Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Åsa Regnér (S)’

Nog för att det sägs att gammal man gör så gott han kan, men Du Stefan Löfvén har gång på gång visat att du inte kan det som är grunden för din regerings möjliga agerande! En svensk regering är skyldig att följa gällande Grundlagar. Om Grundlagarna inte passar herr ”Tyck som jag”, så är det upp till herr Statsminister att lägga fram förslag på Grundlagsändring samt försöka lotsa den genom Riksdagen två gånger med mellanliggande val. Det herr Statsminister försöker driva som juridisk fråga är i verkligheten en etisk, moralisk fråga och där bör den som så önskar i handling inte bara i utsett antal från vardera könet visa att kvinnor och män har lika värde och är lika kunniga – dvs de som herr Statsminister väljer och valt i sin Regering visar upp stora kunskapsbrister på såväl Samhällskunskapsområdet (inte många av herr Statsministers nya ministrar visar att de uppnådde kursmålet för godkänt årskurs 9) som i sina egna departements frågor. SKANDAL herr Statsminister. Kunskap och kvalité är liksom förtroende något som fås när det ges och visas!

Jämställdhet ska prioriteras redan i vår ändringsbudget, Stefan Löfven (S) och Åsa Regnér(S) på DN debatt 22 januari 2015 Sluta prata och sluta bryta mot Sveriges Grundlagar. Det är i etisk, moralisk och verklig kunskapsuppvisande handling som jämställdhet skall visas. Finns två partier som visar det idag. Först och främst Vänsterpartiet sedan Folkpartiet men båda har ju mer än 30 års erfarenhet av hur man handlar i praktiken – dvs inte via skyltfönstermetoden!

Löfvén en feministisk regering, GP 22 januari 2015 En regering som liknar Jönssonligans ”Jag har en plan” och där ledarens löften måste märkas med bäst före datum kan inte vara hedrande för någon kvinna att delta i!

Löfvén: En feministisk regering, SvD 22 januari 2015

Det är inte antalet kvinnor i en regering eller ett företags styrelse som gör respektive feministiskt. Att välja kvinnor för att de är kvinnor är Grundlagsbrott (läs Regeringsformens 1 kap 2§ och skaffa ordförståelse nog att förstå vad som står där!) det är också att göra kvinnor som grupp en Björntjänst. Kvinnor skall väljas när och om de är det bästa alternativet. Män skall väljas på samma premisser. Av kvinnorna i herr Statsministers regering är det endast Margot Wallström, i och för sig inte den hon en gång var, som uppfyller alla kriterier som Sveriges väljarkår har rätt att ställa på samtliga enskilda ministrar. Inte mycket bättre bland de män herr Statsminister valt. Endast en håller måttet och det är Försvarsminister Peter Hultqvist. Endast de har visat sig förstå vad som står i Regeringsformen om än deras beslut inte varit de jag själv skulle stödja, så har de i varje fall visat någon form av kvalité.

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.</strong<

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
– – – – – – – Slut på citat ur Regeringsformen. Tips slå upp ”svåra ord”- – – – –

De läroanstalter som försökte med sk. positiv diskriminering till kurser fälldes, vilket herr Statsminister borde känt till, för att det enligt svensk Grundlag inte är tillåtet med positiv eller negativ diskriminering!

Det herr Statsminister sysslar med är lika barnsligt naivt som när en förälder säger till sitt barn: Gör som jag säger inte som jag själv gör…..

Read Full Post »