Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Arabländerna’

I svenska tidningar tenderar det som förs fram av USA och av Ryssland att antingen ignoreras eller kritiseras.

USA:s utrikesminister John Kerry hoppas att en uppgörelse om Irans omtvistade kärnenergiprogram ska vara klar ”inom veckor”. Det sade Kerry innan han på fredagen inledde förhandlingar med sin iranska motpart, för andra dagen i rad, i New York.Kerry hoppas på avtal ”inom veckor”, GP 27 september 2014

Även Ryssland bekräftar till Iraks ledning att de är redo att stödja striderna mot terrorhot – ”i synnerhet mot IS”, uppger CNN.Danmark och Storbrittanien tar strid mot IS, SvT 27 september 2014

När det gäller USA är det en gammal synd från 68-vänsterns till vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet som åter kommer i dagen i media. När det gäller Ryssland är skälet dubbelbottnat. Dels har Sverige och Ryssland under mer än 1000 år varit komplicerat. Dels för att världen idag ser vilka som troligen kommer att komma till Rysslands ledning efter Putin. Se Vilka kommer efter Putin; Norah 4you 16 juli 2013 Motsättningarna mellan det vi idag kallar Sverige och Ryssland började redan innan Ryssland blev det Ryssland historieböckerna känner till. För uppgift om svensk historia se Okänd svensk historia ur King Alfreds Orosius, Norah4you 27 september 2014 samt Sveriges okända Rysk-Ukrainska historia, Norah4you 29 augusti 2014

Det viktiga är att stora länder ställer upp gemensamt mot IS. Lägger sina enskilda motsättningar åt sidan för att rädda Världsfreden på kort och lång sikt samt att trygga framtiden för såväl kristna, muslimer som för judar. Fick igår en skakande länk mig tillsänd: Oldest Christian Monaseries in Syria under attack

Det handlar inte om att ha rätt utan om att handla rätt.

Read Full Post »

Nog för att SVT är SVT….. men nu får Sveriges Television lära sig läsa innantill. EU står med på listan över USA:s samarbetspartners…. Sverige är medlem i EU. NOG med såväl vänsternisseslutsatser som de som i vanlig ordning protesterar mot allt som USA gör!

Enligt Bo Inge Andersson kan en svensk inblandning i USA:s krig mot IS betyda att hotbilden ökar.

– Om det stämmer så måste det också rimligtvis betyda att vaksamheten måste skärpas i Sverige – övervakningen, kontrollerna. IS har uttalat hot mot de länder som är med i koalitionen. Det ökar pressen på Sverige eftersom Sverige därmed också är en måltavla när det gäller framtida terroristangrepp.SVT avslöjar: Sverige på listan bland USA:s allierade mot IS, SVT 25 september 2014
Hade varit anmärkningsvärt om Sverige som utöver att vara medlem i EU också har nästan 50 år långa goda (trots mediastormar) samarbetsavtal på en rad områden med Arabvärldens länder på listan inte själva skulle stå med!

Mer anmärkningsvärt är att det finns en enda svensk journalist som kommenterar Sverige i världsaktuella frågor som inte vet(?) att Sverige skärpt kontroller samt höjt säkerhetsnivån…..

IS är en fara för hela världens framtida möjligheter till fred. Därför saknar jag fyra länder, varav två stora, som själva har haft problem med samarbetspartners till IS. Ibland handlar det inte om att ha rätt eller vara störst, bäst och vackrast. Ibland handlar det om vad man gör, hur man tar ställning, d.v.s. det handlar om att handla rätt. Chamberlain fick den hårda vägen lära sig vad som händer om man inte ser till helhetsproblemet i tid. Världens länder, främst i Europa, norra Afrika och Asien fick lida för detta.

Problemet är mycket äldre än vad som kommer fram i media idag. Det är ett resultat av att man (läs Internationella Samfundet oavsett FN eller Internationella domstolar) aldrig någonsin gått till botten med den situation som politiskt, religiöst och moraliskt uppkom I skuggan av Osmanska rikets fall
Det kommer att kräva samarbete mellan de tre stora religionerna, Kristendom, Islam och Judendom utöver politiskt samarbete i form av någon slags konferens där konsekvenserna av gränsdragningar och folkförflyttningar, folkförföljelser som aldrig riktigt fått ett slut efter Första Världskrigets slut, för att nå en hållbar framtid för världen.

IS är ett stort problem och måste behandlas som ett stort problem. Alla Människor är lika värda men olika. Alla människor har rätt till sin egen tro. Ingen människa, grupp av människor eller något land någonstans äger rätten att neka andra människor den Mänskliga Rättigheten att själv välja vad han/hon tror på. Att påstå annat, är att bryta mot Mose lagar som i samtliga tre religionerna är Heliga.

Sverige på USA:s lista över allierade mot IS, Expressen 25 september 2014 Sverige har aldrig varit neutralt när det gäller terrorister.
SVT: Sverige med på lista över USA-allierade, SvD 25 september 2014
”Sverige en måltavla för IS”, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 25 september 2014
Wolfgang Hansson har i tidigare kolumn uttryckt Turkiets hot att upprätta buffertzon i Syrien ökar risken för internationalisering av konfliktenPassiv omvärld kan leda till nytt krig, Wolfgang Hanssons kolumn i Aftonbladet 11 april 2012 Ibland kan man undra tankarna bakom en del kolumnisters artiklar… Media har rent generellt ofta försvårat möjliga lösningar på problem som uppstått i världen. Media är inte någon myndighet varken lokalt, regionalt eller i världen.

Det största faromomentet för närvarande är att det finns de som tror sig äga rätten att bestämma vad andra skall tro på. Ibland handlar det inte om att ha rätt, utan om att handla rätt. Faran för oss i Sverige, för alla i Europa, i Nordamerika och övriga delar av världen ligger i att inte våga reagera i tid. Chamberlain missade och fick andra att missa förra gången.

tillägg 19.20
IS har terrorplaner mot Paris och New York, Expressen 25 september 2014
IS planerar attack mot tunnelbana, GP 25 september 2014
OS planerar attacker mot Paris och USA
IS planerar terrordåd i New York, SvD 25 september 2014
IS planerar attack mot tunnelbana, Aftonbladet 25 september 2014

Tillägg 28 september.
Allvaret i hotet mot världen visas bl.a. i följande artikel: ISIS planning attack on New York City, Canadian terrorist claims: U.S.-based fighters ‘ready right now to make an operation in your land’, nydailynews.com september 28, 2014

Mänskliga Rättigheter är något som står lågt i kurs hos ISIS.

Read Full Post »

av människor som vill uppnå egen makt inom sitt samfund. Det antas av många att det är Al Qaida som ligger bakom. Kan mycket väl delvis vara så. I mina ögon och utifrån den vetenskapsteoretiska analysmetodik jag lärt inte bara genom att läsa Historia till D-nivå på universitetet, så ser verkar det vara orkestrerat från en grupp, kanske den ledande, i Iran. I Iran pågår enligt media stora demonstrationer mot USA just nu när detta skrivs. Attacker har skett i Libyen, i Egypten, i Jemen o.s.v.

De som ligger bakom attackerna kan knappast varit okunniga om att USA inte kommer sitta stilla i båten. De kan heller knappast vara ute efter att få människor utanför Arabvärlden att stödja dem för demonstrationer som går över i våld är alltid en bachlash och därför inget som kan ha varit huvudsyftet. Det torde ligga i inbördes stridigheter inom olika religiösa fraktioner. Kostat mycket pengar, det är lätt att räkna ut. För att vinna makten i sin egen krets har de siktat mot en ‘gemensam’ fiende. Hade jag varit någon i underrättelsetjänst runt världen, så hade jag kallat in en religionshistoriker som inte bara känner till Arabländernas olika religiösa grupperingar utan främst deras historia i bredare perspektiv.

USA-ambassad i Jemen stormas, GP 13 september 2012
Kopplingar till Al Qaida och 11 september, GP 13 september 2012
Sedan undrar jag vem som ligger bakom filmen som kom. Verkar vara dubbelbottnat syfte med att sprida den nu. De enda som kan tjäna på det är extremistgrupper inom den religiösa världen främst i gamla Persien, dvs inte bara Iran utan länder omkring. Ytterst olyckligt att filmen kommer nu, GP 13 september 2012 I mina ögon verkar det vara planlagt av de religiösa grupperingar som vill komma till makten i Arabvärlden genom att försöka tvinga USA att gå till anfall. Det låter helt troligt att Filmskaparen kanske inte finns, GP 13 september 2012
Följ med utvecklingen kring USA protesterna, Expressen 13 september 2012
USA:s ambassad i Jemen stormas, Expressen 13 september 2012
USA:s ambassad i Jemen stormades, SvD 13 september 2012

Jag håller med journalisten Salam Karam när han säger: ”Attackerna mot USA:s konsulat i Libyen och ambassaden i Egypten, har sin förklaring i en politisk strid mellan ”radikala” och ”moderata” islamister, snarare än ett uttryck för vanliga muslimers vrede. Därför bör vi undvika generaliseringar om muslimer” Förenklat att skylla på muslimsk vrede, Salam Karam på SvD Opinion 13 september 2012 Det som skiljer min analys är att jag ser ett långvarigt problem som går tillbaka till långt före år 1900 och är en nutida utveckling av en mycket gammal stridighet om vem som äger rätten att ha makten. Inom Kristendomen hade vi liknande stridigheter mellan påvekyrkan och de andra patriarkerna som började i Nicea och fortfarande märks inom vissa delar av kristendomen än idag.

Jag håller också med USA som betraktar de som låg bakom mordet på USA-s ambassadör och alla upploppen som verk av terrorister. USA skickar stridsfartyg efter attacken, SvD 13 september 2012
Expert: Filmen utnyttjas av extremister, Aftonbladet 13 september 2012
Attacken i Benghazi var planerad, Expressen 13 september 2012 Det var den säkert. Orkestrerad och med överföring av pengar till stora delar av Arabvärlden förmodligen redan för några månader sedan.

Jag håller också med de som ser att det finns faror för spridning även till Sverige. Ännu inget hot mot Sverige, DN 13 september 2012
Därför tror jag det är viktigt att religionshistoriker, alltså inte bara islamologi religionshistoriker, snabbt kallas in för att hjälpa till med analyserna. Hoppas att så sker för situationen är mycket allvarlig.

Tillägg 14.00 Kopplingar till Al Qaida, GP 13 september 2012 finns säkert, men frågan är om man inte skall titta närmare på striderna mellan de som anser sig som ättlingar till Fatima och de som är ättlingar till Muhammeds bror. Mycket tyder på detta.
Irakisk milis hotar USA, DN 13 september 2012

Tillägg 22.56 Så terrorexperten som kan allt om terror visar sig genom sitt eget uttalande ha dåligt på fötter när det gäller religionshistoria. Terrorexperten: Ingen samordnad offensiv, Expressen 13 september 2012
För all del. Hade det handlat om militanta islamister hade han haft rätt, men det är inte att de är militanta, för militanta är de och har varit de senaste 1000 åren de två grupper som använder såväl kopter som USA som slagpåse i sin inbördes kamp, det är heller inte det att de är islamister, för det finns många sådana grupperingar som aldrig skulle tänka sig ta till våld mot människor som tillhör Bokens folk. Och märk väl detta – de ortodoxa extrema grupperingarna är väl medvetna om vilka som är Bokens folk och att Jesus för Muhammeds anhängare från början sågs som en Profet. Det är där nyckeln till vad som händer i verkligheten ligger. Terrorexperten borde sätta sig ner och läsa om skillnaderna mellan Shiamuslimer och Sunnimuslimer och de olika grupperna inom Shiiterna. För mer förståelse kanske denna artikel är lämplig Leader of Shiite militia threathens U.S. interests in Iraq due to heinous Prophet Film, the Star 13 september 2012

En annan terrorexperts bedömning finns här Attentaten baksidan av den arabiska våren, SvD 13 september 2012 Lite mer tycker jag det ligger i den bedömningen, men det saknas historisk och religionshistoriska kunskaper från 1000-1890-talet. Det krävs nu för rätt analys som jag ser det. För det som det handlar om mellan olika islamska grupper där en försöker ta makten är i grunden två olika syn på vem som har tolkat Profeten rätt. Läste förut på nätet en sunnigrupps uppfattning om shiiterna den subjektiva bedömningen av annan grupp tillhörande samma tro påminde mig starkt om Ansgars och Rimberts m.fl. försök att kalla ortodoxa kristna för icke rätttroende kristna. Att tolka religiösa texter är inget som är lätt oavsett religion.

Tillägg 14 september 2012 Obama oroar sig för ambassadpersonal, GP 14 september 2012
Samtidigt kom i natt de första uppgifterna om Misstänkt för attack i Libyen gripen, Expressen 13 september2012

Läste i natt på nätet att upphovsmannen till den skandalösa filmen med stor säkerhet (samma mobilnr m.m.) är identifierad. De spekulationer som gjordes i SR:s radioprogram runt 17 igår om att det skulle vara kristna högern eller kopter i Egypten som låg bakom den dubbade (!) filmen som skådespelarna trodde handlade om en situation i öknen runt år 0…. har varken kristet eller koptiskt namn. De som kan sin religionshistoria kanske möjligen känner igen var det släktnamnet hör hemma. Andra knappast.

Folket förbereder att visa sitt stöd, SvD 14 september 2012
Det finns fler förklaringar än filmen, DN 14 september 2012
Filmskaparens namn avslöjat, Aftonbladet 13 september 2012

Tillägg 11.16 14 september Så gick attacken mot konsulatet till, Expressen 14 september 2012

Tillägg 03.55 17 september 2012 Bara ett filmklipp utlöser inte våld, Magnus Norell Adjunct Scholar vid The Washington Institute for Near East Policy på SvD:s ledarsida 16 september 2012

Read Full Post »