Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arktis is smälter och växer’

Consensus is a political term – has nothing what so ever to do with science!
Empiri is reality – corrected data used in computer models NEVER EVER is anything bad: Bad input leads to Bad output. That was we systemprogrammers said back in early 1970’s!

Obama unveils major climate change proposal, cnn.com August 3 2015
“Clean Power Plan:” Pres. Obama unveils major climate change proposal, Gov. Walker responds, fox6now.com 2015/08/03

Almost correct facts can be found in one source for data used by IPCC here it is:

Arctic Sea Ice Extant 5 August 2015

BTW…. this gives every single Polar Bear more than 281 square kilometers each to walk alone on! Not at all the lowest value last 30 year…. I guess you know that this means that each Polar Bear have 50% more area to walk on than the area of Washington DC…. 😛

If you President Obama aren’t familiar with Standard Deviations here is the definition:

Standard Deviation

The Standard Deviation is a measure of how spread out numbers are.

Its symbol is σ (the greek letter sigma)

In other word every value up and down from any kind om mean (there are more than one) that falls within the Standard Deviation, is normal – not abnormal in any way…..

Btw the talk that this years reading was the lowest since 1981 in July is a false statement due to corrected not empiric data. I have all the figures needed and same type of ”reading” via satelites show that the lowest empiric value was back in 2006…. as written in the wattsup blogg I have written comments to in Rebogged article – Ocean Heat: New Study Shows Climate Scientists Can Still Torture Data until the Data Confess, wattsup with that 26 July 2015

YOU HAVE BEEN MADE A FOOL PRESIDENT OBAMA
That’s sad

The CO2-belivers belive but Faith has to do with religion or Faith in a human. They never learnt higher Math, especially not Mathematic Theories, Analyses and never understood that in order to write a systemprogram and or the simplest algoritm, one need to take all important parameters that needs to be answered true into consideration. 7 to 12 of at least 43 NEEDED parameters makes as I wrote above Bad input leads to Bad output. Simple as that.

Science axioms

In Theories of Science it’s never ever possible to prove a thesis right. Only to falsify a thesis

This follows of the most important axiom in Theories of Science:

Each time/period in history needs to rethink and revaluated old accepted theories and thesis from new ”days” advancing analyse methods and/or new facts brought to the ”table”.

Remember that one single black dot on a white paper makes the paper non-white. One single contradiction in a theory is enough for that theory/thesis to be proven wrong.

One single artifact and or factor found in an unexpected place always needs to be folly explained. Or that single artifact/factor leads up to necessarity of formulating a new thesis which includes new knowledge.
Same for thesis in History and Archaeology as for thesis in so called Natural Science.
Implications of falsified Thesis

There are several Fallacies in argumentation, Norah4science page English text to be taken into account when ever someone calls for ”consensus”. Consensus is a political term with no connection what so ever to Theories of Science.

Read Full Post »

Arctic Sea Ice extend, ijis.iarc.uaf.edu on daily basis Som klart framgår är isläget BÄTTRE än de senaste åren. För övrigt har det inte en enda gång sedan IPCC började sjunga sin visa varit ens i närheten av så lite is som det var 1956….. men det är en annan historia.

Mindre is ger arktisk rekordtrafik, SvD 12 augusti 2013 Tja, vill någon lura turister att åka med båtar som det redan varnas för att de kan frysa fast tidigare än de senaste 20 åren, så förstår jag påståendet. Annars inte.

Se även: Isavsmältningen i Arktis har gått avsevärt långsammare i år än under de senaste somrarna, visar mätningar. Det är inte säkert att fartyg kommer att kunna passera längs Sibiriens kust i år.

Den isbelagda ytan i Arktis är för närvarande betydligt större än den var vid samma tid i fjol, framgår av mätningar sammanställda av forskningscentret NSIDC.

I själva verket har årets avsmältning varit långsam jämfört med de senaste sex åren, konstaterar SMHI. Vädret har nämligen mestadels varit molnigt och kyligt. Långsam issmältning i Arktis i år, DN 7 augusti 2013
samt: Kors i taket – verkligheten börjar, Norah4you 8 augusti 2013

Undrar vad som hälldes i teet på Financial Times när artikeln som SvD hänvisar till skrevs?

Read Full Post »

att få att se ut som en sjö! De fotografer som tagit bilderna har i utländska tidningar har fått erkänna att de använt speciallinser för att få vattenytan att verka större. ”I have seen much more extensive ponding,” James Morison, the principal investigator for the North Pole Environmental Observatory told The Atlantic. ”Because we use wide angle lenses the melt pond looks much bigger than it is.”
Note the use of the word ”pond” to describe this body of water.
The Atlantic goes on to note that last summer’s Arctic ice melt was one of the worst, and this year’s hasn’t been as bad, so far. The now-famous pond was the result of an early July heat wave.
”While the rate of Arctic sea ice loss is normally fastest during July, the warmest month of the year, ice loss was even faster than usual over the first two weeks of July 2013,” according to the National Snow and Ice Data Center. ”Compared to the 1981 to 2010 average, ice extent on July 15, 2013 was 1.06 million square kilometers (409,000 square miles) below average.”
Debunker: New lake North Pole sea ice not really, alaskadispatch.com 27 juli 2013

Att inte ens sista påståendet stämmer om Arktis isyta kan vem som helst konstatera här:
Verkligt läge: Sjöisutbredning Arktis, ijis.iarc.uaf.edu 27 juli Vilket ger nästan 329 kvadratkilometer per isbjörn den 27 juli….. det där värdet som påstås ovan om havsisens utbredning är också falskt. Ännu har utbredningen i år inte varit under 700.000 kvadratkilometer(!!!) vilket är om inte dubbelt så stort som lögnerna från sk. forskare, så 175% dvs 75 % större. Felmarginaler är en sak – lögner något helt annat….
Som framgår av kurvan är det bättre än på flera år och medelvärdet för dygnet håller på att närma sig 2000:s genomsnitt… alltså ingen som helst kris! Annat än för forskare som saknar forskningsanslag möjligen.

Gjorde en liten överblick över hur de sk. klimatforskarnas och verklighetens temperaturer är just här och nu 13.25 svensk sommartid. Dagens varmaste värde på själva Nordpolen var 11 grader Celsius, vilket är normalt för årstiden. Men så kommer det roliga kan någon av Er gissa hur de sk. klimatforskarnas forecast för de närmaste dagarna ser ut? De förutspår en högsta temperatur de närmaste tre dagarna med 29 grader Celsius 🙂 😉 Hur i hela fridens namn ser det ut i deras modeller? Jo de har frångått sina korrigeringsvärden på vulkanen i Hawaii och övergått till en station i Virginia (sedan när omfattas Virginia av Arctis? Virginia som har helt annan typ av klimat….) Det är inte utan att jag förstår att IPCC:s har stora problem att vidmakthålla sin klimatteori:
The IPCC has a real pack of trouble on its hands, wattsupwiththat.com 26 juli 2013

Börjar klimatforskarna bli desperata?
Eller varför publicerar de uppgifter och bilder som inte är korrekta? Nordpolen är nu en sjö presenteras, Aftonbladet 28 juli 2013
Smältande havsis ger ökat metanutsläpp, Expressen 26 juli 2013

Se även: Klimatforskare ljuger, verkligheten gäller, Norah4you 24 juli 2013

Read Full Post »

reviderad kl 19.10 24 juli 2013:
Det där med vetenskaplighet, det saknas hos de allra flesta sk. klimatforskare. Verkligheten gäller oavsett vad datamodeller säger. Även om det är så att A skulle kunna leda till B och B teoretiskt kan medföra C, så innebär det inte ens i sin enklaste teoretiska logiska form att detta vore att jämställa med A -> C
Värre än så är att det finns de som kallar sig forskare och som korrigerar de värden de puttar in i synnerligen mediokra datamodeller. Påminner mig om en gång i min ungdom när det söder om Linköping skulle vara en större internationell orienteringstävling. När de som lagt upp bana gick runt den nästan millånga banan upptäckte de att det fanns en stenbumling, en riktig rejäl en på 20 meter i diameter och hög dessutom, som inte fanns utmärkt på generalstabens karta som man utgått från när kartan över området tävlingen skulle gå på. Vad gjorde snillen på den tiden? Sprängde stenbumlingen för verkligheten kolliderade med modellen på kartan och kartan kostade ju för mycket att rita om 😛

Dagens klimatforskarlögn:
Enligt forskarna, som använt den modell som togs fram för Sternrapporten 2006 där klimatförändringens kostnader för världsekonomin beräknades, blir notan för utsläppen gigantisk.

De körde modellen utifrån antagandet att 50 gigaton (50 miljarder ton) metan – som är en mycket aggressivare växthusgas än koldioxid – släpps ut i atmosfären mellan 2015 och 2025. Resultat: kostnaderna för klimatförändringarna växer med 60.000.000.000.000 (60 biljoner) dollar. Det motsvarar ungefär 390 biljoner kronor. Som en jämförelse kan nämnas att värdet på hela världsekonomin var 70 biljoner dollar 2012.

Kostnadsökningen orsakas främst av att temperaturstegringen på jorden kommer att gå snabbare än beräknat, vilket leder till mer extremt väder och svårare effekter av ökad nederbörd på en del håll och ökad torka på andra håll. Smälta isar kan bli rekorddyrt, DN 24 juli 2013

Alltså för det första: Aktuella datamodeller bygger varken på vetenskapsteori eller tar med ens samtliga de viktiga 40 faktorerna som påverkar havsvatten specifikt i Arktis än mindre fanns det i den modellen eller någon av de andra de använt sig av faktiskt uppmätta värden utan samtliga värden utom de inom närområdet runt vulkanen på Hawaii som användes för att korrigera(!) CO2-värden. Om tillförlitligheten, hmm, i dessa se Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 samt Archimedes princip, Facts not Fiction som herrar och damer som kallar sig klimatforskare glömt vad gäller sk. vattennivåer.

För det andra: Idag finns faktiska isutbredningsområdet för Arktis avseende gårdagen. Totala ytan var igår 7 miljoner 351 tusen 719 KVADRATKILOMETER. Vilket om vi räknar per isbjörn innebär att varje isbjörn har 334 kvadratkilometer var att ensam vandra på om vi skulle dividera totala isytan med uppskattat antal isbjörnar!

För det tredje: Arktis is växer och krymper per säsong VARJE ÅR. Gårdagens yta var större än den varit samma datum sedan 2007! Som framgår av Sjöisutbredning Arktis, ijis.iarc.uaf.edu 24 juli

För det fjärde: Sk. forskare som blandar geometriska, aritmetiska och vägda medelvärden samt innan de puttar in dessa använder sig av ‘korrigering’ utifrån värden uppmätta på en vulkanö (se ovan) när vulkaner oavsett om de är aktiva eller döda hela tiden spyr ut varierande mängder CO2 (totalt mer än 90% av all CO2 som kommer ut i luften. Obs då ingår vulkaner under vatten vilka lokalt självfallet också höjer temperaturen där lavan som kommer ut kallnar i havsvatten. Vi har haft mer vulkanutbrott under vattenytan senaste åren än perioden innan).

För det femte: Det är då för väl att det Äntligen efter 671 år blir det inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

—- utdrag ur Äntligen efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012

Så mina herrar och damer klimatforskare – skaffa helhetskunskap samt använd er av vetenskapsteoretiska metoder för förnärvarande har Ni glömt allt vad Ni möjligen lärt in den vägen!

Dyrt när isen smälter i Arktis, GP 24 juli 2013
Dyrt när isen smälter i Arktis, Aftonbladet 24 juli 2013
Dyrt när isen smälter i Arktis, SvD 24 juli 2013
390 tusen miljarder kronor för ett smält Arktis,Sveriges Radio 24 juli 2013

Tillägg 28 juli 01.40 Smältande havsis ger ökat metanutsläpp, Expressen 26 juli 2013 För det första havsis smälter och växer efter säsonger varje år. För det andra havsisen släpper inte metan…. skillnad på havsis och permafrost ovanpå t.ex. tundra……

Read Full Post »