Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arktis historia’

Consensus is a political term – has nothing what so ever to do with science!
Empiri is reality – corrected data used in computer models NEVER EVER is anything bad: Bad input leads to Bad output. That was we systemprogrammers said back in early 1970’s!

Obama unveils major climate change proposal, cnn.com August 3 2015
“Clean Power Plan:” Pres. Obama unveils major climate change proposal, Gov. Walker responds, fox6now.com 2015/08/03

Almost correct facts can be found in one source for data used by IPCC here it is:

Arctic Sea Ice Extant 5 August 2015

BTW…. this gives every single Polar Bear more than 281 square kilometers each to walk alone on! Not at all the lowest value last 30 year…. I guess you know that this means that each Polar Bear have 50% more area to walk on than the area of Washington DC…. 😛

If you President Obama aren’t familiar with Standard Deviations here is the definition:

Standard Deviation

The Standard Deviation is a measure of how spread out numbers are.

Its symbol is σ (the greek letter sigma)

In other word every value up and down from any kind om mean (there are more than one) that falls within the Standard Deviation, is normal – not abnormal in any way…..

Btw the talk that this years reading was the lowest since 1981 in July is a false statement due to corrected not empiric data. I have all the figures needed and same type of ”reading” via satelites show that the lowest empiric value was back in 2006…. as written in the wattsup blogg I have written comments to in Rebogged article – Ocean Heat: New Study Shows Climate Scientists Can Still Torture Data until the Data Confess, wattsup with that 26 July 2015

YOU HAVE BEEN MADE A FOOL PRESIDENT OBAMA
That’s sad

The CO2-belivers belive but Faith has to do with religion or Faith in a human. They never learnt higher Math, especially not Mathematic Theories, Analyses and never understood that in order to write a systemprogram and or the simplest algoritm, one need to take all important parameters that needs to be answered true into consideration. 7 to 12 of at least 43 NEEDED parameters makes as I wrote above Bad input leads to Bad output. Simple as that.

Science axioms

In Theories of Science it’s never ever possible to prove a thesis right. Only to falsify a thesis

This follows of the most important axiom in Theories of Science:

Each time/period in history needs to rethink and revaluated old accepted theories and thesis from new ”days” advancing analyse methods and/or new facts brought to the ”table”.

Remember that one single black dot on a white paper makes the paper non-white. One single contradiction in a theory is enough for that theory/thesis to be proven wrong.

One single artifact and or factor found in an unexpected place always needs to be folly explained. Or that single artifact/factor leads up to necessarity of formulating a new thesis which includes new knowledge.
Same for thesis in History and Archaeology as for thesis in so called Natural Science.
Implications of falsified Thesis

There are several Fallacies in argumentation, Norah4science page English text to be taken into account when ever someone calls for ”consensus”. Consensus is a political term with no connection what so ever to Theories of Science.

Read Full Post »

När historien till slut kommer att skrivas om EU, så kommer vetenskapsteoretiskt utbildade historieforskare inte att kunna missa de tavlor som politiker i EU och världen i övrigt har gjort glömmande allt från Fotosyntes, Archimedes princip, Jordens Historia och Fakta om Jorden, Jordens Naturkrafter. Illa är det redan nu när vi fortfarande har politiker inom EU som Sverige tillhör ovetande om att:

Utan Fotosyntes, CO2 och gröna växter, kan inte vi människor andas. Microklimat i en storstad eller microklimat där CO2 mäts på en vulkan eller i vindriktning från en vulkan är inte bevis på något annat än att CO2-folket glömde sin hemläxa. Märkligt för varje elev i EU som gått i skolan skall ha lärt sig och lärt in det som länkarna ovan påminner om….

Påstående om ökad jordmedeltemperatur är falska påståenden
The RSS monthly satellite global temperature anomaly for September 2014 is in, and the Great Pause is now two months longer than it was last month. Would this year’s el Niño bite soon enough to stop the psychologically-significant 18-year threshold from being crossed? The official answer is No.

Globally, September was scarcely warmer than August, which was itself some distance below the 18-year trend-line. Therefore, taking the least-squares linear-regression trend on the RSS satellite monthly global mean surface temperature anomalies, there has now been no global warming for 18 years 1 month.It’s official: no global warming for 18 years 1 months, wattsup sida 2 oktober 2014

Empiri – verkliga (icke korrigerade) uppgifter

ANTARKTIS:

Utbredning av istäcke Antarktis 19 september 2014 större än tidigare uppmätt

Utbredning av istäcke Antarktis 19 september 2014 större än tidigare uppmätt

ARKTIS

Sea Ice Extent 15 oktober 2014 Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

Sea Ice Extent 15 oktober 2014
Istäcke Arktis oktober 15, 2014. följ röda linjen i mitten

VÄXTLIGHET (se även Fotosyntes)

EU-ledarna enades om nya klimatmål, SvD 24 oktober 2014 Tänk om de förstått: Människan spår men Gud rår som de gamle sa. EU-ledarna verkar ha fastnat i medeltidens tänkande att jorden skulle vara universums medelpunkt och människan den som styr…. Oavsett om DU tror eller inte, Människan är inte Gud.
EU-ledarna eniga om klimatmål, Expressen 24 oktober 2014
EU-ledare enades om klimatmål, GP 24 oktober 2014
Klimatuppgörelse nådd i EU, Aftonbladet 24 oktober 2014

Inte datamodeller eller skrämselpropaganda, varken från IPCC eller från Greenpeace/WWF/CO2-forskare har till dags dato presenterat annat än fallacies i stället för ett enda giltigt argument! För att A teoretiskt skulle kunna leda till B, och B teoretiskt skulle kunna leda till C, innebär detta varken att A leder till C eller att ens C skulle kunna beräknas utan att samtliga micromiljöer även på de stora världshaven mäts såväl 1 m resp 3 meter över havsyta samt under. Samtliga innebär mätningar som inte mäter återstrålning – det är något annat än verklig temperatur, görs inom varje kvadratkilometer.

Read Full Post »

att få att se ut som en sjö! De fotografer som tagit bilderna har i utländska tidningar har fått erkänna att de använt speciallinser för att få vattenytan att verka större. ”I have seen much more extensive ponding,” James Morison, the principal investigator for the North Pole Environmental Observatory told The Atlantic. ”Because we use wide angle lenses the melt pond looks much bigger than it is.”
Note the use of the word ”pond” to describe this body of water.
The Atlantic goes on to note that last summer’s Arctic ice melt was one of the worst, and this year’s hasn’t been as bad, so far. The now-famous pond was the result of an early July heat wave.
”While the rate of Arctic sea ice loss is normally fastest during July, the warmest month of the year, ice loss was even faster than usual over the first two weeks of July 2013,” according to the National Snow and Ice Data Center. ”Compared to the 1981 to 2010 average, ice extent on July 15, 2013 was 1.06 million square kilometers (409,000 square miles) below average.”
Debunker: New lake North Pole sea ice not really, alaskadispatch.com 27 juli 2013

Att inte ens sista påståendet stämmer om Arktis isyta kan vem som helst konstatera här:
Verkligt läge: Sjöisutbredning Arktis, ijis.iarc.uaf.edu 27 juli Vilket ger nästan 329 kvadratkilometer per isbjörn den 27 juli….. det där värdet som påstås ovan om havsisens utbredning är också falskt. Ännu har utbredningen i år inte varit under 700.000 kvadratkilometer(!!!) vilket är om inte dubbelt så stort som lögnerna från sk. forskare, så 175% dvs 75 % större. Felmarginaler är en sak – lögner något helt annat….
Som framgår av kurvan är det bättre än på flera år och medelvärdet för dygnet håller på att närma sig 2000:s genomsnitt… alltså ingen som helst kris! Annat än för forskare som saknar forskningsanslag möjligen.

Gjorde en liten överblick över hur de sk. klimatforskarnas och verklighetens temperaturer är just här och nu 13.25 svensk sommartid. Dagens varmaste värde på själva Nordpolen var 11 grader Celsius, vilket är normalt för årstiden. Men så kommer det roliga kan någon av Er gissa hur de sk. klimatforskarnas forecast för de närmaste dagarna ser ut? De förutspår en högsta temperatur de närmaste tre dagarna med 29 grader Celsius 🙂 😉 Hur i hela fridens namn ser det ut i deras modeller? Jo de har frångått sina korrigeringsvärden på vulkanen i Hawaii och övergått till en station i Virginia (sedan när omfattas Virginia av Arctis? Virginia som har helt annan typ av klimat….) Det är inte utan att jag förstår att IPCC:s har stora problem att vidmakthålla sin klimatteori:
The IPCC has a real pack of trouble on its hands, wattsupwiththat.com 26 juli 2013

Börjar klimatforskarna bli desperata?
Eller varför publicerar de uppgifter och bilder som inte är korrekta? Nordpolen är nu en sjö presenteras, Aftonbladet 28 juli 2013
Smältande havsis ger ökat metanutsläpp, Expressen 26 juli 2013

Se även: Klimatforskare ljuger, verkligheten gäller, Norah4you 24 juli 2013

Read Full Post »

reviderad kl 19.10 24 juli 2013:
Det där med vetenskaplighet, det saknas hos de allra flesta sk. klimatforskare. Verkligheten gäller oavsett vad datamodeller säger. Även om det är så att A skulle kunna leda till B och B teoretiskt kan medföra C, så innebär det inte ens i sin enklaste teoretiska logiska form att detta vore att jämställa med A -> C
Värre än så är att det finns de som kallar sig forskare och som korrigerar de värden de puttar in i synnerligen mediokra datamodeller. Påminner mig om en gång i min ungdom när det söder om Linköping skulle vara en större internationell orienteringstävling. När de som lagt upp bana gick runt den nästan millånga banan upptäckte de att det fanns en stenbumling, en riktig rejäl en på 20 meter i diameter och hög dessutom, som inte fanns utmärkt på generalstabens karta som man utgått från när kartan över området tävlingen skulle gå på. Vad gjorde snillen på den tiden? Sprängde stenbumlingen för verkligheten kolliderade med modellen på kartan och kartan kostade ju för mycket att rita om 😛

Dagens klimatforskarlögn:
Enligt forskarna, som använt den modell som togs fram för Sternrapporten 2006 där klimatförändringens kostnader för världsekonomin beräknades, blir notan för utsläppen gigantisk.

De körde modellen utifrån antagandet att 50 gigaton (50 miljarder ton) metan – som är en mycket aggressivare växthusgas än koldioxid – släpps ut i atmosfären mellan 2015 och 2025. Resultat: kostnaderna för klimatförändringarna växer med 60.000.000.000.000 (60 biljoner) dollar. Det motsvarar ungefär 390 biljoner kronor. Som en jämförelse kan nämnas att värdet på hela världsekonomin var 70 biljoner dollar 2012.

Kostnadsökningen orsakas främst av att temperaturstegringen på jorden kommer att gå snabbare än beräknat, vilket leder till mer extremt väder och svårare effekter av ökad nederbörd på en del håll och ökad torka på andra håll. Smälta isar kan bli rekorddyrt, DN 24 juli 2013

Alltså för det första: Aktuella datamodeller bygger varken på vetenskapsteori eller tar med ens samtliga de viktiga 40 faktorerna som påverkar havsvatten specifikt i Arktis än mindre fanns det i den modellen eller någon av de andra de använt sig av faktiskt uppmätta värden utan samtliga värden utom de inom närområdet runt vulkanen på Hawaii som användes för att korrigera(!) CO2-värden. Om tillförlitligheten, hmm, i dessa se Sätta räven att räkna hönsen, Norah4you 11 augusti 2010 samt Archimedes princip, Facts not Fiction som herrar och damer som kallar sig klimatforskare glömt vad gäller sk. vattennivåer.

För det andra: Idag finns faktiska isutbredningsområdet för Arktis avseende gårdagen. Totala ytan var igår 7 miljoner 351 tusen 719 KVADRATKILOMETER. Vilket om vi räknar per isbjörn innebär att varje isbjörn har 334 kvadratkilometer var att ensam vandra på om vi skulle dividera totala isytan med uppskattat antal isbjörnar!

För det tredje: Arktis is växer och krymper per säsong VARJE ÅR. Gårdagens yta var större än den varit samma datum sedan 2007! Som framgår av Sjöisutbredning Arktis, ijis.iarc.uaf.edu 24 juli

För det fjärde: Sk. forskare som blandar geometriska, aritmetiska och vägda medelvärden samt innan de puttar in dessa använder sig av ‘korrigering’ utifrån värden uppmätta på en vulkanö (se ovan) när vulkaner oavsett om de är aktiva eller döda hela tiden spyr ut varierande mängder CO2 (totalt mer än 90% av all CO2 som kommer ut i luften. Obs då ingår vulkaner under vatten vilka lokalt självfallet också höjer temperaturen där lavan som kommer ut kallnar i havsvatten. Vi har haft mer vulkanutbrott under vattenytan senaste åren än perioden innan).

För det femte: Det är då för väl att det Äntligen efter 671 år blir det inom 400 år möjligt för människor att återse/åter se hur Grönlänningarna som exporterade smör (i saltade krus) och hård ost(!) till Europa under 1300-talet verkligen levde och bodde! För mellan år 980 och fram till 1341:s flertal vulkanutbrott som drastiskt sänkte temperaturen på Grönland, och på hela norra Hemisfären, så var det flera grader VARMARE än idag. Speciellt varmt var det perioden fram till år 1200. Men även senare så odlades det t.o.m. äpplen på sina håll på Grönland. Glöm alla fantasier och möt verklighetens nordliga klimat som dramatiskt sänkte temperaturen bl.a. på Grönland så att det först år 1990 var möjligt för arkeologer att gräva fram delar av

Hört talas om Gården under Sanden, även kallad GUS?
”Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fa11 1997, sid 40
En av de vanligaste pollen funna vid utgrävning av Garden i Sandet var Cyperaceae, om man läser Linnaeus, den virutella floran noga så skulle den inte kunnat finnas där alls….. men det borde ju inte odon, en, Lomme (Capsella bursa pastorais), kråkbär eller säd av olika sorter heller….. För att inte tala om att björk och sälg var vanligt förekommande i tidigaste och senare bosättningsperioden. I mellantiden var det varmare….

—- utdrag ur Äntligen efter 671 år blir det, Norah4you 1 december 2012

Så mina herrar och damer klimatforskare – skaffa helhetskunskap samt använd er av vetenskapsteoretiska metoder för förnärvarande har Ni glömt allt vad Ni möjligen lärt in den vägen!

Dyrt när isen smälter i Arktis, GP 24 juli 2013
Dyrt när isen smälter i Arktis, Aftonbladet 24 juli 2013
Dyrt när isen smälter i Arktis, SvD 24 juli 2013
390 tusen miljarder kronor för ett smält Arktis,Sveriges Radio 24 juli 2013

Tillägg 28 juli 01.40 Smältande havsis ger ökat metanutsläpp, Expressen 26 juli 2013 För det första havsis smälter och växer efter säsonger varje år. För det andra havsisen släpper inte metan…. skillnad på havsis och permafrost ovanpå t.ex. tundra……

Read Full Post »

I reklamannons efter reklamannons bland annat idag på DN.se hemsida påstår WWF att is motsvarande 7 gånger Sverige yta smält bort i Arktis…… Lögn och förbannad dikt!

Isen i Arktis är drivis och den smälter under säsongen. Från sin största utbredning vid övergången från mars till april, så vi är för närvarande år 2013 åter som alla andra år inne i en säsong då isen växer till,
och smälter helt säsongriktigt från peaken då fram tills den som vanligt började växa till under september 2012! 😛

För närvarande har var enda isbjörn (gårdagens 9 februarivärdet) 622,87 kvadratkilometer per isbjörn!
Arctic Sea-Ice Monitor February 2013,ijis.iarc.uaf.edu
Och till det vill WWF att folk skall tycka så synd om isbjörnarna att människor skall bli Bli Isbjörnsfadder, wwf.se insamlingsportalen

Hur länge skall detta som näst intill liknar forna tiders bonnfångeri få fortsätta. Vart går pengarna. För inte går de till isbjörnarna. Så långt är klart. Inte går de alltså ens till att försöka stoppa plastanvändning som under de senaste 20 åren resulterat i små microstora plastrester i stor mängd i världshaven som i Isbjörnarnas fall, precis som i andra, lagras i kroppen och minskar fertiliteten.

Read Full Post »

som landade en och en, eller flera tillsammans, med privatplan eller officiella plan för länder/FN och organisationer. Utspyende mer än kondensstrimma när de for genom luften för att landa i Doha.

Allt för att fortsatt försöka samla in pengar och stöd till något de aldrig förstått att deras sk. experter som uttalat sig utifrån konstruerade, förlåt korrigerade, värden från begränsat antal mätningar där korrigeringen av verkligt uppmätta värden gjorts utifrån mätningar på en aktiv vulkanö ute i det stora vida havet….. Det är klart att de måste ha något att samtala om för att försvara sina egna resor kors och tvärs över jordklotet. Men ändå. De avslöjar sig själva som lika okunnig och ignoranta som den på SMHI som härom året använde Uppsala (!) som har helt annat microklimat än Stockholm för att kunna korrigera(jo det är sant, se nedan) Stockholms äldre mätresultat se* nedan.

1995. Två år efter att jag själv utifrån mer än 40 variabler användande mig av faktiska data från geologi, oceanografi m.m. samt min utbildning till systemprogrammerare för att fastställa genomsnittlig havsytenivå från mitten av stenåldern fram till år 1000 erbjöd jag ett av de snillen som uttalar sig ibland i debatten faktiska rådata. Rådata från mätningar gjorda under mer än 25 år för ett större område i Sverige samt även förmedling av var arkiv fanns för liknande mätningar gjorda i vår del av världen…. Till svar fick jag då att det var lättare att göra interpolering och extrapolering av nutida siffror som korrigerats än att gå på verklig rådata. För den skulle ju ta för lång tid att registrera och ‘lägga in’.

Där kom de och möttes i Doha. Säkerligen åt de gott och tillslut gav de sig åter iväg i sina fina flygande maskiner efterlämnande en hel del föroreningar utöver kondensslingor i vår jords närhet. Tänk om de hade haft lite kunskap om verkligheten också. För nu när Ryssland, tack för det, inte skrev på förlängning av Kyotoavtalet utan bifogade egen skrivning, så har dessa politiker styrda eller styrande, det är frågan, de sk. experterna som utöver allt annat glömt Archimedes princip, vattnets kretslopp, kolets kretslopp m.m. fått för sig att det är 15% av världens totala växthusgaser de har ‘kontroll’ över.

Matematiska kunskaperna är små. Av världens totalt utsläppta växthusgaser varje år kommer 95% från nya eller gamla, utdöda eller aktiva vulkaner runt jordklotet och på havsbotten. Av resterande kommer de 0,04 % av CO2 som ger oss väldigt fast värde, trots snillens försök att använda ett felskrivet resultat på en plats en gång i tiden, till 91-95% från jordens naturliga utsläpp av CO2 för att vi människor meddelst fotosyntes skall få det syre vi behöver för att kunna andas och en temperatur som inte hamnar under 50 minusgrader stor del av året.

Var i hela fridens namn har de fått sin naturvetenskapliga utbildning? Eller har de bara ‘glömt’ för att hamna i rampljuset och få en chans att skapa nya skatter? Inte redovisades vart de sk utsläppsrätternas insamlade pengar gått. Men det är väl att begära för mycket.

Svag klimatkompromiss i Doha, GP 8 december 2012
”Väldigt väldigt dålig överenskommelse”, GP 8 december 2012
Rysslands raseri – lämnade mötet, Expressen 8 december 2012
Miljöministrns hårda kritik efter klimatmötet, Expressen 8 december 2012
Det finns mycket att göra utanför klimatmöten, Lorentz Tovatt (skribent på supermiljöbloggen) och Mattias Goldmann delegat för Tricorona Climate Partner i Doha på SvD opinion 8 december 2012
Svag klimatkompromiss i Doha, SvD 8 december 2012
Ryssland lämnade i vredesmod, DN 8 december 2012
För lite långsiktiga satsningar, DN 8 december 2012
Klart att Kyotoavtalet förlängs, DN 8 december 2012

* Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder./span>

Tillägg 07.10 Lättnad efter Doha, GP 9 december 2012 Lättnad för alla som kan sina naturvetenskapliga ämnen mer än enbart baskunskaper ja, för nu börjar det bli stopp på politiska CO2-tågets vansinnesfart i datamodellernas uppbyggda landskap fjärran från verkligheten.

Read Full Post »

Ännu inte nere i det istäcke som rådde 1956. (Skrivit om det tidigare och även gett refrenser då)

Det är inte så konstigt som CO2-fantasterna försöker få det till att istäcket i Arktis efter de många jordbävningarna som varit runt Arktis i Alaska, i Grönländska sjön, mellan Island och Grönland upp mot Arktis, o.s.v. Earthquake.usgs.gov om du ändrar 7 days till 30 significant, så får även du lite mer kunskap.

Det är nämligen så att varje jordbävning samt varje vulkanutbrott inte bara släpper ut extrema mängder CO2 (mer än 90 % av all CO2 under ett år kommer den vägen) utan det är också så att Packis av varierande tjocklek även som drivis bryts ner (vinderosion, lufterosion, vattenerosion, tryckorsakad erosion m.m.). Packis är inte ens lika hållbart som glas….. men det har väl herrskapet CO2-fansen glömt bort eller aldrig lärt in. Havsis har nämligen olika densitet beroende på om den bildats vid havsvattnet eller genom nerfall uppifrån.

Arktis havsis minskar igen, GP 19 september 2012 Fattas bara annat. Det är så den gör varje år vid denna tiden. Dröjer ytterligare cirka en månad innan den som vanligt växer till sig. Det är också något som ALLA skulle lärt in när de läste 1 kapitlet om jorden i geografiboken för årskurs 7 i Grundskolan. Men det var väl för svårt att komma ihåg att lära in?

Det som hänt är att vi efter ett år med ovanligt mycket svavelutsläpp från vulkanutbrott på norra halvklotet, svavelutsläpp som fallit ner och förändrat densiteten från den som normalt kommer uppifrån, också haft extremt många jordbävningar i de områden som påverkar havsströmmarna i Arktis. Du som inte tror det bör kolla den länk du hoppade över ovan!

Arktis havsis mindre än någonsin, SvD 19 september 2012 NEJ den är fortfarande mer än 8 gånger större än den var 1956! För övrigt har inte mätningar via satelit, för det är reflexion som mäts och mätmetoden har till råga på allt ändrats under senare år för att bättre passa CO2-tesen, gjorts mer än 33 år. Numera mäts inte is som ligger under nägra cm vatten som is i de officiella mätningarna längre….

Tillägg 11.11 20 september Isrekord på båda polerna, Aftonbladet 20 september 2012 NEJ NEJ. Hur vore det att kolla verkligheten 1956 var det rekord på båda polerna. Nu är det fortfarande 8 gånger mer is än då! BAKLÄXA. Kanske dags för fantasterna att bege sig till närmaste UB och leta bland de vetenskapliga artiklar och tidskrifter samt rapporter som skrevs om 1956? Men det är väl för enkelt att kolla verkligt läge först?

Read Full Post »

för att de upprepas. Det existerar inte en klimatförändring beroende av CO2 hur ofta sk. experter och hjälporganisationer än försöker påstå detta. Vi tar det från början. CO2 värdet har varit exakt samma avrundade värde 0,04 % i atmosfären sedan första mätningen någonstans gjordes på 1700-talet. Det är därefter 5 följande decimaler som varit exakt samma och inte ens variationen upp ned en siffra på 6:e decimalen efter 0,04 dvs på position y i 0,04xxxxxy % har någonsin varit möjlig att avrunda så att sista x-et kunnat höjas! Alla sådana fantasier är och förblir rena fantasier.

CO2 behövs av tre skäl:
* Det ingår i Kolets naturliga kretslopp (hur var det med att lära in på kemilektionerna?)
* Det ger förutsättningen till liv på jorden. Utan CO2 i atmosfären skulle inget kunna leva på vår jord.
* Fotosyntesen (vänligen slå upp och läs det alltför många klimatfantaster inklusive sk. forskare tycks ha glömt att de skulle lärt in under biologilektionerna.)

CO2:s lokala värden varierar från plats till plats och beroende på biotop. Ändrar man i en biotop, t.ex. minskar mängden gröna växter i ett område så minskar mängden syre i just den biotopiska situation som råder.

Som jag skrivit förut:
Cirka 71% av jordens yta är täckt av vatten. På denna stora del av jordens yta finns ytterst få stationära mätstationer. En och annan väderstation finns längs kusterna i form av fartyg som ligger för ankar. Resten är INTE vetenskapligt mätt.
Cirka 29 % av jordens yta består av land och/eller öar, sandrevlar samt Arktis och Antarktis. Tillsammans utgör de senare 13,78 miljoner kvadratkilometer respektive 14 miljoner kvadratkilometer yta, (medelvärde januari 2010). Det finns än idag väldigt få mätstationer på dessa stora områden, speciellt de som inte ligger kustnära (mer än 50-60 km in från istäckets ‘randområden’).

Så totalt av jordens cirka 361 miljoner kvadratkilometer, avgår först drygt 70% som inte har regelbunden och långvarig stationär vetenskaplig mätning av temperaturer. Dvs från 361 miljoner kvadratkilometer avgår 252 kvadratkilometer yta. kvarstår 109 miljoner kvadratkilometer som skall minskas med cirka 27.5 dvs det som teoretiskt sett skulle kunna ha bra vädermätning är 81,5 miljoner kvadratkilometer. Vilket är cirka 22% av jordens yta…. Tyvärr är det även här för få mätstationer. T.ex. har Hawaii ögrupperna ‘bara’ två stationer som regelbundet använts av de som jobbat med IPCC-s olika datamodellberäkningar.

Redan här har CO2 fantasterna trampat vilse. För stora delar av jordens yta har INTE haft någon vetenskaplig mätning av temperaturer längre än sedan mitten av 1950-talet. Verkligheten stämmer inte med den ‘karta’ som IPCC-s modeller uppvisat.
……en av de sk. mätstationerna i Antarktis som liksom de övriga där och i Arktis påstås ha serier från 1880(?) trots att ingen människa som gjort mätningar under längre period varit i de inre delarna före Andra Världskrigets slut, rapporterar sådana värden från en mätstation som placerades ut för 5 år sedan och som inte fungerade mer än några månader samt där det gått att läsa att den lagats i januari förra året (2009)……. finns många liknande fall jag upptäckt när jag kollat. Skrämmande ovetenskapligt är bara förnamnet.
Skall det vara så svårt, Norah4you 15 februari 2010

Att klimatfantasterna försöker igen kan bero på att den centrala samlade mätningen av istäcket i Arktis och Antarktis inte längre kunde hanteras på sitt vanliga ställe i Japan efter tsunamin och kärnkraftverkshaverierna. Den ligger för tillfället nere. Dock kan vem som helst som bryr sig om att kolla se att senaste årets värde ingalunda är minst ens bland de sista 10 årens värden.
Data of Sea Ice Extent
Men verkliga värden har ju inget värde i den värld där sk. forskare interpolerar och extrapolerar bakåt samt korrigerar faktiskt uppmätta värden på de få (!) ställen där dessa gjorts utanför tätbebyggda områden längre än 60 år. Inte ens sk. icecore från Arktis kan ge riktiga värden vilket varje person som inom geologi eller geografi läst om hur isen driver runt, packas och aldrig ligger på samma ställe ens under ett år samt härutöver lärt sig något om vind, temperatur och solerosion för att ta några av de viktigare fakturerna. Att borra en iskärna neråt ger INTE korrekta värden för vad just den GPS-position där borrningen sker haft ens de senaste 30 åren…. Att härutöver använda sig av cirkelbevis, vilket förekommer rikligt i samtliga sk. rapporter om CO2 och sk. klimatförändringen, är att själv bevisa sin okunskap – som varje vetenskapligt och logiskt kunnig person vet så kan cirkelbevis inte bevisa någonting!

Som jag inledde bloggartikel Viktig information om klimathotet, Norah4you 27 juli 2009 med:
”Richard S. Lindzen is the Alfred P. Sloan Professor of Atmospheric Sciences at Massachusetts Institute of Technology ” och skriver på Lindzen on climate hysteria, Wattsupwiththat.com 26 juli 2009 : ”….Given that the evidence (and I have noted only a few of many pieces of evidence) strongly implies that anthropogenic warming has been greatly exaggerated, the basis for alarm due to such warming is similarly diminished. However, a really important point is that the case for alarm would still be weak even if anthropogenic global warming were significant. Polar bears, arctic summer sea ice, regional droughts and floods, coral bleaching, hurricanes, alpine glaciers, malaria, etc. etc. all depend not on some global average of surface temperature anomaly, but on a huge number of regional variables including temperature, humidity, cloud cover, precipitation, and direction and magnitude of wind. The state of the ocean is also often crucial. Our ability to forecast any of these over periods beyond a few days is minimal (a leading modeler refers to it as essentially guesswork). Yet, each catastrophic forecast depends on each of these being in a specific range. The odds of any specific catastrophe actually occurring are almost zero. This was equally true for earlier forecasts of famine for the 1980’s, global cooling in the 1970’s, Y2K and many others. Regionally, year to year fluctuations in temperature are over four times larger than fluctuations in the global mean…..

Intressant artikel i gårdagens Daily Mail: ”Steve Hilton, the Prime Minister’s director of strategy and ‘green guru’, is the latest person to admit to doubts about climate change.

‘I’m not sure I believe in it,’ he announced at a meeting of the Energy Department, prompting one aide to blurt out: ‘Did I just hear that correctly

Cameron’s green guru reveals his doubts over global warming,By Mail On Sunday Reporter 27 november 2011

Men i gamla Svedala försöker klimatfantasterna återigen presentera falska uppgifter som de tror att ingen kan genomskåda. Skulle någon genomskåda dem så följer personangrepp ofta på posten. Under alla år de, klimatfantasterna, varit verksamma så har de hittills inte presenterat ett enda giltigt argument utifrån faktiska värden och faktiska förhållanden. Det är i sig en presentation det. (Får säkert höra att detta är ett påhopp. Provokation skulle jag vilja kalla det. Provocering för att äntligen få de sk. lärde experterna att presentera giltiga argument som skulle kunna leda till den slutsats de via hopp över tre oberoende faktorer nått. Men om de klarar att presentera giltiga argument utifrån faktiska värden inte korrigerade, det återstår att se.)

Klimatförändringar ökar svälten, GP 28 november 2011 För oss som är över 60 år är försöket till bluff ett försök att få folk att glömma hur svältsituationen såg ut redan på 50-talet. Att vaccinationer och medicinska framsteg gjort att fler barn överlever sina första levnadsår vilket medfört att det på samma områden idag finns fler barn än då trots sjukdomar som AIDS och HIV, det glömmer hjälporganen ofta att berätta 🙂
Vi är ett antal som minns de små sparbössor vi fick med oss hem från skolan för att spara till de som drabbats av svältkatastrofer under andra hälften av 1950-talet – samma områden då som nu. Hur nu det kan komma sig, det är en annan fråga.

Klimatförändringar ökar svälten, SvD 28 november 2011
svenska media är långt efter och fattar tyvärr inte verklighet kontra fantasi. Framgår klart i Visset klimat för lyhörda, Framstegsbloggen DN 27 november 2011

De som vill kan läsa om en verklig vetenskapsmans försök att få ut de rådata som en av de mest citerade sk. experterna bakom Klimathotet stått för. An open letter to Dr Phil Jones of UEA CRU, by Willis Eschenbach 27 november 2011
Förvånar mig att han inte lyckats få ut dem. Snillet skickade i ett tidigt skede över ett antal av dem med och utan korrigeringar till undertecknad….. Något så urbota dumt har jag bara sett när jag läste:
””Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Källa: Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”
Rekommenderar en tur till närmaste Tidskriftssamling på bibliotek för läsande av den bedrövelsen. Vad är gör en forskare borde mer än en ställa sig frågan om……

Tillägg 07.07 Efter knappt två timmars sömn, tack vare värken som varit värre än vanligt, så läser jag i GP att man oroas för att det kanske inte blir Inget klimatavtal förrän 2020?, GP 28 november 2011
Inget klimatavtal förrän 2020?, SvD 28 november 2011

Det vore för väl om det helt tokiga klimatavtalsbiten sköts på framtiden och våra politiker samt verkliga experter inom luft, mark och vatten tog itu med det verkliga problemet som är den enskilt största orsaken till förtidig död samt svält som inte minskar utan ökar bl.a. genom konstbevattning, avsaltning av vatten o.s.v.

Vilken fråga undrar någon? Den enskilt viktigaste miljöfrågan runt hela vår jord är frågan om rent vatten. Den har största betydelse såväl för ”miljön, för människans och djurens framtid och i förlängningen för rent vatten i våra vattendrag, hav och sjöar,
Enskilt viktigaste frågan för, Norah4you 22 december 2010 Den kostar förvisso mångdubbelt mer än vad beräkningarna för sk. klimathotet skulle göra att lösa. Men utan att vi snabbt minskar utsläppen av giftiga ämnen i vår luft och vårt vatten, så är det inte bara isbjörnars och valars nativitet som hotas. Vår egen människoras fortlevnad är redan i fara för alla ämnen som vi får i oss och alla sjukdomar som idag vållas i förlängningen runt vår jord för att vi inte tar itu med frågan om rent vatten.

Read Full Post »

Det finns ett gammalt talesätt att man inte lägger ett tak på ett hus innan de bärande väggarna och takstolarna är på plats. Verkligheten inte drömmen är det som gäller. Det vore förvisso en nåd att stilla bedja om som bilist, medresenär m.m. att allt tungt gods skulle kunna gå på järnväg. Men OM detta skulle vara möjligt, så krävs det andra järnvägar än vi har idag och de små satsningar som Miljöpartiet och andra i Oppositionen vill lägga på järnvägen räcker inte till tummen av de järnvägar som skulle behövas! Sverige är avlångt och även glesbygd behöver industri och bofasta människor som håller Sverige levande. Det finns inte järnväg tillräckligt för att täcka ens 1/3 av det behov som skulle krävas för att det ens i drömmarnas värld skulle vara rimligt att börja diskutera en skatt på tunga transporter. Älvarna går inte att använda för transport av skogsmaskiner och timmerflottning hör forntiden till. Var allt annat än miljömässigt lämpligt men det är en annan sak.

Hade under tre år på 70-talet som ansvarig för orderavdelning hand om fördelning av gatusalt samt leverans av mängder av andra salter samt övriga kemikalier till industrier från Skåne upp till norra Värmland och från Göteborg bort till Jönköping. Förvisso har vi fått mer motorväg och det är bra för miljön att man byggt motorväg som sparar människoliv och som även klarar av tunga transporter! Men till de avlägsna delarna där många av dessa små och medelstora företag gjorde och gör att Sverige lever gick inte och går inte någon järnvägsräls. Omlastning är inte energibesparande inte ekonomiskt försvarbart utan skulle bara leda till att svenska logistikföretag samt hela svenska exportbranscher slogs ut. Varför? Tänk efter innan Ni kommer med dumma idéer. Hur många mindre och medelstora lastbilar skulle behöva göra si och så långa resor på varierade vägar för att lasta på godset, arbetsredskap som skall till och från olika delar av Skogsindustrins avverkningsområden, o.s.v. för att komma till omlastningsställen för järnväg? Sicket energislöseri föreslaget av ett parti som borde räkna mer på energiåtgång innan de lägger fram förslag. Verkligheten inte drömmarna gäller.

HELA SVERIGE SKA LEVA!

Förnybara satsningar. I vår budget föreslår vi – enligt utländsk förebild – en särskild skatt på tunga transporter. En sådan differentierad lastbilsskatt kan ge 4 miljarder årligen – pengar som möjliggör nödvändiga klimatinvesteringar.
MP skatt på lastbilar ska dra in 4 miljarder varje år, DN debatt 4 oktober 2011

För det första Miljöpartiet – det existerar inte alls något som helst klimathot. Vi har idag på norra halvklotet 2-3 grader LÄGRE temperatur än vad som gällde under perioden 980-1341 e.Kr.
”* Most of the Viking expansion took place during what scientist refer to as the dimatic optimum of the Medieval Warm Period dated ca, A.D. 800 to 1200 (Jones 1986: McGovern 1991); a general term for warm periods that reached chere optimum at different times across the North Atlantic (Groves and Switsur 1991). During this time the niean annual temperature for southem Greenland was 1 to 3°C higher than today.” Julie Megan Ross, Paleoethnobotanical Investigation of Garden Under Sandet, a Waterlogged Norse Farm Site. Western Settlement. Greenland (Kaiaallit Nunaata), University of Alberta, Department of Anthropology Edmonton. Alberta Fall 1997, sid 40 En lögn är en lögn, Norah4you 10 september 2011
Se även Arktis hade 3 grader varmare årsmedeltemperatur än nu, Norah4you 18 september 2011 resp
Landhöjning och Archimedes princip, Norah4you 10 juni 2011 samt
Does a Global Temperature Exist?, Christopher Essex Department of Applied Mathematics University of Western Ontario; Ross McKitrick Department of Economics University of Guelph; Bjarne Andresen Niels Bohr Institute University of Copenhagen; J. Non-Equilibrium Thermodynamics
(in press, June 2006) Abstract
Det finns nämligen inte ens idag och har aldrig någonsin funnits tillräckligt många vetenskapliga mätstationer runt jorden som på samma GPS punkt har registrerat eller gör registreringar av temperatur. Observera också att havsyta är något som aldrig har fast nivå utan på en och samma punkt på världshaven kan den skilja på åtskilliga 10 tal meter(Ni har väl läst om månens dragningskraft?) samt att alla observationer från sateliter till trots, så går det enbart att mäta reflexionsvärme inte temperatur 1 meter, 10 meter över respektive under gällande havsyta för respektive punkt.

För övrigt hade varje isbjörn i förrgår (2 oktober 2011) 235,6 KVADRATKILOMETER is i Arktis till sitt eget förfogande.
Data of Sea Ice extent, IARC-JAXA Information System, IARC titta noga på tabellen av faktiskt uppmätt isyta så ser Ni att årets kurva vände upp tidigare än de flesta andra år under den 10 år korta observationsserien ger.

MP vill beskatt tung trafik, GP 4 oktober 2011
MP vill beskatta tung trafik, SvD 4 oktober 2011

Hela Sverige skall leva och det parti som är intresserad att slå ut svenska industrier genom ökade skatter på logistiktransporter till och från glesbygdsindustrier och skogsverk/skogsavverkningar, det partiet kan inte göra skäl för att kalla sig miljövänner!

Tillägg 09.11 Miljöpartiet påstår sig ta ansvar…… för att kunna ta ansvar krävs att man lärt in baskunskaper som glömts bort. I Att ta ansvar är att investera i framtiden, GP Debatt 4 oktober 2011 visar Miljöpartiet att partiet fortfarande inte ens lärt in en bråkdel av det som lärs ut i Fysik och Kemi och varje elev som vill ha Godkänt skall ha lärt in….. mer kunskaper om jorden de skulle behöva ha finns här Grundkurs i geologi för svenska klimatfantaster, Norah4you 19 november 2008 samt
Fakta om jorden, Norah4you sida

Read Full Post »

Australiens politiker måste längta efter att få in nya skatter för på annat sätt kan inte förslaget om CO2-skatt ses. Inte om verkligheten får tala i stället för datateorier som inte ens tar hänsyn till alla faktorer avseende CO2 och där falska påståenden sprids gång efter annan fortfarande.

Alla faktorer? Vi börjar med den faktor som har störst effekt på CO2 halten av alla – de naturliga utsläppen som sker under och miljontals år efter en vulkans utbrott:
””På ett år gasar Etna av mer än 1 milj ton svaveldioxid (som fräter på armeringen i den bro som skall byggas över Messinasundet) och mer än 10 milj ton koldioxid, men när vulkanen har utbrott tiodubblas mängderna under den tid utbrottet pågår för fullt. ” Vulkaner, Natural Hazards group

Nu är visserligen källan jag hänvisar till här ett privat företags uppgifter. Men siffrorna kommer från officiella mätningar, som de sk. miljöhotexperterna missat att läsa in. Den som så önskar kan få lite mer uppgifter om vad som behöver läsas in INNAN de fortsätter snurra om CO2. För det totala läget är som företagets sida skriver att det inte går att beräkna helt och hållet alla jordens ungefär 1000 vulkaner. Observera att siffrorna ovan var under sk. viloperiod men även i grova drag gäller för döda vulkaner. Skälet är att mängden CO2 varierar beroende på den kemiska ‘sammansättningen’ i den ‘berggrund’ som vilar på de olika tektoniska plattorna utöver att närheten från en tektonisk plattas översta skikt ner till mateln på vilket de tektoniska plattorna flyter är beroende på de krafter som påverkat den enskilda tektoniska plattan från brytningen med de övriga som en gång i tiden satt ihop med” Sparade koldioxidutsläpp, Norah4you 18 april 2010 För mer information om tektoniska plattor vänligen låna en sjundeklassares geografibok och läs kapitlen om jorden.

Konkret betyder detta att även vilande och ‘döda’ vulkaner släpper ut CO2. Tyvärr finns det ingen lång statistik som talar om hur dessa utsläpp ser ut över t.ex. en 50 års period. En sak är dock klar: Att använda sig av mätstation(er) i närheten av en vulkan, nu aktiv eller tidigare aktiv, utan att placera ut ett bälte av minst 10 mätstationer inom en radie av 1-2 mil (10-20 km) runt vulkanen, för att se hur CO2 varierar, det är som att sätta räven att räkna hönsen. 99% av alla CO2 utsläpp är naturliga och härrör till stor del från aktiva, inaktiva och döda vulkaner…..”
….
Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.

Utdrag från CO2-folket glömde sin hemläxa, Norah4you 3 januari 2011

Tektoniska plattornas rörelser och hur de påverkar såväl jordbävningar (som också släpper ut CO2 tillsammans med mycket annat som påverkar vår planet) och vulkanutbrott kan vem som helst av de som vill läsa om i ett av de första kapitlen på 7:e klassares Geografibok. Avsnittet om jorden/världen. De som vill lära lite mera kan välja att söka bland de populärvetenskapliga böckerna om geologi eller mer vetenskapligt inriktade:
Geologica : krafterna som formar vår jord : klimat : kontinenter : vulkaner : floder : öknar / [red: Loretta Barnard …], svenska översättningen har 576 sidor och gavs ut 2008 med ISBN 978-3-8331-4380-9
Montgomery Carla W, Environmental geology gavs ut 1997 546 sidor ISBN 0-697-34278-6 (pbk)
Finns många fler.

Sedan brukar Världsnaturfonden med flera värna om ‘våra isbjörnar’ Frågan är vart de pengar de samlar in går. Inte till isbjörnarna i varje fall som igår 9 juli 2011 hade drygt 367 KVADRATKILOMETER yta var i Arktis….. The latest value : 8,090,156 km2 (July 9, 2011), IARC-JAXA Information System 10 juli 2011 Förvisso ett lågt värde för de senaste 10 åren, men avsevärt större yta än när isen i Arktis var som minst under senaste 100 åren 1956….. de som tror att vi nu har den varmaste perioden på senaste 1000 åren bör betänka att verkligheten gjort att de stora områden som var bebodda på Grönland före 1341 och som då började komma under permafrost som varade in till 1900-talets mitt, de hade innan vulkanutbrotten på Island 1341 till 1370-talet mer än 2 grader varmare temperatur i genomsnitt under året än någon nutida uppmätning. För övrigt undrar jag om någon skulle vilja tala om vem som mätte temperaturerna i det inre av t.ex. Arktis och Antarktis innan ens någon människa satt sin fot där i början av 1900-talet eller innan de första vetenskapliga expeditionerna efter Andra Världskriget? Vem mäter temperaturen på varje given punkt på jordens 70% vattenyta? Observera att mätningar från rymden bara kan mäta det som reflekteras och att det blir stora felkällor eftersom vatten i världshaven alltid är i rörelse så att varje enskild GPS-punkt inte bara kan ha en höjdvariation av vattennivå under året på ett antal 10-tal meter utan också att temperatur 1 meter ovan vattenytan vid mättillfället inte säger något om temperaturen 1 meter under…..

Islands nya vulkanutbrott går bra att läsa om på Islandsbloggen.com en mycket intressant blogg som tar en stund att läsa igenom.

Australien och CO2-skatteförslaget: Australien föreslår klimatskatt, GP 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, SvD 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, Helsingborgs Dagblad, 10 juli 2011
Australien föreslår klimatskatt, Aftonbladet 10 juli 2011

Read Full Post »

Older Posts »