Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arbetsgivare’

Mycket viktig debattartikel i Dagens Nyheter ”Universitetsreform behövs för att höja kunskapsnivån” på DN Debatt 26 februari 2015:
Att skolans problem är allmänt kända beror bland annat på Pisastudierna. De visar att svenska elevers kunskapsnivå faller. För universitetens och högskolornas del finns ingen motsvarighet till Pisa, men vi har anledning att misstänka att det är illa ställt också vid de högre lärosätena.

Den misstanken har tre grunder. För det första förefaller detta vara en allmän uppfattning bland stora grupper av universitetslärare och akademiska forskare, som flera av oss i vårt dagliga arbete kommer i kontakt med.

För det andra har elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen sjunkit.
….

För det tredje vet vi att en genomsnittsstudent, med viss variation, inte behöver lägga särskilt mycket tid och engagemang för att få ut sin examen – kanske inte ens halvtid. Enligt en rapport från 2011 från Högskoleverket lägger mindre än en tredjedel av studenterna ner 40 timmar eller mer i veckan på sina studier, och inom humaniora är genomsnittet bara drygt 20 timmar, trots att de officiellt studerar på heltid. Liknande siffror har publicerats under flera år av Studentbarometern. ”Universitetsreform behövs för att höja kunskapsnivån”, Anders Björnsson publicist och historiker, Patrik Engellau styrelseordförande Den Nya Välfärden, Inger Enkvist professor i spanska Lunds universitet, Magnus Henrekson, professor och vd ­Institutet för Näringslivsforskning, Jonas Nycander professor vid Meteorologiska institutionen Stockholms universitet, Gösta Walin professor emeritus i oceanografi Göteborgs universitet; på DN Debatt 26 februari 2015

Bakgrund. Socialdemokraternas politisering av Svenska skolan
Det började med Grundskolans införande, fortsatte med Palmes UKAS, kunskapsförfallet skedde från två håll på samma gång.

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

– VI som läste i slutet på 60-talet och på 70-talet behövde större delen av terminen MER än 36 timmar att läsa in och bearbeta de texter som vi skulle gå igenom, allt från 200-400 sidor ofta på främmande språk, engelska, danska eller tyska, som vi skulle vara FÄRDIGA att ta upp på seminarier. Seminarier som ofta bestod av 2 x45 minuter. D.v.s. 1,5 klocktimma. Seminarier hade vi inte varje vecka och föreläsningarna var endast till för att vi skulle få djupare perspektiv på de texter som vi utöver de som var till seminarierna skulle behärska vid tentatillfället. Föreläsningar på universitet har i historisk tid, dvs från det universiteten startade och fram till PUKAS; Palmes UKAS, då flummen började skölja över universiteten i Sverige i mitten av 70-talet, ALDRIG varit till för att lära in på samma sätt som på gymnasiet.Högskola och universitet är inte gymnasium, Norah4you 2009/01/12

Utdrag ur viktig bloggartikel:
Ellen Mattson skriver i en krönika i GP om nio universitetslektorer som reagerat över att deras studenter inte behärskar svenska språket. Det handlar om fundamentala färdigheter som att kunna skapa sammanhängande meningar, anpassa stilnivå, använda ord på rätt sätt och hitta ”den röda tråden” i skrivandet. Lektorerna berättar om studenter som inte kan skilja mellan tal- och skriftspråk, inte tillgodogöra sig skriven text, inte begripa frågeställningar i tentamenssammanhang, inte formulera begripliga svar. De kan inte stava och de använder ett ”svengelskt” pidginspråk.

Studenterna själva har fått uttala sig i radions Studio ett. De är medvetna om problemen och även klara över orsakerna. Dessa nittiotalister efterlyser en svenskundervisning där grammatik prioriteras, där faktakunskaper nöts in och där lärarna vågar ställa krav på dem att arbeta även med ”tråkiga” uppgifter. GP kommenterar detta på ledarsidan 22 mars 2013. Läsa vidare utan att kunna läsa? I artikeln ifrågasätts hur studenter som kunskapsmässigt befinner sig på en trettonårings nivå över huvud taget har lyckats ta sig in på högskolan.”Snällebetyg”, Harkling – en lärares perspektiv på samhälle, skola, 11 januari 2015

Säger allt om varför kunskapsinlärning, kunskapssökande och kunskapsutlärande kräver väl utbildade behöriga lärare från första klass i Grundskolan hela vägen upp genom gymnasiet. Det handlar inte om antalet studenter som får ”Högskolebehörighet”, inte om antalet studenter som kommer in på Universitet och Högskola utan om antalet studenter som klarar av högre examina på Universitet/Högskola samt om att dessa studenters examina måste vara relavanta för den arbetsmarknad som finns alternativt för den arbetsmarknad som utifrån teknisk utveckling förutsägs vara på väg.
Allt annat är snömos som låter elever ta priset i form av stora studieskulder utan att vara anställningsbara. Stora ekonomiska skulder som tynger ner mångas psykosociala självkänsla/livsglädje.

Se även: Ska vi utbilda unga till arbetslöshet, Norah4you 2013/01/24

Read Full Post »

Löneklyftor
När det gäller löneklyftorna, så är det INTE sittande regeringar som nu eller tidigare kan lastas för att löneklyftorna mellan könen t.ex. ökat som de gjort senaste åren. Den SVENSKA MODELLEN gäller i Sverige: Det är fackföreningar och arbetsgivare, offentliga och privata, som förhandlar om lönerna!
Sant är att kvinnolöner ofta släpar och släpat efter. Men så blir det när man utgår från procentpåslag vilka alltid gynnar de yrkesgrupper som har högre löner och där de högre lönerna ger person som har sådan större möjlighet att få låna samt göra ränteavdrag.

Dåligt jämställdhetsbokslut för regeringen Reinfeldt, Per Bolund (MP) och Gudrun Schyman (FI) på DN debatt 6 januari 2014
Ökade inkomstklyftor mellan könen, SvD 6 januari 2014
Ökade inkomstklyftor mellan könen, GP 6 januari 2014
Ökade inkomstklyftor mellan könen, Aftonbladet 6 januari 2014 ÄRA DEN SOM ÄRAS BÖR – SKYLL PÅ DEN SOM SKULDEN LIGGER HOS. Vi kan tycka vad vi vill om den Svenska Modellen, men löneklyftorna är inte något som sittande regeringar utan som fackföreningar och arbetsgivare får ta hela ansvaret för!

Read Full Post »

I Sverige gäller svenska grundlagar och lagar….. ingenstans står det att en arbetsgivare, privat eller offentlig, äger rätt att kräva att få kontrollera hur en arbetstagare använder sin fritid. Inte ens om arbetsgivaren hjälper till så att den anställde får dela upp kostnaden för årskort 2014, dvs antingen lånar ut pengarna eller förskotterar och den anställde får avdrag på lönen.

Någon måtta på arbetsgivares möjlighet att få kontrollera sina anställda får det allt vara. En årskort som beställs före årsskiftet till samma pris som andra köper det före årsskiftet, är inte en arbetsgivarägd mobiltelefon eller arbetsdator!

MonikaGbg's Blog

Sen när har en arbetsgivare och göra med hur jag som anställd reser utanför arbetstid? Visst, de ger oss möjlighet att köpa årskort och betala månadsvis istället för årsvis, MEN (och det är ett stort men) vi ska betala fullpris precis som alla andra. Nu kommer ju jag oavsett vilket inte nyttja ”erbjudandet” då jag dels ska vara mammaledig ett halvår eller så och dels ändå inte kan nyttja kollektivtrafik de tider jag jobbar i båda riktningar. Dvs. till och från jobbet.

Visa originalinlägg

Read Full Post »

Här slås det upp att en arbetsgrupp inom M, som jag själv röstar på, vill att Vårdpersonal kan få träna på jobbet, SvD 12 mars 2013 Hallå! Leta reda på folk inom leden som har någon aning om verkligheten ute i landet.

Utöver släkt och bekanta som jobbar inom vården, och som i flera fall haft 1 tim anslagen per vecka för självvård/träning etc samt träningskort betalt t.o.m. träningslokaler inredda på ett par sjukhus, så har jag idag gått ut och kollat på nätet (programmerad sökning) och funnit att detta redan är något som förekommer i många avtal. Om vi skall låta arbetsmarknaden sköta sig själv, är det väl inte lag som behövs i detta fallet utan stöttande av fackföreningar samt utbildande av politiker så att de vet vad de har att rätta sig efter i stället för alla dessa outbildade politiker som samtliga svenska partier har en förmåga att fylla upp med när det gäller vård-, skola och omsorgsbiten?

Börja i stället avskaffandet av Landstingen genom att ”befria” Landstingen från alla politiker som inte har som huvudsyssla att sköta lagstadgade krav på Landstingen. Fortsätt med att rensa i administrationen. 1/3 av alla kostnader är rent ut sagt onödiga för de behövs ute i verksamheten till löner m.m. i stället för den cementerade socialistiska betongkloss som Landstingen blivit!

Vårdpersonal kan få träna på jobbet, GP 12 mars 2013

Read Full Post »

i alla yrken där en person i sin tjänst kan komma att framföra ett fordon! Allt annat är ren och skär utopiadröm om att alla levde lyckliga för evigt utan att skada andra.

Självfallet skall även företag när det gäller de som i sin tjänst kan komma att framföra ett fordon ha rätt att få reda på om någon anställd fått medicin som numera inte har röd trekant på sig men som man vet om påverkar omdöme och reaktionsförmåga.

Anställda förare av fordon har inte på vägarna att göra om de inte är beredda att acceptera drogtester. De som vill riskera andras liv och hälsa, de bör sitta vid skrivbord eller stå i affär inte vara ute och fara på vägarna. Spårvagnsförare och bussförare får redan idag i stor del av Sverige blåsa för att visa att de inte druckit alkohol. Får inte finnas minsta misstanke att någon använder droger och kör på våra vägar under betald arbetstid!

AD gör det fritt fram att begära drogtester, Lars Lindgren Svenska Transportarbetarförbundet SvD Brännpunkt 9 mars 2013

Read Full Post »

Det finns en hel del att säga om Centerns nya jobbpaket.
Slopa sjuklöneansvaret för de små företagen, Annie Lööf partiledare (C) på DN debatt 1 januari 2013
Centerns nya jobbpaket, GP 1 januari 2013
Centerns nya jobbpaket, Aftonbladet 1 januari 2013

I korthet vill jag förmedla vad jag skickat in som kommentar till Annie Lööfs Debattartikel i DN. Vet ju inte om kommentaren är tillräckligt politiskt korrekt enligt censorerna för att få komma in….. :

Andra sjuklöneveckan bör tas bort från alla företag. Kostnaden för detta borde ligga på en uppstramning av räntesnurror, som ju i första hand större företag (och kommuner) har sysslat med för att minska skatten.
– – –
Jobbpeng är fel väg att gå. Däremot borde staten under de första 6 månaderna (Praktik/provanställning) kunna stå för hälften av en lön upp till 17.000 kr/mån till företag som tar in praktikanter + att staten bör ge handledarbidrag + sänkt arbetsgivaravg. om tillsvidareanställning

Tror inte att det är möjligt för politiker att skapa annat än förutsättningar för att små-, medelstora och stora företag skall kunna anställa fler. Tror inte heller det är möjligt för annat än storföretag att göra som Volvo och vissa andra företag.
Volvos jobbpakt rullar på, GP 30 januari 2013 Detta innebär inte att man inte skall stimulera småföretag till att ta in praktikanter – det har tyvärr varit vanligt på sina håll i landet att flera småföretag fått gratis arbetskraft genom att ta in ungdomar under 20 år via de åtgärder som redan finns och funnits. Många är de ungdomar som känt sig rent ut sagt utnyttjade.

Att småföretag skulle ha mer intresse av att till vinsten av lägre socialavgift och borttagen sjukförsäkringsvecka anställa fler, tror jag inte är så vanligt förekommande. Däremot borde småföretag som anställer t.ex. administrativt/ekonomiskt (samhällslinje eller ekonomi) ung person kanske kunna stimuleras till att minska arbetsbördan hos företagaren och i längden visa för småföretagen att de tjänar på att anställa någon som enbart har hand om det administrativt jobbiga ifyllandet av papper m.m. Där skulle man kanske kunna gå in och under 1 år låta staten stå för halva lönen efter en provanställning.

Read Full Post »

är det så illa att de inte tagit sig tid att läsa igenom de lagar som Riksdagen beslutat om??? För det kan väl ändå inte handla om avsaknad av ordkunskap och därigenom ordförståelse som inte är tillfylles för deras uppdrag???

Enligt Rehabiliteringsrådet är det bara sex procent av de sjukskrivna som får arbetsträning och femton procent som får anpassning av arbetsplatsen.

Är regeringen nöjd med detta? Hur ska man annars tolka det faktum att den inte kommit med några förslag på hur problemen ska lösas, och inte heller aviserat att några förslag är på väg under året. Den som kämpar med sjukdom av något slag och som dessutom drabbats ekonomiskt av ­regeringens regeländringar har fog för att känna sig övergiven och bortglömd.
Sjukskrivna måste få hjälp före utförsäkring, Tomas Eneroth (S),
Gunvor G Ericson (MP) och Wiwi-Anne Johansson (V) på Aftonbladet Debatt 31 januari 2013

Hallå sov Ni när 2010:110 antogs av Riksdagen? Läs då nedan. Har Ni ens brytt Er om att kontrollera på Försäkringskassans sida vad som gäller nu när Ni bevisligen inte har läst Socialförsäkringsbalken. I varje fall inte läst tillräckligt väl eller förstått (Så går det när ‘Alla skall med’ utan att man ser till att ‘Alla förstår det de läser’ 😛 )

Arbetsgivarens ansvar
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsanpassning och rehabilitering så länge det finns ett anställningsförhållande. Detta regleras genom arbetsrättslig lagstiftning i LAS, i arbetsmiljölagen, och i Socialförsäkringsbalken. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till den egna verksamheten. Rehabiliteringsansvaret omfattar hela verksamheten, inte bara en viss enhet eller ett affärsområde.
Inriktningen bör vara att den anställda ska fortsätta arbeta i företaget. Ofta kan du i samarbete med företagshälsovården finna lösningar som är bra för den anställda.
Tillbaka till arbete – rehabilitering, forsakringskassan.se

SOCIALFÖRSÄKRINGSBALKEN 2010:110
Kapitel 5 Bosättningsbaserade förmåner
9§ Den som är bosatt i Sverige är försäkrad följande förmåner:
…..
7. rehabilitering, bidrag till arbetshjälpmedel, särskilt bidrag och rehabiliteringspenning i särskilda fall …… Kapitel 29-31

30 KAP. REHABILITERING
INNEHÅLL
1 § I detta kapitel finns allmänna bestämmelser om rehabilitering i 2-11 §§.
Vidare finns bestämmelser om rehabiliteringsplan i 12-14 §§.
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
REHABILITERINGSÅTGÄRDER
2 § En försäkrad har rätt till rehabiliteringsåtgärder enligt bestämmelserna i detta kapitel.
3 § Rehabiliteringsåtgärder ska planeras i samråd med den försäkrade och utgå från hans eller hennes individuella förutsättningar och behov.
…….
ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER
6 § Den försäkrades arbetsgivare ska efter samråd med den försäkrade lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas och även i övrigt medverka till det. Arbetsgivaren ska också svara för att de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering.
Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter avseende arbetsanpassning och rehabilitering finns även i arbetsmiljölagen (1977:1160).
DEN FÖRSÄKRADES SKYLDIGHETER
7 § Den försäkrade ska
– lämna de upplysningar som behövs för att klarlägga hans eller hennes behov av rehabilitering, och
– efter bästa förmåga aktivt medverka i rehabiliteringen.
FÖRSÄKRINGSKASSANS SKYLDIGHETER
8 § Försäkringskassan samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

9 § Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att
– den försäkrades behov av rehabilitering snarast klarläggs, och
– de åtgärder vidtas som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.
10 § Försäkringskassan ska, om den försäkrade medger det, i arbetet med rehabiliteringen samverka med
– den försäkrades arbetsgivare och arbetstagarorganisation,
– hälso- och sjukvården,
– socialtjänsten,
– Arbetsförmedlingen, och
– andra myndigheter som berörs av rehabiliteringen av den försäkrade.
Försäkringskassan ska verka för att de organisationer och myndigheter som anges i första stycket, var och en inom sitt verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering av den försäkrade.

11 § Försäkringskassan ska se till att rehabiliteringsåtgärder påbörjas så snart det är möjligt av medicinska och andra skäl.

Inte annat jag kan förstå så måste de som blir utförsäkrade omfattas av denna rehabilitering om de återförts till Arbetsförmedling för att sedan när det visat sig att de inte kunnat komma tillbaka i arbete åter sjukskrivits och blivit utförsäkrade.

OM det inte är så att Försäkringskassan ser till att tillsammans med Arbetsförmedlingen under den tiden åtgärder för en effektiv rehabilitering (obs under den tiden omfattades den senare utförsäkrade av denna lag som gäller från 1 januari 2013 (dvs i år), så bryter både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mot lagen!

Således finns redan en bindande lag som gäller alla de som inte är utförsäkrade idag eller som återförts till Arbetförmedling för åtgärd där de nu befinner sig. De enda som inte omfattas, och det är illa nog är de som inte återförts till Arbetsförmedling för försök till att hitta jobb och därför är utförsäkrade här och nu. Det enda som skulle behöva tilläggas här är alltså de som per den 1 januari 2013 fortsatt var utförsäkrade och inte återförts till Arbetsförmedlingen och som inte tillhörde de grupper där delar av balken utifrån i balken ingående lagar som började gälla från 1 januari 2012. Långt ifrån så många som S, V och MP vill göra gällande.

Eneroth (S): Borgerlig ”filibusterverksamhet” stoppade rätt till rehabilitering, dagensarena.se 31 januari 2013 Tjaha – så att en lagbalk införs där lagen gällt 1 månad och omfattar allt och mer än vad Eneroth önskar, är att stoppa rätten som blivit lagkrav i lagbalk. Sov gärna vidare Eneroth. Platsen för Alliansens bästa reklampelare val 2014 står fortfarande på spel!

Men bindande lag beslöt Riksdagen om när man antog Socialförsäkringsbalken 2010:110! Hej S, V och MP – det gäller att inte sova och även att slå upp svårförståliga ord om man inte har täckning för vad det står i lagar man beslutar om!

Read Full Post »

och göra dem en björntjänst? Det är vad vi gör när vi först låter dem köra ‘Elevens val’ av gymnasieutbildning oaktat om det på de linjer som väljs finns lediga jobb/hopp om nya jobb i framtiden eller om de för att ‘Alla skall med’ går linjer de drömt om att få jobb i men där jobb inte finns eller där det är ett fåtal som kommer fram till grytorna men de övriga för att de fått läsa de kurser som krävs för högskolebehörighet tvingas studera vidare och sätta sig i stora skulder för kurser på universitet och högskolor som i många fall inte leder till att eleven/eleverna blir mer attraktiva på arbetsmarknaden. Antingen blir de överkvalificerade, vilket låter barockt och också är det när det t.o.m. för de som söker affärsbiträdesjobb ofta efterfrågas erfarenhet som de som inte valt att läsa vidare men känt sig tvingade till det inte har utöver att de absolut inte har rätt utbildning för de jobb som finns.

Någon gång måste Sverige som land lyckas få våra politiker att förstå att ‘Elevens val’ kostar för mycket även i de fall de unga mer eller mindre direkt efter gymnasieexamen, om de nu har klarat sig så långt att de fått den utan att hoppa av, går vidare till Komvux. Kan i och för sig vara så att det kostar mycket att låta de som hoppat av eller skolkat/sovit och inte klarat av gymnasieexamen går på Komvux för att få gymnasieexamen senare. Är också så att det kan upplevas orättvist att de som slitit och släpat för att få sina betyg blir omsprungna när de söker till universitet och högskolor av de som softat. MEN, bland de som hoppar av gymnasiet finns i varje fall en hel del som gett upp för att de känt sig mobbade (observera att det är den som upplever sig som mobbad som har rätt och aldrig de som står vid sidan om) och inte orkat längre. De fallen kan jag i varje fall finna rimliga skäl för att det skall finnas Komvux för. Men de som ‘bara’ vill höja betyg och hoppat av alldeles innan examen för att de insett att deras betyg/linjeval inte räcker. De kostar samhället mycket pengar som skulle sparats om antalet gymnasieutbildningsplatser varit något så när i överenstämmelse med existerande eller förutsett behov av arbetskraft.

Vi har inte råd att utbilda unga till arbetslöshet. Vi har inte råd att tvinga många av dessa att mer eller mindre mot sin vilja studera vidare för att under tiden de söker jobb i varje fall få studielån. CSN är ingen jultomte även om CSN-lån kan tyckas som en möjlighet att överleva och få läsa något ur listan på ‘Elevens val’. Även på Universitet och Högskolor har Sverige lekt jultomte tillräckligt länge. Önskekurserna som inte leder till jobb har ökat drastiskt sedan 1970-talet då Palme fördärvade Universitet och Högskoleutbildningen med Palmes UKAS (som vi kallade det när vi från Göteborg och andra universitet och högskoleorter åkte tåg till Stockholm och protesterade en gång i tiden).

Samtidigt som vi har Rekordhög brist på arbetskraft, GP 23 januari 2013 : Utbildning i allmänhet pekar flera bedömare och politiker ut som den viktigaste åtgärden för att täppa till det stora gapet mellan antalet arbetslösa och arbetsgivarnas behov av personal. Både företag och arbetslösa är nu förlorare.

Gruvarbetare, förskollärare, kockar, sjuksköterskor, läkare, it-personal och civilingenjörer är bara några exempel på yrken där arbetsgivarna letar folk, trots att arbetslösheten bara ökar.

– Det finns för många personer inom vissa utbildningar och för litet intresse för andra utbildningar, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

så har vi också Yrkena som har svårast att få jobb, GP 23 januari 2013 :
Matroser
Fotografer
Journalister
Vårdbiträden
Lagerarbetare
Försäljare, dagligvaror
Vaktmästare
Försäljare, fackhandel
Informatörer
Fordonsmontörer
Barnskötare
Truckförare
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter
Administratörer och sekreterare
Källa: Arbetsförmedlingen (TT)

Som alla kan se finns det ibland dessa yrken både journalist som kräver universitets- och högskoleutbildning och hör och häpna Barnskötare (medan det sägs på andra ställen att det behövs många förskollärare) ….
kanske är det dags att stanna upp ett tag och fundera på varför vi utbildar så många unga till långtidsarbetslöshet eller till inproduktiva universitets och högskolekurser med större och större lån att återbetala,
i stället för att se till att kräva att varje Grundskola precis som på Enhetsskolans tid hade en Yrkesvalslärare senare kallad SYO-konsulent som får tillräckligt med tid för att sätta sig ner med varje elev från 7:an till 9:an så att eleverna får klart för sig inte bara vad de önskar utan också vad deras egna styrkor finns så att de kan få en utkomst i form av inkomst efter utbildning!

PJ Anders Linder på SvD har helt rätt när han säger: Den högre utbildningen är alldeles för viktig för att de nuvarande bristerna ska få fortsätta. Studenterna får med sig för lite ut i yrkeslivet och arbetsgivarna får inte fatt i personer med rätt kompetens. Utan hög kvalitet är det inte högre utbildning, PJ Anders Linder på SvD:s ledarsida 23 januari 2013

Rätt har också när de säger: Sanningen är att den högre utbildningen i Sverige har allvarliga problem med såväl den akademiska kvaliteten som med förmågan att förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden. Högskolan lider av flera systemfel, SvD Brännpunkt 22 januari 2013

Här är jobben du bör satsa på, Aftonbladet 24 januari 2013

Vi måste sluta upp att tro att alla kan allt. Alla är bra på något. En del är bra inom många områden. Alla är lika värda men olika. Det är viktigt att de som behöver stöd i en eller annan form får det tidigt, redan under första skolåren. Lika viktigt är det att stimulera de som ‘har det lätt’. Det är i den gruppen många avhopp sker för att elever rent ut sagt blir uttråkade och vill synas när de blir understimulerade. Det är däremot inte rätt att utbilda unga till arbetslöshet bara för ‘att’ alla skall med.

Tillägg 15.46…. Låt kvaliten styra anslagen till högskolan, Saco representanter på SvD Brännpunkt 24 januari 2013 låter bra som rubrik, men sedan: …Etableringspengen skulle dessutom kunna leda till att lärosäten undviker att satsa på nya utbildningar och på så sätt ha en konserverande effekt. Vi menar att det i stället är viktigt att lärosäten får vara innovativa och utbilda för framtidens arbetsmarknad och samhälle, utan att riskera att bli en ren leveransorganisation för arbetsgivarna.

Rätta mig om jag har fel, men var i hela fridens namn kan någon hitta ej skattebetalda jobb inom genusutbildningarnas område? OK bara ett exempel men ändå. Det är alldeles för lätt för Universitet och Högskolor som vill profilera sig att satsa på nya utbildningar som inte har kontakt med verkligheten. Varken den verklighet vi känner eller den som går att förutspå för det är inte på Universitet och Högskolor man känner hur marknadsläget och arbetsförändringar ute i verkligheten går. Vore att godta att man sätter upp handen för att se om vinden blåser…..

Read Full Post »

anpassning till verkligheten. Det nuvarande anställningsskyddet i form av LAS är en ihålig elefant i en porslinsfabrik stövlande omkring. Där dressören (förlåt facket) mycket väl kan gå med på alla möjliga varianter av förändrade arbetsförhållanden. Flygsektorns SAS är inte ensamma. Handlingbolagen ändrar med fackens goda minne 100% till 75% eller t.o.m. 50% under perioder av år när det är mindre att göra. Inte ens offentlig verksamhet kan hålla sig från omorganisationer där det så omhuldade tesen från fackens sida med att de som vill skall få heltid i stället för deltid och den andra omhuldade tesen om sammanhållen arbetsdag, offras av facken utan ens ordentlig medlemsomröstning och facket som har löneavtalsrätten anser sig trots föreningsfriheten tryggad i Grundlag vara de enda som har rätten att förhandla för annat facks medlem när det fackets medlem blivit sexuellt trakasserad av löneförhandlande facks medlem. Listan på konstigheter som facken sysslar med är lång.

Verkligheten är den att LAS är vad lokala facket som i många fall på offentliga arbetsplatser står nära arbetsgivaren om arbetsgivaren är en kommun eller ett landsting under rött eller rödgrönt styre. Falsk trygghet.

Något måste göras. Allra först är en omställningsförsäkring ett bra förslag som Mikael Persson framför Samtidigt som LO anklagar regeringen (moderaterna) för att minska anställningstryggheten så är det ju så att LO tappar medlemmar och Unionen ökar. Jag har inga problem med att det är lättare att bli avskeda, om det i samma ögonblick blir lättare att byta jobb/bransch. Det vill säga, jag är för en fungerade omställningsförsäkring 2013 blir året då förändringar måste ske på arbetsmarknaden, Mikael Persson på imike.se 25 december 2012 Men det räcker inte.

Under åren sedan LAS infördes har jag sett mycket konstigheter. Det har varit bekanta i affärsbranschen som berättat att facken motsatt sig att anställd som stulit skulle avskedas till småföretag där fack motsatt sig avskedande av anställd som vägrat gå nödvändig vidareutbildning som krävs för att jobba med dator efter omorganisation. På små företag finns i många fall inga möjligheter till att ha någon som håller kvar vid det gamla vid sidan om att anställa ny.

Trygghet ja, men inte hur som helst och på vilka villkor som helst och inte hur länge som helst. Något måste ändras för att företagare idag skall våga anställa nya som de inte är 100% säkra på att klarar jobbet samt passar in i den lilla organisationen.

Alliansen vill göra det lättare att sparka folk, LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson på SvD Brännpunkt 25 december 2012

Read Full Post »

Forskare är inte företagsledare. Forskaren Lars Ivarsson, oavsett vad det är för ämne han gör djupstudier i, skämmer ut Karlstads Universitet. Vetenskapsteorikunskaperna har sjunkit i samma grad som alltför många Universitet och Högskolor i landet urholkar den kunskapsgrund som bygger på att man håller sig till det ämne man är utbildad i när man gör offentligt uttalande som forskare oavsett vad ens undersökning än är formulerad som. Svenska sk. forskare har vi tillräckligt av som tror sig kunna använda sina begränsade studier som vore de allmängiltiga över alla fält och i alla situationer. Akrebi vad är det numera????

Forskare: Okey att slösurfa på jobbet, DN 18 december 2012 Tänk om Lars Ivarsson som minst insåg att det inte är svenska arbetsgivare, offentliga eller privata, som skall betala anställdas surfande på betald arbetstid! Inte alls hans sak att uttala sig om!

Read Full Post »

Older Posts »