Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Antalet kor 1860-2007’

Matematik är något som är viktigt att kunna. Inte bara de grunder man numera får lära sig i Grundskolan, dvs samma som de som gick Folkskolan på 1930-talet fick lära sig under första 3-4 åren, utan t.ex. derivata och annat som varje snille som som minst vill visa att de förstår det där med derivata….. Derivata vad är det för något undrar säkert mer än en som idag inte får lära sig förstå derivata innan de läser matematik 3 på gymnasiet….läsa gör de ju i enklaste form om funktioner i Matematik 1. De jag talar om samma snille som uttalar sig så självsäkert t.ex. om ett icke existerande miljöhot som enligt dessa snillen kommer att inträffa då och då, givet självfallet att deras schakrande med korrigerade datavärden ger den och den kurvan…..

Men när det gäller matematik, så gäller det inte bara att kunna rita kurvor, beräkna derivator eller finna samband mellan olika funktioner. (slå upp det ni ej förstår) Det allra viktigaste är att jobba utifrån korrekta siffror…….

Det är skrämmande att det denna gången är forskare på Chalmers som glömt göra sin hemläxa och gå tillbaka till sina Matematikkunskaper, som de borde lärt in innan de började på Chalmers. Skrämmande för att antalet nötkreatur i världen aldrig någonsin i något så när modern tid varit så lågt som idag……..
Nötköttet är den största miljöboven, Fredrik Hedenus fil dr energi och miljö, David Bryngelsson fil lic energi och miljö samt Jörgen Larsson fil dr sociologi på SvD Opinion 3 maj 2013
Maken till avsaknad av vetenskapsteoretisk analysmetod och kunskap samt okunnighet om basbegrepp när det gäller att ta till sig verkliga siffror, har jag inte stött på sedan förra gången sk. forskare snurrade till det 1979!

VERKLIGA GRUNDFAKTA
Allra först är alltså dags att ställa sk. forskare mot väggen och fråga dem hur de ens i drömmarnas värd skulle kunna komma fram till Nötkött är ett allvarligt klimathot, SvD 3 maj 2013
Antalet mjölkkor i Sverige idag är cirka 350.000 och det är de som utgör grunden för Sveriges nötproduktion. Fakta om nötkreatur i Sverige, LRF.se
Antalet kor i Sverige förr i tiden var avsevärt större – År 1932 fanns det 1 924 551 vuxna kor (hondjur) i Sverige. Totalt antal vuxna nötkreatur var 1 965 581 när man lägger till tjurar och dragdjur (oxar)……. Medan antalet kor har minskat med 72% har förbrukningen av fordonsbränsle (bensin, diesel, flygfotogen) ökat med 1183% sedan 30-talets slut.

Vad tror det ni är som man ska fokusera på om man vill påverka klimatet?

Speciellt som just betande kor (och faktiskt även skörd av perenna grödor som gräs om man återför gödslet till markerna) binder kol i växtlighetens rotsystem och alltså agerar CO2-sänkor, även netto, trots eventuella pruttar. Det är just kornas existens som miljörörelsen (borde) hatar – det är deras liv och inte själva köttet, som sägs orsaka klimatförändringar via utsläpp av metan och CO2 vid idissling. Det är alltså inte själva köttkonsumtionen, utan antalet levande djur som är problemet och där är utvecklingen helt tydligt fallande i Sverige och i ”rätt” riktning enligt miljömålen. Siste bonden släcker ljuset.
Nötkreatur i Sverige 1866-2007 Förvisso är sidan en privat sida, men faktiska till myndigheter rapporterade siffror på antalet kor, något som förr inte alltid rapporterades men som idag är nästan omöjligt att fiffla med, det är verkliga siffror.

Samma är förhållandet i samtliga industriländer. Antalet kor minskar…..

Men kära klimatfantaster – det är dessutom helt omöjligt att uttala sig om förändringshastighet i en annan funktion, utan att förstå derivata. För det är just det Ni försöker göra. Enkelt uttryckt: en kurva är en funktion, ett rakt streck kan vara en annan funktion. Det som kännetecknar en funktion är att man har ett ingångsvärde som svarar mot ett utgångsvärde. Så långt så enkelt. Det gäller bara att:

* att fastställa funktionen som man vill beskriva så att varje invärde svarar mot ett och samma utvärde. De faktiska siffrorna, inte korrigerade utifrån ena eller andra antagandet är det som ger den riktiga grafen för ett händelseförlopp sett över t.ex. tid.
För att detta skall vara möjligt, så går det aldrig någonsin för den som vill att korrigera faktiskt uppmätta värden. I det ögonblicket någon sk. forskare gör det, så bevisar denne forskare sin egen matematiska okunnighet. Läs gärna lite vetenskapsteori utöver att slå upp vad en funktion är. Det som är kännetecknande för en funktion, vilken som helst, är att samma invärde alltid ger samma utvärde.

Ett av de mer skrämmande okunniga förändringarna som klimatfantaster gjort sig skyldiga till är när man ‘korrigerat’ historiskt uppmätta temperaturer på en plats, t.ex. Stockholm med siffror uppmätta i Uppsala…..
”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.”

Vetenskaplighet kräver upprepbarhet och möjlighet att analysera, motbevisa om möjligt, alla ställda hypoteser.
En hypotes är inte fakta och kan inte användas som fakta varken vid bevisning av faktorer innuti studien utifrån hypotesen eller i någon annan hypotes. Det kallas cirkelbevis och cirkelbevis bevisar ingenting. Först när en hypotes är bevisad kan den kallas fakta för då är den inte längre hypotes. Det är helt ointressant om 98% eller 50% av alla forskare inom ett ämne når en konsensus. En konsensus är inget bevis för en hypotes hållbarhet.

Icke vetenskapliga forskararbeten, Norah4you 4 december 2009

Det går inte att använda sig av korrigering bakåt. Inte ens två platser som båda ligger på samma breddgrad och som båda ligger vid större vatten och på samma höjd över havet har exakt samma förutsättningar. I det ögonblick någon ”ändrar” i vad som verkligen är uppmätt i t.ex. Stockholm när det gäller historiskt uppmätta värden, så ändras också den kurva som skall beskriva vad som hände förut och som skall ligga till grund för den funktion man vill skall kunna förutsäga något om framtiden.

För svårt? Då har Ni inte ens börjat nosa på derivatan. För att kunna visa hur en förändring sett över tid i temperaturfallet för en enskild ort eller sett i en x/y-skala för en fastställd funktion, så måste ju förändringshastigheten beräknas. För att klara det krävs att Du som försöker vet vad en derivata är och vad du räknar ut med hjälp av derivering. Låter det som kinesiska, så har du inte de kunskaperna i matematik som vi som gick ut skolan innan Grundskolan genomfördes efter Enhetsskolans införande.

* För att kunna rita en graf, en kurva, för en viss ort som beskriver något där verkligt uppmätt värde finns på t.ex y-axel och tiden visas på x-axel så arbetar man med en funktion.
CO2-värdet i vår atmosfär har varit densamma de senaste 300 åren och även om CO2-värdet på en viss plats förändrats över tid, vilket kan ske beroende på över 40 samverkande faktorer som alla behöver tas med i beräkningen, så är det en annan funktion som den grafen beskriver. Det går heller inte att ta CO2-värde från t.ex. en vulkan på Hawaii och ‘korrigera’ verkliga CO2-värden på andra platser…… vulkanerna runt jorden står för merparten av alla CO2-utsläpp och CO2-utsläpp varierar över tid beroende på trycket inuti vulkanen men stora utsläpp sker även från nu döda vulkaner. Alla ‘korrigerade’ historiska eller nutida värden är detsamma som om vi tillät en ekonomidirektör att korrigera siffrorna för att aktieägarna skall bli glada. Verkliga värden och fiktiva korrigerade värden är inte samma sak. Detta alldeles bortsett från att alla fantasier om att människans CO2-utsläpp, som är mycket marginella, skulle ha åstadkommit temperaturhöjning runt hela jorden. Något som INTE skett. Vi har idag LÄGRE temperatur på norra halvklotet än vad som rådde 980-1341!*

Nötkött ett allvarligt klimathot, GP 3 maj 2013 IN YOUR DREAM! Skall man tala om något som riskerar att påverka atmosfären, utöver aerosoler av olika slag och kärnvapensprängningar, så är det den dramatiska ökningen i odlingen av ris eftersom risfält avger metan som förvisso är mindre farligt i små mängder men där just den stora ökningen i för ris uppodlade arealer och den därmed stora förändringen i såväl mark som i metan som avges från risfälten utgör en fara. Men inte katten kommer väl någon att få för sig att människan skall sluta äta mat för det 😛 Vi har inte sett någon mätbar förändring av metangasen i atmosfären, inte där heller!

Chalmersforskare: Ät mindre kött för klimatets skull, Sveriges Radio 3 maj 2013 Hallå du gamle indian….. minns i gamla dar när de som var forskare på Chalmers gjort sin hemläxa och ALLA viktiga premisser och fakta fanns med i forskningsunderlaget!

Nötkött ett allvarligt klimathot, Expressen 3 maj 2013
Nötkött ett allvarligt klimathot, Aftonbladet 3 maj 2013

* Working with sediment cores extracted from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada (81°21′N, 69°32′W) in 2005 and 2006, the authors calculated annual mass accumulation rate (MAR) for the past five millennia, which they used to derive a relationship between MAR and July temperature at the two nearest permanent weather stations over the period of instrumental measurements. This work revealed there were several periods over the past 5000 years when the temperature of the region exceeded the peak temperature of the 20th century, the most recent of which was during the Medieval Warm Period, which we have delineated on the following figure as occurring between about AD 930 and 1400, and where the peak temperature of that period can be seen to have been about 0.6°C higher than the peak temperature of the Current Warm Period.
Källa: Cook, Bradley, Stoner and Francus, P. 2009. Five thousand years of sediment transfer in a high arctic watershed recorded in annually laminated sediments from Lower Murray Lake, Ellesmere Island, Nunavut, Canada. Journal of Paleolimnology 41: 77-94.
Fakta om sk. uppvärmningen, Norah4facts sida

PS. Se även Stackars klimatfantaster, Norah4you 29 april 2013

Read Full Post »