969….

Nåväl idag skriver SvD om en artikel från tidskriften Science där det hävdas att ‘Korallreven växer knappt längre’ samt att tillväxten av korallreven är de lägsta på 400 år. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2267991.svd DN är inte sämre http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3561&a=869410&rss=2216 ….. ”Under FN:s klimatmöte i Polen nyligen varnade forskare bakom nätverket Global Coral Reef Monitoring Network för att världens korallrev hotas av den globala uppvärmningen.” och om ”I höstas kom en studie från den amerikanska vetenskapsakademins tidning Pnas som visade att världshaven försuras mycket snabbare än vad man trott tidigare, och att det är kopplat till stigande koldioxidhalter i atmosfären.”  Dessa påståenden är lätta att bevisa som falska. Till det återkommer jag. Här och nu är det historieförfalskningen a la 1984 som är det jag blir irriterad på. Hur kan någon vetenskapsman/kvinna tro att han/hon kan anses som vederhäftig OM de inte tillämpar Vetenskapsteoretiskt giltiga argument och NÄR de dessutom förfalskar de historiska källorna till de slutsatser de drar ur obevisade argument i övrigt?

Nu är det bara så att Australien visserligen lär ha nåtts av holländaren Willem Janszoon 1606…. men varken han eller James Cook, Australiens officiella upptäcksresande, 1770 undersökte Stora Barriärrevet eller något av de andra Korallreven vetenskapligt! Att gå på grund någonstans i ett stort korallrev som är 230 000 kvadratkilometer stort ger INTE förutsättningar för undersökning av tillväxten…. Sådana Vetenskapliga undersökningar har bara skett sedan 1975….. det vill säga 33 år. Så uppgifter att tillväxten är den lägsta på 400 år är och förblir GRAV HISTORIEFÖRFALSKNING.

Läs även Sanning och Konsekvens från tidigare idag. https://norah4you.wordpress.com/2009/01/01/sanning-och-konsekvens-klimathotet/

Read Full Post »