Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arkeologi’

Som jag så ofta skrivit utifrån samtida källor jag själv kontrollerat:
Nordborna seglade på de nordamerikanska floderna samt hade två bosättningar som betalade tiondet till påvekyrkan……

norah4history

Memphis| A group of volunteers cleaning up the shores of the Mississippi river near the biggest city in Tennessee, have stumbled upon the remains of an ancient boat encrusted in mud. A team of archeologists from the University of Memphis that was rapidly called to the site, confirmed that the ship is most certainly a Viking knarr, suggesting the Norse would have pushed their exploration of America a lot further than historians previously thought
USA: Viking ship discovered near Mississipi river.

They say the Norse would have pushed their exploration of America a lot further than historians previously thought……
I have a manuscript The Greenlanders, the forgotten people It tells the story from 980 AD up to the last documented visit of Scandinavians in Greenland 1521.
I have known about the Vikings visiting this part of NA since second half of 1990’s. I was the first one for 100…

Visa originalinlägg 145 fler ord

Read Full Post »

Det finns få saker som irriterar mig mer än när kvasiakademiker och politiskt korrekta försöker stjäla någon folkgrupps historia och arkeologi. Det var lika tokigt när det fanns de som hade för sig att det existerade en Nordisk folkras…. vad nu detta var för dravel så gick ju tyvärr alltför många på de fantasierna. Inte bara nazister utan många många andra,
som de senare tidernas fantasier om att samerna varit i norra Sverige först…. Det må vara politiskt korrekt att hävda att samerna skulle vara ursprungsbefolkning. Politiskt korrekt, men helt uppåt väggarna fel. Den enda ursprungsbefolkning som idag finns kvar i Norden utgörs av en liten del av de verkliga Kvenerna vars historia, skriftlig och arkeologisk, pollenanalysmässigt o.s.v. är de enda som är verkliga ättlingar och vars kontinuitet går att belägga in i våra dagar. De Kvenerna, Kvänerna, utgör en liten bråkdel av de som nu kallar sig Kvener. Senaste uppgiften jag såg var att de var färre än 200 av de 10.000 som kallar sig Kvener.

Utgående från detta samt från det mycket märkliga FN uttalandet mot gruvdrift, så har jag skrivit en bloggartikel i Norah4history samt lagt den som sida under Skandinavisk Historia. De som vill läsa den kan hitta den på De verkliga kvenerna, Norah4history sida

Utdrag ur bloggartikel De verkliga Kvenerna
Den första arkeologiska undersökningen som jag hänvisar till är en delundersökning i samband med utgrävning av RAÄ 183 Ramsele Kommun.

Utgångspunkt verkliga vattennivåer samt landhöjning. Ramsele kommun ligger idag med en höjd över havet varierande frpb 200-500 meter på fyndplatsen är medelnivån ovan havet drygt 350 meter. Vilket motsvarar nivån för boställe/temporära slaktstället inom 50-80 meter från närmaste vattendrag vid tidpunkter till vilka fynd i undersökningen dateras. I delrapporten berättas om tre husgrunder.Två av dem dateras till slutet av/övergången Neolitikum till tidig Bronsålder.

Dateringarna från 2009 (sammanlagt 12 st) visade att den undersökta delen av anläggningen var i bruk under perioden 2500-1800 BC, med en aktivitetstopp mellan 2400-2300 BC. Fyndmaterialet från 2010 är likartat som från undersökningen 2009, och en datering till samma period är trolig även för årets schakt. Vare sig fynd eller C-dateringar indikerar aktiviteter under efterkommande perioder.De verkliga kvenerna, Norah4history sida

Utdrag ur tidigare bloggartikel:
De första som följde renar västerut var inte samer eller samernas förfäder. Ananinokulturens människor som under del av året övergav sina FASTA bosättningar och följde vildren västerut från Jelabugaområdet i Ryssland, de var jordbrukare utöver att de var jägare. De använde skidor som så många andra i de delarna av Ryssland och i hela Nordkalottområdet långt innan samerna gjorde detta. Äldsta skidan i världen, Kalvträskskidan, är lika gammal som Egyptens pyramider och föregår varje form av vildrensjakt av samer. Jag vet att detta inte är politiskt korrekt att tala om, men fakta är fakta och inte fiction eller drömmar om vad som skall ha varit.

Detta oaktat, så har aldrig någonsin samerna ägt landet i norr. I ett område in från Alta via nuvarande fjälldalgångar österut långt in i Sverige, fanns det t.o.m. öppet vatten tack vare nuvarande Golfströmmens föregångare LÅNGT INNAN INLANDSISEN SMÄLT så att det blev möjligt för vildren att finna lavar på stora områden betydligt över hundra mil österut tack vare det tjocka istäcket öster om det öppna vattnet. På den tiden fanns det fortfarande, mitt under istiden, en rest av människor som överlevde på öar utanför Alta ner mot Bodö. Dessa människor som var de första i hela norra Skandinavien att både röra sig samt bosätta sig i det vi idag kallar norra Sverige är utöver att arkeologiska fynden är helt annorlunda än vad samernas fynd någonsin varit talade varken samiska eller finska. Finns t.o.m. skriftliga källor från före 800 e.Kr. då de första av de nuvarande samerna började med det som kallas rennäring. Rennäring är inte samma sak som att följa vildren.Inte Ert land, Norah4you 26 november 2013

För Äldre svensk historia läs gärna: Svea Rikes vagga, Norah4history sida samt Från Tacitus till Tahirs ruser, Norah4history sida

Det alla bör ha klart för sig är att det finns inga sk. rena folkraser. Speciellt inte med flertusenåriga anor i Norden, då undantaget de få av de verkliga kvenerna som inte gifte in sig med inflyttande grupper under 1600-1900-talet. Idag är de färre än 200 av alla de som kallar sig Kvener.

———————
Någon kanske tycker: Ja men gruvan ligger i Västerbotten inte i Västernorrland. Helt rätt. Det är bara det att om inte samerna är de som äger den äldre historien norr om Västerbotten, så äger de inte ens i teorin rätten att hävda att de äger rätten till marken i Västerbotten. Så enkelt är det. Tyvärr har FN återigen precis som i andra frågor lyssnat alldeles för mycket på politiskt korrektas önskemål.

FN-organ vill stoppa svensk gruva, Aftonbladet 8 november 2013 Det har gått alldeles för långt! Isen smälte från söder och väster. Att någon ens kan få för sig att samernas renar tog sig över flera hundra mil av kvarvarande tjock inlandsis från Murmanskområdet söder till Finska Viken alternativt simmade över, det säger tyvärr alltför mycket om okunskapen om forntidens historia och geologi! När det gäller FN:s sk. experter under senare år är jag tyvärr inte förvånad.
FN-organ vill stoppa svensk gruva, GP 8 november 2013
FN-organ vill stoppa svensk gruva, Expressen 8 november 2013
FN-organ vill stoppa svensk gruva, SvD 9 november 2013

Det finns få länder på denna jord där så många invandringar skett som i Sverige. Det hindrar dock inte att det finns de som försöker stjäla andra gruppers historia för att legitimera sina egna krav.

Read Full Post »

Det må vara så att samer räknas till urbefolkning. Vilket i och för sig mycket väl kan bestridas utifrån vetenskapsteoretiskt kända fakta om hur Inlandsisen drog sig tillbaka från söder mot norr och arkeologiskt kända fakta om att människorna följde med isen söderifrån norrut samt fanns på det Ni felaktigt kallar ‘Ert land’. Det finns dokumenterade arkeologiska fynd som bevisar att det fanns andra människor där långt innan det var möjligt att följa vildren från norra Ryssland västerut till Alta.

De första som följde renar västerut var inte samer eller samernas förfäder. Ananinokulturens människor som under del av året övergav sina FASTA bosättningar och följde vildren västerut från Jelabugaområdet i Ryssland, de var jordbrukare utöver att de var jägare. De använde skidor som så många andra i de delarna av Ryssland och i hela Nordkalottområdet långt innan samerna gjorde detta. Äldsta skidan i världen, Kalvträskskidan, är lika gammal som Egyptens pyramider och föregår varje form av vildrensjakt av samer. Jag vet att detta inte är politiskt korrekt att tala om, men fakta är fakta och inte fiction eller drömmar om vad som skall ha varit.

Detta oaktat, så har aldrig någonsin samerna ägt landet i norr. I ett område in från Alta via nuvarande fjälldalgångar österut långt in i Sverige, fanns det t.o.m. öppet vatten tack vare nuvarande Golfströmmens föregångare LÅNGT INNAN INLANDSISEN SMÄLT så att det blev möjligt för vildren att finna lavar på stora områden betydligt över hundra mil österut tack vare det tjocka istäcket öster om det öppna vattnet. På den tiden fanns det fortfarande, mitt under istiden, en rest av människor som överlevde på öar utanför Alta ner mot Bodö. Dessa människor som var de första i hela norra Skandinavien att både röra sig samt bosätta sig i det vi idag kallar norra Sverige är utöver att arkeologiska fynden är helt annorlunda än vad samernas fynd någonsin varit talade varken samiska eller finska. Finns t.o.m. skriftliga källor från före 800 e.Kr. då de första av de nuvarande samerna började med det som kallas rennäring. Rennäring är inte samma sak som att följa vildren.

Har samerna varit länge i norr? Ja. Men aldrig någonsin ägt den mark de förflyttat sig och sina renar över. Det är två helt olika saker att röra sig över och nyttja mark man inte äger och att äga den!

Stoppa exploateringen av vårt land, Per Jonas Partapuoli ordförande i Sáminuorra, SvD Brännpunkt 26 oktober 2013

Rätt skall vara rätt. Det är inte Ert land. Därmed inte sagt att inte hänsyn skall tagas till rennäring precis som till varje annan näringsverksamhet utifrån varje näringsverksamhets historia och landets lagar samt behov. Två helt olika saker!

Read Full Post »

Undrar hur det står till. Åldersbedömningar som får kritik samtidigt som Sverige är en av de ledande när det gäller att göra vetenskapliga åldersbedömningar utifrån internationellt godtagna metoder. Var de specialisterna finns? På Osteoloarekeologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Där finns det så väl paleohistopatologi som oral histopatologi. De förra är specialister på att utifrån skelettdelar eller röntgenbilder på skelett avgöra ålder. De senare kan inte bara avgöra ålder utifrån prov på emalj, som t.ex. kan tas vid behov av tandvård, tala om ålder utan kan meddelst vetenskapliga laborativa undersökningar även tala om var en person är född och var den tillbringat si och så många år av sitt liv.
Räcker ändå inte de kunskaperna till, så är det väl lika bra att tala med engelska, tyska eller schweiziska osteologer.

Åldersbedömningar får kritik, SvD 23 juni 2013
Osäkra metoder avgör de ungas ålder, DN 23 juni 2013
Åldersbedömningar får kritik, GP 23 juni 2013
Åldersbedömningar får kritik, Aftonbladet 23 juni 2013

Något så urbota dumt som Socialstyrelsen anser, att barnläkare som inte har någon som helst specialistutbildning på röntgenplåtsanalys skulle vara bättre än röntgenläkare att avgöra ålder, har sällan hörts. Det är nämligen helt ovetenskapligt uttalande från Socialstyrelsen. Men om röntgenläkare som är utbildade att ‘läsa’ och analysera röntgenplåtar inte duger, så är de verkliga specialisterna de som är specialister på Osteologi! Snacka om att inte ha gjort sin hemläxa, Socialstyrelsen!

Att min egen subjektiva åldersbedömning utifrån vana från att varit ungdomsledare i politiskt lokalparti och studentförening samt senare lärarjobb, endast skulle ge en möjlig under 19 år är en sak. Men det finns specialister som är 100 gånger bättre än den bäste barnläkare på åldersbedömning.

Read Full Post »

De skyller på hunnerna för att en liten grupp spreds över stor yta för vad de säger var cirka 1500 år sedan….. men just de folkförflyttningarna exakt till de områden de befinner sig idag, finns mycket väl dokumenterade historiskt. Goternas verkliga historia och hur de uppträdde när o.s.v. verkar som om det gått de flesta förbi i och med att de talar om att germanska folkvandringarna på 4-500 talet (hmmmmm tidsmässigt är de helt snett ute) inte tycks ha påverkat västeuropas befolkningsunderlag speciellt mycket….

Detta hänger samma med att de flesta av oss härstammar från samma förfäder för mycket kort tid sedan. Folken i östra Europa tycks exempelvis ha samma ursprung för cirka 1 500 år sedan. Orsaken tros vara att de tillhör en befolkning som ursprungligen var mycket liten men som sedan expanderade kraftigt över ett stort geografiskt område.

Troligen började expansionen i samband med hunnernas invasion i Europa på 300-talet, och fortsatte sedan med de slavisktalande folkens invandring i de östra och centrala delarna av kontinenten.
Européerna är en enda stor familj, DN Vetenskap 7 maj 2013
Européerna är en enda stro familj, GP 7 maj 2013

GOTERNA

Goternas vandring började i östlig led. De allra första skriftliga källorna, från första århundradet efter Kristi födelse, berättar om såväl visigoter som ostrogoter. det finns många beteckningar inte bara dessa två under århundradena som följer. Visigoterna omnämns indirekt genom att den stora floden som rinner upp i det inre av ön i norra Oceanen flyter och flyter ut västerut kallas Vigothaaelv av Ptolemaios(d 161). Han kallade goterna Gautoi. Men han var inte först att tala om folket här uppe. De som vill veta mer i den frågan kan läsa Goternas källor t.o.m. 200-talet, Norah4historysida se även Dio och Ablabius, Norah4historysida

Det som är intressant i DNA-studiens slutsatser jämfört med verklig historia, är att det långa sambandet mellan södra Sverige jordbruksmässigt, byggmässigt och arkeologiskt fyndmässigt har en och samma ‘kulturväg’ över tid, tidig bronsålder fram till dagens turistström och invandringar till Sverige från Östeuropa.

Östgoternas vandringar

Östgoternas vandringar

Jämför med

Klibblim och Vejde

Klibblim och Vejde

För mer information om samband vänligen läs Utdrag ur C-uppsats Sammanfattning och slutsats

Men den verkliga orsaken till att det ledande skiktet, ledargrupperna i de Finno-Urgiska områdena från östra delen av Bottenviken bort mot Moskva samt andra ledande grupper i det vi nu kallar Baltikum och nuvarande Polen från Wisla/Weisser österut spreds ut, den började inte med hunnerna utan kort innan genom att Hermanerik började med att kräva tribut längs handelsvägar ner mot Donau och Svarta Havsområdet. Tributen krävdes i ett stort antal (100-talet) dokumenterade städer bl.a. inom nuvarande Ryssland, Vitryssland, Ukraina utöver Baltikumområdet i samband med krigståg och utvidgning av Hermaneriks rike. Det hans män Ostrogoterna gjorde var exakt samma sak som vikingar i öst och västlig riktning upprepade senare: Krävde tribut om man inte skulle anfalla eller ockupera. Skillnaden är att Hermanerik om han inte fick tributen tog med sig de ledande i respektive stad (inklusive deras familjer) och lät dem dra kärror samt bära båtar/ro båtar för goterna hela vägen ner till östra Medelhavet. Efter Hermaneriks död, så blev dessa som vi idag kallar slaver kvar med de olika Ostrogotiska grupperna som var på väg neråt. Dessa och Ostrogoter bosatte sig i de områden där vi idag har slaver och finno-urgiska grupper. Det finns väl dokumenterat i östliga källor t.ex. Zosimus samt i några få andra, bland annat Orosius (spansk präst) men omnämns sällan eller aldrig i nutida historieundervisning.
PS. Hermanerik blev en av de första riktigt kända dåtida ledarna som föll för hunnernas attacker. Inte så konstigt i och för sig för han hade själv påbörjat bråken med dem under sina första 10 år med krig och utvidgningar…

Read Full Post »

Som tidigare medlem i Richard III society, en avdelning som mer eller mindre försvann när Geoffrey Richardson dog för 10 år sedan, upplever jag det spännande att det varit möjligt att identifiera skelettet som hittades under parkeringsplatsen med den sortens medicinska defekt som Richard III var känd för samt att källornas uppgifter om hans brutala död och begravning tycks vara sanna. Dock är det tragiskt att Geoffrey Richardson inte fick uppleva detta. Geoffrey Richardson som fick så många att bli intresserade av Rosornas krig samt Richard III mysteriet med de fångna prinsarna (Richard III:s brorsöner) i Towern.

Richard III dig: DNA confirms bones are king’s, BBC.co.uk 4 February 2013
Rickard III hittad under parkeringm GP 4 februari 2013
Richard III hittad under parkering i Leicester, Expressen 4 februari 2013
Rikard III hittad under parkering, SvD 4 februari 2013
Bevisat: Benrester var Richard III, DN 4 februari 2013
Rikard III hittad under parkering, Aftonbladet 4 februari 2013

För info om Geoffrey Richardson

Read Full Post »

att känna sin ‘egen’ historia är inget som har med nationalism, patriotism eller rasism att göra. Vi har återerövrat svenska flaggan, speciellt i fotbollssammanhang där nationalsången ofta sjungs även när det inte är landskamp, från rasister, nazister och Sverigedemokrater. Skall vi verkligen behöva återerövra vår svenska och nordiska historia från vänsterfolket också? Kanske är det så.

Det är nämligen en paradox att stilla bedja om, som förmodligen kommer som en åsnespark i baken på marxister, leninister, kommunister, nazister och rasister samt troligen också Sverigedemokrater att om man lyfter blicken från den egna naveln och tittar ut för att se vad som finns skrivet i äldre tider om tidigare svenskar, i vissa fall namngivna ostgoter som kom över havet från ön i den norra Oceanen och går att följa ner i Europa samt från Gotertiden till Vikingatidens slut i östeuropa och områden kring Svarta Havet och Kaspiska Havet samt ner till Asia Minor och nuvarande Syrien/Libanon, så är det i arabiska källor, samt i kazariska bevarade källor i minst lika hög grad som berättelserna om hur det såg ut här uppe i Norden, vilka seder och bruk som var gällande, skillnader mellan folkgrupper i nuvarande Norge och Sverige, vilka folkgrupper som bodde i nuvarande Finland före 650 e.Kr (inte något av de tre finska grupperna) som ‘vår’ historia har bevarats. Jag talar inte om Ibn Fadlan på 920-talet eller någon av de andra mer ‘kända’ arabiska eller östliga källorna.

Här och nu skall jag bara beröra en enda. Jag har de äldre av berättelserna med full notapparat till referenser i mitt manuskript den Gotiska Mosaiken. De senare har jag berört i min D-uppsats Johansson Inger E, Källorna till svenskt 800-tal i europeiskt perspektiv, en kritisk granskning av Lars Gahrns avhandling Sveariket i Källor och historieskrivning, D-uppsats Historia INSTITUTION TEMA
Avdelning för Historia, Linköpings Universitet 1995 samt har dem med i manuskriptet Grönland och Grönlänningarna eftersom det finns så många källor från 230 f.Kr(!) fram till 1150 e.Kr. som aldrig brukar refereras till men som utgör grunden för hur det kommer sig att vi än idag har stor likhet med ‘våra’ förfäder, på gott och ont, trots alla invandringar genom århundradena.

Den märkligaste källan är en skriven av en armenisk historiker Moses Khorenatsí (History of the Armenians,ed. transl. RW Thomson, London 1978) Moses Khorenatsí, eller Moses Chorenensis som han skrivs utanför Sveriges gränser, levde på 400-talet och skrev utöver den angivna boken även bok om den då kända geografins gränser. I båda fallen finns det avsnitt som om man jämför med andra samtida källor ger oss en mycket intressant bild av en person som i slutändan efter att försökt göra sig till kejsare sedan han och några av hans män rymt från romerska armen, tagits till fånga varvid de övriga sex i olika omgångar avrättades medan han själv slogs i bojor och fördes till ‘Tuli’ långt uppe i norra Oceanen. Historien som den framträder ur ett antal andra källors mer detaljerade uppgifter, stämmer mycket väl överens med vad Varin ristade på Rökstenen om sin anfader.

I en av de övriga källorna får man också reda på hur folket från ön i Norra Oceanen räknade ut hur mycket tyg som gick åt till byxor att ha när man färdades på båtar och land. De syddes inte på samma sätt som de i öst och mest anmärkningsvärt tyckte några av historieskrivarna det var att man räknade med att tyget skulle gå upp till armhålan för att man skulle kunna ha byxor ända dit upp när man inte ‘bara’ hade tyget ihoprullat och hållet uppe av ett rep i midjan.

En annan källa som är viktig för nordisk och nordeuropeisk historia men i princip helt bortglömd är Ibn Miskawaih (The Eclipse of the Abbasid Caliphate, ed. Amedroz HF & Margoliuth PS, Oxford 1921.) det finns ett antal arabiska historiker och geografer som gjorde besök här uppe på ön i norra Oceanen eller seglade på det vi kallar Östersjön så långt norrut att de med häpnad beskrev såväl att solen aldrig gick ner under sommaren som tvärt om och hur folk uppe i nordligaste delarna av Östersjön för att ta sig fram över snö gjorde sig snöskor. Hur de jagade ripa, snara; hur de hade något som en geograf ritade som en skida på varje fot och en stav för att staka sig fram. Folket de beskrev var ovanligt långa och axelbreda.

Men så var det det där som framkommer gång efter annan under perioden 260 e.Kr fram till 844 e.Kr. Nordbor, från början kallas de visigoter i slutet av perioden Ar-rus, ofta handelsmän som Kol och Steinar från ön i Norra Oceanen, eller äventyrare som hamnade i den romerska armen som en som slängts ut från Ranriki på ön när hans far dött. Killen ifråga blev i slutändan romersk ståthållare inom nuvarande Spanien. Han beskrivs av mer än 10 olika samtida historiker i ett flertal olika händelser som en lögnare och arrogant typ. Det finns fler namngivna och mycket intressanta personer från ‘ön’ häruppe och det har INGET med rasism eller nationalromantik att göra att vara intresserad av nordens äldre historia!

Vill slutligen återigen, skrivit detta förut, berätta om vad det var som berättades om ‘våra’ förfäder, observera att under perioden så förekom invandringar vilket gör det hela ännu mer intressant ur integrationssynpunkt:
Arroganta, nonchalanta, lättstötta. De dricker inte ofta. Bara när de har fest. Men de är mycket bra på att hitta skäl att ha fest.
Eller som en postmästare i Asia Minor skrev:
De far till öst, till Kina och långt ner i Indien
De far till väst, till Rom, Bysans och Albion (England)
och varför? Bara för att kunna säga att de varit där!

Låter precis som sentida backpack ungdomar från Sverige.

Kontroll över kulturarvet SD:s medel för att nå makt, DN debatt 3 oktober 2010

PS. Om Ni gör en djupdykning i Westerberg Anna, Utveckling av gammalt a framför ld och nd,Uppsala 1991 samt Moberg Lennart, Om de Nordiska nasalassimilationerna mptt, nk>kk, Uppsala 1944 och tittar speciellt på triangeln från Gamleby till Söderköping och upp mot Roxen, så kommer Ni att hitta ett område där det finns lång kontinuitet arkeologiskt, historiska och pollenanalys som styrker att området efter Båtyxe- och Gropkeramiska tiden även språkmässigt utifrån ursprungs ljud mycket väl kan ha haft samma grupp boende under alla generationer trots en dansk arme som gick härjande fram och alla invandringar under årtusendena. Skrev om det i min C-uppsats Vattenvägarna in mot Roxen i äldre tider, Linköping 1993

Read Full Post »

Läste i morgonens Göteborgsupplaga av Metro att polska forskare, och ryska enligt vad jag senare läst, anser att vi går mot den kallaste vintern på 1000 år….. Nog för att vi inte behöver vara oroliga för CO2-hotet eller global uppvärmning, men 1000 år. Antingen är det den kallaste vintern på 1021 år eller, vilket är mer troligt med tanke på att omständigheterna dvs. jordens plats i elipsbanan runt solen, solens aktivit senaste året, vinkeln mot solen, stort vulkanutsläpp av aska från isländsk vulkan o.s.v. d.v.s inte det som artikeln tar upp teorin om Golfströmmens minskande hastighet (vilket är en obevisad teori som inte tagit de havsströmmar som påverkar Golfströmmen med i beräkningen om man tittar närmare på teorin, vilket jag gjorde härom året) alltså eller på 769 år (snabb drastisk nedkylning av norra halvklotet efter massiva vulkanutbrott perioden 1341-1380 i isländskt-grönländskt område) eller mer troligt kallaste vintern sedan den vintern en svensk arme sägs ha gått över Bälten…..
men det som är intressant är Sten Bergströms, professor och tidigare forskningschef på SMHI-s uttalande till Metro: ”För det första har det inte gjorts vädermätningar längre tillbaka än 130 år. och för det andra hade man blivit mångmiljardär om man kunnat förutse framtiden på det här sättet, säger Sten Bergström”. Källa dagens Metro 28 september 2010…..

Ursäkta, men nästkommande vinter borde det oaktat vilket väl vara lättare att förutspå temperaturen åtminstone på norra halvklotet för än alla dessa fantasispekulationer om CO2-s påverkan de närmaste 30-150 åren……

Som en kommentar till DN:s artikel Rekordvarmt i Los Angeles, DN 28 september 2010
skrev ”Här i Sverige varnar dagens Metro för kallaste vintern på tusen år! Bor man i fel land, kantänka?
MT, 09:30, 28 september 2010

De sk. forskarna som förutspår Grönlandsisens smältning och påstår att den aldrig smält snabbare, har jag skrivit om förut Desperata CO2-forskare, Norah4you 24 september 2010 framstår som än mer desperata efter forskningsanslag i ljuset av detta.

Kallaste vintern på tusen år, Norran.se 23 september 2010
Värsta vintern någonsin, Allehanda.se 23 september 2010

Read Full Post »

Det finns snillen och så finns det snillen. Det är tillåtet att vara dum även om någon sitter med aldrig så fina examina i ett begränsat ämne. Det är däremot dumt att bevisa att de inte gjort sin hemläxa dvs kollat verkligheten i stället för tänkt karta och ännu värre när de inte har gjort sig besvär att ens läsa en bråkdel av alla de arkeologiska utgrävningsrapporter som finns om Grönland, t.ex. hade de då vetat att Grönland inte är E N ö utan att det bland kartor och skriftliga första hands källor finns uppgifter bl.a. om när passagen mellan två av Grönlands delar frös igen….

Grönlandsisen smälter med rekordfart, DN 23 september 2010
Grönlandsisen smälter med rekordfart, Sydsvenskan 24 september 2010
Grönlandsisen smälter med rekordfart, VK 23 september 2010
Grönlandsisen smälter med rekordfart?, SvT 23 september 2010

De sk forskarna börjar kanske bli oroliga nu när det avslöjats att det inte finns något CO-2 hot ens om man räknar med alla planerade byggnationer….. Skrev om det härom dagen. Dags att kyssa CO-2 hotet Good bye MP, Norah4you 21 september 2010
Se även: Slowing climate change requires overcoming inertia in political, technological, and geophysical systems. Of these, only geophysical warming commitment has been quantified. We estimated the commitment to future emissions and warming represented by existing carbon dioxide–emitting devices. We calculated cumulative future emissions of 496 (282 to 701 in lower- and upper-bounding scenarios) gigatonnes of CO2 from combustion of fossil fuels by existing infrastructure between 2010 and 2060, forcing mean warming of 1.3°C (1.1° to 1.4°C) above the pre-industrial era and atmospheric concentrations of CO2 less than 430 parts per million. Because these conditions would likely avoid many key impacts of climate change, we conclude that sources of the most threatening emissions have yet to be built. However, CO2-emitting infrastructure will expand unless extraordinary efforts are undertaken to develop alternatives. Future CO2 Emissions and Climate Change from Existing Energy Infrastructure, Steven J. Davis,Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA.Ken Caldeira Department of Global Ecology, Carnegie Institution of Washington, 260 Panama Street, Stanford, CA 94305, USA, H. Damon Matthews Department of Geography, Planning and Environment, Concordia University, 1455 de Maisonneuve Boulevard West; Science 10 September 2010: Vol. 329. no. 5997, pp. 1330 – 1333.

Snillen på DN ger sig inte….
Väderkaoset dyrt för världen, DN 5 oktober 2010
Tänk om de gjort sin hemläxa.

Read Full Post »

Utgående från mina C- och D-uppsatser i Historia samt en artikel jag publicerade i soc.history.medieval i slutet på 1990-talet har jag på särskild sida Svea Rikes vagga, Norah4history 5 maj 2010 publicerat en artikel som inlägg i den debatt som Dick Harrison idag 5 maj har i ämnet ”Svea Rikes vagga, Kungabloggen 5 maj 2010

Utgående från landhöjning har jag i bloggartikeln kommit fram till att OM man skall ta Tacitus och Ptolemaios uppgifter på allvar och behandla dessa i ljuset av känd kunskap om Sverige och Skandinavien utifrån skriftliga källor och arkeologiska fynd samt analyser av både landhöjningar, maktansamling, jordbruksutveckling, järntillverkning i Sverige m.m. så låg Svea Rikes vagga söder om Mälaren, inte norr om……

Read Full Post »