Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Åtgärdsprogram skola’

utan kräver specialkompetens inom barn- och ungdomspsykologi för att ens det bästa åtgärdsprogram när det gäller barn i behov av åtgärder skall ha någon som helst förutsättning att bli annat än fina ord på i bästa fall vitt papper.

Det är helt rätt av Utbildningsminister Björklund (fp) att ta bort det från lärares uppdragslista. Förvisso bör lärare konsulteras i det fall det finns en elev som av ena eller andra skälet behöver extra åtgärder insatta. MEN varken lärare eller rektor bör vara de som har huvudansvaret för framtagning av det som Skollagen kräver i form av extra åtgärder. Det tär på lärares möjligheter att fullgöra sitt huvuduppdrag att undervisa på ett sådant sätt att eleverna får tillgång till de verktyg som en ämnes- och stadiebehörig lärare kan ge dem. Läraren är inte skolsköterska, inte skolpsykolog o.s.v. Så enkelt är det. För eleverna är det viktigt att de kan känna sig trygga i att det inte är normkollisioner på enskilda skolor utifrån enskild skolas budget som är avgörande för vad som står i ett åtgärdsprogram. Skolan är en part, eleven och föräldrarna en annan. Inte rimligt etiskt och moraliskt att lägga det i och för sig viktiga arbetet på lärare. Bör vara skolhälsovård eller något utanför parterna som får hålla i detta. Enskild elev och enskild förälder har i den socialistiska röran som skolan blev kommit att bli i underläge gentemot skolans uppfattning om vad som är fel eller behöver stödjas.

Utsatta barn drabbas hårdast av Björklunds nya förslag, Lisa Asp-Onsjö universitetslektor vid IDPP och Bengt Persson professor i specialpedagogik Högskolan i Borås på GP debatt 1 juli 2013

Utsatta barn drabbas mer av förutfattade meningar hos skolans personal när det som på många skolor handlar om pengar än de drabbas av Björklunds mycket bra förslag som dock borde kompletteras med ökat krav på fungerande daglig skol- och hälsovård.

Read Full Post »