Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Är Sverige rättsstat när barns rätt ignoreras?’

Tillägg. I bloggartikeln står: Följ FNs barnkonvention, och se till att barn oavsett ålder och tid sen brottet skett har rätt att få upprättelse och sin sak hörd i rättssalen!!!! Ta bort preskriptionstiden och se till att även de som anmält brott innan nya lagen trätt i kraft. Låt dem få sin röst hörd i en rättsal!!!
Vilket svenskt parti är först med att föra fram detta kravet i 2014 års valrörelse? Vore en skam om något enda parti fortsatt glömmer bort Barnens rätt att få en trygg uppväxt samt att Sverige borde föra in Barnkonventionen i våra Grundlagar.

Falsk barnsex-annons lockade många, GP 29 augusti 2013
Falsk barnsex-annons lockade många, Aftonbladet 29 augusti 2013
Stort intresse för att köpa sex av barn, Sveriges Radio 29 augusti 2013

Read Full Post »