Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetslösa’

Alldeles för många som är arbetslösa idag upplever den mycket dåliga kontakten som AF förmedlar. Deras egen förmedlare träffar de flesta endast på telefontid eller när de någon gång med långt mellanrum bjuds in på större informationssamlingar. Någon direkt personlig kontakt har de flesta arbetslösa inte att lita på. Speciellt inte om vi talar om adekvat utbildade arbetsförmedlare. Där brister det mycket.

Sedan får det vara slut på de AF-styrda vuxendagis där vuxna välutbildade människor som i samband med att företag köpts upp eller omorganisation hamnat i något som till slut blivit arbetslöshet. Vuxendagis? Ja det är inte ovanligt att mycket välutbildade över 45 år med mer än 20 års erfarenhet erbjuds att gå kontorskurser, som om de inte kunde administration; engelska kurser på gymnasiestadiet till arbetslösa som har läst och skrivit så väl Masters som Avhandlingar(!) och använt sig av engelska i sitt tidigare yrke på internationell nivå; Data på grundnivå, trots att flertalet av de jag känner till bland arbetslösa över 45 år har BÄTTRE datautbildning som minst genom sina tidigare arbetsgivare än vad de som undervisar på av AF betalda kurser har 🙂

Skulle kunna fortsätta med alla dessa köpta platser som inte ger någon erfarenhet i nivå med vad människor redan har kunskap och erfarenhet av. Köpta platser i allt från secondhand butiker till att sortera(!) kläder för välgörenhetsorganisationer. Inget fel att man får ta det som finns, men AF har sedan Göran Perssons första regeringsperiod sällan eller aldrig koll på vad som finns ute i verkligheten och vilka specialkompletteringar utanför tekniska yrken samt utbildningssektorn som krävs för att en nu arbetslös skall kunna bli attraktiv på arbetsmarknaden. Hysta in den ena efter den andra i sk. åtgärder för att förbättra arbetslöshetsstatistiken det är AF bra på. Knäcka redan knäckta människor är de ännu bättre på. Tyvärr borde AF i dess nuvarande form skrotas. Men det finns hopp. Arbetsmarknadens parter måste aktivt in i verksamheten. DÅ finns det stora möjligheter att något händer.

Följande har jag skrivit som kommentar till debattartikel Så vill vi vässa insatserna från Arbetsförmedlingen, Jan Björklund FP, Göran Hägglund KD, Annie Lööf C samt Fredrik Reinfeldt M på DN debatt 6 februari 2014 :

Krävs tre saker för att Arbetsförmedlingen skall lyckas bättre:

* Mer adekvat utbildade arbetsförmedlare. Här finns hur mycket som helst att göra för de krav som idag ställts är under ribban för acceptabelt.

* Att arbetsmarknadens parter tar över AF. Arbetsmarknadens parter vet var jobben finns och vilken utbildning som behövs. AF idag har vuxendagis.

* Att adekvat utbildad AF-personal skall fånga upp och varann vecka träffa arbetslösa unga i grupper om 4-5.
Alltså inte så dålig koll som nu

Undrar om vänster om vänsterfolket som av DN m.fl. media satts att kontrollera att kommentarer håller de krav DN har tillåter min kommentar att vara kvar 😛

Alliansen ska utreda Arbetsförmedlingen, Aftonbladet 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, GP 6 februari 2014
Översyn av Arbetsförmedlingen, SvD 6 februari 2014

Read Full Post »

Är det så att det finns folk hos Er som ‘behöver’ utlandstillägg eller vad?
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis Abeba, GP 9 februari 2013
För det kan knappast vara så att de som inte kommit till Sverige skall få mer personlig service än alla som redan får vara och är i Sverige. Svenska arbetslösa, nya svenska medborgare, människor som fått asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige? Det är väl inte möjligt, för dels strider det mot Regeringsformens 1 kap 2§ och i fallet med alla som har annat eller dubbelt medborgarskap även mot de lagar, förordningar och regler där förmåner för de som kommit eller fått tillstånd att komma till Sverige och inte enbart är svenska medborgare säger.

Det kan heller knappast var Addis Abeba som samtliga av de sudaneser som fått tillstånd att komma som anhöriginvandrare bor eller finns? För då är det också märkligt i förhållande till svenska grundlagar. Oavsett hur dessa kommit till Addis Abeba, vem som betalat och betalar uppehälle etc, så kan ju detta knappast vara neutralt i förhållande till de stridande parterna i Sudan. Mycket tveksamt om sydsudaneser ens med hjälp kan ta sig igenom Sudan. Dessutom är frågan om de som är på väg hit och deras anhöriga som på ‘något sätt’, läs betalt pengar eller utlovat att betala pengar senare båda uppgifterna hör jag från sudaneser som kommit hit och fått stanna, kommit ifrån de värsta fattigaste flyktinglägren på gränsen. Rasistiskt? Inte menat så, men jag måste ärligt säga att jag har mer förståelse för att vi hjälper de som inte har pengar ens till mat för dagen utan UN:s och Gröna Halvmånens hjälp i den delen av Afrika trots att de bor i flyktingläger där de kan känna sig något så när trygga.

Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, Expressen 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, SvD 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, DN 9 februari 2013
Arbetsförmedlingen öppnar i Addis, Aftonbladet 9 februari 2013

Nu tänker Ni allt snett Arbetsförmedlingen! Först och främst borde Ni satsa på de arbetslösa i Sverige, såväl de som är svenska medborgare som de som fått uppehållstillstånd/asyl. Att kartlägga utifrån normala kriterier arbetssökandes kunskaper och kvalitéer är Ni inte bra på, eller i varje fall har Ni inte visat att Ni är bra på det här i Sverige. Skapa verkliga jobb gör Ni inte annat än för Er själva. Att det på sina ställen i Sverige varit vanligt, mot ledningens instruktioner om jag uppfattat saken rätt (har jag det) att det funnits jobb i ‘byrålådan’ som vissa fått kännedom om och kunnat söka men stora flertalet inte, det förändrar inte saken. Har de senaste 10 åren inte stött på mer än en handfull människor som fått jobb, verkliga jobb, via Arbetsförmedlingen.

Personligen vill jag lägga ner Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form. Vad jag önskar se är en helt ny förmedling där fack och arbetsgivare tillsammans, för det är de två grupperna inte politiker eller de som finns på dagens Arbetsförmedling, ser över behovet på arbetsmarknaden och tillsammans skapar de utbildningar som behövs, vidare utbildningar för enskilda branscher och enskilda arbetssökanden samt att fackföreningar och arbetsgivare tillsammans går igenom vad som verkligen behövs för att stimulera flera jobb som kan bekosta välfärden i framtiden. Obs alltså inte jobb i det offentliga för de jobben måste till syvende och sist betalas av skattemedel eller avgifter för de som numera kallas ‘brukare’. Nyord helt i Orwells 1984-anda skapar bara kostnader inte intäkter eller trygga jobb. Än mindre fler jobb. Pärmbärare har vi tillräckligt i Sverige!

Read Full Post »

Först nu har det gått upp för ett antal som missat att när man rör sig med statistik och 100 % som totalt procenttal, så går det inte att någon eller några grupper räknas på mer än ett ställe OCH att alla grupper måste vara ömsesidigt uteslutande. Ytterligare ett exempel på degraderingen av kunskaper i matematik som förr lärdes ut redan i det vi nu kallar Grundskolan. Förr lärdes ut? Utöver i matematik så ingick denna biten förståelsemässigt i den enkla men geniala genomgången av statistik som svenska skolelever förr fick göra i ämnen som Geografi, Samhällskunskap och Teckning (numera kallat Bild)……
Så statistik är svårt för vissa. Så enkelt är det…..

Studenter räknas som arbetslösa i statistiken, Expressen 30 maj 2012
Lukas går i nian – men räknas som arbetslös, DN 30 maj 2012

Läs gärna mina årsgamla inlägg i frågan: Det där med procenträkning är svårt, Norah4you 21 augusti 2011

Tillägg 8.41 det finns ytterligare en stor felkälla i ungdomslöshetsstatistiken. De unga upp till 25 år som är hemma på föräldraledighet står i många fall oavsett om de har jobb som de är lediga från eller inte hunnit få jobb när de gått på föräldraledighet (gjort paus i studier, läst tidigare och inte hunnit söka jobb eller varit arbetslösa – båda grupperna finns) som jobbsökande i många fall för att det är ett krav för att få dagisplats senare…. Hur stor den gruppen är och hur många som är verkligt arbetslösa bland dem är svårt att beräkna och någon beräkning har inte mig veterligt setts till.

Read Full Post »