Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Assad’

Svenska säkerhetspolisen, Säpo, gör sitt jobb utifrån de Grundlagar som finns i Sverige, Sveriges Rikes Lagar och av Svenska Regeringar utfärdade Förordnanden (direktiv) samt de Internationella överenskommelser som Sverige och andra länder inom EU har utifrån EU-lag, EU-direktiv vilket inkluderar den terrorlista som antagits av FN. Det är inte Säpo utan FN och Interpol som ytterst avgör vad som räknas till terrorism.

I Sverige gäller Svenska Grundlagar och Svenska Lagar samt Svenskt Rättsväsende. Med fel och brister så är det Svenska Grundlagar och Svenska Lagar som gäller. En person kan i domstol hänvisa till sin bakomliggande intention alternativt säga att han/hon avsett att hjälpa, inte stjälpa eller skada oskyldiga. Sverige är medlem av FN och Interpol. De grupper som finns på FN-s lista som terroristgrupper är alla länder som tillhör EU har skrivit under avtalet med Interpol. Så har även övriga länder som är medlemmar i Interpol. En av Interpols viktigaste uppgifter är att arbeta mot terrorism. Det är också en av Svenska Säkerhetspolisens viktiga uppdrag.

Varje person som med våld eller tvång försöker uppnå sina egna uppfattningar om vad som är rätt utsättande eller orsakande skador och död på oskyldiga, barn, unga vuxna, sjuka och handikappade begår en handling som faller under det vår gemensamme Gud som ni muslimer kallar Allah aldrig godkänt. Aldrig så goda intentioner förhindrar inte att det är ett brott att skada andra.

Svensk lag 2008:717 som bygger på Svenska Grundlagar, Svenska Lagar och Förordningar samt Internationella avtal inom FN:s eller Interpols verksamhet har följande lydelse vad gäller vad som får spanas på:

3. strategiska förhållanden avseende internationell terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet som kan hota väsentliga nationella intressen,

4. utveckling och spridning av massförstörelsevapen, krigsmateriel och produkter som avses i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd,

5. allvarliga yttre hot mot samhällets infrastrukturer,

6. konflikter utomlands med konsekvenser för internationell säkerhet,
….
————————-

Det är inte SÄPO:s uppdrag och kan i en demokratisk stat oavsett om denna stat är Sverige, annat EU-land eller annan demokratisk stat ALDRIG vara Säkerhetspolis uppdrag att ”rädda unga som vill krigaSäpo missar en chans att rädda unga som vill kriga, Yasir al-Sayed Issa (nätaktivist med rötter i Syrien) på DN debatt 23 december 2013

Detta förhindrar inte att det bland frivilliga samt verksamma inom Sveriges Sociala sektor tillsammans med Ämnes- och Stadiebehöriga lärare kan ges ett stöd för t.ex. utbildning som motverkar terrorism samt att de unga som behöver det skall få samhällets stöd när de bryter sig ur en våldsbenägengrupp oavsett om denna grupp baserar sig på ideologi, kulturell/etnisk uppfattning eller ren kriminalitet.

Säpo kritiseras för terrorstämpling, GP 23 december 2013
Blodig söndag i det syriska inbördeskriget, Expressen 23 december 2013
Säpo kritiseras för terrorstämpling, Aftonbladet 23 december 2013
Säpo kritiseras för terrorstämpling, SvD 23 december 2013

Tillägg 25 december 2013
Säpos uppgift är inte att förebygga, Jonathan Peste
Chefsanalytiker kontraterrorism, Säkerhetspolisen 23 december 2013

Read Full Post »

Det är med glädje jag, och troligen många andra, sett fredagskvällens(NY-time) sena beslut med resolution i FN 2118 (2013) antas med 15 mot 0. Där har Ryssland och USA genom sina utrikesministrars goda vilja att samarbeta gjort mycket för att snabbt förbättra omvärldssituationen i Syrien, Mellanöstern och i förlängningen för hela världen. Finner till min glädje att den slutliga resolutionen precis som jag själv önskade:

Det är mycket bra förslag som Ryssland, eller om nu Ryssland svarade på en trevare från USA ointressant vilket se nedan *, lyckats få med Syriens Assad på när det gäller att få Syrien att godta att ALLA kemvapen inte bara skall redovisas för Ryssland och USA eller annat land utan att dessa skall ställas under Internationell kontroll. Men det är endast halva första steget. Första steget för att nå en win-win situation för såväl Ryssland som USA å ena sidan och det Syriska folket uppbackade av Världssamfundet, är att samtliga fabriker (är det 5 som en del av flyktingarna här nämnt senaste veckan? eller är det fler) plockas ner bit för bit samtidigt som kemvapen som producerats inte bara bevakas av internationell styrka, FN eller annan, KEMVAPNEN MÅSTE DESTRAUERAS SÅ SÄKERT OCH SNABBT DET BARA GÅR!
Först när en plan som omfattar hela första steget från redovisning till destruktion finns på förslagsbordet, så går det att slappna av.

Det krävs dock ett ANDRA STEG. Ett mycket viktigt steg – så snart det är möjligt måste FN se till att det ordnas fria val i Syrien där även de syrier som flytt ges möjlighet att rösta.Destruktion först, Norah4you 10 september 2013

Något annat som jag observerat under nattens läsning på nätet är att detta enhälliga beslut tycks ha tagits emot bra på de flesta håll. Två avvikelser. En viss engelsk tidning stående Wikileaks nära verkar syrliga i sina kommentarer och trycker mer på bagateller i ryske utrikesministerns kommentar efteråt. The Guardian verkar vilja så split mellan USA och Ryssland. Inte läge för sådant sandlådebeteende. Andra avvikelsen är israelisk tidning som trycker på att resolutionen förvisso talar om att ytterligare sanktioner kan (obs kan inte kommer att) följa men att det minsann inte är klart att de ens kan omfatta vapenhot. Nåväl knappast något annat att vänta från det hållet där tar det tid innan resolutionen hunnit sätta sig.

Däremot, har ett mycket viktigt land i Mellanöstern Bahrein, som själva har ett tufft läge Bahrain opposition stage major rally, abcnew.com 27 september 2013 i sin egen press skrivit i neutralt positiva ordalag. När det gäller araber, oavsett religiös gruppering inom Islam, så är det lika viktigt vad som inte sägs som vad som sägs. Ordvalet tycks mig som om man skulle kunna förvänta något kanske i stil med stöd för kvinnor, barn och handikappade i Syrien eller flyktingar från Syrien. Oppositionen där skulle bli utan en hel del av sina argument om Bahrain följde i Saudarabiens spår och t.ex. utsåg ledande kvinnor som representanter till FN:s organ som nu snabbt måste in när väl en fredsförhandling påbörjats. För 1:a steget i en fredsförhandling måste vara att klara ut att kvinnor, barn, äldre och handikappade som i Syrien varit extra hårt drabbade måste få stöd och skydd under hela fredsprocessen.

Men det är klart det kommer förmodligen reta vänster om svenska Vänsterpartiet nissar och kvasiliberaler inte bara här i Sverige…. Lite sådant vore bra för det viktiga är att Vi nu ser en ovanlig snabb förändring av det säkerhetspolitiska läget i världen.

Men tiden för snabba förändringar är tydligen inne. – The U.N. Security Council would be prepared to take punitive steps in the event of confirmed violations of a resolution demanding the elimination of Syria’s chemical weapons arsenal, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said on FridayRussia syys U.N. prepare to punish breaaches of Syrian Resolution, Baltimoresun.com 27 september 2013

Bland de vänster om vänsternissar som finns i stort antal på Sveriges Radio måste man ju självfallet 🙂 ge lite felaktiga upplysningar: FN:s vapeninspektörer ska ges tillträde i Syrien i början av nästa vecka och enligt den uppgjorda tidtabellen ska de kemiska vapnen vara förstörda före mitten av nästa årSäkerhetsrådet enades om Syrienresolution, Sveriges Radio 28 september 2013
verkligheten är att FN:s vapeninspektörer under svensk ledning REDAN ÄR PÅ PLATS och har påbörjat förberedelsearbetet för att kunna nå målet om destruktion senast i mitten av nästa år. Hur är alltså redan avklarat inte bara att. Allt är nu på plats att köra på. Men det kommer väl alltid att finnas vänsternissar åtminstone här i Sveriges media+ 😛 Eller har jag fel?
Säkerhetsråd antog Syrienresolution, Aftonbladet från TTnyheter 28 september 2013 …..
Resolution om kemvapen klar, DN 28 september 2013
FN eniga: Förstör Syriens kemvapen, Aftonbladet 28 september 2013
FN: Förstör Syriens kemvapenarsenal, Expressen 28 september 2013

För mer information om 27/28 nattens händelser och beslut se: 15-0 Syrienresolution, Norah4you 28 september 2013 Historiskt beslut om något.

Read Full Post »

Det första mycket viktiga steget för att kunna lösa först Syrienkrisen sedan förhoppningsvis i förlängningen efter fredssamtal och, här kommer verkliga Gordiska knuten – få tillstånd inte bara fred i Syrien utan en mycket nödvändig demokratisering i form av demokratiskt val med FN:s största stater som stöd för att även Syriska flyktingar behöver ges rätt att få rösta,
det första mycket viktiga steget är taget.

Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger att FN:s säkerhetsråd är berett att vidta straffande åtgärder om resolutionen kränks.

USA:s utrikesminister John Kerry varnar för konsekvenser om Syrien inte fogar sig efter resolutionen.
….
I samband med att resolutionen antogs förklarade också Ban-Ki Moon att han vill hålla en ny fredskonferens om Syrien i november.
Resolution om kemvapen klar, GP 28 september 2013

According to the resolution, Kerry said on-site inspections of Syria’s chemical arms will begin by November. The weapons will be removed and destroyed by mid-2014, he added.
……
“Syria cannot select or reject the inspectors. Syria must give those inspectors unfettered access to any and all sites and any and all people,” Kerry said, adding that the Security Council resolution was legally binding and could be enforced.

”Should the regime fail to act, there will be consequences,” he said.

Friday’s vote also endorsed an earlier communique adopted in an international conference in Geneva in June 2012, which called for a transfer of power to a transitional governing body, paving a way for democratic elections and a government that can be chosen by the Syrian people.UN Security Council agrees to rid Syria of chemical weapons, endorses peace process” , UN.org/apps/news

……
Earlier Friday, the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons Executive Council approved a plan to eliminate Syria’s chemical weapons arsenal, enabling the Security Council vote.UN Security Council demands elimination of Syria chemical arms, nbcnews

Nu går det undan. för några minuter sedan 03.45 svensk tid 28 september kom följande nyhet:
Through the unanimous adoption of resolution 2118 (2013), the Council called for the speedy implementation of procedures drawn up by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) “for the expeditious destruction of the Syrian Arab Republic’s chemical weapons programme and stringent verification thereof.”

In the text, the Council underscored “that no party in Syria should use, develop, produce, acquire, stockpile, retain, or transfer chemical weapons.”

Defiance of the resolution, including unauthorized transfer of chemical weapons, or any use of chemical weapons by anyone in Syria, would bring about measures under the UN Charter’s binding Chapter VII, which can include sanctions or stronger coercive action, the Council said.

The 15-member body added that it would work with the OPCW in deploying a chemical weapons “monitoring and destruction team” – expecting the full cooperation of the Syrian Government – and it appealed to UN Member States for support, including personnel, expertise, funding and equipment.

It also authorized Member States to acquire, control, transport, transfer and destroy chemical weapons identified by the Director-General of the OPCW, in a way consistent with the Chemical Weapons Convention and the interest of non-proliferation.

“Today’s historic resolution is the first hopeful news on Syria in a long time,” Secretary-General Ban Ki-moon told the Council following the adoption. “For many months, I have said that the confirmed use of chemical weapons in Syria would require a firm, united response.

“Tonight, the international community has delivered,” he stated.

“As we mark this important step, we must never forget that the catalogue of horrors in Syria continues with bombs and tanks, grenades and guns,” Mr. Ban added. “A red light for one form of weapons does not mean a green light for others. This is not a license to kill with conventional weapons. All the violence must end. All the guns must fall silent.”

Earlier today, Mr. Ban’s spokesperson said that the UN team led by Swedish scientist ?ke Sellström has been able to resume its fact-finding activities related to all pending credible allegations of chemical weapons use, following its return to Syria this week.

Those allegations include, he said, the 19 March incident at Khan al-Asal, reported first by Syria and subsequently by other Member States. As previously agreed with Syria, the other allegations to be investigated include the 13 April incident at Sheikh Maqsud, reported by the United States, and the 29 April incident at Saraqueb, reported by France and the United Kingdom.

In addition, he said, the mission has continued to follow-up with the Government of Syria and to evaluate information it has provided on three additional allegations, including the incidents at Bahhariyeh on 22 August, at Jobar on 24 August, and at Sahnaya on 25 August.

The team, assisted by experts from the World Health Organization (WHO) and the OPCW, visited the country last month and found “clear and convincing evidence” that Sarin gas was used in an incident that occurred on 21 August in the Ghouta area on the outskirts of Damascus in which hundreds of people were reportedly killed.

Under the General Assembly-approved guidelines, the spokesperson recalled, the mission is obliged to evaluate all available information related to all allegations reported by Member States, for the purpose of preparing its final report.

Also in today’s resolution, the Council endorsed a plan for a Syrian-led process, with participation of all parties, to end the conflict, which has claimed over 100,000 lives since it began in March 2011 and has led to over 2 million people fleeing the country, with some 4 million internally displaced.

It also called for convening, as soon as possible, an international peace conference that is fully representative of the Syrian people
UN Security Council agrees to rid Syria of chemical weapons, endorses peace process, un.org/apps/news story 27 september 2013 (NY-time)

FN: Förstör Syriens kärnvapenarsenal, Expressen 28 september 2013
FN eniga: Förstör Syriens kemvapen, Aftonbladet 28 september 2013
Säkerhetsråd antog Syrienresolution, SvD 28 september 2013
Säkerhetsrådet enades om Syrienresolution, Sveriges Radio 28 september 2013

Read Full Post »

Assad och ledningen i Syrien försöker luras nu på samma sätt som de försökte påstå sig inte ha kemiska vapen innan. I det nu existerande läget där USA och Ryssland enats om att åberopa ett kapitel i FN-stadgan som har skrivning där allt från allvarliga sanktioner till ev. militärt ingripande finns med, och innan FN:s säkerhetsråd fått tillfälle att läsa det färdiga förslaget än mindre rösta om det, så handlar det inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Amerikansk inrikespolitik borde mer, enligt min mening, handla om att stötta fram till dess att FN:s säkerhetsråd tagit ett beslut. Vem tjänar på att kritisera ett allvarligt framförhandlat förslag INNAN dess? Ingen.

Om det är så som senator McCain, som själv visat sig ha svårt att hålla reda på skillnaden mellan Pravda och gamla kommunistiska Pravda, trots sin uppvisade okunskap ändå skulle ha rätt i att Assad försöker lura USA och Världen, så är det inte USA som förlorar i prestige eller anseende på att ha väntat till dess att den funderingen visar sig vara sann.

Det land som förlorar om så sker är Ryssland. Ryssland har hela tiden funnits på plats i Syrien. Rysk militär, förmodligen främst Putinmotståndare och gammelkommunister, har inte informerat Putin och Rysslands ledning om verkligt läge när det gäller kemiska vapen. Inte bara när det gäller vad som tillverkats och använts utan också skälet härför måste ha dolts i det som rapporterats vidare. Det finns inget legalt skäl för något land att tillverka kemiska vapen. Än mindre något legalt skäl att använda det på den egna befolkningen. Skulle Assad försöka luras, så är det inte bara den prestigeseger som Ryssland och Putin utifrån kan synas ha fått genom den amerikansk-ryska enigheten som är i fara. Hela tilltron till Ryssland, med eller utan Putin som stormakt i 2000-talets värld skulle inte bara åka snabbt utför.

Vem hade vid Andra Världskrigets slut kunnat drömma om att stater som Tyskland och Japan skulle stå USA och länder i Europa som England och Frankrike nära? Vem hade för tjugo år sedan kunnat spå att Kina skulle öppna sig för handel samt bli så stora ekonomiskt att de hjälper till med att dra igång världsekonomin? Saker ändras med tiden. Så också stater.

Det är två ledande republikanska senatorerna i USA:s kongress, John McCain och Lindsey Graham som säger att överenskommelsen i är meningslös.
De hävdar att planen ger Assad-regimen månader på sig att försena och luras, medan fler dör i kriget.
”Överenskommelsen om Syrien är meningslös”, Sveriges Radio 15 september 2013 Ännu mer meningslöst vore att inte först uttömma de existerande möjligheterna till att få bort kemiska vapnen från Syrien. Oavsett allt annat, så är det knappast så att Syriska statsledningen placerat sina kemiska vapen på ställen där de inte vållar skada om USA eller annat land med eller utan FN:s godkännande gör en militär intervention. Ökat antal vapen på någon sida och/eller militär attack skulle knappast minska antalet offer eller minska risken för att stärka Al Quida som vunnit terräng i de Oppositionella grupperna som är allt annat än eniga om något annat än att de vill bli av med Assad.
Al Assad har en vecka på sig, GP 14 september 2013 Hade varit taktiskt riktigt val för McCain att vänta som minst tills den veckan gått innan han försökt vinna inrikespolitiska poänger. Utrikespolitiska poänger har McCain redan förlorat hos såväl konservativa som liberala och socialdemokratiska partier.
McCain: ”Bara början på en återvändsgränd”, Aftonbladet 14 september 2013
Obama kan räkna med kritik, SvD Perspektiv 15 september 2013
Kina vällkomnar amerikansk-rysk plan, DN 15 september 2013

Det är med outforskade politiskt möjliga fredliga överenskommelser som det är med en åker som ingen arkeolog grävt upp och där ingen geologisk mätning visat om något finns under ytjorden: Det går inte att uttala sig om vad som kan dölja sig under ytan.

Tillägg 20.00 Putin och Obama ser sig som vinnare, SvD 15 september 2013

Read Full Post »

Det är sällan man i svenska tidningar och sk. nymedia ser att de som skriver en artikel, än mindre en ledarkrönika på ledarsidan, använder sig av källkritisk analys värd namnet. Därför bör bra källkritisk analys berömmas. Tack Aftonbladet för artikeln.

Jag tänker på episoden när jag läst min e-post de senaste dagarna. Den fylls av konspirationsteorier om USA, Syriens president Bashar al-Assad och giftgasattacken 21 augusti.

Avsändarna heter saker som Bengt, Jens, Johan och ­Lena.

Det krävs inte särskilt mycket research för att ta reda på var informationen har sitt ursprung. Direkt efter gas­attacken sköljde en våg av desinformation genom internet.

Jag fick exempelvis säkert 100 mejl från upprörda läsare som efter gasattacken kunde berätta att Carla del Ponte från FN minsann sagt att det var rebellerna som låg bakom.

Det visade sig snart att Vremja, ryska Aktuellt, hade haft ett inslag om just detta någon dag innan. Carla del Ponte är en högt respekterad schweizisk åklagare och om uppgiften vore sann skulle det självfallet undergräva trovärdigheten i påståendet att den syriska regeringen ligger bakom attacken.

Problemet är bara att det uttalande som spreds gjordes i maj, om en annan, tidigare, attack. Avståndet mellan ryska statstelevisionen om min mejlbox var dock inte så långt.

Den ryska taktiken blev tydlig när Vladimir Putin i går skrev en debattartikel i Syrienfrågan i New York Times.

Ryssland brukar alltid reagera mycket skarpt på synpunkter utifrån om rysk politik, men de har inga problem att själva lägga sig i inrikespolitiken i andra länder.

På nätet har det uppstått en ohelig allians mellan högerextremister och gamla vänsterradikaler som vidarebefordrar rysk statspropaganda som RT.com och ”Rysslands röst” som om de vore sanningar. Konspirationsteorier, som ofta även inkluderar Israel och diverse dolda krafter, florerar.Rysk propaganda fyller min mailbox, Anders Lindberg ledarkrönika Aftonbladet 13 september 2013

Notera två saker direkt:
* Carla del Ponte är schweizisk åklagare. Inte kemist. Carla del Ponte är en högt respekterad schweizisk åklagare inte utbildad på analys vid laboratorium av prover tagna efter någon form av attacker.

* Carla del Ponte har till dags dato [IEJ: mig veterligt] ännu Carla del Ponte har inte lämnat någon som helst källhänvisning för kontroll av uppgifterna som alltså härrör från attack i maj före sommaren 2013.

Viktigt att notera är också att det i väst är vänsternissar som står till vänster om svenska Vänsterpartiet samt mycket naiva journalister som köper denna sorterns desinformation. Tack Aftonbladet för klargörandet om desinformationens ursprung.
Dock är det också viktigt att känna till Rysk Historia samt vilka grupper inom den ryska statsledningen som har synts göra utspel via ryska media och eller insändare/debattinlägg med falska namn främst inom liberala media i väst. Det är de två grupperna, gammelkommunister inom ryska militären samt överlevande tsarister inom den Rysk-Ortodoxa kyrkan som nu liksom under Sovjetunionens tid utifrån helt olika utgångspunkter samverkar i desinformation. I ärlighetens namn tror jag president Putin får allt annat än korrekta uppgifter från tid till annan. Dessa grupperna blev synliga igen i nuvarande Ryssland efter Pussy Riots skandalösa uppträdande i rysk-ortodoxt kyrkorum. I väst spreds desinformationen då att det var Pussy Riots Putinfientlighet som var orsak till att de åtalades. Så var inte fallet. De kränkte alla troende inom Rysk-Ortodoxa kyrkan. För övrigt är det värt att notera att sådant agerande hade varit lika straffbart i Sverige långt in i nutid.

Läs gärna Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Vän av ordning, läs vänsternissar samt naiva (främst) svenskar, undrar säkert: Men desinformation förekommer väl även från USA. Ärligt talat så finns det ALLTID skäl att göra noggrann källkritisk analys av påståenden och uppgifter. Detta oavsett om det handlar om Syrienkrisen, Pussy Riot-ärendet eller sk. Klimathotet. Alldeles för ofta har det ökade antalet media som finns att tillgå idag lett till alltför politiskt dåligt vetenskapsteoretiskt underbyggd desinformation bl.a. på grund av avsaknad av källkritisk analys i stor del av mediavärlden oavsett i vilket land vi talar om.

Read Full Post »

Det är med näst intill 100% säkerhet Assads folk som var ansvarig för gasattacken. Veckorna innan började det bli oro för represalier från regeringssidan mot vanligt folk höras bland muslimer som flytt från Irak efter Irak-Irankriget för länge sedan. Jag hörde flera som jag vet tillhör de som religiöst står närmare Khomeini. (Knappast troligt att någon har en bild på Khomeini i sitt vardagsrum på hedersplats om personen inte beundrade honom och hans efterföljare). Hörde Syrisk-Ortodoxt kristna som precis som kommer från området nära Irak-Syriska gränsen. Många pratade om något som jag då inte förstod vad det var som de var mycket rädda för skulle hända och frågade även hur de andras släktingar hade det. Några sedan länge etablerade i Sverige och svenska medborgare. Andra de talade om var äldre släktingar som bor kvar i Syrien antingen för att de flytt dit en gång eller för att de är syrier.

Som jag skrivit i bloggen tidigare – alla metaller, och det finns metallfragment, från t.ex. behållare är fullt möjliga att identifiera var metallen brutits. Vanliga metallurgiexperter vet kanske inte så mycket om detta, men i såväl Sverige som Canada (något laboratorium även i NY,USA) som Ryssland finns arkeologer som använt sig av de nya tekniska metoderna för identifiering av ursprung av metall när de studerat artefakter, bl.a. de artefakter som hittades i Staraja Ladoga och runt Ladoga. Bl.a. artifakter som beskrevs av Sedov VV i Sedov VV Srednevekovaja Ladoga, Leningrad Nauka 1985. (De som inte känner till så mycket om teknikerna kan t.ex. läsa Iron and man in Prehistoric Sweden, Stockholm 1979)

Att båda sidor begått krigsbrott står klart. Solklart. Detta förändrar inte att Assad, precis som Hitler hade, har högsta ansvaret för att krigsbrott begåtts med eller utan godkännande från högst ansvarige. Vilket ju Assad numera också erkänt sig inneha. Sarin har tillverkats av regeringssidan i Syrien. Det finns inget legalt användningsområde för Sarin. Ryssland lär enligt vad många säger ha mycket bra teknik för att kunna destrauera bl.a. Sarin och andra kemiska vapen. Skulle vara bra om Ryssland erbjöd sig att med Arabiska förbundet och något lämpligt EU-land, kanske Tyskland(?) övervaka att destruktion sker snarast möjligt.

Sedan är det viktigt att alla de som begått krigsbrott ställs inför Internationella Domstolen i Haag. Det vore bra om Ryssland lyckades att med hjälp av Assad få fram de militära ledare som låg bakom gasattacken. Make no mistake – It was the Goverment side in that case. USA och Frankrike skulle tillsammans med Kina (Kina har mycket bra forskare en del av dem har fn. gästprofessurer/doktorandstudier inom EU) försöka få fram motsvarande ansvariga på den Syriska Oppositionens sida. För att få lugn och ro i Syrien så att FN-trupp (förslagsvis ledda av Ryssland som redan finns på plats) kan börja arbetet att skapa förutsättningar för demokratiska val i Syrien.

I dagsläget verkar det om media (visserligen för ovanlighetens skull, men ändå…) har rätt som det krävs en omformulering av alla liggande förslag så att det görs klart att det inte bara handlar om ekonomiska sanktioner om inte allt Sarin redovisas och lämnas för destruktion. I dagsläget behöver det väl ändå inte sägas i klartext vad en ev. FN-trupps mandat blir utöver att skydda all lokalbefolkning och vanligt folk från båda sidors agerande. Världen kan väl inte stillatigande se på när människor år ut och år in, för det är många år nu, eller låta striderna fortsatt pågå i Syrien.

Det viktiga nu är dock inte att ha rätt. Utan det viktiga är att handla rätt. Allas vår gemensamme Gud oavsett vad vi kallar honom kan aldrig ha avsett att krig mellan de som tror på Gud/Allah skall få fortgå.

Putin: Rebellerna låg bakom gasattacken, Expressen 12 september 2013 Fel. Frågan är inte om utan varför felaktiga uppgifter lämnats till president Putin. Syftet däremot är lättare att genomskåda. Det kommer en tid i Ryssland efter att president Putin inte längre är president och kampen om makten då märks tyvärr att den redan börjat.
Putin: Assad inte bakom gasattack, GP 12 september 2013
Inför Syrienmöte – utspel från Putin, Sveriges Radio 12 september 2013
Putin: Assad inte bakom gasattack, Aftonbladet 12 september 2013
Putin: Assad inte bakom gasattack, SvD 12 september 2013
Rysk-fransk konflikt om syriska kemvapen, DN 12 september 2013
För President Putins inlägg på New York Times, läs:
A Plea for Caution From Russia, President VladimirPutin in September 11 2013

Read Full Post »

Destruktion måste ingå i första steget. Annars är räcker inte aldrig så väl tänkta lösningar. Det måste till mer än så. För att få stopp på striderna i Syrien krävs det skydd för civilbefolkningen oavsett vilka de behöver skyddas mot och även att det läggs ut planer för att åstadkomma fria val så snart som möjligt. Alla goda krafter måste samarbeta annars är ingen lösning i sikte.

Som jag skrev i Omvärldsanalys natten till 7 september 2013 :
Man hjälper inte Syrien genom att stödja dess nuvarande diktator som i många år terroriserat majoriteten av sitt eget lands invånare. Hjälp kräver diktator får avgå och sedan så fria val som är möjligt så snabbt som möjligt. Det Ryssland och omvärlden kan göra därefter är endast att trygga säkerheten till liv och lem för oskyldiga oavsett vilka.

Allra först: Det finns inget som helst legalt skäl att tillverka Sarin. Det var märkligt att Assad först förnekade, sedan sa sig ta lite av ansvaret…. Hallå jorden! Det är Assad som är ansvarig för militärens giftattack, på samma vis som Hitler var ansvarig för Holocast, oavsett om det skett med eller utan Assads (Hitlers) formella godkännande!

Börjar bli trött på alla vänsternissars försöka att själva eller låta de de sympatiserar med smita undan personligt ansvar!So what – ansvarig är Assad, Norah4you 16.10 8 september 2013
Med vänsternissar här i Väst jämnställer jag personligen de gammelkommunister och tsarister som tycks ha försökt föra fram fel uppgifter om verkligt läge till President Putin. Syftet och Tendensen i den argumenteringen kan man bara ana. Det är ju dessa grupper som tillsammans med Al Quida är de som förlorar inflytande på det förslag som Ryssland nu lagt fram.

Växande stöd för rysk Syrienplan, GP 10 september 2013
Syrien accepterar Rysslands förslag, Expressen 10 september 2013
Växande stöd för rysk Syrienplan, Aftonbladet 10 september 2013
Syrien går med på ryskt förslag, Sveriges Radio 10 september 2013
Ryssland drar sig ur FN-möte, SvD 10 september 2013
Syrien redo offentliggöra kemvapen, DN 10 september 2013

Det är mycket bra förslag som Ryssland, eller om nu Ryssland svarade på en trevare från USA ointressant vilket se nedan *, lyckats få med Syriens Assad på när det gäller att få Syrien att godta att ALLA kemvapen inte bara skall redovisas för Ryssland och USA eller annat land utan att dessa skall ställas under Internationell kontroll. Men det är endast halva första steget. Första steget för att nå en win-win situation för såväl Ryssland som USA å ena sidan och det Syriska folket uppbackade av Världssamfundet, är att samtliga fabriker (är det 5 som en del av flyktingarna här nämnt senaste veckan? eller är det fler) plockas ner bit för bit samtidigt som kemvapen som producerats inte bara bevakas av internationell styrka, FN eller annan, KEMVAPNEN MÅSTE DESTRAUERAS SÅ SÄKERT OCH SNABBT DET BARA GÅR!
Först när en plan som omfattar hela första steget från redovisning till destruktion finns på förslagsbordet, så går det att slappna av.

Det krävs dock ett ANDRA STEG. Ett mycket viktigt steg – så snart det är möjligt måste FN se till att det ordnas fria val i Syrien där även de syrier som flytt ges möjlighet att rösta.

Jag skrev Detta bör enligt min mening hända:
* FN bör be USA och Ryssland att tillsammans sända in FN-trupp som ser till att alla kemiska vapen destraueras.

* Därefter är den enda möjligheten som jag ser det utifrån att det samtidigt är så att Al Quida vinner mark på grundval av Assad och Assads mäns agerande under senare år, att Ryssland som redan har en flottbas i Syrien, ges uppgift av FN att säkra vanliga människors liv och hälsa i sina bostadsområden fram tills att så fria val som möjligt kan hållas. Det är svårt för att inte säga omöjligt att hålla det vi i t.ex. Sverige kallar fria val. Det kommer troligen att vara svårt att få tillstånd stabilitet OM inte även de syrier som flytt de senaste åren också ges möjlighet att rösta. Här borde EU och i synnerhet Frankrike kunna vara behjälpliga.

Det är mycket möjligt att valresultat inte kommer att falla någon eller alla av parterna på läppen. Det är mycket möjligt att det heller inte faller USA, Ryssland, Kina eller EU på läppen. Men omvärlden har inte rätt att ifrågasätta ett val som omvärlden varit behjälplig med att få till stånd under tryggast möjliga former. Där går gränsen.Lite ansvar? – ALLT ansvar, Norah4you 19.50 8 september 2013

Första steget – destruktion av kemvapen. Andra steget se till att säkra vanliga människors liv och hälsa i sina bostadsområden i Syrien SAMT att skapa förutsättningar för ett så fritt demokratiskt val som det bara går. Rötterna till dagens situation går 1000 år tillbaka. De har blossat upp flera gånger under århundradena. Alawiterna som nu sitter vid makten var en gång de som förföljdes. Nu får det vara stopp och belägg. Oavsett vilket land vi talar om på denna jord, så skall det inte vara möjligt för någon ledare att hota sitt eget folk. Där är alla gränser till det anständiga för länge sedan överskridna.

Tror däremot inte, vilket det lät på svensk tv som om en del i USA och här i Sverige tror, att förslaget från Rysslands sida är ett försök att stalla för att dra ut på tiden. Den som skulle förlora mest i prestige om inte förslaget skulle gå att genomföra, det är president Putin. Om förslaget genomförs kan det säkert för en del se ut som Obama är vekare än Putin. Men lär av historien – En sådan seger till och vi är förlorade Om uttalandet från kung Pyrrhus från Epirus är sant eller bara en skröna, hör inte hit – det är slutliga resultatet på längre sikt som räknas. Inte tillfälliga prestigevinster eller prestigeförluster.

USA: Länge förberedd plan, GP 11 september 2013 Tro det. De ledande politikerna borde i så fall få en Oscar – vi vanliga dödliga har hört och trott på alla utspel hårda ord m.m….

Read Full Post »

ligger på den som är den som har huvudansvaret för ett land.

Finns endast en lösning som jag ser det – små dellösningar först:

* Assad bör snarast möjligt namnge de som enligt honom är ansvariga för attacken. Assad medger attacken men nekar till användning av gas.
DOCK är det konstaterat, vilket Assad borde fått uppgift via Ryssland vid det här laget, för inte kan de utanför ryska militären, dvs Putin och hans närmaste samt övriga i ryska statsledningen vara okunniga om att det är klarlagt till 100% att sarin använts. Så Assad borde ta ansvar, namnge skyldiga och själv avgå. En statschef som inte klarar av att få den respekt positionen kräver, måste ta fulla ansvaret.

Assad ångrar attacken, DN 8 september 2013
al-Assad tar på sig en del av ansvaret för den rapporterade kemvapenattacken i Damaskus.Syriens president förnekar kemvapenattack, Sveriges Radio 8 september 2013
Assad: ”Bekymrad och ångerfull”, Aftonbladet 8 september 2013
Assad varnar USA för vedergällningsattack, Expressen 8 september 2013 När Putin får klart för sig att han förts bakom ljuset, om Assad också förts bakom ljuset lämnar jag därhän även om det låter otroligt, så är det knappast så att Putin kommer att godta att de som fört honom bakom ljuset fortsätter med detta. Någon ordning får det allt vara och tror jag det kommer att bli.

Detta bör enligt min mening hända:
* FN bör be USA och Ryssland att tillsammans sända in FN-trupp som ser till att alla kemiska vapen destraueras.

* Därefter är den enda möjligheten som jag ser det utifrån att det samtidigt är så att Al Quida vinner mark på grundval av Assad och Assads mäns agerande under senare år, att Ryssland som redan har en flottbas i Syrien, ges uppgift av FN att säkra vanliga människors liv och hälsa i sina bostadsområden fram tills att så fria val som möjligt kan hållas. Det är svårt för att inte säga omöjligt att hålla det vi i t.ex. Sverige kallar fria val. Det kommer troligen att vara svårt att få tillstånd stabilitet OM inte även de syrier som flytt de senaste åren också ges möjlighet att rösta. Här borde EU och i synnerhet Frankrike kunna vara behjälpliga.

Det är mycket möjligt att valresultat inte kommer att falla någon eller alla av parterna på läppen. Det är mycket möjligt att det heller inte faller USA, Ryssland, Kina eller EU på läppen. Men omvärlden har inte rätt att ifrågasätta ett val som omvärlden varit behjälplig med att få till stånd under tryggast möjliga former. Där går gränsen. Sedan kan både jag och ni som läser ha synpunkter. De hör dock hemma som synpunkter och inget annat.

Min synpunkt och viktigaste argument:
Det är Assad som är ansvarig för militärens giftattack, på samma vis som Hitler var ansvarig för Holocast, oavsett om det skett med eller utan Assads (Hitlers) formella godkännande!So what – ansvarig är Assad, Norah4you 8 september 2013

Read Full Post »

Dumt som spån är de rubriker som väl troligen vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet ligger bakom formuleringen av. (Kommer någon av rubrikerna ursprungligen från TT?)

”Attacken kan ha skett utan Assads godkännande”, Aftonbladet 8 september 2013
Hallå jorden! Det är Assad som är ansvarig för militärens giftattack, på samma vis som Hitler var ansvarig för Holocast, oavsett om det skett med eller utan Assads (Hitlers) formella godkännande!

Börjar bli trött på alla vänsternissars försöka att själva eller låta de de sympatiserar med smita undan personligt ansvar!

Militärledningen i Syrien uppges ha varit för ett giftangrepp, DN 8 september 2013
Kemvapen utan Assads godkännande, GP 8 september 2013
Kemvapen utan Assads godkännande, SvD 8 september 2013

Sedan må det tyvärr vara sant att Syriens kemvapen byggda med delar från väst, Sveriges Radio 8 september 2013 Det ursäktar ingenting i den aktuella situationen. Det är svårt i ett demokratiskt land att förutse vad varje enskilt godkänd exportprodukt kommer att eller ens kan användas till. För skulle man hårddra det, så borde det vara export och handelstopp till ett större antal av FN-staterna. Vilket onekligen försämrar världsekonomin samtidigt som icke kontakt med odemokratiska länder gör det svårt för de som vill införa demokrati där att agera politiskt.

Men till syvende och sist: Assad är precis som Hitler var, ansvarig för vad Militärer underställda högsta statsledning gjort.

Read Full Post »