Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Astmatiker och Allergiker’

Vänligen börja med att läsa in Regeringsformens 1 kap 2§ som samtliga av Er cykelsnillen SKULLE ha lärt Er förstå för att få Godkänt i ämnet Samhällskunskap årskurs 9. Har DU fått godkänt och inte kan förstå att den texten gäller i SAMTLIGA situationer när det gäller Offentlig verksamhet, så ställ Dig i skamvrån och bilda kö om nödvändigt!!!

REGERINGSFORMEN
1 kapitlet Statskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).”

Att någon ens kan med att säga att han/hon vill prioritera friska hälsosamma människor som kan/får och orkar cykla, och det år 2012, det är en stor skandal. Många av de som åker bil är gamla, handikappade. Bland dessa finns både rörelsehandikappade samt ur de 20% av Sveriges befolkning som är allergiker mot t.ex. pollen från växter som någon bär på, parfymer och starka dofter, eller djurastmatiker, nötastmatiker etc. Människor som vill ha sin egen frihet så länge som möjligt och som rent ut sagt känner sig diskriminerade och hånade av ‘friska’ personer som säger att handikappade, älder och sjuka får åka färdtjänst

VET HUT! Lär Er först och främst en enkel sak. Vem som helst av Er kan när som helst råka ut för en olycka, ett överfall eller en sjukdom som gör att cykel är något som i verkligheten inte ens halva befolkningen kan, vill eller vågar använda sig av. Samhället är till FÖR ALLA!

Bilister tvingas köra på cyklisternas villkor, GP 1 november 2012
Säkrare cykling ger fler cyklister, GP ledarsidan 1 november 2012 ALLA KAN INTE CYKLA eller får inte göra det. Alla människor är lika värda men olika. Att diskriminera funktionshandikappade oavsett om de är rörelsehindrade, astmatiker eller annat samt äldre och sjuka gjordes i Nazityskland. Hör inte hemma i dagens Sverige och absolut inte i Göteborg som t.ex. från Kapten Bölja till Göran Johansson oavsett partifärg varit en stad som bjudit in. Inte en stad som skilt ut och ställt stor del av befolkningen oavsett var de eller deras föräldrar är födda i utanförskap. NÅGON MÅTTA FÅR DET VÄL ÄNDÅ VARA I GALENSKAPENS CYKELIDIOTI!

Med sådana Offentligt anställda tjänstemän i ledande ställning, så förstås utan vidare varför vi har skolproblem i Göteborg och tydligen haft det länge. Troligen sedan kommunaliseringen. Alltför många verkar ha haft icke utbildade lärare alternativt lärare som inte är ämnes- och stadiebehöriga. Det har gått så långt att det börjar bli dags inte bara att diskutera förstatligande av huvudmannaskapet för skolan utan också den Kommunal självbestämmanderätten. Kan en kommun inte ha politiker och tjänstemän som ens klarar av att läsa innantill och förstå våra Grundlagar, då har det gått för långt!

Nästa ledarsida som inte förstår att de visar sin okunskap Kloka politiker gynnar cykeln, GT ledarsidan 1 november 2012 Kloka politiker bryr sig om ALLA som bor i samhället. Inte bara de friska människor som kan och vill använda cykeln. Kloka politiker bryr sig också om att följa Sveriges Grundlagar.

Read Full Post »