Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘årsmedeltemperaturer’

är så långt från varandra som möjligt eller ‘bara’ inte stämmer,
så är det verkligheten som gäller!

Oaktat att temperaturen varierat upp och ner under årtusenderna och även under de senaste århundradena, SÅ är INTE detta skäl nog för att använda förfalskade data, JA FÖRFALSKADE DATA, som använts för att göra datamodeller där man redan i dataprogrammet FÖRUTSATT att uppvärmning av jorden sker.

Jag har tidigare givit exempel på detta som t.ex. hur Stockholms temperatur från 1860-1990-talet korrigerats (!) nedåt med användning av de temperaturer som rådde respektive år i Uppsala (!!!) eftersom Stockholm ju numera ‘har större befolkning och fler hus’…….
Som jag skrev i Miljöhot – konstruerade fakta, Norah4you 19 maj 2009
Skrämmande 1984-modell förändringar av t.ex. Stockholms väderhistoria presenteras i klimathotets namn som vore de sanning. Allt för att främja den obevisade hypotesen, nåväl hypotes är t.o.m. det för starkt ord antagande är bättre, att CO2 förändring skett på grund av mänsklig verksamhet. Detta antagande har använts som vore det bevisat och sant för att bevisa förlängningen: att medeltemperaturen på jorden stiger, så också i Sverige. Läs och förundras över den låga kvalitén som utgör basen för de input-värden som ligger till grund för användandet av det obevisade hypotesen

”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”

och i Watts up with that som jag hänvisade till på denna bloggs sida Miljöfrågan-”Klimathotet”
utifrån watts up’s bloggartikel Arctic temperatures what hockey stick, Watts up with that 9 september 2009 samt som framgår av gårdagens Correcting the surface temperature record for UHI, watts up with that 26 september 2009 så är det dessutom så, att alldeles för många, övervägande delen, av de nutida rapporterade temperaturerna mäts på flygplatser med utrustning som är avsedd för flygets bruk vilket inte är samma sak. Som om det inte var nog, så korrigeras de uppmätta temperaturerna numera också mot beräknade uppvärmning av jorden, vilket i verkligheten INTE SKETT, utifrån lämpliga mätpunkter på upp till 100 mils avstånd. Utan att man ens tagit hänsyn till om en plats har kustklimat, inlandsklimat etc……..
men det räcker inte med det.

För att få fram de senaste fantasisiffrorna om en möjlig, som man presenterar som trolig, uppvärming över längre period på 5-6 grader, så har man dessutom lyckats med att få politikerna att tro att det räcker med t.ex. 2-4 mätställen på t.ex. Hawai, samtliga med korrigerade värden som framgår av hänvisad sida ovan i Watts up with that från 9 september….

När jag läste till systemprogrammerare i början på 70-talet så sa vi: SKIT IN -> SKIT UT. Som bäst kan man idag säga cirkelbevis…. för man kan aldrig anta att uppvärmning sker och använda sig av det för att konstruera om uppmätta värden för att visa att uppvärmning skett. Det är INTE vetenskap utan fantasi att göra så oavsett om rapporter från dessa ‘värden’ och ‘beräkningar’ presenteras av FN eller andra!

Temperaturen stiger kraftigt, Aftonbladet 26 september 2009
Världen röstar om klimatet, DN 26 september 2009
Jordens balans har rubbats, SVT 23 september 2009

Read Full Post »