Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Asylavslag’

på alla dessa aktivister som tycks tro att det är farligt bara för att irakier som inte fått uppehållstillstånd i Sverige, observera individuell bedömning har gjorts av myndigheter, är kristna. Det finns stora områden i Irak där det aldrig, inte ens under Sadam Husseins tid, var farligt att vara kristen i alla delar av Irak så länge de inte predikade kristendom för andra. Jag har känt kristna irakier som fått uppehållstillstånd i Sverige under många år, en del kom redan för 20 år sedan andra under senare år. Det jag entydigt hört av dessa är två saker – de får inte missionera kristendomen….. och bland de som kallade sig kristna före sista Irakkriget var mer än en sådan som i verkligheten inte var det utan rapporterade till Sadams säkerhetspolis vad irakier här gjorde och sa.

Flera av mina bekanta har åkt ner till Bagdad, till gränsen mot Kurdistan och till t.ex. Basra mer än en gång efter att Sadam Husseins välde föll.

Det görs en individuell bedömning och de som inte får uppehållstillstånd, de finns det skäl för att de inte får det. Att vara kristen är inte skäl nog för undantag.

Demonstrationer mot avvisning, GP 16 december 2011
16 gripna i utvisningsprotest, GT 16 december 2011

Tillägg 17 februari 2011 Kampen har bara börjat, GP 16 februari 2011

Tillägg 18 februari 07.22 Mikael Ribbenvik, rättschef på Migrationsverket skriver helt riktigt i en replik
Migrationsverket har i alla de fall Europadomstolen bett oss stoppa avvisningar också gjort det. Wikström har tidigare hävdat att Europadomstolen under en period bett oss stoppa alla avvisningar till Irak. Detta är också fel. Någon sådan uppmaning har vi aldrig fått. Europadomstolen har också i sina kontakter med utrikesdepartementet bekräftat att de aldrig bett oss stoppa alla avvisningar till Irak.

Situationen i Irak är i många områden svår. Inte minst för personer som tillhör minoriteter. En av dessa minoriteter är kristna, men det finns flera minoriteter som har det svårt. De flesta av dessa personer får skydd i Sverige, men inte alla når upp till lagens krav. Europadomstolen har nu också bekräftat att Sveriges prövning är riktig, genom sina avgöranden de senaste månaderna.”
Vi följer Europadomstolen, GP debatt 18 februari 2011
Till detta vill jag själv tillägga följande: Att vara kristen i ett muslimskt land kan vara mycket svårt. Inget tvivel om det. Men varken det eller om det är som några i kommentarerna nedan hävdar att en kristen homosexuell i ett muslimskt land som sökt sig till Sverige rent generellt skulle uppfylla kraven för att få uppehållstillstånd, är tillräckliga skäl. Det är individens behov inte grupptillhörigheten som måste vara det som gäller. Det är ingalunda lätt här i Sverige för svenska homosexuella heller. Många är överfallen och morden som det stått om i tidningarna eller som jag själv hört talas om genom att jag (hetrosexuell till 100%) i bekantskapskretsen har och har haft homosexuella under åren. Det krävs verkliga skyddsskäl, inte någon generell beslutsagenda som i princip skulle kunna göra att alla, och de är många hundra tusen, som uppfyller endast de två kraven, skulle kunna få uppehållstillstånd i Sverige och känna sig säkrare här.

Det är inte de kristna homosexuella som har de största problemen i muslimska länder. Många homosexuella av annan tro och andra, hetrosexuella, har betydligt större skyddsbehov. Som migrationsminister Tobias Billström skriver:
Riksdagen valde 2005 att lämna den gamla ordningen där asylärenden avgjordes av politiker. Då var det skrämmande viktigt hur mycket medial uppmärksamhet ett ärende kunde få, eftersom det kunde påverka asylfrågan. Detta politikerstyre avskaffades och ersattes av domstolsprövning……..När det gäller bedömningen av till exempel kristna irakier och Europadomstolen har Migrationsverket vid varje givet tillfälle följt dess rekommendationer. Domstolen har nyligen gett Migrationsverket rätt i sin hantering av ärendena, vilket tyvärr få debattörer erkänt. Det är beklämmande att Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna enligt vissa tydligen bara har absolut rätt när den går emot svenska myndigheter.” Självklart att uttala sig om regelverket, GP 18 februari 2011

Read Full Post »