Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Astrid Lindgren’

Nu har det gått för långt. För hur rasistiskt vissa ord och uttyck skrivna i en litterär text (oavsett vem eller var) under en gången tid då den politiska synen på vad som var rätt och vad som var fel, hur rasistiska dessa orden och uttrycken än kan synas för nutidens människor, så har det gått för långt när någon/några ändrar i texter utgivna förr. Det är exakt samma som hände när foton på Stalin kunde återkomma retuscherade med enskild person som fallit i onåd inte längre fanns med på de gamla bilderna!

Rasistiska inslag i Pippi-filmer bortklippta, DN 29 september 2014
SvT klipper om Pippi Långström, GP 29 september 2014
SvT rensar bort rasismen i Pippi Långström, SvD 29 september 2014

Det som hänt med att SvT med eller utan Astrid Lindgrens rättighetsägares tillstånd ändrar i Astrid Lindgren texter, filmer etc öppnar för något som helt strider mot Tryckfrihetsförordningens intentioner och bryter mot grunden för demokrati.

Vi kan fördöma äldre tiders uppfattningar – men vi äger inte rätt att korrigera dem så att de som läser får en helt felaktig bild av hur åsikter, moral, uppfattningar om kolonialism/rasism etc i verkligheten såg ut för inte så länge sedan. Tänk om någon, oaktat vem, tar det som hänt med Astrid Lindgrens verk som utgångspunkt för att i en ny pryd-politisk atmosfär göra liknande förändringar i Nyfiken-filmerna eller ve och fasa försöker ändra ord som sagts i Sveriges Riksdag och som finns sparade på KB!

Däremot är det högst rimligt att utifrån den förändrade Människosyn som skett de senaste 50 åren lägga till en sida i nyutgåvor av böcker samt göra ett tillägg i början av filmer där det görs klart att synen på människor förändrats och att det som rådde så sent som under mitten av förra seklet var en felaktig syn där Alla Människor inte tillmättes lika värde. I skolböcker bör det i lärarhandledning finnas förslag på hur man utifrån gamla originalskrivningen i Astrid Lindgrens böcker kan lära barn hur viktigt det är att vi idag har den Människosyn vi har.

Read Full Post »