Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Asylfrågan’

och de som fått domstolsbeslut att de inte får någon ändring på Immigrationsverkets nekande av asyl/uppehållstillstånd, de har fått ett avvisningsbeslut. Då är det enligt svensk lag brottsligt att gömma sig. Vilket jag utifrån vad jag själv sett under åren tycker är helt riktigt. Detsamma gäller i samtliga andra länder i EU och i alla demokratiska stater. I många av länderna är det lika brottsligt att gömma en som har domstolsbeslut om avvisning som att gömma vilken annan brottsling som helst.

Det skall inte vara media eller vänsternissar som beslutar vilka som får och vilka som inte får stanna i Sverige. Att en del vänsternissar, speciellt sk. liberaler som inte vet vad riktig liberalism är, försöker jämföra med invandringen på 1800-talets slut och under 1900-talet till USA, förändrar inte saken. Det är stor skillnad att bygga upp ett land från grunden med helt ny konstitution och ett historiskt existerande land med konstitution som går tillbaka länge i historien med invandring. Det finns mer fog att sätta stopp för illegal invandring än det finns att sätta stopp för arbetskraftsinvandring. Detta även om självfallet fack och andra har rätt när de kräver att arbetsgivare ställs ansvariga om de som får tillstånd att komma meddelst arbetskraftsinvandring inte får de löner och de förmåner de skriftligt lovats och/eller om löner sätts på ett sätt som inte överenstämmer med de avtal som finns på arbetsmarknaden.

Jag skriver ovan ‘utifrån vad jag själv sett’. Detta inkluderar allt från sk.psykotiska barn som för cirka 20 år sedan lekte klockan 23 på kvällen på mellangården mellan mitt eget köksfönster och nästa hus, till de som förtvivlade tidigare landsmän berättade om kom och krävde stora summor pengar för att inte rapportera hem till t.ex. Saddam Hussein så att släktingar drabbades. Finns mycket liknande i den vägen fortfarande som berättas om.

Det finns också en annan sida av saken. Flera av de sk papperslösa sätts av andra, svenskar eller landsmän, att för en bråkdel av normal lön utföra arbeten av olika slag. Inte heller det är rätt. Men det förändrar inte saken att de som fått avvisningsbeslut begår en brottslig handling när de gömmer sig. Möjligen skulle ett samarbete mellan Skatteverk, tullare och polis kunna göra skillnad.

Sedan undrar jag vem/vilka från alla dessa som åberopar ‘ömmande skäl’ som själva varit eller är beredda att åka ner som volontärer för att trygga återvändandes livssituation under kortare eller längre tid. Det är så lätt att vilja öppna andras kassas, och statens, kommunernas och landstingens kassa är inte ägd av media eller vänsternissar utan av hela svenska folket. Det är Sveriges Riksdag som fattar beslut om lagar. Inte media. Det är i Riksdagen och i Kommunfullmäktige samt Landstingsfullmäktige som beslut om budget tas. Inte i media och inte av vänsternissar.

Det är för mig fullständigt ointressant var en person som fått uppehållstillstånd i Sverige kommer ifrån. Varje person som är intresserad av att göra rätt för sig har presenterat giltiga handlingar för att kunna vara identifierbar. Det är svensk lag som gäller i det fallet som i alla andra. Men de som illegalt vistas i ett land, måste i varje demokratiskt land acceptera de lagar som finns och sluta gömma sig. Här i Sverige som i andra länder.

Så har vi på senaste åren fått romer som påstår sig vara från länder i forna Östeuropa. Alla är inte det. Senaste veckan har en tidigare elev som jag vet är svensk medborgare och där såväl föräldrar som far- och morföräldrar bott i Sverige som svenska medborgare som minst (vad jag vet) i ett par generationer, den tidigare eleven har vid 3 tillfällen försökt tigga av mig och först låtsats att hon inte förstår svenska tills jag talat om för henne att jag vet vem hon är. Många svenskar är onödigt naiva som hennes egna släktingar säger om de i släkten som försöker smita undan vanligt ansvar som svensk.

Rasist? Nej verkligen inte. Jag har både jobbat med och bott vid sidan om samt umgåtts med många som fått uppehållstillstånd. En del har blivit svenska medborgare. Andra har fått dubbelt medborgarskap, vilket som det står på Immigrationsmyndigheternas hemsida inte ger Sverige samma möjligheter att hjälpa till om de grips i andra länder utanför EU. Allt handlar för mig om Frihet under Ansvar och Personligt ansvar för egna handlingar. I Sverige gäller svensk lag
Att följa Sveriges Grundlagar och andra lagar är inte att vara rasist. Tvärt om. Det är däremot att säga nej till anarki och mediadiktat om hur svenska lagar enligt vänsternissar borde tolkas. Något helt annat.

Reva-varningar sprids via Facebook, GP 30 mars 2013
Varnar för polisens Reva-kontroller, Expressen 30 mars 2013
Reva-varnigar sprids via Facebook, SvD 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, DN 30 mars 2013
Reva-varningar sprids via Facebook, Aftonbladet 30 mars 2013
Någon måtta får det allt vara på anarkister och vänsternissar. OM polis eller annan myndighet har i uppdrag att söka efter vissa papperslösa, så är det självfallet så att det är rimligt att de som kontrolleras är de som liknar de som eftersöks. Det är bra att det inte sker slumpvis för är det människor från visst område som eftersöks, så är det inte så att alla andra grupper av människor skall behöva kontrolleras bara för att vänsternissar och media så önskar. och det är också bra när någon som kontrolleras visar sig ha klara papper. Alla som bor i ett EU-land är enligt EU-lag skyldiga att kunna identifiera sig för myndigheterna. Någon måtta får det allt vara på gnället.

Tillägg 31 mars 09.55 Två utvisningshotade hämtades på sjukhus, DN 31 mars 2013 Helledudanedå…. Svensk Polis följer Svensk Lag. Ett sjukhus varken kan eller får vara en helig plats där gripande inte får ske. Brott är brott och flera av våra svenska sjukhus har senaste tiden t.o.m. tvingats ha vakter och polis för att inte bråk och brott skall ske. Nu får vänsternissarna sluta upp: Det Ni förespråkar är brott mot svensk Grundlag, Brott mot EU-lag samt att Ni hellre vill ha Anarki. Stopp och belägg per omgående! 1984Orwellskt nyord och reviderad historia är inget som hör hemma varken i Sverige, EU eller något demokratiskt land”

Det är inte någon mänsklig rättighet att själv få bestämma i vilket land man skall få bo!

Read Full Post »

vill ge papperslösa rätt att rösta……. Nu har vänsternissarna i Sverige gått mer än en Ocean för långt från i Sverige gällande Grundlagar och lagar. Hur länge skall detta fortgå? Vilka ligger bakom och vilka sanktionerar att 5-kolonnliknande försök till anarki fortsätter i media? Frågan är fri – så också yttranderätten och tryckfriheten. Men både Yttrandefriheten och Tryckfriheten bygger på Regeringsformen och har i båda fallen begränsningar som media försöker springa ifrån. Det är inte svenska media som beslutar om lagar.

Uppvisande av så dålig respekt för demokrati och demokratiska spelregler har sällan skådats om ens någonsin i Sverige: Vem får rösta i skuggsamhället, DN ledarsidan 17 mars 2013 som återigen ömmar mer om de sk. papperslösa som i domstol fått reda på att de inte får stanna än de månar om äldre, fattigpensionär, sjuka, funktionshandikappade svenska medborgare (oavsett var de är födda) och andra som har det svårt här i landet. Nog med snyfthistorier!

Read Full Post »

saknar de ordkunskap så att de inte vet vad de skriver under?

Att hoppa av en överenskommelse som gett vänsternissar möjlighet att i media bedriva ‘ömkande fall’ ärenden för att papperslösa, dvs personer som av svensk domstol (obs i samtliga fall är det domstol som ärenden har överklagats till) fått avslag på ansökan att få asyl i Sverige och som inte bara gömmer sig utan i flera fall inte någonsin lämnat svenska myndigheter giltiga identitetshandlingar de behövt för att överhuvudtaget ta sig till Sverige (förutsatt att de inte är rymdfarare), då är det de som hoppar av överenskommelsen som gör det svårare för de de säger sig värna.

Folk, media och politiker får ha vilken uppfattning de vill, yttrandefrihetslagstiftningen, men nog borde man kräva av ett demokratiskt parti att det läst Sveriges Regeringsform (Grundlag som allt annat utgår från) tillräckligt väl för att inse att det är av Svenska Riksdagen fattade beslut om lagar, i förekommande fall grundlagsändringar i enlighet med Regeringsformen,
inte av enskilt partis ledande politiker eller media som önskar omtolka lagtexter.

Att skylla på att MP bryter pga att MP inte får ändra i överenskommelse träffad mellan Miljöpartiets representanter och Alliansregeringen, är mycket svagt.

Säger en hel del om oviljan att acceptera att Svensk Polis har självklar rätt att följa Polislagen, även i fall där de som eftersökts till större delen pga sitt utseende eller klädsel råkar vara andra än den sk. normalsvensson, det säger mer om oviljan att acceptera att lagar som stiftats av riksdagen gäller tills de ersatts av andra lagar.

Med andra ord visar MP upp ett odemokratiskt förhållningssätt när de inte godtar att det är Riksdagen som stiftar lagar samtidigt som MP försöker omtolka träffad överenskommelse som mildrar och har underlättat för flera tveksamma fall att få stanna.

Miljöpartiet försvårar för de de säger sig stödja och motarbetar demokratiskt fattade beslut samt kräver i diktatorisk anda att Miljöpartiets tolkning av träffade överenskommelser skall vara den som gäller. Dålig uppvisning från en som gått folkhögskollärarutbildningen, Gustav Fridolin!
Polisen kan spräcka MP-samarbete, GP 14 mars 2013
”Mycket olyckligt om MP drar sig ur”, SvD 14 mars 2013
Samarbete i nöd och lust, DN ledarsidan 15 mars 2013

Read Full Post »

mot gamla sjuka och andra som har det svårt i vårt samhälle, att inte vilja diskutera prioritering för att de som byggde upp vårt samhälle, och bland dem var det många som kom som arbetskraft från främmande länder under 50-70 talet samt andra här som under stora uppoffringar som innebar svåra ekonomiska förhållanden och långa vägar mellan familjemedlemmar flyttade dit där Sverige behövde arbetskraft under de sk. välfärdsåren, att inte våga ta diskussionen om hur den svenska ‘asylpolitiken’ utvecklats.

Det är inte humant mot de unga och de långtidsarbetslösa eller ens mot alla de som trots att de har välbetalda jobb inte får en chans på bostadsmarknaden att fortsatt prioritera upp de som inte fötts här för att de söker asyl samt de som inte fått uppehållstillstånd. Jag bryr mig inte om var på jorden en människa är född, men vi måste börja inse att det allmännas pengar räcker inte till allt.

Här diskuteras det att prioritera integrering av nyanlända asylsökande som enligt en del t.o.m. bör få gå före alla andra, oavsett var dessa alla andra är födda så har alla som äger rätten att kalla sig svenskar eller fått rätten att stanna här Grundlags skyddade rättigheter som sätts å sido av politiskt korrekta som inte ens vill höra på. Penilla Gunther, riksdagsledamot för Kristdemokraterna och integrationspolitisk talesperson, anser att ”det är anmärkningsvärt att Moderaterna nu går ut med kravet att färre människor ska få en fristad i Sverige”, framhåller hon i en skriftlig kommentar.

Enligt henne ligger problemet i att integrationen inte fungerar som den ska, med alltför lång tid från ankomst till egen försörjning, inte i första hand på grund av asyl- och anhörigmottagandet.
Moderaterna vill minska invandringen, Svt.se 2 februari 2013 Det löser inga problem att som Kristdemokraterna m.fl. hävda att det tar ”alltför lång tid från ankomst till egen försörjning”, när det för de många som är födda/uppväxta här, oavsett var deras föräldrar kommer ifrån, eller för de ännu fler som är nationaliserade svenskar som fått svenskt medborgarskap är ett avgrundsstort problem att komma fram till egen försörjning pga det inte finns tillräckligt med jobb. Inte finns det bostäder heller till alla unga/medelålders som är beredda att flytta långa sträckor till där det finns jobb.

Ser man inte var problemet ligger, för lite jobb på många håll och svårt för de som är beredda att flytta för att läsa vidare eller ta ett nytt jobb, så skapar man genom att förneka de problemet ett allt ökande integrationsproblem för de som inte redan räknas som svenskar eller fått svenskt uppehållstillstånd. Man löser inte ens problemen med avsaknaden av tillräckligt med dagisplatser genom att tränga in fler och fler barn i redan befintliga grupper. Förvaringspolitiken har aldrig varit hållbar ens när det gällt ”vuxendagis” där många arbetslösa skyfflats in under åren i sk. ‘åtgärder’…. än mindre gäller det när det enda som finns för de som söker asyl är förvaring. Inse verkligheten. Lös de verkliga problemen och lös dem först. Det räcker inte att klappa sig själv på axeln och stolt tala för att Sverige minsann skall hjälpa alla. Hjälpa, ja. Men det finns många sätt att hjälpa och de som lever i flyktingläger har större hjälpbehov än de som betalar stora summor för att få komma hit.

Jag skulle aldrig någonsin kunna tänka mig att rösta på Sverigedemokraterna. Därmed inte sagt att jag inte förstått den oro som svenskar, infödda sedan generationer och många av de invandrare som kom hit och gjort rätt för sig under åren, känner när det finns politiker som glömt bort att samhällets pengar i första hand skall gå till att trygga tillvaron för ”våra egna” gamla, sjuka, hemlösa, arbetslösa och andra.

Man kan inte i längden tro att det är ur Pandoras ask pengar skall flöda som en vattenfontän när det inte finns pengar nog, eller prioriteringar inte görs, för att äldre skall få en trygg ålderdom i stället för springdörrspolitiken med hemtjänst som kommer och går men mest lämnar sjuka äldre ensamma. Man kan inte i längden tro att politiker kan skapa jobb eller att det kommer att bli brist på arbetskraft när så många riktigt unga och så många över 40 som förlorat jobbet döljs i allehanda åtgärder. Vi måste ta tag i samtliga bitar och en av de bitarna är hur ogärna en del som vinna mediala poänger vill se det frågan om inte vår nuvarande invandringspolitik är för generös. Jag tycker den är det. Många av mina invandrarbekanta säger rent ut att Sverige är naiva. Som barn kunde man önska sig mycket. Jag trodde på tomten tills den gången jag såg farbror Karl-Eriks, min gudmors mans, ögon ovanför tomteskägget.

Verkligheten är den att det i första hand är exportföretagen som drar in de pengar som gör att vårt land har haft möjlighet att ha en välfärd som var om inte bra så klart godkänd. Verkligheten är den att ett stort antal svenska kommuner förvisso hotas av att unga inte fått jobb och/eller bostad på hemorten samt därför flyttat långt bort och få flyttar tillbaka. Glesbygd har ofta blivit avfolkningsbygd. Det problemet löses inte genom att ta in fler och fler av de som på högst varierande livsöden söker asyl här och få dem att bosätta sig i avfolkningsbygder. Vi måste lösa vårt eget problem med avfolkningsbygd och våra egna problem med att rent ut sagt döma gamla till ensamhet. (Se Döms gamla till ensamhet, Norah4you 2 februari 2012

M ska ta fram ny integrationspolitik, GP 1 februari 2013
M ska ta fram ny integrationspolitik, SvD 1 februari 2013
Migrationsministern: Dagens asylinvandring inte hållbar, DN 1 februari 2013
Tobias Billström svarar på kritiken, Aftonbladet 2 februari 2013
Splittring inom Alliansen, Aftonbladet 2 februari 2013

Det är oansvarigt att som Annie Lööf hävda Regeringens reform för arbetskraftsinvandring har utnyttjats av organiserad brottslighet som tjänar stora pengar på olaglig försäljning av arbetstillstånd. Centerpartiet kritiserar nu migrationsminister Tobias Billström (M) för att inte ha agerat och vill se en kraftig uppstramning av kontrollen.
Centern: Billström har varit passiv, SvD 29 januari 2013
samtidigt som hon kritiserar samme Billström för att han vill strama upp asylflyktingströmmen. Fast i och för sig skjuter Annie Lööf åter sig själv i foten och sänker möjligheterna för C att få gehör i sina ”gamla” trogna fästen på landsbygd och i glesbygd. Självfallet kan reglerna för arbetskraftsinvandring behöva skärpas, men det behöver asylpolitiken i ännu högre grad!

Alltför många politiker oavsett partitillhörighet samt media har glömt bort människorna. Glömt bort att för att kunna ta hand om andra, så måste man ta hand om sig själv först. Det är inte humant att glömma alla som bor i Sverige och har rätt att bo här men som behöver samhällets hjälp minst lika mycket som väl de som finns i andra jordens länder och behöver trygghet. Ger vi inte de äldre, de sjuka, de handikappade, de unga arbetlösa och de medelålders långtidsarbetslösa, de hemlösa och de som tvingas bo i andra hand för att de inte trots höga inkomster får bostad, ger Sverige inte dem trygghet först, så finns ingen trygghet att dela med sig för de som inte bor här eller inte fått rätten att bo här.

Så är Stefan Fölster ute och snurrar igen. Säger sig ha använt sig av en Sverigeanpassad variant av FN:s utvecklingsindex Vänligen läs Huff’s How to lie with statistics innan nästa gång du presenterar en ‘rapport’. Finns flera exempel valda i den boken som visar på samma sätt att medvetet eller omedvetet manipulera genom subjektivt valda frågeställningar som även om kriterierna i varje grupp är fullt acceptabla ger önskat resultat. Fölsters uttalanden och rapporter brukar vara så skrattretande klara i sin politiska korrekthet att jag brukar välja att inte kommentera dem. Men denna gången går han för långt. Fler invandrare färre problem, SvD 3 februari 2013
Fler invandrare färre problem, GP 3 februari 2013
Sociala problem vanligast i orter med få invandrare, DN 3 februari 2013
Fler invandrare – färre problem, Aftonbladet 3 februari 2013
Större problem i orter med liten invandring, Expressen 3 februari 2013
Färre problem? Absolut inte. Men alla de sociala problem som uppstår i skolvärlden när det i en och samma klass/årskull kan finnas upp till 10 invandrarbarn med olika hemkulturer även om de kommer från samma länder. När det från flera av de länderna inte bara är frågan om en enda religion som har olika utövare (Sunni, shia, alawiter, bland de muslimskt troende samt även en syriskt ortodoxa och koptiska kristna). Alla de problemen som uppstår på daglig bas i skolorna, de har Fölster antingen sopat under mattan eller ‘glömt’ bort. Som så mycket annat.

Det är ingen mänsklig rättighet att själv välja var i världen man vill bo. Något vi måste våga diskutera och som det är bra att migrationsminister Tobias Billström tar upp. Billström: ”Vi måste diskutera volymerna”, Expressen 2 februari 2013

Read Full Post »

även om det svåra. Till det svåra är att det är verklighetens Sverige, inte drömmen om ett rikt Sverige där alla som vill kan få stanna. Vi måste våga erkänna att Sverige och svenska ekonomiska resurser, arbetstillfällen och bostäder i första hand måste gå till de som byggt upp Sverige och till alla övriga som har fått rätten att bo här, som infödda eller naturaliserade invånare samt de som Sverige har gett och ger asyl.

Vi kan diskutera hur reglerna skall vara för att en person som kommer hit skall räknas som flykting med skyddsbehov. Vi kan diskutera var gränsen skall gå när det gäller ‘humanitära skäl’. Men första förutsättningen för att vi överhuvudtaget skall kunna hjälpa till, är att vi vågar erkänna att vi räcker inte till för alla som vill.

Vem som helst som läser detta kan se på de svenska kanalerna i TV om inte dagligen, så nästan, hur Australien, Nya Zeeland, USA och England hanterar frågan vid sina gränser. De ställer krav för att släppa någon över gränsen och de som söker asyl utan att ha papper, de avvisas med vändande flyg eller skickas tillbaka till närmaste transitland. Förstår att det finns de som tycker att det är omänskligt. So be it. Det är skillnad på kvotflyktingar samt flyktingar med verkligt skyddsbehov och de som kommer hit med eller utan giltiga identitetshandlingar och/eller verkligt skyddsbehov. De som idag får stanna av humanitära skäl är också många. Att de som fått avslag var så många som 19.000 som ibland gömmer sig i väntan på avvisning, det visste jag inte. Men de har fått avslag, acceptera detta och försök i stället stödja de som inte haft pengar eller kontakter nog att ta sig genom ett antal länder på vägen hit. De som lever i stora flyktingläger. Vi skulle göra mer nytta om Sverige tog hand om ett eller två av dessa flyktingläger på plats. Bland dessa flyktingar i vilket flyktingläger som helst, finns med all säkerhet de som har det värre och som dessutom är förföljda även i lägren. De bör vi på plats snabbt hjälpa och har de skyddsbehov som inte går att avhjälpa på plats, så är de de jag vill prioritera för att få asyl i Sverige.

Jag är knappast ensam oavsett var man står politiskt. Samtalar nästan dagligen med flyktingar som fått uppehållstillstånd och där en del av dem blivit svenska medborgare. De säger alltid samma sak: Ni svenskar är naiva. Men det är klart att trots att vi har många invandrare som får stanna i Sverige i mitt bostadsområde, så har alla på min gård antingen fått arbete, en del efter utbildning inom vården eller taxikort men ännu fler genom att de sett en nisch och skapat sig ett eget litet företag. En familj som hade det mycket svårt när de kom för dryga 10 år sedan insåg att deras kunskaper i att baka var en stor fördel. De förbakar respektive sätter degar för ett antal bagerier genom sitt eget företag. Andra, speciellt kvinnor vars män från deras hemländer hjälper till mer än normalsvensken har gått vidare från undersköterska till sköterska och några har utbildat sig till specialsköterskor.

Men vi måste våga tala om problemen och inte bara förutsätta att svenska samhället skall lösa all världens problem.

Polischef vill prioritera avvisning, GP 4 november 2012
Polischef vill prioritera avvisning, SvD 4 november 2012
Polischef vill prioritera avvisning, Aftonbladet 4 november 2012
Polischef vill prioritera avvisning, DN 4 november 2012
Polischef vill se fler avvisningar, Sydsvenskan 4 november 2012

Jag undrar hur många av de som vill ge alla papperslösa, observera att de är de som fått avslag mer än en gång på att få stanna, samma rättigheter som svenskar har, vet om att medan de papperslösa har fått rätten till gratis tandvård och gratis medicinsk vård samt mediciner, så har vanliga svenska medborgare var i världen de än är födda inte rätt i de flesta kommuner i landet att få hjälp med tandlossning och att alla som går på försörjningsstöd först måste spara och lägga ut pengar för att kunna gå till läkare samt köpa ut medicin och först därefter, i bästa fall inom någon vecka men oftare först i slutet av månaden senare får tillbaka det som ju enligt Sociallag skall vara gratis…..

Read Full Post »

Några snurriga exempel i dagens tidningsskörd:

På något sätt måste man skapa en arbetsmarknad som har plats också för människor som i dag inte anses platsa. Och det är en uppgift som är så stor att den bör ingripa även arbetsmarknadens parter och Socialdemokraterna.

Inom ramen för en sådan blocköverskridande uppgörelse är det rimligt att man också funderar över hur man bättre kan dela ansvaret för flyktingmottagandet inom Europa. När Sverige, som redan är västvärldens mest generösa mottagarland sett till befolkningsmängd, tar emot flest syrier av alla EU-länder, flest ensamkommande flyktingbarn och så vidare måste man väcka frågan om andra länders ansvar. Tid för ansvar, Expressens ledarsida 30 oktober 2012

Förutom den privata vinsten för den som flyttar, kan det finnas både positiva och negativa bieffekter som ska beaktas.

På plus-sidan: Människorna i mottagarlandet vinner på att fler människor innebär ökade möjligheter till stordriftsfördelar och specialisering/arbetsdelning. Det är en aspekt som sällan framhålls i debatten, vilket är konstigt då stordriftsfördelar och specialisering är och har varit avgörande för Sveriges och andra rika länders välstånd. Ju fler olika kompetenser och smaker som finns, desto större är vinsten av att specialisera sig på olika områden och byta med varandra. Vinsten ökar faktiskt med graden av olikhet i befolkningen: Ju mer olika vi är, desto mer kan vi vinna på att byta med och lära av varandra. Visst kan migration bli en lönsam affär, Andreas Bergh är docent i nationalekonomi på Expressen debatt 30 oktober 2012
Verkar på mig som 68-vänsterns flummande gått i arv. Förvisso är drömmar bra, men de måste utgå från verkligt läge. Stordriftsfördelar? Var när och hur förekommer det att detta inte redan intecknats i Sverige….. Arbetsfördelning låter som ett slagord från Miljöpartiets barndom…..

Självklart innebär fler asylsökande en utmaning för flyktingmottagningen i Sverige. Redan i dag är det svårt att få tag på hyresrätter och Migrationsverket måste hyra tillfälliga boenden på vandrarhem och campingplatser. Fler asylsökande innebär också större behov av svenskundervisning, barnomsorg och vuxenutbildning.

Men precis som under krigen i Bosnien och Kroatien under 1990-talets början borde det vara självklart att gränserna öppnas för människor som flyr för sitt liv. När, om inte nu, ska principerna bakom de internationella flyktingskonventionerna tillämpas? Självklar rätt till asyl, DN huvudledare 30 oktober 2012

Det är mot att det skulle vara självklart att Sverige alltid ställer upp och automatiskt skall ge asyl till människor som kommer från krigshärar jag reagerar. I många fall är det säkerligen bättre för alla om Sverige skulle tagit över ansvaret för något flyktingläger i ett grannland. Sett till att flyktingarna i flyktinglägret fått trygghet, mat, kläder, bättre boende samt undervisning.

Det är ingalunda så att man kan se Sverige som bästa land på jorden varken ekonomiskt, socialt eller på längre sikt för alla som kommer från ett krigshärjat land. Sverige skall ställa upp på kvotflyktingar och de som FN ber om hjälp med. Inte tu tal om annat. Men för många av dessa människorna hjälper det inte ens om de tillhör högutbildade. Det går inte att konstruera jobb inriktade på att integrera flyktingar. Problemet är nog svårt med unga arbetslösa, 45+ are som blivit arbetslösa vid nedläggning av företag eller omorganisation med flyttning till annan ort. Vi måste inse våra begränsningar och använda pengarna där de gör bäst nytta. Att låta människor komma hit för att få stanna i trygghet ger dem inte livskvalité, flummande i den vägen håller inte.

Vi lever i den verklighet vi lever. Sverige har ont om jobb för stort antal människor. Sverige är en exportindustri som är väldigt beroende av omvärlden för att vi skall få in de intäkter som gör att vår nuvarande och framtida industri kan hållas igång. Vi kan inte leka Snälla farbror Sverige. Ni får ursäkta att jag som röstar på moderaterna talar klarspråk. Vi måste inse våra begränsningar och hjälpa till så gott vi kan inte flumma om att bördan bör delas av andra EU-länder. Våra media och en hel del politiker klagar på flyktingmottagandet i Italien, Grekland o.s.v. Gå i stället in och ta över hela ansvaret för några flyktingläger i grannländer som dignar under kostnaderna och som bara får hjälp med livsmedel (ofta via FN-organ) samt får hjälp (i bästa fall) med läkarvård samt volontärer som hjälper till med undervisning/byggande av temporära bostäder.

En av de fåtal som inser att verkligheten, i det fallet Arbetsförmedlingen, inte precis talar för politisk korrekthet är Ge inte ber resurser till Arbetsförmedlingen, SvD ledarsidan 30 oktober 2012 där inser man att det finns problem som måste lösas inom landet före vi erbjuder fler att få stanna längre om vi vill att de skall kunna integreras genom jobb som inte finns.

Read Full Post »