Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Åsa Romson Alliansens draglok val 2014’

Åsa Romson har tidigare visat sin absoluta okunskap om sitt eget favoritområde ”klimatet”.

Från: The arctic sea ice spiral of death seems to have reversed
The headline is a quote by Dr. Judith Curry from a David Rose article in the Sunday Mail: Stunning satellite images show summer ice cap is thicker and covers 1.7million square kilometres MORE than 2 years ago…despite Al Gore’s prediction it would be ICE-FREE by now.

1409435267461_Image_galleryImage_polar1_JPG[1]
Miljömupparna saknar klimatkunskap

Inte undra på då att Tilltänkta bruden visar sina framfötter och bröllopskrav i saker hon inte alls har förutsättningar att förstå.

Löfven blir mer och mer liknande vid en trött orakad Nixon i 1960-års valrörelse mot Kennedy, se tidigare blogginlägg. Där Löfven i avsaknad på en hund försöker kasta ben till Folkpartiet för att locka över dem till sin sida. Löfven förstår säkert vid det här laget att även om han vinner ”valkriget”, så är risken stor att han inte bara tvingas utlysa nyval alternativt inte kan bilda regering alls. Största risken för Löfven är att Socialdemokraterna trillar under 25% i ett omval.

Försvarsfrågan och att hela Sverige skall ha rätt att försvaras är något som den yra hönan, förlåt Miljöpartistiska språkröret Åsa Romson aldrig förstått än mindre verkar ha kapacitet att lära sig förstå. Men ok, det är min privata uppfattning och privata uppfattningar är det tillåtet att ha i Sverige!

Försvarsmyndigheten FOI vill samarbeta med Kina om programvara som kan användas för massförstörelsevapen – via bulvanupplägg och trots vapenexportförbud, enligt SVT.
-Det är obegripligt, säger Urban Ahlin (S) medan MP anmäler statsråd till KU.
FOI i nytt Saudiupplägg med Kina, GP 3 september 2014

Ministrar KU anmäls för kinesisk vapenaffär, Expressen 3 september 2014

Kungliga tekniska högskolan, KTH, används som mellanhand för att kringgå den svenska linjen att inte samarbeta i försvarsfrågor med Kina. ”Uppdrag granskning” avslöjar FOI:s planer att sälja ett datorprogram som gör det lättare att utveckla stridsflygplan och missiler.Kinesisk affär skulle rädda Försvarets projekt, DN 3 september 2014 Roligare och roligare. Dags upplysa Rödgröna röran: Sverige är INTE KOMMUNISTISKT, INTE SOCIALISTISKT! Kungliga Tekniska Högskolan lyder INTE UNDER SVENSKA STATEN

FOI i nytt Saudiupplägg med Kina, SvD 3 september 2014 Uppdragsforskning som utförs av eller med hjälp av KTH:s samarbetspartners har Svenska staten inte med att göra alls när anslag till forskning väl delats ut. KTH är inte Rödgröna rörans hantlangare!

Att Urban Ahlin (S) som tidigare visat sig dåligt påläst om Regeringsformen tycker det är obegripligt, det kan jag till nöds förstå. Det är INTE tillåtet för svenskt statsråd att lägga sig i en svensk Myndighets beslut annat än att genom Regerings valda representant försöka styra Myndighetens styrelsebeslut i den riktning som önskas.

Regeringsformen

10 kap. Internationella förhållanden
Regeringens behörighet att ingå internationella överenskommelser

1 § Överenskommelser med andra stater eller med mellanfolkliga organisationer ingås av regeringen.

2 § Regeringen får ge en förvaltningsmyndighet i uppdrag att ingå en internationell överenskommelse i en fråga där överenskommelsen inte kräver riksdagens eller Utrikesnämndens medverkan.

Riksdagens godkännande av internationella överenskommelser

3 § Riksdagens godkännande krävs innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse som
1. förutsätter att en lag ändras eller upphävs eller att en ny lag stiftas, eller
2. i övrigt gäller ett ämne som riksdagen ska besluta om.

Om det riksdagsbeslut som avses i första stycket 1 eller 2 ska fattas enligt en särskild ordning, ska denna följas även vid riksdagens godkännande av överenskommelsen.

Även i andra fall krävs riksdagens godkännande innan regeringen ingår en för riket bindande internationell överenskommelse, om överenskommelsen är av större vikt. Regeringen kan dock avstå från att inhämta riksdagens godkännande, om rikets intresse kräver det. Regeringen ska då i stället överlägga med Utrikesnämnden innan överenskommelsen ingås..

[Kan i och för sig förstå att det för de som inte kan läsa kanslisvenska kan tyckas stå något annat än vad orden säger. Men det är inte det saken gäller/IEJ]

Statliga myndigheters underrättelseskyldighet

13 § Chefen för det departement som har hand om utrikesärendena ska hållas underrättad, när en fråga som är av betydelse för förhållandet till en annan stat eller till en mellanfolklig organisation uppkommer hos en statlig myndighet.

[Notera att det är respektive statliga myndighets uppgift att hålla ”Chefen” för det departement som har hand om utrikesärendena underrättad. Inte tvärt om. IEJ]
…..
12 kap. Förvaltningen

Den statliga förvaltningsorganisationen

1 § Under regeringen lyder Justitiekanslern och andra statliga förvaltningsmyndigheter som inte enligt denna regeringsform eller annan lag är myndigheter under riksdagen. Lag (2010:1408).

Förvaltningens självständighet

2 § Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.

3 § Förvaltningsuppgifter får inte fullgöras av riksdagen i vidare mån än vad som följer av grundlag eller riksdagsordningen.

– – – – – – – – –

Bröllopsvåndorna för den Rödgröna röran under ledning av en allt annat än fräsch hungrig Löfven, blir värre och värre ju närmare valet vi kommer och ju svårare han har att förklara hur han skall kunna driva S-politik i en minoritetsregering som har trilskande potentiell brud och en bestman som förklarat sig redo för ministerpost innan valet ens är avgjort.

Att Löfven själv uttalar stöd för utredning av något som inte alls ligger på Konstitutionsutskottets bord under forsknings- och samarbetsforskningstid när pengar getts till en från svenska Staten fristående Högskola/Universitet, det förvånar inte heller.
<A HREF="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19468895.ab, Löfven och Romson: Utred Kinaaffären, ”Regeringen måste lägga korten på bordet”, Aftonbladet 3 september 2014
Jag upprepar: Sverige är INTE KOMMUNISTISKT, INTE SOCIALISTISKT. I SVERIGE GÄLLER SVENSKA REGERINGSFORMEN oavsett om Statsministerkandidater och aspirerande blivande ministrar inte lärt sig ordkunskap och ordförståelse nog att förstå vad där står!

Löfven framstår mer och mer som okunnig i det mesta när det gäller utbildning och utrikesaffärer samt med dåligt pålästa rådgivare som inte kan Regeringsformen

Read Full Post »

Tänk om det är så illa att Åsa Romson (MP) inte klarar av att läsa och förstå vad som gäller i verkligheten. CO2-korthuset har fallit i bitar och det är dessutom så att vädret nu inte är extremare än vädret förr. Däremot är det så att okunniga politiker tillåtit folk att bygga på platser där de förr inte fick bygga p.g.a. risk för ras, översvämning eller för nära vattendrag. Okunniga politiker är vad Miljömupparna för fram som sina språkrör. Kunde de hälften av det de tror sig kunna, så hade de vetat:

BOMBSHELL:Study shows greenhouse gas induced warming dropped for the past 14 years, wattsupwiththat 2014/08/05

Verkligheten däremot är helt annan än vad Miljömupparnas Åsa Romson samt de CO2-troende fått för sig:

Antalet bränder i landet har varierat kraftigt ända sedan 1950-talet – men någon tydlig långsiktig trend är omöjlig att se.

– Det går inte att säga att bränderna blivit vare sig fler eller färre, säger Lars-Gunnar Strandberg på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Brandsiffrorna sträcker sig bakåt till 1954 och tycks vid en hastig blick på staplarna spreta vilt från det ena året till det andra. Några år, som 1959 och 1997, sticker ut. Båda åren noterades över 7 000 bränder i landet, vilket ska jämföras med genomsnittet som ligger någonstans mellan 3 000 och 4 000 bränder.

– Bränderna blir alltid fler under varma och torra somrar.Skogsbränderna blir inte fler, SvD 6 augusti 2014

Remarkably, the El Niño warming of this year has not yet shortened the Great Pause, which, like last month, stands at 17 years 10 months with no global warming at all.Global temperature update: Still no global warming for 17 years 10 months, wattsupwiththat 2014/08/02

How a Club of Billionaires and Their Foundations Control the Environmental Movement and Obama’s EPA

A new report was released today by the Senate Environment and Public Works committee, and it is damning. All this time that climate skeptics are accused of being in the employ of “big oil” is nothing more than a projection of their own greed.

Some excerpts:

Over 7.9 BILLION in funding between these groups.Breaking senate report exposes the climate environmental movement as being a cash machine controlling the EPA, wattsupwiththat 2014/07/30

VERKLIGT LÄGE
23 augusti arktis is
Sea Ice Extent The latest value: 5,392,741 km2(August 23, 2014), ijis.iarc.uaf.edu 23 augusti 2014

Read Full Post »

De är la för goa de där miljömupparna.

Moderaterna saknar klimatpolitik, Åsa Romson (MP) på GP debatt 15 augusti 2014 Bättre sakna klimatpolitik än att sakna kunskap om vad klimat är (väder under lång tid) och att sakna elementära kunskaper som alla elever förr skulle ha med sig från Geografi, Fysik, Kemi m.m. när de lämnade skolan för att gå vidare till gymnasiet.

Inte trodde vi som satt runt mitt vardagsrumsbord augusti 1976 och fick Pehr Gahrton att lova att starta ett nytt parti om inte Folkpartiet satsade mer på miljöfrågorna, främst Humanekologi som ”vi” (Lennart P, Agnetha, Sigge och Kent Ottermark samt undertecknad) hade introducerat i Sverige tidigare, inte trodde vi som satt där att det skulle bli miljömuppar utan kunskap om verkligheten till resultat av Pehr ansträngningar. Lennart P får tala för sig själv. Tala gör han ju ändå journalist i tv som han är numera. Det var han som hade de goda kontakterna redan då med media.

Vi hade varit på Almåsskolan under dagen, Pehr och jag. Senare på kvällen skulle vi som satt runt bordet ha en politisk information i skolaula som vi hyrt på gymnasieskola. Pehr skulle vara huvudtalare. Ren luft och rent vatten samt Alla Människors lika rätt till detta utöver andra Mänskliga Rättigheter. På den tiden trodde vi allt att kunskapsförtvining trots flumskolan/grundskolan inte skulle gå så långt att politiker glömde bort:

Fakta om Jordens historia
Fakta tektoniska plattor och CO2-utsläpp Se även nedan

Utan syre dör vi människor. Utan Fotosyntes och växtlighet får vi inte syre
Fakta Fotosyntes

Jorden har i sin historia sett stora temperaturförändringar, massutrotning av 95% av alla levande varelser, istider med mera.
Pangea – Kontinentalplattorna
Fakta om sk uppvärmning

Naturliga processer som påverkar jorden, jordens klimat o.s.v.
Erosion
Vattnets kretslopp
Landhöjning

För att inte tala om att miljömupparna glömt bort Archimedes princip så goa är vad MP är. Inte kunniga!

Verkligheten: Global temperature update – Still no global warming for 17 years 10 months

Arktis istäcke 13 augusti 2014 Sea Ice Extent 2014/08/13

Arktis istäcke 13 augusti 2014
Sea Ice Extent 2014/08/13

Skaffa Er kunskap om jorden och naturkrafterna, miljöpartister.
annars kanske följande är något för Er att läsa och försöka förstå: Global Warming: The Incompetent Politician’s Excuse?, wattsupwiththat 2014/08/13

PS. Tänk om runda bordet i vardagsrummet kunde tala…… 😛

Read Full Post »

Läs och begrunda: First, they point out that the cost of shifting to renewables will be on the order of $800 billion dollars per year. Overall, they say the cost will be $45,000,000,000,000 ($45 trillion dollars) by 2050, and could be as high as $70 trillion.

In other words, a substantial “clean-energy investment gap” of some $800 billion/yr exists – notably on the same order of magnitude as present-day subsidies for fossil energy and electricity worldwide ($523 billion). Unless the gap is filled rather quickly, the 2°C target could potentially become out of reach.

Från rebloggen nedan!
Stackars Miljöpartisterna. Nu visar till och med beräkningar som tar med CO2-hot fantasierna att växling till återvinningsbart kostar mer än det smakar.
Se även: Åsa Romson trampar i klaveret, Norah4you 2 juli 2014

Watts Up With That?

Guest Post by Willis Eschenbach

Anthony has posted a story about a laughable analysis of the cost of propping up renewables through subsidies. And long-time WUWT contributor KD helpfully pointed me to the document itself. Now that I have the actual document, here’s what they say about subsidies (all emphasis mine).

Visa originalinlägg 708 fler ord

Read Full Post »

Du Åsa Romson klarade inte en hel dag utan att göra bort dig i den sk. Klimatfrågan. Tänk att du inte ens visste att Vattennivån i Östersjön var så mycket högre på Vikingatiden att platsen där du stod och talade idag låg under vatten 😛

Alla de politiker som lägger mer energi på varför det inte går, alla de jobbar åt fel håll. Klimatet idag är i stort behov av politiska stridshästar, säger hon och ger en känga åt Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt som hon inte anser tar miljöfrågan på allvar.”Ta på dig tröjan, Fredrik Reinfeldt”, Aftonbladet 2 juli 2014 FINNS INGET KLIMATHOT Åsa Romson. Däremot ett stort Miljöproblem RENT VATTEN OCH REN LUFT

Inflikad rebloggartikel om förfalskning av data – korrigerade data som korrigerats av GISS så fort de korrigerade data inte längre stämt med CO2-hot fantasin! GISS Hockey-stick adjustments, rebloggad från wattsup med kommentarer Norah4you 4 juli 2014
——- slut på inflik 4 juli 02.34—— Fråga till Miljöpartiet: Vad är vetenskapsteori?

Östersjön förlorar varje år 10 miljarder kubikmeter vatten p.g.a. landhöjningen.Fakta Landhöjning
Detta beror i sin tur på att landhöjningen norr en linje från mellersta Halland österut och över Östersjön fortfarande pågår. Landhöjningen i sig beror på att när inlandsisen smälte, så reste sig landet som tryckts ner. Läs på om Archimedes princip

Kul retorikexpert Retorikexperten: Åsa Romsons tal hade passat bättre i Kamratposten, DN 2 juli 2014

Du Åsa Romson har helt missat verkligheten och gått på myten om Klimathotet.:
The pause continues – Still no global warming for 17 years 9 months, wattsupwiththat 2014/06/04

samt: Antarctica sets new record

PS. Åsa Romson.
Du har nog missat att de sk. CO2-forskarna har haft för sig att det räckt att mäta temperatur på 50 ställen runt jordklotet för att kunna räkna ut jordens medeltemperatur….. inte ens jag som fick tyst på deras kollegor 1979 hade kunnat drömma om sådan stor okunskap.

Jorden vi ärvde

Det var bara o Jules Vernes bok som människan kom längre in mot jordens medelpunkt 🙂
Att det sedan finns och funnits okunniga människor som kallat sig forskare och utgått från vulkanforskares mätresultat av CO2 (mäts för att kunna förutse när nästa vulkanutbrott sker), sk. forskare som till råga på allt ”korrigerat” CO2 värden över 250 svenska mil (2500 km) bort utifrån de värdena….. vet inte om man skall skratta eller gråta åt okunnigheten hos CO2-hot troende!

Mest skrämmande exemplet går att finna här i Sverige: Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Källa: Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

Det är ett mycket bra exempel bland hundratals andra på hur faktiska värden ‘korrigerats’ för att passa in i någon av de 11 vanligaste datamodellerna som de sk. forskarna använt sig av.Självmål CO2 fantaster, Norah4you 31 mars 2014

Rekommenderad nattlektyr i stället för äventyr: Geografibok för 7:e klass läs om tektoniska plattor, vulkaner, jordbävningar m.m. Du har helt klart missat hela första kapitlet 😛

Read Full Post »

Det är anmärkningsvärt, men inte sedan 1971/72 har jag någon endaste gång utöver Juholtarn hittat Riksdagsmän/Riksdagskvinnor från något politiskt parti som är så förbaskat okunniga om vad Svensk Riksdag beslutat om från början av svensk Signalspaning och samarbetsavtal som svenska Regeringar, främst Socialdemokratiska fram till Erlanders sista, beslutat. Vår svenska signalspaning är mer än 40 år äldre än den amerikanska! Nog finns det många politiker som ställer upp sig på led för att visa att de inte läste, lyssnade på eller förstod historia och samhällskunskap eller ens vad som är giltiga argument när det gäller källkritisk analys. Men först ställde Åsa Romson (MP), Norah4you 6 september 2013 sig upp och sedan fortsätter Miljöpartister i ledande ställning att visa sin kompletta okunskap i frågor som de borde ha läst på om de nu, vilket de har, suttit i Riksdagen i minst 3 år. Lite inläsning och bakgrundskunskap har vi svenska väljare rätt att kräva att våra valda ombud skaffar sig. Vi lever inte i Rosseaus fria natur och inte i Vilda Västern! (se Nätet inte vilda västern, Norah4you 6 september 2013

Krav på bred utredning av övervakning i Sverige, Peter Rådberg riksdagsledamot (MP) i försvarsutskottet på Sveriges Radio 7 september 2013 Hur kan någon sitta i Försvarsutskottet, Juholtarn undantagen, och inte skaffa sig de kunskaper som finns i öppna källor för alla? Att en person i Försvarsutskottet också har rätten att få se tidigare Försvarsutskottsbeslut och inte tagit den möjligheten, säger tyvärr allt om Rådbergs okunskap. Kan också visa på avsaknad av ordkunskap och ordförståelse för vår Regeringsform, eller har han inte läst igenom den ordentligt?

Read Full Post »

ställer tydligen sig på startlinjen i tävlingen om vem som skall bli Alliansens bästa draglok valet 2014! Att det finns stort antal politiker som är mer än lovligt okunniga, så okunniga att de inte ens orkar läsa det finstilta eller om de orkar ändå inte har ordkunskap och ordförståelse för att förstå, det är en sak. Att vara så urbota okunnig om svensk signalspaning med anor från början av 1900-talet och att alla demokratiska säkerhetstjänster i eget(!) intresse samarbetar med varandra, det är så makalöst uppvisande av inkompetens och okunskap att vi är många som baxnar. Trodde faktiskt själv att Åsa Romson redan tidigare nått botten av okunskap. Ack vad jag bedrog mig! Hon har inte ens kunskap om vad som står i klartext i våra svenska Grundlagar när det gäller vad svenska staten får och skall göra. Makalöst – hur kan hon få uppehålla lön som andra betydligt skickligare bara kan drömma om när de går arbetslösa eller när de sliter i sitt anletes svett?

Ask och Bildt kallas till Riksdagen, SvD 6 september 2013 Att det ens finns en enda politiker som vill visa upp sin okunskap på det sättet, är mycket mycket märkligt. Åsa Romson kandiderar verkligen för att bli Alliansens bästa draglok val 2014!

Read Full Post »