Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Åsa Romson (MP)’

Få politiker har misslyckats så kapitalt med det viktigaste när det gäller en politiker…. trovärdigheten. Hur i hela fridens namn du har lyckats att doktorera, det övergår mitt förstånd. För även vad det gäller vetenskapsteori så har du visat din okunskap alternativt ovilja att presentera giltiga argument som håller från teori/tes till bevis.

Romson avgår ur regeringen, Aftonbladet 9 Maj 2015
Romsons fallskärm 1 524 000 kr, Expressen 9 Maj 2016
Kritik mot att bara Romson petas, GP 9 Maj 2016
Åsa Romson avgår ur regeringen, DN 9 Maj 2016

Bye, Bye Åsa Romson okunnigare minister i den sämsta regering alla kategorier som Sverige någon sin har, det är det eftermäle du lämnar efter dig utöver minnet av alla dina klavertramp.
Men å andra sidan har det verkat som om du trott att lagar och vetenskapligt förhållningssätt inte gäller dig själv:
Romson målade båt med förbjudet gift, Aftonbladet 6 oktober 2014 Läs gärna min kommentar i Åsa Romsons samvete rymligt

Inte ens när det gäller sk. klimathotet har Åsa Romson lyckats förstå att verkligheten vinner över datamodellers beräkningar…..
MP: Reinfeldt struntar i klimatet, DN 1 oktober 2014 MP = Miljöpartiet, Sweden’s Green Party. Reinfeldt = former Prime Minister of Sweden.
Verkligheten Åsa Romson var då du tillträdde som Miljöminister att det inte existerar något som helst klimathot…. se Antarctic Sea Ice reaches new record maximum, reblogg från Wattsup 9 Oktober 2014
För övrigt undrar jag var du Åsa Romson var under vanliga skolans lektioner i biologi, fysik och kemi…. för att inte tala om när dina skolkamrater fick lära sig att landet höjer sig när isen smälter…. inte tvärt om…..
För basala kunskaper om vår jord som du har missat, kan du läsa här: Fakta om Jorden nu när du får tid att ägna åt att lära in det du skulle lärt dig redan i Grundskolan.

Bye Bye Åsa Romson.

Read Full Post »

När jordens historia skrivs, så finns det bara ett svar på ryggklapparnas COP21-avtal:
Det är tillåtet vara dum, mycket dumt av politiker, Greenpeace och media att själva visa upp sin dumhet. För dumhet är det enda hela spektaklet är. De är så stolta över att de enats om att sänka målet från 2,0 grader till 1,5 grader Celsius. Att de inte kan Fotosyntes
Utdrag från den bloggartikeln:

Sammanfattning
CO2 som finns i atmosfären (och/eller i form av karbonater från vattnet) samt H2O som sugs upp av rötterna i gröna växter ger oss människor syre vi behöver för att andas. Processen kallas Fotosyntes och utgör en av grundkunskaperna som alla skall ha fått lära sig förstå innan sitt 7:e skolår. Dvs. förstå processen redan innan kemilektioner som ger kemiska formeln för processen lärs ut under senare skolår.
Källa: Kolets kretslopp Fotosyntesens kemi, Magnus Ehinger.nu/undervisning

är illa nog. Värre är att de inte förstått varken
Gaser i atmosfären

där CO2 är en uppåt avrundad siffra. 6-decimalen kan aldrig någonsin ens med de värsta scenarier som de sk. experterna bakom ofullständiga datamodeller, någonsin göra att en avrundning kan bli större än 0,04%
De som påstår det, saknar t.o.m. den kunskap som man förr var tvungen att ha redan i 6:e klass. Vilket är illa nog.

Men värre än så. Den svenske forskaren som så många av dem litar på och refererar till, i hans beräkningar har karln blandat samman vikt- och volymprocent….. nåväl det har som minst en av de sk. datamodellernas skapare också gjort…. man tager vad man haver sa Kajsa Varg…. (Känd kokerska här i Sverige som troligen inte sa det men väl gav ut en Kokbok)

Som om inte detta var nog i demonstration av okunnighet, så kommer så de vanliga påståendena från CO2-troende att
English text:

Utdrag från den bloggartikeln:
Archimedes princip är en fysisk lag om flytförmåga som visar att alla föremål som sänks, trycks eller hålls nere i vätska ”trycker” undan motsvarande storlek på vikten av det föremål, stort som litet, som sänks, trycks eller hålls nere i vätskan.

Vikten för den undanskjutna vätskan motsvarar storleken på upptrycket. Om vikten av det som sänks, trycks eller hålls ner i vätska är/blir mindre än vikten hos den förskjutna vätskan, så stiger föremålet/landet som tryckt undan vätska. För inlandsis och glaciärer som smälter medför detta att landhöjning påbörjas. Landhöjning är en retarderad rörelse där det land som först kommit till ytan utan inlandsis ovanpå har en landhöjning som först är stark men som sedan avtar samtidigt som land som senare sluppit inlandsis/glaciär pga att is smält har en annan landhöjningshastighet.

Påståenden från CO2-troende är att det minsann inte skulle gälla glaciärer eller inlandsis som smälter på land. Dum, Dummare, Dummast uppvisande igen. För å ena sidan är det en sak de borde lärt sig senast 4:e skolåret. Att landet höjer sig när inlandsis smälter och drar sig tillbaka….. Se Landhöjning och i samband med det, så SKALL de också fått lära sig vad Erosion är…..

Får väl lägga till lite som varenda elev som haft undertecknad i geografi fått lära sig. En utvidgning av allt som står i Geografiboken för 7:e klass inledande kapitel om Jorden här i Sverige. En didaktisk övning som brukar få elever att fatta att tektoniska plattorna vilar på en trögflytande vätska – skall inte gå djupare in på den biten än övningen medger:

Lärarhandledning för övning som förklarar Jordens storlek samt hur Tektoniska plattor rör sig:

Lärarhandledning 5Övning
Om Du tar ett rep och mäter upp halva jordens diameter. Dvs 12 756 km delat med 2 och låter 10 km motsvara 1 cm på repet, så får Du ett rep som är ungefär 6 meter 37,8 cm långt. Ta detta repet med Dig ut på skolgård, parkeringsplats, gräsmatta etc och be en kompis hålla en av ändarna medan Du slår en cirkel användande repet som ‘passare’. Cirkeln motsvarar jorden.

För att förstå förhållanden mellan jordens storlek och våra högsta berg samt djupaste havssänkor, så kolla upp i kartbok hur högt Mount Everest är. 8 848 m. Dvs. På din cirkelyta motsvarar Mount Everest en utbuktning som är mindre än 1 cm. Gör en markering. Slå sedan upp Marianergraven, världens djupaste punkt i jordskorpan. 10 911 meter. Med andra ord, något mer än en 1 cm inbuktning från din cirkel. Det Du då ser är hur liten del av den totala jorden som vi människor över huvudtaget har varit uppe på eller nere i för att nosa på kunskaperna om.

Lärarhandledning 6:
Förklara begreppen kortfattat och nöj dig på lägre stadier att berätta att jorden längst in är som varmast och att ytan är svalare samt att den värme som finns längst in precis som allt annat vill utåt (Centrifugalkraft Visa hur en vulkan ser ut i genomskärning samt förklara genom att låta eleverna genomföra följande övning:

Övning: Skriv ut följande instruktion till skoleleverna:

Om Du tar en bok och din kompis tar en annan och ni ställer Er mitt emot varandra och håller böckerna ungefär lika högt, samtidigt som ni rör er mot varandra,
så händer ett av följande fenomen när ni för dem mot varandra:

* Böckerna kolliderar och viker sig båda
* Böckerna kolliderar och den hårdaste pressar bort eller ner den andra
* Böckerna kolliderar och glider över respektive under varandra.

De ‘effekter’ som vi människor upplever dem av att de tektoniska plattorna flyter omkring och gnager på alternativt kolliderar med varandra upplever vi som jordbävningar, vulkanutbrott etc.

—– mer behöver vi som lärare inte gå igenom före eleverna börjar läsa Fysik och Kemi. Det vi här lagt grunden för är förståelsen att det finns många vulkaner både på land och i havet. Vi kan möjligen visa på Atlantryggen. Lämpligt är att själv slå upp begreppet.

De vilsegångna fåren – ryggklapparna på COP21 i Paris och CO2-troende:

Nu börkar det tuffa klimatarbetet, GP 13 December 2015
Klart världens första globala klimatavtal, DN 13 December 2015
Romson nöjd med avtalet, DN 13 December 2015
Obama om avtalet: Kan bli vändpunkt för jorden, SvD 13 December 2015

Snurren finns det gott om:
Teknikerna som kan bli klimatets räddning, DN 13 December 2015
Det är för väl att vi människor INTE kan påverka klimatet på jorden på det sätt de CO2-troende inbillats av sk. experter som varken lärt sig grunderna för det som krävs av den som vill bygga modeller – att ha med SAMTLIGA NÖDVÄNDIGA PREMISSER; eller lärt sig något om Jorden och Jordens historia,
det är för väl att de så till den milda grad tagit misste. För hade de haft rätt, så hade de åtgärder de föreslagit påskyndat den istid vi redan är inne i 2:a skedet av upptrappningen mot!

Read Full Post »

Var fanns alla dessa som tror på Klimathotet som vore det religion trots att det är så långt från sanning som tänkas kan. Förvisso kan en del förklaras med att Greenpeace hippies lyckats infiltrera medier och politik så att många tror och trott att de varit objektiva vetenskapliga och allt möjligt annat de aldrig varit…. Greenpeace ingen världsregering

Sveriges Miljöminister Åsa Romson verkar sakna kontakt med verkligheten…. inte nog med att hon inte förstår Fotosyntes och Archimedes princip… värre än så hon tror sig veta mer än andra, men visar själv att det är tillåtet att vara dum men dumt att bevisa det.
Hur har hon lyckats doktorera utan att förstå att Verkligheten gäller inte Datamodeller….

Klockan tickar för klimatförhandlingarna i Paris.

Ett avtal skulle enligt ursprungliga planen ligga klart i kväll, men fortfarande återstår en rad stora knäckfrågor och därför skjuts nu deadline till i morgon.

I nya förslaget i går kväll hade kravet på etappmål för utsläpp till 2050 samt minskade utsläpp från flyg och sjöfart strukits.

– Sverige och EU kommer arbeta aktivt för att få tillbaka tydliga målsättningar, säger miljöminister Åsa Romson (MP).Utsläppsmål strukna ur sista avtalet, Aftonbladet 11 December 2015

Börjar från början….

Vattnets Kretslopp
The watercycle

* På ‘land’ har vi rester efter de senaste istiderna. Men Archimedes princip gäller oavsett om vi har att göra med glaciärer(som tynger ner land) eller is i Arktis (flyter i ‘havet’) eller is och glaciärer i t.ex. Antarktis där det finns såväl drivis som is på land.
…..
* Havsyta är ALDRIG ett exakt mått. När man vetenskapligt talar om havsnivåer så är det medelvärden över en lång period, minst ett år, där man jämför högsta och lägsta värde under dygn. Glöm aldrig bort månens dragningskraft på vatten.
Fakta om jorden

Sedan kommer det allra viktigaste som varenda svensk skolelev skall ha fått lära sig för att lära in redan i 3:an eller 4:an och som upprepats många gånger innan eleven gått ut 9:an….

Utan syre dör vi människor. Utan Fotosyntes och växtlighet får vi inte syre

Enkelt uttryckt är det så att den syre vi andas till stor del kommer från jordens lungor de gröna växterna. Många tycks ha glömt att det är större problem att bygga på platser där träd ha stått eller hugga ner träd och växtlighet, oavsett om detta är i urskog, norra halvklotets barr- och lövskogar eller mindre träd och buskar i tätorternas alltmer glesnande parker som äts upp av bostads och industribyggnader, för det är Fotosyntesen som ger oss människor det syre vi behöver. För CO2 är det som växterna ‘äter’ och lämnar oss syre och själva gör socker av kolet…. kol är också energi för växterna.Fakta Fotosyntes

Fler som behöver läsa på det de aldrig lärde in eller har glömt….

Klimatavtalet skjuts upp, SvD 11 December 2015
Förlängd tid för klimatförhandlingar

Read Full Post »

Det pågår en strid inom KD om överenskommelsen – att oppositionen lägger ner sina röster i stället för att rösta emot regeringens budget, så att inte Sverigedemokraterna blir tungan på vågen.

På fredag har KD riksting och ska rösta om överenskommelsen. Om partiledningen, som är för, förlorar, då fattar KD som parti beslut om att lämna överenskommelsen och därmed faller hela pakten, enligt Jan Björklund.FP-ledaren Jan Björklund: Nyval hotar före jul, GP 6 oktober 2015

Hotar? Vore det bästa som kan hända. Sedan kräver för Sveriges bästa det näst viktigaste: Låta Annie Lööf (C) ta ansvar för Statsministerposten och ”vår” moderata partiledare som är skicklig kompetent o.s.v. men saknar samtliga de viktigaste ledaregenskaperna ta ansvar för Sveriges Finanser. Det handlar inte om att ha rätt, utan om att handla rätt. Viktigt att komma ihåg för Alliansen är att den som blir Statsminister måste kliva i inte Löfvéns slarvigt knytna skor utan de stora skorna det innebär att vara Statsminister för ALLA svenska medborgare.

Björklund: Nyval hotar före jul, Aftonbladet 6 oktober 2015
Björklund: KD-beslut kan leda till ett nyval, Expressen 6 oktober 2015
Nyval hotar före jul, DN 6 oktober 2015

Read Full Post »

Kunde just ana att Romsons fina titel inte betydde något annat än vackert ord på papper…..

Att Åsa Romson inte är ställföreträdare för Stefan Löfven trots att hon utsetts till vice statsminister visar att det råder ojämlika styrkeförhållanden inom regeringen, enligt statsvetaren Ulf Bjereld.

– Det urholkar prestigen kring titeln vice statsminster, säger han.”Urholkar prestigen kring titeln vice statsminister, SvD 18 juli 2015
Håller helt med. Samtidigt skall vi vara tacksamma att det inte är hon som skulle få träda in om traineen som fortfarande lever kvar i 70-talsdrömvärlden han växte upp i skulle behöva ersättas. Någon måtta på galenskaperna får det allt vara, även i Sverige!

S-krav: Romson får inte ersätta Löfvén, DN 18 juli 2015
Romsons vice roll förvirrar, GP 18 juli 2015

Read Full Post »

Vet inte om man skall skratta (åt Löfvén) eller gråta (över förfallet av Sverige-aktien)…..
Kom bara inte och säg att jag inte varnade:
Inte blir det bättre att tänka sig Löfven som kusk men utan piska och med andra som håller i remtygen! 😛
Bäva månde Sverige utöver att vi kommer att bli utskrattade. Förstår mer och mer tyskarna som länge sagt Die dummen Schweden
redan veckan innan valet 14 september 2014.

Vi kan inte ha en statsminister som tror han står över lagen. Illa nog att vi har en vice Statsminister som briljerat med att trots sin höga akademiska examen tro att hon står över lagen….. Åsa Romsons samvete rymligt

Så nu det senaste.
Det hade varit illa nog om det varit en fackföreningspamp som inte kontrollerat att de hantverkare han anlitar har kollektivavtal…..
men
att Sveriges Statsminister, tillika fd. fackföreningspamp som gång på gång kritiserar företag som i enlighet med EU-s direktiv och lagar anställer arbetskraft från andra EU-länder och som gång på gång kritiserar dessa företag och Offentlig verksamhet som då får arbetskraft som inte har s v e n s k a Kollektivavtal, själv struntar i att kolla upp de han anställer, det tar priset. AVGÅ LÖFVÉN! NYVAL I SEPTEMBER ÖNSKAS!

Skulle någon på Alliansens sida ens kunna tänka sig att inte våga ta ansvar för Sverige, så bör den personen också avgå från sina uppdrag. Så här skall inte ett land skötas!

Löfvén lejde byggare – utan kollektivavtal, Aftonbladet 21 maj 2015
Löfvéns firma saknar kollektivavtal, SvD 21 maj 2015
Löfvéns firma saknar kollektivavtal, GP 21 maj 2015
Löfvén anlitade firma utan kollektivavtal, Expressen 21 maj 2015

Håller helt med Aftonbladets kolumnist: Hyckleriet är alltjämt en svensk paradgren, Patrik Lundgrens krönika Aftonbladet 21 maj 2015

Som jag skrev på twitter förut i morse:

Löfvén trött på tillkännagivanden, SvD 21 maj 2015
Regeringen får vika sig i hjärtefrågor, DN 21 maj 2015 Hallå Herr Statsminister! S + MP-regeringen är en minoritetsregering. Tyck som jag syndromet hör inte hemma när någon skall föreställa vara vald av hela svenska folket – att DU inte är vald av hela svenska folket ger dig ingalunda rätten att sätta dig över Svenska Grundlagar eller ens kritisera desamma!

Tänk jag trodde i min naivitet att Stefan Löfvén som minst lärt sig läsa och förstå Regeringsformen samt att han är villig att respektera Sveriges Rikes Grundlagar…. jag trodde också i min naivitet att Fackföreningsledare som minst levde som de lärde – redan innan de aspirerade på och blev svensk statsminister. Jag hade fel!

Norah4you's Weblog

En av de sånger vi sjöng i Folkskolan, ja mitt första skolår hade vi Folkskola…. andra fick vi Enhetsskola…, var Mormors Lilla Kråka skulle ut och åka. Kan inte låta bli att tänka på Kråkan när jag hör Löfven som inte vet åt vilket håll han skall köra om han blir Statsminister och som redan nu ropar på hjälp från Alliansen

Socialdemokraterna ändrar inte valstrategin bara för att en majoritet av partiets väljare vill ha in Vänsterpartiet i en S-ledd regering. Carin Jämtin hänvisar till Stefan Löfvens utsträckta hand mot flera partier.(S) nöjer sig med handen mot (V), Aftonbladet 9 september 2014 för att han skall få sitta vid tummarna om de Rödgröna inte får egen majoritet.

Det var illa nog när kapten i en båt som ännu inte lagt ut från land, än mindre lastats färdigt inte vet vart han skall avgå….. …..värre är en skeppare som inte…

Visa originalinlägg 1 157 fler ord

Read Full Post »

Det finns de som stoltserar med att visa upp sin egen okunskap och sitt eget stora ego….. Synd på så rara ärtor skulle förmodligen en del av de gamle sagt – för nog kan Åsa Romson se ut som om hon lärt in något – ända tills hon öppnar munnen. Får mig att tänka på den där gamla historien….. det som går som en hund, skäller som en hund ÄR att betrakta som en hund 😛 😉

Ärligt talat Pehr Garthon, var det för detta som Du och många andra ville föra Miljökampen och Jämlikhetsstriderna?

Vad kommer då denna partiledardebatt att ihågkommas för? Knappast för några stora politiska utspel. De fanns inga. Nej, det blir nog för Åsa Romsons fullständigt horribla liknelse mellan Auschwitz och dagens flyktingkatastrofer på Medelhavet. Till på köpet levererad just som 70-årsminnet från krigsslutet i Europa har högtidlighållits. Av Sveriges vice statsminister borde vi kunna kräva ett betydligt mer statsmannamässigt uppträdande.

Åsa Romson hade definitivt inte en av sina bättre dagar på jobbet.Rädda oss från Åsa Romson, Expressen ledarsidan 11 maj 2015 Det är illa nog att Sverige har en statsminister som mer liknar ledaren för Jönssonligan i filmerna. Att vi dessutom har en vice statsminister som är så kapitalt okunnig att frågan hos mig och andra lärare inställer sig: Är det på grund av ”Alla skall med”-skolan som Åsa Romson klarade sig genom Grundskolan. Kunskapsmålen i historia, samhällskunskap o.s.v. de målen visar damen från Miljöpartiet gång på gång att hon aldrig förmådde visa att hon lärt in…

Romson ursäktade Auschwitz jämförelse, GP uppdaterad 11 maj 2015
Romson hamnade snett med Medelhavet och Auschwitz, DN 11 maj 2015 Har Åsa Romson hamnat där hon sitter genom att trampa på ett bananskal eller är det möjligen så att Miljöpartiet av idag inte har kunniga kvinnor?

tillägg 13.30
Romson avkrävs offentlig ursäkt, GP 11 maj 2015
Hjälper inte ett dyft att Åsa Romson idag säger: – Det var ett väldigt beklagligt uttalande som jag djupt beklagar. Det var inte en bra liknelse. Det industriella massmord som Hitler stod för är ett brott som inte kan jämföras med något, säger Åsa Romson när hon möter pressen på Centralstationen i Stockholm vid lunchtid på måndagen.

”Arg och upprörd”
Hon menade att hon drogs med emotionellt i debatten.

– Jag var arg och upprörd och hade skräckbilder i huvudet. Men den liknelsen var inte på sin plats. Det var inte planerat utan med alldeles för lite tankearbete bakom, säger Åsa Romson.

Sedan hände det igen.

I SVT:s direktsändning använde Åsa Romson det nedsättande ordet zigenare för det romska folket. Även när Expressen intervjuade henne efter debatten använde Romson ordet zigenare.

Ska man säga så som vice statsminister?

– Det ska man inte, och gör man det ska man be om ursäkt för det, säger Åsa Romson.Romson: Inte en jämförelse jag står för idag, Expressen 11 maj 2015

Den som inte kan hålla tungan rätt i munnen HAR INTE PÅ BESLUTANDE POST ATT GÖRA ÖVERHUVUDTAGET. Ärligt talat – AVGÅ ÅSA ROMSON – hur urbota korkat får en människa bete sig och inte ta ansvar för sina handlingar samt avgå per omgående?

Nu börjar det koka i MP-leden, där också…. på tiden 🙂
Intern MP-kritik mot Romson efter nazistfadäs, Aftonbladet 11 maj 2015

Mycket bra ledarkrönika: Hur mycket mer Romson tål MP?, Karin Pettersson ledarkrönikan Aftonbladet 12 maj 2015

Read Full Post »

Åsa Romson (MP) sjunker som en sten.
Språkröret får lägst förtroende av alla partiledare, enligt Aftonbladet/Sverige tycker.

– Det har varit en turbulent politisk tid sedan valet, säger Anders Wallner, MP:s partisekreterare
….
Bara 14 procent av väljarna uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för miljöministern Åsa Romson, enligt undersökningen.
MP: Det har varit en turbulent tid, Aftonbladet 6 april 2015

Turbulent? Kanske. Men självförvållad!
…en vice statsminister, som till råga på allt är Miljöpartist, så borde man kunna kräva att personen som minst läst in vad som gäller och skaffat sig grundläggande kunskaper i det hon/han yrar om!

Första lokala kemiska analyserna av dricksvatten som i det fallet levererades ut från Vattenverket Alelyckan (Göteborg) skedde redan för 100 år sedan.

För 74 år sedan kontrollerades dricksvattnet i Göteborgs Vattenledningssystem kemiskt vid såväl utgående ledning från vattenverk som ute på ett antal kontrollstationer. Hur ofta? Regelbundet enligt schema.

För 58 år sedan inträffade i Svartån, Östergötland söder om Linköping, en stor fiskdöd som fick frågan om utsläpp (kemiska och biologiska) i vattentäkter upp på dagordningen. Provtagningar sattes igång för att kontrollera om gifter, kemikalier m.m. kom ut i vattenledningssystemen efter att vattnet behandlats i Vattenverk. (Tvåstegs rening; krav på längre gående rening än slamavskiljning, fanns med i Sveriges första Miljövårdslag…)

Med början på 1960-talet under en driftig Landshövding Eckerberg (Östergötland) kom det att bli möjligt för kommuner att söka statsbidrag såväl för vattenrening som för att kontrollera kvalitén (kemisk och biologisk) av vatten i våra vattenledningar. Några som tidigt gjorde kontinuerliga undersökningar var alla kommuner runt Vättern (samt storjordbruk och industrier) – se Vätterns Vattenvårdsförbund som det hette på 60-talet. Andra med liknande fortlöpande kontroll samlades i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Något som bl.a. resulterade i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) var bland de första i världen att få slutna system så att kemikalier och gifter inte letade sig in i dricksvattnet.Åsa Romson katastrofalt okunnig – För sent ute!!!

samt att pro på att hon har målat sitt fartyg med förbjuden giftfärg, Åsa Romsons samvete rymligt

Lär hon sig aldrig nå’t? Inte kan hon mycket inte….

Read Full Post »

I villande skogen går många får lösa….. de hittar stigarna som andra trampat upp. Man begär inte mer av dem.

Men av en vice statsminister, som till råga på allt är Miljöpartist, så borde man kunna kräva att personen som minst läst in vad som gäller och skaffat sig grundläggande kunskaper i det hon/han yrar om!

Första lokala kemiska analyserna av dricksvatten som i det fallet levererades ut från Vattenverket Alelyckan (Göteborg) skedde redan för 100 år sedan.

För 74 år sedan kontrollerades dricksvattnet i Göteborgs Vattenledningssystem kemiskt vid såväl utgående ledning från vattenverk som ute på ett antal kontrollstationer. Hur ofta? Regelbundet enligt schema.

För 58 år sedan inträffade i Svartån, Östergötland söder om Linköping, en stor fiskdöd som fick frågan om utsläpp (kemiska och biologiska) i vattentäkter upp på dagordningen. Provtagningar sattes igång för att kontrollera om gifter, kemikalier m.m. kom ut i vattenledningssystemen efter att vattnet behandlats i Vattenverk. (Tvåstegs rening; krav på längre gående rening än slamavskiljning, fanns med i Sveriges första Miljövårdslag…)

Med början på 1960-talet under en driftig Landshövding Eckerberg (Östergötland) kom det att bli möjligt för kommuner att söka statsbidrag såväl för vattenrening som för att kontrollera kvalitén (kemisk och biologisk) av vatten i våra vattenledningar. Några som tidigt gjorde kontinuerliga undersökningar var alla kommuner runt Vättern (samt storjordbruk och industrier) – se Vätterns Vattenvårdsförbund som det hette på 60-talet. Andra med liknande fortlöpande kontroll samlades i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Något som bl.a. resulterade i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) var bland de första i världen att få slutna system så att kemikalier och gifter inte letade sig in i dricksvattnet.

Ett av de ämnen som tidigt kontrollerades i dricksvatten var sk. högfluorerande ämnen. Skälet till att denna kontroll började under 1960-talet var att man fick gränsvärden för hur mycket fluor en människa som högst skall få i sig via dricksvatten. Ett antal vattentäkter fick åtgärdas eller bytas ut samt framtagning av speciella filter för de som hade egna vattentäkter om deras vatten skulle kunna anses som tjänligt. Men det var inte Kemikalieinspektionen, bara en i raden av myndigheter som för frågan numera men komplett saknar helhetsperspektiv till skillnad från gamla ”Blå sidan” (numera nytt namn) på Länsstyrelserna i hela Sverige. Högflourerande ämnen ska minska, Aftonbladet 15 januari 2015

I sakens natur ligger vådan av att Sveriges Regeringar speciellt när S varit involverad skapat allehanda myndigheter som inkräktar på varandras område och saknar helhetsperspektiv!!!! Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, Livsmedelsverket + några till som har ”ansvaret” för gränsvärden. Lagens förändring om kommunala ansvaret delvis katastrofal – på samma sätt som skolan. Dock sker regelbunden provtagning. Alltså inte bara skall ske utan sker!!!

För 27 år sedan lade Bo Wigilius, svåger till min systers make, fram sin avhandling: Isolation, characterization and risk analysis of organic micropollutants in water Tema, Universitet, 1988 Ingår i Linköping studies in arts and science, 0282-9800 ; 20; ISBN 91-7870-346-8
Därefter så ökades dricksvattenkontrollerna avseende gifter och kemikalier i dricksvattnet – det ställdes krav med skarpa gränsvärden (som tyvärr vad gäller vissa kemikalier blev mindre skarpa efter EU-inträdet)
Men redan på 70-talet hade dåvarande Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg haft ett stort antal symposier och konferenser där forskningsresultat om påverkan på människor av gifter/kemikalier i dricksvattnet tagit fram grunderna för hur vattenkvalité kontrollen bör göras. (Tips: Slå på Hälsovårdshögskolan i Libris)

Så hur du Åsa Romson lyckats missa att det du begär redan finns och till stor del inte bara är praxis utan lag sedan länge, det vete ”Gudarna”.
Du är en av de mest okunniga politiker som uttalat sig i Miljöfrågor!

Gifter i dricksvatten ska nu kartläggas, Åsa Romson (MP) klimat- och miljöminister i SvD Brännpunkt 14 januari 2015

Read Full Post »

Läser i Lena Mellins kolumn på Aftonbladet följande rader:

Jonas Sjöstedt har all anledning att se ljust på framtiden. Vänsterpartiet är, vid sidan av väljarna, den stora vinnaren på decemberuppgörelsen mellan ­regeringen och Alliansen.

Det finns en intressant passus i den skriftliga uppgörelse som presenterades av regerings- och Allianspartierna dagen efter annandag jul.
Den lyder så här: Förslaget till rambeslut samt riktlinjer för den ekonomiska politiken från den parti­konstellation som är störst släpps fram vid budgetomröstning i kammaren.
Vore jag Sjöstedt skulle jag spinna som en katt, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 4 januari 2015

”Den partikonstellation” står det – att överenskommelsen i sig i den aktuella formuleringen och övriga delar inte bara är tveksamma i förhållande till alla definitioner av demokrati, inklusive sk. representativ demokrati som vi har i Sverige, är en sak. En annan är vad som avsetts med formuleringen – det står inte om det avses att det är en minoritets regeringsbudget med eller utan uttalat stöd från i regering inte ingående parti. Inte heller står det vad som händer om det är oppositionens ev. budgetförslag med eller utan uttalat stöd för oppositionens budget som avses. Lena Mellin har funderingar om hur detta skall tolkas. Hon kan ha rätt. Jag vet inte. Har någon en fundering?

Lena Mellin fortsätter i artikeln:
På vanlig svenska betyder det att Stefan Löfven under resten av den här mandat­perioden tvingas göra upp om budgeten med både rege­ringspartnern Miljöpartiet och med Vänster­partiet.

Om inte Vänsterpartiet tas med blir nämligen Löfvens parti­konstellation mindre än Alliansen. Och då inträffar det märkliga att S- och MP-leda­möterna i riks­dagen förbundit sig att rösta på Alliansens budgetalternativ.

Det kommer sannolikt inte att inträffa i verkligheten och alltså kommer de nio vår- och höst­budgetar och de nio ändrings­budgetar som läggs fram före nästa val bli trepartiuppgörelser mellan S, MP och V.

Se även: Tror Löfvén han är Caesar?, Norah4you 4 januari 2014/A>

Read Full Post »

Older Posts »