Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Assyriernas äldre historia’

Assyrierna.
© Johansson Inger E, Göteborg mars 2015

Frågan om Assyriernas och Syrianernas släktskap är politiskt laddad fråga. Jag har valt att ta avstamp i två av de tillgängliga äldre källorna som kommit fram utanför Bibelns texter
– Arkeologin som under senare års utgrävningar med utgångspunkt från analyser ger en delvis annorlunda bild av historiska personer i förhållande till mytiska samt de handelsvägar som arkeologiska utgrävningar i Assurs närområde respektive långväga handel visar upp
samt
– Språkforskares nutida (2015) kunskaper om assyriska språkets utveckling i Mellersta Östern från Turkiet i norr ner till gränsen mot Saudi Arabien.

Det hade varit lätt att som troende kristen utgå från Bibeln. Dock finns där en begränsning som sällan diskuteras:
* Vi människor är inte ofelbara. Åtminstone inte efter Exodus ur Eden.
* Ord förlorar över tid sitt ursprungliga värde – ett av de bästa exemplen på detta är att Gamla Testamentet som tre religioner delar vid översättning från de grekiska texter vi kristna ofta översatt Bibeln från behövt nyöversättningar utöver att det finns ett antal olika Bibelöversättningar som utifrån validering av grekiska ord samt mänskliga val av dess motsvarighet i nutiden skiljer sig åt.
För att inte krångla till bilden av det historiska Assyriens och Assyriernas framväxt samt nutida Syriens äldre historia och de många folkgrupper som från tidigast kända tider fram till nutid bott/bor i nuvarande Syrien, så utgår jag från att den traditionella beteckningen Semiter är korrekt. Såväl assyrier som kristna syrianer räknas utifrån den utgångspunkten till samma folkgrupp språk och kulturmässigt.

– – – – – – – – – – – – – – – –

Äldre utifrån arkeologi bekräftad Assyrisk historia och Assyriska kungar/furstar

The capital city of today’s Kurdish Autonomous Region, Erbil is one of the oldest continuously inhabited cities in the world and has retained its name (variously as Urbil, Arbil and Irbil) for more than 4,000 years. At its centre is a mound or tell that dates back more than 7,000 years. Such mounds, made by the continuous building and rebuilding of mud brick structures, are characteristic of the sites of Assyrian and other ancient near eastern cities.<A HREF=" http://www.cam.ac.uk/research/features/a-new-chapter-opens-in-the-study-of-the-assyrian-empire<A new chapter opens in the study of the Assyrian Empire, Cambridge research presented by cam.ac.uk 30 Jan 2013
At the top of the page is a photo image: Panel of glazed bricks from the capital city of Assur, showing the Assyrian king Tiglath-Pileser (1114-1076 BC) Credit: Dr John MacGinnis

Utifrån det arkeologiska fyndet kan det med relativ stor säkerhet antas att Tiglath-Pileser I, var en historisk Assyrisk kung 1114-1076 f.Kr. Eller därom kring. Dateringar i äldre tider har inte alltid gjort det lätt för nutida forskare att fastställa exakta årtal utifrån vårt kristna dateringar.

Tiglath-Pileser I omnämns som son till Ashur-resh-ishi I. Redan här finns en historisk tidsangivelse som gör det svårt. Enligt vissa källor efterträdde han sin far redan 1115 f.Kr. Otvivelaktigt har Tiglath-Pileser I utifrån skriftliga källor, se nedan, och arkeologiska fynd kommit att betraktas som en av Assyriska folkets största ledare och erövrare av mark. (Källa: The encyclopædia britannica:a). Men vem var han och hur levde det Assyriska folket? Trots goda arkeologiska fynd vet vi inte mycket om folkgruppen, etnisk och/eller kulturell, Assyrier.

Från samma Cambridge sida:
The Assyrian empire expanded by swallowing up smaller kingdoms and installing provincial rulers. At its peak from the 9th to 7th centuries BC, the empire encompassed a huge swathe of territories. It was an empire characterised by a strict military hierarchy, with the tiers descending from the king at the top down to foot soldiers at the bottom. Its dominance was based on a mastery of metal weaponry, and its authority was feared. As the empire expanded, so did its needs for raw materials such as people, horses, wood and grain. How these resources were controlled and allocated was recorded by the Assyrians in inscriptions written in cuneiform script incised into clay tablets. Extensive libraries of these tablets – which also record many other aspects of life – were found both at Nineveh and also at other sites scattered across the empire. Many are now in the British Museum. Deciphered by scholars they provide an extraordinarily detailed account of the organisation of the Assyrian empire

Det är först efter år 1000 f.Kr som vi kan säga oss veta mer om Assyrian Empire. Att det antas att staden Ashur gett riket sitt namn har aldrig bevisats fullt ut. Därför är det svårt att i nutid avgöra om staden fick sitt namn eller gav sitt namn till folkgruppen Assyrier.

Assyriska språkets ursprung

Från Encyclopedia Brittanica:
Akkadian language, also spelled Accadian, also called Assyro-Babylonian, extinct Semantic language of the Northern Peripheral group, spoken in Mesopotania from the 3rd to the 1st millennium BCE.
Akkadian spread across an area extending from the Mediterranean Sea to the Persian Gulf during the time of Sargon (Akkadian Sharrum-kin) of the Akkad dynasty, who reigned from about 2334 to about 2279 BCE. By about 2000 Akkadian had supplanted Sumerian as the spoken language of southern Mesopotamia….
Alternate titles: Accadian language, Assyrian lagnugae, Assyro-Babylonian language, Babylonian language, global.britannica.com

Inte blir det speciellt enklare för oss som inte är språkforskare. Inte ens om man talar och läser ett antal olika språk. Men en sak framträder – Assyriska är som nämnts ovan ett semitiskt språk.
Sedan blir det mer komplicerat. Politiska värderingar eller vad gör att Wikipedia anger att semitiska språk talas av 467 miljoner människor. Vår svenska Nationalencyclopedien anger att 200 miljoner människor talar semitiska språk.

vilka språk räknas då till semitiska språk?
Inom ämnet Semitiska språk dominerar de arabiska, hebreiska, arameiska/syriska, akkadiska, etiopiska och numera även de ‎sydarabiska språkområdena och kulturkretsarna.Semitiska språk, Institutionen för Lingvistik och filologi, Uppsala Universitet

Inte blir vi ”vanliga” icke språkforskare så värst mycket klokare av det. Arabiska, Hebreiska, Arameiska/Syriska, Akkadiska (annat namn: Assyriska)….

Tänker inte gå vidare i historiska språkutvecklingen. Utan gå vidare efter en liten information/citat från Harward där det finns en kurs som presenteras så här:
[Akkadian 157. Introduction to Old Assyrian Language and History]
Catalog Number: 90343
For Undergraduates and Graduates
Half course
(fall term).
Tu., Th., 11-12:30
Readings of texts in the Assyrian dialect of the period c. 1920-1720 BCE. Examples include loans and quittances, caravan texts, commercial records, partnership contracts, business letters, family and state law, political treaties, royal inscriptions, incantations and literature. The course will integrate the textual record with an overview of Anatolian history and material culture during the period in question.
Introduction Old Assyrian language and history, Harward.edu

Det finns alltså kommersiella dokument, kontrakt, affärsbrev samt kända familje/släkt- och stats lagar. Samtidigt kommer vår nutida tolkning av begreppet Anatolien att röra till utifrån nutida kunskaper möjliga kartredovisningar av Assyrien i äldre tid. Att staden Ashur ligger i nuvarande Irak är odiskutabelt utifrån skriftliga källor och arkeologi. Men sen?

Nutid. Kristna Assyrier hotas till livet och förföljs av IS

Det är inte enkelt för oss som inte är uppväxta i östra delarna av Medelhavet och inte heller är/upplever oss vara ättlingar till de historiska asyrierna att avgöra vilka som är eller inte är assyrier utifrån det historiska perspektivets stora tidspann. Det enda vi kan konstatera är att precis som det gäller många andra folkgrupper som haft eget land som blivit besegrat fördärvat och försvunnet från kartan under årtusenden som gått, så finns det ättlingar spridda över ett antal länder. Ofta länder som sedan det historiska rikets tid har eller haft ”kontroll” över landområden som tillhörde det gamla försvunna riket.

Vad vi i assyriernas fall kan konstatera är att många av de som stannade kvar inom nutida Iraks, Turkiet, Kurdistans, Syriens gränser tidigt blev kristna. Länge levde dessa kristna relativt säkert i sina hemområden. Några av kristendomens äldre kloster finns där. Självfallet har ALLA människor rätt till Religionsfrihet oavsett om de är kristna, muslimer, judar eller tillhör någon annan trosriktning.

Som minst borde alla kristna ställa upp i ord och handling inom internationella lagars möjligheter för att trygga Assyriernas rätt att tro som de vill, få leva i fred och slippa fly. Kampen mot IS är det många länder med skilda politiska och/eller religiösa uppfattningar som står bakom. Det är inte bara en kamp för kristna Assyrier. Det vi ser är en strid där alla demokratiska rättigheter hotas. Folkmord är inte försvarbart på 2000-talet.

Två händelseförlopp som utgör rötterna till dagens problem
Osmanska Rikets fall
Syrienkrisen

länkar till tidningsartiklar 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, GP 1 mars 2015 Det skall inte behöva hända att människor tas som gisslan överhuvudtaget. Allas vår gemensamme Gud, oavsett vilket namn vi nämner honom vid, har gjort klart: Du skall inga andra Gudar ha jämte mig. Människor är människor och inte Gud. Från det ögonblicket människan drevs ut ur Eden är vi alla lika värda, vi är människor och därmed inte ofelbara. Såväl kristna, muslimer som judar har det vi kristna kallar Gamla Testamentet som heligt. Budorden som Moses fick är pelare i tre religioner.

19 kristna assyrier frigivna mot lösen, Expressen 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, DN 1 mars 2015
Assyrier frigivna mot lösen, SvD 1 mars 2015

Hundratals manifesterade för tillfångatagna assyrier, GP 1 mars 2015

Se även: Syrienkrisen 8 januari 2014

Read Full Post »