Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Åsa Romson (MP) inte miljövänlig’

Åsa Romson (MP) sjunker som en sten.
Språkröret får lägst förtroende av alla partiledare, enligt Aftonbladet/Sverige tycker.

– Det har varit en turbulent politisk tid sedan valet, säger Anders Wallner, MP:s partisekreterare
….
Bara 14 procent av väljarna uppger att de har stort eller mycket stort förtroende för miljöministern Åsa Romson, enligt undersökningen.
MP: Det har varit en turbulent tid, Aftonbladet 6 april 2015

Turbulent? Kanske. Men självförvållad!
…en vice statsminister, som till råga på allt är Miljöpartist, så borde man kunna kräva att personen som minst läst in vad som gäller och skaffat sig grundläggande kunskaper i det hon/han yrar om!

Första lokala kemiska analyserna av dricksvatten som i det fallet levererades ut från Vattenverket Alelyckan (Göteborg) skedde redan för 100 år sedan.

För 74 år sedan kontrollerades dricksvattnet i Göteborgs Vattenledningssystem kemiskt vid såväl utgående ledning från vattenverk som ute på ett antal kontrollstationer. Hur ofta? Regelbundet enligt schema.

För 58 år sedan inträffade i Svartån, Östergötland söder om Linköping, en stor fiskdöd som fick frågan om utsläpp (kemiska och biologiska) i vattentäkter upp på dagordningen. Provtagningar sattes igång för att kontrollera om gifter, kemikalier m.m. kom ut i vattenledningssystemen efter att vattnet behandlats i Vattenverk. (Tvåstegs rening; krav på längre gående rening än slamavskiljning, fanns med i Sveriges första Miljövårdslag…)

Med början på 1960-talet under en driftig Landshövding Eckerberg (Östergötland) kom det att bli möjligt för kommuner att söka statsbidrag såväl för vattenrening som för att kontrollera kvalitén (kemisk och biologisk) av vatten i våra vattenledningar. Några som tidigt gjorde kontinuerliga undersökningar var alla kommuner runt Vättern (samt storjordbruk och industrier) – se Vätterns Vattenvårdsförbund som det hette på 60-talet. Andra med liknande fortlöpande kontroll samlades i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Något som bl.a. resulterade i att Holmens Bruk (nuvarande Holmen) var bland de första i världen att få slutna system så att kemikalier och gifter inte letade sig in i dricksvattnet.Åsa Romson katastrofalt okunnig – För sent ute!!!

samt att pro på att hon har målat sitt fartyg med förbjuden giftfärg, Åsa Romsons samvete rymligt

Lär hon sig aldrig nå’t? Inte kan hon mycket inte….

Read Full Post »

Enligt Kemikalieinspektionen finns i år ingen variant av färgsorten som är tillåten i Sverige.
Åsa Romson har utgått ifrån att färgen inte är förbjuden, uppger hon. Hon avslöjar även att hon släpper ut disk-, bad- och tvättvatten.

– Jag har gott samvete. Jag kan leva med det.
Enligt Romson går det inte att tvätta botten på större båtar på det sätt som MP förespråkar som giftfritt alternativ.
Redan 2011 skrev Aftonbladet om Romsons segelskuta Jens Kiil, och att den värms upp med oljepanna
Romson målade båt med förbjudet gift, Aftonbladet 6 oktober 2014

Åsa Romson är en katastrof till Miljöminister Inte kan väl någon kalla henne Grön efter detta?

Se även: Åsa Romson (MP) ren katastrof, Norah4you 1 oktober 2014

Read Full Post »